Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Valérie Lengard Almli

Jeg er seniorforsker i Nofima, hvor jeg har jobbet siden 2008 og har bygget erfaring som prosjektleder i nasjonale og internasjonale prosjekter. Mine forskningsområder er forbrukeratferd og sensorikk, med hovedvekt på forbrukeren. Spesielle interesser inkluderer individualitet i smakssensitivitet, forbrukernes produktaksept og matvalg, adferdsendring mot et bærekraftig samfunn (bl.a. matsvinn og emballasjevalg), barns læringsmekanismer mot et sunt og variert kosthold, metoder for forbrukertesting og forbrukerdrevet innovasjonsprosesser. Jeg har også kompetanse i statistiske metoder, spesielt eksperimentell design og multivariat dataanalyse (sensometri). I tillegg har jeg en bistilling som førsteamanuensis på NMBU og er kursansvarlig for et master kurs i sensorikk og
forbrukerforståelse (MVI340). Jeg har en mastergrad i næringsmiddelfag og sensometri fra ENITIAA, Nantes, Frankrike (1998) og en PhD fra Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB), Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Ås, Norge (2012). Jeg har tidligere yrkeserfaring som Kjemometrikonsulent, Produktsjef, Administrerende direktør og Teknologidirektør i statistisk programvare konsernet CAMO AS (1998-2008).

Valérie Lengard Almli har 63 publikasjoner ved Nofima:

Intake of Fibre-Associated Foods and Texture Preferences in Relation to Weight Status Among 9–12 Years Old Children in 6 European Countries

Hörmann-Wallner, Marlies; Krause, Raphaela; Alfaro, Begoña; Jilani, Hannah; Laureati, Monica; Almli, Valerie Lengard; Sandell, Mari; Sandvik, Pernilla; Zeinstra, Gertrude G.; Methven, Lisa

2021

My style, my food, my waste! Consumer food waste-related lifestyle segments

Aschemann-Witzel, Jessica; de Hooge, Ilona E.; Almli, Valerie Lengard

2021

Dishwashing sponges and brushes: Consumer practices and bacterial growth and survival

Møretrø, Trond; Moen, Birgitte; Almli, Valerie Lengard; Teixeira, Paula; Ferreira, Vânia B.; Åsli, Anette Wold; Nilsen, Charlotte; Langsrud, Solveig

2021

Yuck, This Biscuit Looks Lumpy! Neophobic Levels and Cultural Differences Drive Children’s Check-All-That-Apply (CATA) Descriptions and Preferences for High-Fibre Biscuits

Sandvik, Pernilla; Laureati, Monica; Jilani, Hannah; Methven, Lisa; Sandell, Maria; Hörmann-Wallner, Marlies; da Quinta, Noelia; Zeinstra, Gertrude G.; Almli, Valerie Lengard

2020

Yuck, This Biscuit Looks Lumpy! Neophobic Levels and Cultural Differences Drive Children’s Check-All-That-Apply (CATA) Descriptions and Preferences for High-Fibre Biscuits

Sandvik, Pernilla; Laureati, M.; Julani, H.; Methven, L.; Sandell, M.; Hörmann-Wallner, M.; da Quinta, N.; Zeinstra, G.G.; Almli, Valerie Lengard

2020

Individual differences in texture preferences among European children: Development and validation of the Child Food Texture Preference Questionnaire (CFTPQ)

Laureati, M.; Sandvik, P.; Almli, Valerie Lengard; Sandell, M.; Zeinstra, G.G.; Methven, L.; Wallner, M.; Jilani, H.; Alfaro, B.; Proserpio, C.

2020

Consumer associations about other buyers of suboptimal food – And what it means for food waste avoidance actions

Aschemann-Witzel, Jessica; Otterbring, Tobias; de, Hooge; Normann, Anne; Rohm, Harald; Almli, Valerie Lengard; Oostindjer, Marije

2020

Cooking chicken at home: Common or recommended approaches to judge doneness may not assure sufficient inactivation of pathogens

Langsrud, Solveig; Sørheim, Oddvin; Skuland, Silje Elisabeth; Almli, Valerie Lengard; Jensen, Merete Rusås; Grøvlen, Magnhild Seim; Ueland, Øydis; Møretrø, Trond

2020

Cross-national differences in child food neophobia: A comparison of five European countries

Proserpio, C.; Almli, Valerie Lengard; Sandvik, P.; Sandell, M.; Methven, L.; Wallner, M.; Julani, H.; Zeinstra, G.G.; Alfaro, B.; Laureati, M.

2020

Individual differences in texture preferences among European children: Development and validation of the Child Food Texture Preference Questionnaire (CFTPQ)

Laureati, M.; Sandvik, Pernilla; Almli, Valerie Lengard; Sandell, Maria ; Zeinstra, G.G.; Methven, L.; Wallner, M.; Jilani, H.; Alfaro, B.; Proserpio, C.

2020

Suboptimal food? Food waste at the consumer–retailer interface.

Aschemann-Witzel, Jessica; de Hooge, Ilona E.; Almli, Valerie Lengard

2019

Consumer associations about other buyers of suboptimal food – And what it means for food waste avoidance actions

Aschemann-Witzel, Jessica; Otterbring, Tobias; de Hooge, Ilona E.; Normann, Anne; Rohm, Harald; Almli, Valerie Lengard; Oostindjer, Marije

2019

The who, where and why of choosing suboptimal foods: Consequences for tackling food waste in store

Aschemann-Witzel, Jessica; Otterbring, Tobias; de Hooge, Ilona E.; Normann, Anne; Rohm, Harald; Almli, Valerie Lengard; Oostindjer, Marije

2019

A cross-cultural perspective on feeling good in the context of foods and beverages

Sulmont-Rossé, Claire; Drabek, Rafal; Almli, Valerie Lengard; van Zyl, Hannelize; Silva, Ana Patricia; Kern, Martin; McEwan, Jean A.; Ares, Gastón

2019

Microwave-dried or air-dried? Consumers' stated preferences and attitudes for organic dried strawberries. A multi-country investigation in Europe

Asioli, Daniele; Rocha, Cristina M.R.; Wongprawmas, Rungsaran; Popa, Mona Elena; Göǧüş, Fahrettin; Almli, Valerie Lengard

2019

Comparing a standardized to a product-specific emoji list for evaluating food products by children

Schouteten, J. J.; Verwaeren, J.; Gellynck, Xavier; Almli, Valerie Lengard

2019

6-åringer vil ha mer søtt enn 4-åringer

Almli, Valerie Lengard; Vennerød, Frida Felicia

2018

Hvordan skal vi få barn til å like sunn mat?

Varela, Paula ; Berget, Ingunn; Almli, Valerie Lengard

2018

Fine-Tuning the Fight Against Food Waste

Aschemann-Witzel, Jessica; de Hooge, Ilona; Almli, Valerie Lengard; Oostindjer, Marije

2018

The development of basic taste sensitivity and preferences in children

Vennerød, Frida Felicia; Nicklaus, Sophie; Lien, Nanna; Almli, Valerie Lengard

2018

Effect of drying and extrusion processing on physical and nutritional characteristics of bilberry press cake extrudates

Höglund, Evelina; Eliasson, Lovisa; Oliveira, Gabriel; Almli, Valerie Lengard; Sozer, Nesli; Alminger, Marie

2018

Barn & Smak - En guide i barns smaksopplevelser og kosthold

Vennerød, Frida Felicia; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Almli, Valerie Lengard; Hersleth, Margrethe

2017

Mindre matsvinn med emballasje

Pettersen, Marit Kvalvåg; Almli, Valerie Lengard

2017

Consumers in a Sustainable Food Supply Chain (COSUS): Understanding Consumer Behavior to Encourage Food Waste Reduction

Rohm, Harald; Oostindjer, Marije; Aschemann-Witzel, Jessica; Symmank, Claudia; Almli, Valerie Lengard; de Hooge, Ilona; Normann, Anne; Karantininis, Kostas

2017

Barn spiser det de liker

Almli, Valerie Lengard; Grini, Ida Synnøve Bårvåg

2017

Comparing Manual Counting to Automated Image Analysis for the Assessment of Fungiform Papillae Density on Human Tongue

Piochi, Maria; Monteleone, Erminio; Torri, Luisa; Masi, Camilla; Almli, Valerie Lengard; Wold, Jens Petter; Dinnella, Caterina

2017

The magic water test. An affective paired comparison approach to evaluate taste sensitivity in pre-schoolers.

Vennerød, Frida Felicia; Hersleth, Margrethe; Nicklaus, Sophie; Almli, Valerie Lengard

2017

A discussion of recent methodologies for combining sensory and extrinsic product properties in consumer studies

Asioli, Daniele; Varela, Paula ; Hersleth, Margrethe; Almli, Valerie Lengard; Olsen, Nina Veflen; Næs, Tormod

2017

This apple is too ugly for me!: Consumer preferences for suboptimal food products in the supermarket and at home

de Hooge, Ibona; Oostindjer, Marije; Aschemann-Witzel, Jessica; Normann, Anne; Loose, Simone Mueller; Almli, Valerie Lengard

2016

European Consumers’ Definition and Perception of Traditional Foods

Verbeke, Wim; Guerrero, L.; Almli, Valerie Lengard; Vanhonacker, Filiep; Hersleth, Margrethe

2016

Are school meals a viable and sustainable tool to improve the healthiness and sustainability of children´s diet and food consumption? A cross-national comparative perspective

Oostindjer, Marije; Aschemann-Witzel, Jessica; Wang, Qing; Skuland, Silje Elisabeth; Egelandsdal, Bjørg; Amdam, Gro Vang; Schjøll, Alexander; Pachucki, Mark; Rozin, Paul; Stein, Jarrett; Almli, Valerie Lengard; van Kleef, Ellen

2016

Diet and Physical Activity Apps: Perceived Effectiveness by App Users

Wang, Qing; Egelandsdal, Bjørg; Amdam, Gro Vang; Almli, Valerie Lengard; Oostindjer, Marije

2016

Metoder for forbrukertester

Hersleth, Margrethe; Almli, Valerie Lengard

2015

Dish composition: children’s mental representation and expected liking

Olsen, Nina Veflen; Altintzoglou, Themistoklis; Almli, Valerie Lengard; Hersleth, Margrethe; Skuland, Aase Vorre; Honkanen, Pirjo

2015

European consumer preference for African dried fruits

Roselyne, Alphonce; Temu, Anna; Almli, Valerie Lengard

2015

Investigating individual preferences in rating and ranking conjoint experiments. A case study on semi-hard cheese

Almli, Valerie Lengard; Øvrum, Arnstein; Hersleth, Margrethe; Almøy, Trygve; Næs, Tormod

2015

One technology does not fit all: Profiling consumers of tender and tenderised beef steaks

Almli, Valerie Lengard; Van Wezemael, Lynn; Verbeke, Wim; Ueland, Øydis

2013

Health information and diet choices: Results from a cheese experiment

Øvrum, Arnstein; Alfnes, Frode; Almli, Valerie Lengard; Rickertsen, Kyrre

2012

Consumers' acceptance of innovations in traditional cheese. A comparative study in France and Norway

Almli, Valerie Lengard; Næs, Tormod; Enderli, Géraldine; Sulmont-Rosse, Claire; Issanchou, Sylvie; Hersleth, Margrethe

2011

General image and attribute perceptions of traditional food in six European countries

Almli, Valerie Lengard; Verbeke, Wim; Vanhonacker, Filiep; Næs, Tormod; Hersleth, Margrethe

2011

Profiling European traditional food consumers

Vanhonacker, F.; Almli, Valerie Lengard; Hersleth, Margrethe; Verbeke, W.

2010

Consumers' acceptance of innovations in dry-cured ham Impact of reduced salt content, prolonged aging time and new origin

Hersleth, Margrethe; Almli, Valerie Lengard; Verbeke, Wim; Guerrero, Luis; Næs, Tormod

2010