Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Torbjørn I Tobiassen

Jeg er ansatt som forsker ved Nofima i Tromsø og er utdannet Fiskerikandidat ved Universitetet i Tromsø. Mitt interessefelt og arbeid spenner over en rekke områder og da gjerne i sterk tilknytning til næringsrelaterte problemstillinger både innfor villfisk- og oppdrettsnæringen. Problemstillinger rundt handtering av levendefisk og kvalitet knyttet opp mot fangst og slakting av fisk har alltid vært et viktig område.

Torbjørn I Tobiassen har 86 publikasjoner ved Nofima:

Fangstskaderegistrering 2014–2020 - Vurdering av kvalitetstilsyn i regi av Norges Råfisklag

Joensen, Sjúrður; Bendiksen, Bjørn Inge; Martinsen, Gustav; Tobiassen, Torbjørn; Nilsen, Heidi

2021

Kvalitet på regnbueørret oppdrettet i sjø – holdbarhet (QIM), filetfarge og muskeltekstur

Olsen, Stein Harris; Siikavuopio, Sten Ivar; Tobiassen, Torbjørn; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Heia, Karsten

2021

Fiske og råstoffhåndtering for god kvalitet - Nofimas forskningsaktivitet under Fiskeridirektoratets tilskudd til fiskeriforskning, for 2019

Nilsen, Heidi; Siikavuopio, Sten Ivar; Joensen, Sjúrður; Martinsen, Gustav; Tobiassen, Torbjørn; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Hustad, Anette

2020

Ekstra tilskudd med astaxanthin i fôret til regnbueørret før sluttmodningen - Kvalitet på rogn og muskel

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Sandvik, Frode; Kaldberg, Monika; Hustad, Anette; Heia, Karsten; Siikavuopio, Sten Ivar

2020

Fartøyenes fangst- og føringskapasitet og kvalitet på landet hvitfisk. Bedre kvaliteten på landinger av hvitfisk fra kystflåten

Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sogn-Grundvåg, Geir; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris

2020

Tidlig innfarging av regnbueørret – kvalitet på rogn og muskel

Olsen, Stein Harris; Siikavuopio, Sten Ivar; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Hustad, Anette; Kalberg, Monica

2019

Levende levert hyse som er kontrollert slaktet gir store fortrinn under prosessering og kjølelagring

Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; Kristoffersen, Silje; Hustad, Anette; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Joensen, Sjúrður; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Nordtvedt, Tom Ståle

2019

Differential response to air exposure in crowded and uncrowded Atlantic cod (Gadus morhua): Consequences for fillet quality.

Svalheim, Ragnhild Aven; Burgerhout, Erik; Heia, Karsten; Joensen, Sjúrður; Olsen, Stein Harris; Nilsen, Heidi; Tobiassen, Torbjørn

2019

Hundrevis av millioner går tapt

Henriksen, Edgar; Tobiassen, Torbjørn

2018

Bedøvelse og bløgging av fisk om bord i fartøy – Faglig sluttrapport

Tobiassen, Torbjørn; Hustad, Anette; Evensen, Tor Hatten; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Martinsen, Gustav; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Mejdell, Cecilie Marie

2018

Ilandføring av levendelevert hyse – Optimal behandling, slakting, kjøling og prosessering med hensyn til kvalitet

Tobiassen, Torbjørn; Evensen, Tor Hatten; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Joensen, Sjurdur; Ingolfsson, Olafur; Humborstad, Odd Børre; Nordtvedt, Tom Ståle; Tveit, Guro Møen

2018

En kald fisk

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn

2018

Kjølelagring av laks og regnbueørret – kvalitet og holdbarhet

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Hustad, Anette; Siikavuopio, Sten Ivar

2018

Bygging av mellomlagringstank, rigging og praktiske tester (Optipro 3). Faglig sluttrapport

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Evensen, Tor Hatten; Joensen, Sjurdur; Nilsen, Heidi

2018

Godt investert!

Sæther, Bjørn-Steinar; Tobiassen, Torbjørn

2017

Råstoffkvalitet på torsk fra kystfartøy. Evaluering av effekten av kvalitetstilsynet i regi av Norges Råfisklag

Joensen, Sjurdur; Nøstvold, Bjørg Helen; Tobiassen, Torbjørn; Bendiksen, Bjørn Inge; Nilsen, Heidi

2017

Blodig alvor for kvalitet på fisk

Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Olsen, Stein Harris

2017

Sesong og kjønnsmodning – betydning på rogn og muskelkvalitet hos ørret

Siikavuopio, Sten Ivar; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Kalberg, Monica

2017

Kvalitet på filetprodukter av kvalitetsmerket skrei

Lorentzen, Grete Elisabeth; Heide, Morten; Tobiassen, Torbjørn; Ageeva, Tatiana Nikolaevna

2016

Kvalitet på torsk i 2014 og 2015 - Råstoffregistrering og oppfatning i markedet

Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Nilsen, Heidi; Nøstvold, Bjørg Helen; Bendiksen, Bjørn Inge

2016

Velferd hos villfanget torsk i merd - Hovedvekt på hold uten fôring ut over 12 uker

Sæther, Bjørn-Steinar; Noble, Chris; Midling, Kjell Ø.; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; Koren, Christian; Humborstad, Odd Børre

2016

Status hyse – utfordringer og muligheter i fiskeri og foredling med fokus på kvalitet: Forprosjekt

Olsen, Stein Harris; Nordtvedt, Tom Ståle; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Nilsen, Heidi

2016

Bløgging og holdbarhet på torsk

Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; Svalheim, Ragnhild Aven; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Skjelvareid, Martin Hansen; Stormo, Svein Kristian

2016

Forlengelse av prerigortid for laks ved superkjøling

Nordtvedt, Tom Ståle; Tobiassen, Torbjørn; Rotabakk, Bjørn Tore

2015

Optimalisering av slakteprosess for laksefisk

Bantle, Michael; Digre, Hanne; Tobiassen, Torbjørn

2015

Modningstemperatur i saltfiskproduksjon

Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Gundersen, Bjørn; Olsen, Stein Harris; Jakobsen, Ronny Andre; Svalheim, Ragnhild Aven

2014

Quality consequences of bleeding fish after capture

Olsen, Stein Harris; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Akse, Leif; Nilsen, Heidi

2014

Slakting av laks - status og utfordringer

Tobiassen, Torbjørn; Midling, Kjell Øyvind; Akse, Leif

2013

Capture induced stress and live storage of Atlantic cod (Gadus morhua) caught by trawl: Consequences for the flesh quality

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; Evensen, Tor Hatten; Midling, Kjell Øyvind

2013

Workshop om utblødning og kjøling av laks, med fokus på kvalitet

Tobiassen, Torbjørn; Nordtvedt, Tom Ståle; Olsen, Stein Harris; Akse, Leif

2013

Råstoffkvalitet torsk. Gruppert i kvalitetsklasser basert på fangstskader

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Olsen, Stein Harris

2013

Hvitere saltfisk – Storskala testDelrapport 2

Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Gundersen, Bjørn; Kvangarsnes, Kristine; Barnung, Trygg Normann; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif

2012

Bedøvelse av laksefisk - status i forhold til forskrift og produktfeil

Tobiassen, Torbjørn; Herland, Hilde; Heide, Morten; Østli, Jens; Sogn-Grundvåg, Geir; Midling, Kjell Øyvind; Erikson, Ulf Gøran; Digre, Hanne

2012

Sammenhengen mellom råstoffets beskaffenhet og produktutbytter i filetproduksjon av hyse og torsk

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein

2012

Blodtapping av torsk - bløggemetoder og tid før bløgging eller direktesløying

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Sivertsen, Agnar Holten; Wang, Pål Anders

2012

Fangst og mellomlagring av villfisk ved oppdrettsanlegg

Sæther, Bjørn-Steinar; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre; Tobiassen, Torbjørn; Hermansen, Øystein; Midling, Kjell Øyvind

2012

Effects of pre-slaughter stress on proteolytic enzyme activities and muscle quality of farmed Atlantic cod (Gadus morhua)

Hultmann, Lisbeth; Tran, Minh Phu; Tobiassen, Torbjørn; Aas-Hansen, Øyvind; Rustad, Turid

2012

Bløggerutiner ombord på fiskefartøy.Trål, kystline og garn

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur

2011

Slakting direkte fra oppdrettsmerd.Tauranga – fase 3

Midling, Kjell Øyvind; Harris, Stephen; Humborstad, Odd Børre; Akse, Leif; Noble, Chris; Evensen, Tor Hatten; Jakobsen, Ronny Andre; Tobiassen, Torbjørn

2011

RSW-, CSW- og iskjøling av råstoff (torsk), konsekvenser for filetkvaliteten - forsøk 2011

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Wang, Pål Anders; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Dahl, Reidun Wenche

2011

Misfarging av saltfisk og klippfisk (torsk) når råstoffet blir lagret med eller uten hode

Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Gundersen, Bjørn; Tobiassen, Torbjørn; Wang, Pål Anders; Breiland, Mette Serine Wesmajervi

2011

Pumping av torsk og laks. Arbeidspakke 3: Hvitfisk – effekt av pumping

Akse, Leif; Midling, Kjell Øyvind; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav

2011

Sanitetsslakting på merdkanten

Tobiassen, Torbjørn; Mejdell, Cecilie Marie; Midling, Kjell Øyvind; Akse, Leif

2010

Torsk kjølt i RSW – råstoffkvalitet til filet og salting.Direktesløyd, RSW kjølt torsk og bløgga/sløyd torsk iset i kar

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; Midling, Kjell Øyvind; Breiland, Mette Serine Wesmajervi

2010

Pre-rigor produksjon av røykelaks.Slaktestress og utbløding, effekt på pigment, farge og oksidasjon

Akse, Leif; Birkeland, Sveinung; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav

2010

Antimikrobiell effekt av vann og is produsert med PETFROST

Tobiassen, Torbjørn; Wesmajervi, Mette Serine; Akse, Leif

2009

Pre-rigor filetering av oppdrettstorsk; Holdbarhet og kvalitet under kjølelagring

Herland, Hilde; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro

2009

Sulting og pre rigor filetering av loddetorsk. Effekt på filetspalting, drypptap og holdbarhet

Akse, Leif; Kristiansen, Frank; Tobiassen, Torbjørn; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro

2008

Frysing av pre-rigor laksefilet- kvalitet og holdbarhet under fryselagring og etter tining

Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro; Dahl, Reidun Wenche

2008

Slakting av oppdrettslaks på båt, direkte fra oppdrettsmerd

Midling, Kjell Øyvind; Mejdell, Cecilie; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Aas-Hansen, Øyvind; Aas, Kåre; Harris, Stephen; Femsteinevik, Åsmund; Oppedal, Kurt

2008

Effekt av ulike typer råstoffhåndtering på mucoso i tørrfisk

Bjørkevoll, Ingebrigt; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn

2007

Pre-rigor kjølt laksefilet - Sensorisk kvalitet og holdbarhet

Akse, Leif; Carlehög, Mats; Tobiassen, Torbjørn; Eilertsen, Guro; Dahl, Reidun Wenche

2007

Videreføring av prosjektet "Behavioural responses in wild coastal cod exposed to salmon farms: possible effects of salmon holding water - a field and experimental study”

Bjørn, Pål Arne; Uglem, Ingebrigt; Sæther, Bjørn-Steinar; Dale, Trine; Kerwath, Sven; Økland, Finn; Nilsen, Rune; Aas, Kåre; Tobiassen, Torbjørn

2007

Pre-rigor filetering av levendefanget torsk - II Holdbarhet og filetkvalitet, levende vill torsk som ble fôret i merd før slakting

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro

2007

Injection-Salting of pre rigor Fillets of Atlantic Salmon (Salmo salar)

Birkeland, Sveinung; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Skåra, Torstein

2007

Sulting av oppdrettstorsk

Esaiassen, Margrethe; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Midling, Kjell Øyvind; Tobiassen, Torbjørn; Wilhelmsen, Kjetil; Aas, Kåre

2006

Injeksjonssalting av laksefilet ved ulik rigorstatus

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Birkeland, Sveinung

2006

Temperatur i kjøledisk - en kritisk suksessfaktor for brettpakket fersk fisk

Esaiassen, Margrethe; Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Eilertsen, Guro; Dahl, Reidun Wenche; Bjørkevoll, Ingebrigt

2006

Brining of farmed cod fillets: Effect on quality aspects

Esaiassen, Margrethe; Lorentzen, Grete Elisabeth; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro; Gundersen, Bjørn; Tobiassen, Torbjørn; Sivertsvik, Morten

2006

Slaughter stress, postmortem muscle pH and rigor development in farmed Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Kristoffersen, Silje; Tobiassen, Torbjørn; Steinsund, Victoria; Olsen, Ragnar Ludvig

2006

Effects of pre-rigour filleting on quality aspects of Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Kristoffersen, Silje; Tobiassen, Torbjørn; Esaiassen, Margrethe; Olsson, Gunn Berit; Godvik, Lars Andre; Seppola, Magnus A.; Olsen, Ragnar Ludvig

2006

Fangstbasert havbruk - mellomlagringsløsninger for den mindre kystflåten

Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; Isaksen, Bjørnar; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre

2005

Oppdrettstorsk - fôring, vekst og kvalitet. Rapport fra en produksjonssyklus, 2003-2004, hos Storfjord torsk AS, Skibotn

Sørensen, Nils Kristian; Tobiassen, Torbjørn; Midling, Kjell Øyvind; Albrektsen, Sissel

2005

Fangsthåndtering på store snurrevadfartøy. Del 1: Blodtømming av torsk

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Midling, Kjell Øyvind; Eilertsen, Guro

2005

Fangstskader på råstoffet og kvalitet på fersk filet

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre

2005

Effekt av ulike fôrråvarer på vekst og fôrutnyttelse, og for muskelkvalitet og sensoriske egenskaper i oppdrettet torsk. Sluttrapport til Innovasjon Norge. Prosjektperiode: 2003 - 2005

Albrektsen, Sissel; Carlehög, Mats; Gundersen, Bjørn; Eilertsen, Guro; Olsson, Gunn Berit; Tobiassen, Torbjørn; Sveier, Harald; Herland, Hilde

2005

Økt verdiskaping fra biprodukter og bifangst

Olsen, Jan-Vidar; Tobiassen, Torbjørn

2004

Kvalitetsfeil i ferskt råstoff, betydningen for tørrfiskkvaliteten

Joensen, Sjurdur; Sørensen, Nils Kristian; Bjørkevoll, Ingebrigt; Akse, Leif; Nilsen, Heidi; Tobiassen, Torbjørn

2004

Opplevd kvalitet og image til oppdrettet og oppfôret torsk i det norske og engelske restaurantsegmentet

Heide, Morten; Johnsen, Oddrun; Tobiassen, Torbjørn; Østli, Jens; Hamnvik, Siri

2003