Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Torbjørn Einar Åsgård

Eg arbeider som rådgjevar i Nofima. Min kompetanse er breispektra innan havbruk generelt og spesielt ernæring av fisk, næringsbehov i ulike livsstadia, fôrformulering, ingrediensevaluering, fôring og vekst, ressursutnytting, utslepp og fôrøkonomi. Eg har bakgrunn som Naturforvaltingskandidat frå Universitetet for miljø- og biovitenskap og tok i 1984 doktorgrad i fiskeernæring med vurdering av fôrmiddel til laks og aure same stad. Frå 1979 har eg arbeidd i Nofima (daverande Akvaforsk), først som stipendiat, seinare som forskar i 22 år og deretter som leiar for fagområdet frå 2001. Kompetanse som professor etter evaluering ved NVH i 1994 og bistilling som professor II ved NUMB frå 2006. Elles har eg erfaring frå ulike styrer og råd, 10 år i Akvaforsk sitt styre frå 1991.Styre for Aquaculture Protein Centre (CoE) og Tjøtta Havbruksstasjon. Sabbatsår 1988/89 ved NOAA, i Seattle, USA var også svært lærerikt. Prosjektoppdrag i inn- og utland for fôrmiddel-, fôr-, oppdretts- og leverandørindustri.

Torbjørn Einar har 25 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Bæverfjord, Grete; Prabhu, Antony; Prabhu, P. Antony Jesu; Fjelldal, Per Gunnar; Albrektsen, Sissel; Hatlen, Bjarne; Denstadli, Vegard; Ytteborg, Elisabeth; Takle, Harald Rune; Lock, Erik-Jan; Berntssen, Marc; Lundebye, Anne-Katrine; Åsgård, Torbjørn Einar; Waagbø, Rune; 2018: Mineral nutrition and bone health in salmonids

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Kolarevic, Jelena; Åsgård, Torbjørn Einar; Terjesen, Bendik Fyhn; 2017: Tank size and fish management history matters in experimental design

Aas, Turid Synnøve; Sixten, Hanne Jorun; Hillestad, Marie; Sveier, Harald; Ytrestøyl, Trine; Hatlen, Bjarne; Åsgård, Torbjørn Einar; 2017: Measurement of gastrointestinal passage rate in Atlantic salmon (Salmo salar) fed dry or soaked feed

Hatlen, Bjarne; Nordgreen, Andreas Hoel; Romarheim, Odd Helge; Aas, Turid Synnøve; Åsgård, Torbjørn Einar; 2015: Addition of yttrium oxide as digestibility marker by vacuum coating on finished pellets - A method for assessing digestibility in commercial salmon feeds?

Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Åsgård, Torbjørn Einar; 2015: Utilisation of feed resources in production of Atlantic salmon (Salmo salar) in Norway

Oehme, Maike Marlene; Aas, Turid Synnøve; Olsen, Hanne; Sørensen, Mette; Hillestad, Marie; Li, Yafei; Åsgård, Torbjørn Einar; 2014: Effects of dietary moisture content of extruded diets on physical feed quality and nutritional response in Atlantic salmon (Salmo salar)

Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel; 2013: Changes in protein abundance in the vertebral column of Atlantic salmon (Salmo salar) fed variable dietary P levels

Terjesen, Bendik Fyhn; Summerfelt, Steven T.; Nerland, Ståle; Ulgenes, Yngve; Fjæra, Svein Olav; Reiten, Britt Kristin Megård; Selset, Roger; Kolarevic, Jelena; Brunsvik, Per S.; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Kittelsen, Arne; Åsgård, Torbjørn Einar; 2013: Design, dimensioning, and performance of a research facility for studies on the requirements of fish in RAS environments

Kolarevic, Jelena; Selset, Roger; Felip, Olga; Good, Christopher M.; Snekvik, Kevin; Takle, Harald Rune; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Åsgård, Torbjørn Einar; Terjesen, Bendik Fyhn; 2013: Influence of long term ammonia exposure on Atlantic salmon (Salmo salar L.) parr growth and welfare

Kolarevic, Jelena; Selset, Roger; Felip, Olga; Good, Christopher M.; Snekvik, Kevin; Takle, Harald Rune; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Åsgård, Torbjørn Einar; Terjesen, Bendik Fyhn; 2012: Influence of long term ammonia exposure on Atlantic salmon (Salmo salar L.) parr growth and welfare

Kolarevic, Jelena; Takle, Harald Rune; Felip, Olga; Ytteborg, Elisabeth; Selset, Roger; Good, Christopher M.; Bæverfjord, Grete; Åsgård, Torbjørn Einar; Terjesen, Bendik Fyhn; 2012: Molecular and physiological responses to long-term sublethal ammonia exposure in Atlantic salmon (Salmo salar)

Oehme, Maike Marlene; Aas, Turid Synnøve; Sørensen, Mette; Lygren, Ingolf; Åsgård, Torbjørn Einar; 2012: Feed pellet distribution in a sea cage using pneumatic feeding system with rotor spreader

Aas, Turid Synnøve; Oehme, Maike Marlene; Sørensen, Mette; Gaojie, He; Lygren, Ingolf; Åsgård, Torbjørn Einar; 2011: Analysis of pellet degradation of extruded high energy fish feeds with different physical qualities in a pneumatic feeding system

Aas, Turid Synnøve; Terjesen, Bendik Fyhn; Sigholt, Trygve; Hillestad, Marie; Holm, Jørgen; Refstie, Ståle; Bæverfjord, Grete; Rørvik, Kjell-Arne; Sørensen, Mette; Oehme, Maike Marlene; Åsgård, Torbjørn Einar; 2011: Nutritional responses in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed diets with different physical qualities at stable or variable environmental conditions

Sørensen, Mette; Åsgård, Torbjørn Einar; Øverland, Margareth; 2011: Interaction between physical quality, feed intake and nutrient utilization in modern fish feeds

Bjerkeng, B.; Peisker, M.; von Schwartzenberg, K.; Ytrestøyl, Trine; Åsgård, Torbjørn Einar; 2007: Digestibility and muscle retention of astaxanthin in Atlantic salmon, Salmo salar, fed diets with the red yeast Phaffia rhodozyma in comparison with synthetic formulated astaxanthin

Bæverfjord, Grete; Refstie, Ståle; Krogedal, Per; Åsgård, Torbjørn Einar; 2006: Low feed pellet water stability and fluctuating water salinity cause separation and accumulation of dietary oil in the stomach of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

Helland, Synnøve; Denstadli, Vegard; Witten, P.Eckhard; Hjelde, Kirsti; Hjelde, Kirsti; Storebakken, Trond; Skrede, Anders; Åsgård, Torbjørn Einar; Bæverfjord, Grete; 2006: Hyper dense vertebrae and mineral content in Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed diets with graded levels of phytic acid

Berge, Gerd Marit; Ruyter, Bente; Åsgård, Torbjørn Einar; 2004: Conjugated linoleic acid in diets for juvenile Atlantic salmon (Salmo salar); effects on fish performance, proximate composition, fatty acid and mineral content

Fivelstad, Sveinung; Olsen, Anne Berit; Åsgård, Torbjørn Einar; Bæverfjord, Grete; Rasmussen, Tim; Vindheim, Tore; Stefansson, Sigurd; 2003: Long-term sublethal effects of carbon dioxide on Atlantic salmon smolts (Salmo salar L): ion regulation, haematology, element composition, nephrocalcinosis and growth parameters

Hillestad, Marie; Johnsen, Freddy; Åsgård, Torbjørn Einar; 2001: Protein to carbohydrate ratio in high-energy diets for Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Kiessling, Anders; Pickova, Jana; Johansson, L.; Åsgård, Torbjørn Einar; Storebakken, Trond; Kiessling, Karl-Heinz; 2001: Changes in fatty acid composition in muscle and adipose tissue of farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in relation to ration and age

Staurnes, Magne; Sigholt, Trygve; Åsgård, Torbjørn Einar; Bæverfjord, Grete; 2001: Effects of a temperature shift on seawater challenge test performance in Atlantic salmon (Salmo salar) smolt

Storebakken, Trond; Shearer, Karl Douglas; Bæverfjord, Grete; Nielsen, Bjørn Gjellan; Åsgård, Torbjørn Einar; Scott, T; De Laporte, A; 2000: Digestibility of macronutrients, energy and amino acids, absorption of elements and absence of intestinal enteritis in Atlantic salmon, Salmo salar, fed diets with wheat gluten

Fivelstad, Sveinung; Fivelstad, Sveinung; Taranger, Lasse; Taranger, Lasse; Bæverfjord, Grete; Bæverfjord, Grete; Åsgård, Torbjørn Einar; 2000: Produksjon

Torbjørn Einar har 21 andre publikasjoner i Cristin:

Aas, Turid Synnøve; Åsgård, Torbjørn Einar; 2019: Stoff-flyt av næringsstoff og energi fra fôr i et landbasert settefiskanlegg

Aas, Turid Synnøve; Åsgård, Torbjørn Einar; 2017: Estimert innhold av næringsstoff og energi i fôrspill og faeces fra norsk lakseoppdrett

Aas, Turid Synnøve; Åsgård, Torbjørn Einar; 2017: Estimated content of nutrients and energy in feed spill and faeces in Norwegian salmon culture

Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Åsgård, Torbjørn Einar; Skøien, Kristoffer Rist; Alver, Morten Omholt; Alfredsen, Jo Arve; 2015: Feed intake in Atlantic salmon fed with two different spreading patterns of feed

Aas, Turid Synnøve; Sixten, Hanne Jorun; Hillestad, Marie; Ytrestøyl, Trine; Sveier, Harald; Åsgård, Torbjørn Einar; 2015: Feed intake and nutrient digestibility and retention in Atlantic salmon fed diets with different physical pellet quality. A CREATE project

Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Hatlen, Bjarne; Sixten, Hanne Jorun; Hillestad, Marie; Sveier, Harald; Selset, Roger; Åsgård, Torbjørn Einar; 2014: Gut evacuation rate in Atlantic salmon (Salmo salar) fed diets with different physical properties. A CREATE project

Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Hognes, Erik Skontorp; Åsgård, Torbjørn Einar; 2014: Ressursregnskap og analyse av fôrråvarer 2012. Sluttrapport

Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Åsgård, Torbjørn Einar; 2014: Resource utilisation of Norwegian salmon farming in 2012

Ytrestøyl, Trine; Åsgård, Torbjørn Einar; Aas, Turid Synnøve; 2014: Norsk oppdrettslaks-en effektiv 40-åring.

Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Hatlen, Bjarne; Sixten, Hanne Jorun; Hillestad, Marie; Åsgård, Torbjørn Einar; 2013: Gastrointestinal passage rate in Atlantic salmon (Salmo salar) fed dry or soaked feed. A CREATE project

Skøien, Kristoffer Rist; Alver, Morten; Føre, Martin; Solvang-Garten, Torfinn; Solvang-Garten, Torfinn; Aas, Turid Synnøve; Åsgård, Torbjørn Einar; Alfredsen, Jo Arve; 2013: Pellet distribution modelling: a tool for improved feed delivery in sea cages

Oehme, Maike Marlene; Aas, Turid Synnøve; Olsen, Hanne Jorun; Sørensen, Mette; Hillestad, Marie; Li, Yafei; Åsgård, Torbjørn Einar; 2012: Effects of dietary moisture content of extruded diets on physical feed quality and nutritional response in Atlantic salmon (Salmo salar) - A CREATE project

Sørensen, Mette; Berge, Gerd Marit; Thomassen, Magny S.; Ruyter, Bente; Hatlen, Bjarne; Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Åsgård, Torbjørn Einar; 2011: Today’s and tomorrow's feed ingredients in Norwegian aquaculture

Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Berge, Gerd Marit; Hatlen, Bjarne; Sørensen, Mette; Ruyter, Bente; Thomassen, Magny S.; Hognes, Erik Skontorp; Ziegler, Friederike; Sund, Veronica; Åsgård, Torbjørn Einar; 2011: Resource utilisation and eco-efficiency of Norwegian salmon farming in 2010

Aas, Turid Synnøve; Oehme, Maike Marlene; Sørensen, Mette; Lygren, Ingolf; Åsgård, Torbjørn Einar; 2011: Spreading of feed pellets in a sea cage for salmon farming using an automatic rotor spreader feeding system.A CREATE project

Terjesen, Bendik F.; Terjesen, Bendik Fyhn; Kolarevic, Jelena; Mydland, Liv Torunn; Takle, Harald Rune; Takle, Harald; Ulgenes, Yngve; Summerfelt, Steve; Good, Chris; Bæverfjord, Grete; Bæverfjord, Grete; Reiten, Britt Kristin Megård; Reiten, Britt Kristin Megård; Selset, Roger; Selset, Roger; Nerland, Ståle; Nerland, Ståle; Kittelsen, Arne; Brunsvik, Per S.; Brunsvik, Per; Fjæra, Svein Olav; Ibieta, Pablo; Gutierrez, Xavier; Rudi, Knut; Rud, Ida; Rud, Ida; Åsgård, Torbjørn; Åsgård, Torbjørn Einar; 2010: Nofima Senter for Resirkulering i Akvakultur ? tekniske løsninger og ferske resultater

Aas, Turid Synnøve; Terjesen, Bendik Fyhn; Sørensen, Mette; Oehme, Maike Marlene; Sigholt, Trygve; Hillestad, Marie; Holm, Jørgen; Åsgård, Torbjørn Einar; 2009: Nutritional value of feeds with different physical qualities

Omholt, Stig W.; Åsgård, Torbjørn Einar; Venvik, Tormod; 2009: Oppdrett og bærekraft

Sørensen, Mette; He, Gaojie; Oehme, Maike Marlene; Åsgård, Torbjørn Einar; Storebakken, Trond; Aas, Turid Synnøve; 2008: Feed pellet durability in pneumatic conveying systems for fish farming

Ulgenes, Yngve; Eikebrokk, Bjørnar; Prestvik, Øyvind; Sunde, Leif Magne; Ødegaard, Hallvard; Kittelsen, Arne; Kittelsen, Arne; Bæverfjord, Grete; Bæverfjord, Grete; Berge, Gerd Marit; Åsgård, Torbjørn; Åsgård, Torbjørn Einar; Fjæra, Svein Olav; 2004: Kvalitetssmolt med resirkulert vann

Berge, Gerd Marit; Grisdale-Helland, Barbara; Grisdale-Helland, Barbara; Helland, Ståle J.; Refstie, Ståle; Røsjø, Camilla; Røsjø, Camilla; Storebakken, Trond; Åsgård, Torbjørn; Åsgård, Torbjørn Einar; 1999: Konfidensiell