Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner

Biografi Turid Mørkøre

Jeg jobber med optimalisering av teknologisk, ernæringsmessig og sensorisk kvalitet av fiskeprodukter gjennom økt forståelse av underliggende biologiske og miljømessige årsaker til variasjon i kvalitet. Videre har jeg aktiviteter rettet mot oppgradering/videreforedling av villfisk og oppdrettsfisk. Jeg jobber altså langs med verdikjenden, fra gen til gane – mest med oppdrettet laks og regnbueørret, men har også aktiviteter på villfisk (f.eks. sei, sild, makrell). Mitt håp er at forskningen bidrar til økt verdiskapning innen sjømatsektoren og at flere folk spiser mer og bedre fisk. Jeg ble utdannet sivilagronom i 1995 og har en Dr. Scient.grad fra 2002 med tittelen: «Texture, fat content and product yield of salmonids» fra Universitetet for
miljø- og biovitenskap (UMB).

Turid Mørkøre har 90 publikasjoner ved Nofima:

Optimalisering av fett og fettsyrer i fôr til atlantisk laks for bedre helse og velferd gjennom ulike livsfaser og utfordrende miljøbetingelser

Ruyter, Bente; Sissener, Nini; Lutfi Royo, Esmail; Hundal, Bjørg Kristine; Berge, Gerd Marit; Glencross, Brett; Huyben, David; Gjøen, Tor; Andresen, Adriana Magalhaes Santos; Bæverfjord, Grete; Høglund, Erik; Powell, Mark Darryn; Bou, Marta; Selvam, Chandrasekar; Østbye, Tone-Kari K; Liland, Nina Sylvia; Rosenlund, Grethe; Sigholt, Trygve; Stubhaug, Ingunn; Evensen, Øystein; Krasnov, Aleksei; Mørkøre, Turid

2021

Genetic parameters of slaughter quality traits measured on whole or live Atlantic salmon (CompleteSCAN)

Kettunen, Anne Helena; Mørkøre, Turid; Afseth, Nils Kristian; Nielsen, Dennis Brandborg; Mørch, Troels Thorsen; Khaw, Hooi Ling; Moghadam, Hooman; Hillestad, Borghild

2020

Dietary inclusion of Antarctic krill meal during the finishing feed period improves health and fillet quality of Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Mørkøre, Turid; Moreno, Helena Maria; Borderías, Javier; Larsson, Thomas; Hellberg, Hege; Hatlen, Bjarne; Romarheim, Odd Helge; Ruyter, Bente; Lazado, Carlo C.; Jimenez Guerrero, Raul; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Benitez-Santana, Tibiabin; Krasnov, Aleksei

2020

Microalgal Schizochytrium limacinum Biomass Improves Growth and Filet Quality When Used Long-Term as a Replacement for Fish Oil, in Modern Salmon Diets

Kousoulaki, Katerina; Berge, Gerd Marit; Mørkøre, Turid; Krasnov, Aleksei; Bæverfjord, Grete; Ytrestøyl, Trine; Carlehög, Mats; Sweetman, John; Ruyter, Bente

2020

Nye omega-3-kilder i fôr til laks

Ruyter, Bente; Kousoulaki, Katerina; Krasnov, Aleksei; Sissener, Nini; Simon, Cedric; Mørkøre, Turid; Bou, Marta; Østbye, Tone-Kari K; Bæverfjord, Grete; Sanden, Monica; Romarheim, Odd Helge; Carlehög, Mats; Ytrestøyl, Trine; Lutfi Royo, Esmail; Berge, Gerd Marit

2019

Hva betyr fremtidens produksjonsstrategier for ytelse, helse og velferd i sjøfasen (BENCHMARK)

Ytrestøyl, Trine; Bæverfjord, Grete; Kolarevic, Jelena; Solheim, Mari; Hjelle, Elise; Mørkøre, Turid; Brunsvik, Per S.

2018

Increased dietary protein-to-lipid ratio improves survival during naturally occurring pancreas disease in Atlantic salmon, Salmo salar L.

Dessen, Jens-Erik; Mørkøre, Turid; Bildøy, Jan Ivar; Johnsen, Stig N; Poppe, Lars Thomas; Hatlen, Bjarne; Thomassen, Magny Sissel S.; Rørvik, Kjell-Arne

2018

Low body fat content prior to declining day length in the autumn significantly increased growth and reduced weight dispersion in farmed Atlantic salmon Salmo salar L.

Rørvik, Kjell-Arne; Dessen, Jens-Erik; Åsli, Magnus; Thomassen, Magny Sissel S.; Gannestad, Kjellrun Hoås; Mørkøre, Turid

2018

Functional amino acids stimulate muscle development and improve fillet texture of Atlantic salmon

Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Standal, Inger Beate; Stien, Lars Helge; Bahuaud, Diane; Dessen, Jens-Erik; Latif, Muhammad Saqib; Terjesen, Bendik Fyhn; Rørvik, Kjell-Arne; Mørkøre, Turid

2018

Mindre gaping og bedre saftighet

Adhikari, Pradip; Rørvik, Kjell-Arne; Mørkøre, Turid

2016

Gene expression profiling in melanised sites of Atlantic salmon fillets

Krasnov, Aleksei; Moghadam, Hooman; Larsson, Thomas; Afanasyev, Sergey; Mørkøre, Turid

2016

Effekt av fôr på melaninflekker i laks infisert med både PRV og SAV

Mørkøre, Turid; Dessen, Jens-Erik; Jimenez, Raul; Rørvik, Kjell-Arne

2016

Effekter av endret fettsyresammensetning i fôr til laks relatert til fiskens helse, velferd og robusthet (Fett for fiskehelse): Oppdatering 2016

Sissener, Nini; Torstensen, Bente Elisabeth; Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Waagbø, Rune; Jørgensen, Sven Martin; Hatlen, Bjarne; Liland, Nina Sylvia; Ytteborg, Elisabeth; Sæle, Øystein; Rud, Ida; Remø, Sofie C.; Mørkøre, Turid; Dessen, Jens-Erik; Skjerven, Kaja; Ytrestøyl, Trine; Holen, Elisabeth; Berge, Gerd Marit; Adam, Anne-Catrin

2016

Effect of selective breeding on collagen properties of Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Moreno, Helena Maria; Jacq, Celeste; Montero, M. Pilar; Gómez-Guillén, M. Carmen; Borderías, Antonio Javier; Mørkøre, Turid

2016

Microalgae and organic minerals enhance lipid retention efficiency and fillet quality in Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Kousoulaki, Katerina; Mørkøre, Turid; Nengas, Ioannis; Berge, Rolf Kristian; Sweetman, John W.

2016

Mørke flekker i laksefilet: Kunnskapsstatus og tiltak for å begrense omfanget

Mørkøre, Turid; Larsson, Thomas; Koppang, Erling Olaf; Krasnov, Aleksei; Moreno, Helena; Prytz, Kristian

2015

Metabolism, health and fillet nutritional quality in Atlantic salmon (Salmo salar) fed diets containing n-3-rich microalgae

Kousoulaki, Katerina; Østbye, Tone-Kari K; Krasnov, Aleksei; Torgersen, Jacob Seilø; Mørkøre, Turid; Sweetman, John W.

2015

Mørke flekker i laksefilet. Kunnskapsstatus og tiltak for å begrense omfanget

Mørkøre, Turid; Larsson, Thomas; Kvellestad, Agnar Ståle; Koppang, Erling Olaf; Åsli, Magnus; Krasnov, Aleksei; Dessen, Jens-Erik; Moreno, Helena Maria; Valen, Elin Christine; Gannestad, Kjellrun Hoås; Gjerde, Bjarne; Taksdal, Torunn; Bæverfjord, Grete; Meng, Yuqiong; Heia, Karsten; Wold, Jens Petter; Borderias, A.J.; Moghadam, Hooman; Romarheim, Odd Helge; Rørvik, Kjell-Arne

2015

Epigenetics—Potential for Programming Fish for Aquaculture?

Moghadam, Hooman; Mørkøre, Turid; Robinson, Nick

2015

Kan nivå av EPA og DHA i fôr i tidlige livsfaser påvirke laksens helse og sammensetning i seinere livsfaser? FHF-prosjekt 900770 – Delrapport 1

Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Kjær, Marte Avranden; Sonesson, Anna Kristina; Mørkøre, Turid; Berge, Gerd Marit

2015

Growth and quality of Atlantic cod (Gadus morhua) fed with high and low fat diets supplemented with glutamate

Ingebrigtsen, Ingrid Augusta Aursnes; Berge, Gerd Marit; Ruyter, Bente; Kjær, Marte Avranden; Mørkøre, Turid; Sørensen, Mette; Gjøen, Tor

2014

Fillet quality and health of Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed a diet supplemented with glutamate

Larsson, Thomas; Koppang, Erling Olaf; Espe, Marit; Terjesen, Bendik Fyhn; Krasnov, Aleksei; Moreno, Helena Maria; Rørvik, Kjell-Arne; Thomassen, Magny S.; Mørkøre, Turid

2014

Soft texture of Atlantic salmon fillets is associated with glycogen accumulation

Torgersen, Jacob; Koppang, Erling Olaf; Stien, Lars Helge; Kohler, Achim; Pedersen, Mona Elisabeth; Mørkøre, Turid

2014

Kvalitetsaspekter hos laks som matvare ved endret fettsyresammensetning

Mørkøre, Turid; Ytrestøyl, Trine; Ruyter, Bente; Torstensen, Bente Elisabeth; Thomassen, Magny S.

2014

Fett for fiskehelse. Utredning: Effekter av endret fettsyre-sammensetning i fôr til laks relatert til fiskens helse, velferd og robusthet

Torstensen, Bente Elisabeth; Ruyter, Bente; Sissener, Nini; Østbye, Tone-Kari K; Waagbø, Rune; Jørgensen, Sven Martin; Ytteborg, Elisabeth; Rud, Ida; Liland, Nina Sylvia; Mørkøre, Turid; Dessen, Jens-Erik

2013

Kan pankreassykdom (PD) gi dårlig slaktekvalitet?

Taksdal, Torunn; Mørkøre, Turid; Wiik-Nielsen, Jannicke; Birkeland, Sveinung

2013

Rask høstvekst øker problemet med bløt filet og gaping

Mørkøre, Turid; Rørvik, Kjell-Arne

2013

Laksens helse, velferd og robusthet påvirkes av fettsyresammensetning i fôr

Torstensen, Bente Elisabeth; Ruyter, Bente; Sissener, Nini; Østbye, Tone-Kari K; Waagbø, Rune; Jørgensen, Sven Martin; Ytteborg, Elisabeth; Rud, Ida; Liland, Nina Sylvia; Mørkøre, Turid; Dessen, Jens-Erik

2013

Quality Assessment of Lightly Salted Atlantic Salmon Fillets Injected With Brine Solutions Containing Sodium Bicarbonate

Åsli, Magnus; Rødbotten, Marit; Vogt, Kjell Gjermund; Afanasyev, Sergey; Mørkøre, Turid

2013

Kunnskap- og metodeutvikling for å styrke laksens robusthet og helse

Jørgensen, Sven Martin; Sørensen, Mette; Torgersen, Jacob; Todorcevic, Marijana; Østbye, Tone-Kari K; Aas-Hansen, Øyvind; Johansen, Lill-Heidi; Timmerhaus, Gerrit; Bao, Marta; Alarcon, Marta; Mørkøre, Turid; Krasnov, Aleksei; Ruyter, Bente; Takle, Harald Rune

2012

Tekstur og fett i laksefilet

Mørkøre, Turid; Åsli, Magnus; Dessen, Jens-Erik; Sanden, Karen Wahlstrøm; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Hoås, Kjellrun G.; Rørvik, Kjell-Arne

2012

Collagen characteristics of farmed Atlantic salmon with firm and soft fillet texture

Moreno, H.M.; Montero, M.; Gomez-Guillen, M.C.; Fernandez-Martin, F.; Mørkøre, Turid; Borderias, J

2012

Gene Expression Profiling of Soft and Firm Atlantic Salmon Fillet

Larsson, Thomas; Mørkøre, Turid; Kolstad, Kari; Østbye, Tone-Kari K; Afanasyev, Sergey; Krasnov, Aleksei

2012

Pigment-producing granulomatous myopathy in Atlantic salmon: A novel inflammatory response

Larsen, Hilde; Austbø, Lars; Mørkøre, Turid; Thorsen, Jim; Hordvik, Ivar; Fischer, Uwe; Jirillo, Emilio; Rimstad, Espen; Koppang, Erling Olaf

2012

The Effect of Crowding Stress on Bacterial Growth and Sensory Properties of Chilled Atlantic Salmon Fillets

Hansen, Anlaug ådland; Rødbotten, Marit; Eie, Thomas; Lea, Per; Rudi, Knut; Mørkøre, Turid

2012

Effect of pancreas disease (PD) on quality attributes of raw and smoked fillets of Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Lerfall, Jørgen; Larsson, Thomas; Birkeland, Sveinung; Taksdal, Torunn; Dalgaard, Paw; Afanasyev, Sergey; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Mørkøre, Turid

2012

Fillet quality and gene transcriptome profiling of heart tissue of Atlantic salmon with pancreas disease (PD)

Larsson, Thomas; Krasnov, Aleksei; Lerfall, Jørgen; Taksdal, Torunn; Pedersen, Mona Elisabeth; Mørkøre, Turid

2012

Betydningen av pankreas sykdom (PD) for filetkvalitet av oppdrettslaks

Mørkøre, Turid; Taksdal, Torunn; Birkeland, Sveinung

2011

Kan pankreassykdom (PD) gi dårlig slaktekvalitet?

Taksdal, Torunn; Mørkøre, Turid; Wiik-Nielsen, Jannicke; Birkeland, Sveinung

2011

Optimalt fôr som gir fast filet

Mørkøre, Turid; Koppang, Erling Olaf; Espe, Marit; Larsson, Thomas; Veiseth-Kent, Eva; Terjesen, Bendik Fyhn; Standal, Inger Beate; Rørvik, Kjell-Arne

2010

Atlantic salmon (Salmo salar L.) flesh quality - role of lysosomal cathepsins B and L in muscle degradation

Bahuaud, Diane; Mørkøre, Turid; Østbye, Tone-Kari K; Torstensen, Bente Elisabeth; Veiseth-Kent, Eva; Ruyter, Bente; Ofstad, Ragni; Thomassen, Magny S.

2010

Removal of persistent organic pollutants from Atlantic salmon (Salmo solar L.) diets: Influence on growth, feed utilization efficiency and product quality

Olli, Jan Josef; Breivik, Harald; Mørkøre, Turid; Ruyter, Bente; Johansen, Johan; Reynolds, Patric; Thorstad, Olav; Berge, Gunnar

2010

Berry Marinades Enhance Oxidative Stability of Herring Fillets

Sampels, Sabine; Åsli, Magnus; Vogt, Kjell gjermund; Mørkøre, Turid

2010

Relevance of season and nucleotide catabolism on changes in fillet quality during chilled storage of raw Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Mørkøre, Turid; Rødbotten, Marit; Vogt, Kjell gjermund; Fjæra, Svein Olav; Kristiansen, Inger Øien; Manseth, Even

2010

Bred kartlegging av faktorer som påvirker teksturegenskaper i oppdrettslaks ved multivariat tilnærming

Mørkøre, Turid; Espe, Marit; Veiseth-Kent, Eva; Terjesen, Bendik Fyhn; Koppang, Erling Olaf; Rørvik, Kjell-Arne

2009

Leverkvalitet hos oppdrettstorsk. Statusrapport

Mørkøre, Turid; Ytrestøyl, Trine; Ruyter, Bente

2008

Impact of starvation and handling stress on rigor development and quality of Atlantic salmon (Salmon salar L)

Mørkøre, Turid; Mazo Traversi, Pablo Ignacio; Tahirovic, Vildana; Einen, Olai

2008

Rapid and non-invasive measurements of fat and pigment concentrations in live and slaughtered Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Folkestad, Are; Wold, Jens-Petter; Rørvik, Kjell-Arne; Tschudi, Jon; Haugholt, Karl Henrik; Kolstad, Kari; Mørkøre, Turid

2008

Impact of dietary oil source on product quality of farmed Atlantic cod, Gadus morhua

Mørkøre, Turid; Netteberg, Charlotte; Johnsson, Lars; Pickova, Jana

2007

Alternate oils in fish feeds

Pickova, J.; Mørkøre, Turid

2007

From cage to table

Kiessling, Anders; Bjørnevik, Marit; Rørå, Mia B.; Thomassen, Magny Skinlo; Mørkøre, Turid; Roth, Bjørn; Erikson, Ulf; Jordheim, Odd

2007

Dietary influence on quality of farmed Atlantic cod (Gadus morhua): Effect on glycolysis and buffering capacity in white muscle

Førde-Skjærvik, Oddhild; Skjærvik, Olaf; Mørkøre, Turid; Thomassen, Magny Skinlo; Rørvik, Kjell-Arne

2006

Relation of smoking parameters to the yield, colour and sensory quality of smoked Atlantic salmon (Salmo salar)

Cardinal, M; Knockaert, C; Torrissen, Ole; Sigurgísladóttir, Sjöfn; Mørkøre, Turid; Thomassen, Magny S.; Vallet, Jean-Luc

2001

Fat content and fillet shape of Atlantic salmon. Relevance for processing yield and quality of raw and smoked products

Mørkøre, Turid; Vallet, J.L.; Cardinall, M; Gomez-Guillen, M.C.; Montero, P; Torrisen, Ole; Nortvedt, R; Sigurgisladottir, Sjøfn; Thomassen, Magny Skinlo

2001

Body temperature and seawater adaption in farmed Atlantic salmon and rainbow trout during prolonged chilling

Rørvik, Kjell-Arne; Skjervold, Per Olav; Fjæra, Svein Olav; Mørkøre, Turid; Steien, Svein Hallbjørn

2001

Tekstur i regnbueørret

Hansen, Anlaug Ådland; Unander, Elise; Mørkøre, Turid

2000

Høyt fettinnhold ga mest røyksmak-butte fileter minst svinn

Mørkøre, Turid; Thomassen, Magny Skinlo

1999

Feed ration prior to slaughter - a potential tool for managing product quality of Atlantic salmon (Salmo salar)

Einen, Olai; Mørkøre, Turid; Rørå, Anna Maria Bencze; Thomassen, Magny Skinlo

1999

Fett og protein i ulike deler av ørretfileten

Mørkøre, Turid; Unander, E.; Hansen, A. Å.; Solbakken, R.

1999

Hvordan måle tekstur?

Mørkøre, Turid; Rørå, Anna Maria Bencze

1999

Målemetoder for teksturegenskaper

Rød, H.; Mørkøre, Turid; Rørvik, Kjell-Arne; Rørå, Anna Maria Bencze

1997