Relatert innhold

  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Tor Hatten har 10 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Uglem, Ingebrigt; Toledo-Guedes, Kilian; Sánchez-Jerez, Pablo; Ulvan, Eva Marita; Evensen, Tor Hatten; Sæther, Bjørn-Steinar; 2020: Does waste feed from salmon farming affect the quality of saithe (Pollachius virens L.) attracted to fish farms?

Damsgård, Børge; Evensen, Tor Hatten; Øverli, Øyvind; Gorissen, Marnix; Ebbesson, Lars O.E.; Rey, Sonia; Höglund, Erik; 2019: Proactive avoidance behaviour and pace-of-life syndrome in Atlantic salmon

Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip; Olsen, Bjørn Ronald; Evensen, Tor Hatten; Mortensen, Atle; Olsen, Stein Harris; 2017: Holding wild Snow crab, Chionoecetes opilio: Effects of stocking density and feeding on survival and injury

Ferter, Keno; Rikardsen, Audun H.; Evensen, Tor Hatten; Svenning, Martin; Tracey, Sean R.; 2017: Survival of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) following catch-and-release angling

Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip; Stenberg, Even; Stenberg, Even; Evensen, Tor Hatten; Sæther, Bjørn-Steinar; 2017: Evaluation of protein hydrolysate of by-product from the fish industry for inclusion in bait for longline and pot fisheries of Atlantic cod

James, Philip; Evensen, Tor Hatten; Jacobsen, R; Jakobsen, Ronny Andre; Siikavuopio, Sten Ivar; 2017: Efficiency of trap type, soak time and bait type and quantities for harvesting the sea urchin Strongylocentrotus droebachiensis (Muller) in Norway

Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip; Olsen, Bjørn Ronald; Evensen, Tor Hatten; Mortensen, Atle; 2016: Holding wild caught red king crab, Paralithodes camtschaticus: effects of stocking density and feeding on survival and meat content

Siikavuopio, Sten Ivar; Sæther, Bjørn-Steinar; Johnsen, Helge K.; Evensen, Tor Hatten; Knudsen, Rune; 2014: Temperature preference of juvenile Arctic charr originating from different thermal environments

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; Evensen, Tor Hatten; Midling, Kjell Øyvind; 2013: Capture induced stress and live storage of Atlantic cod (Gadus morhua) caught by trawl: Consequences for the flesh quality

Foss, Atle; Siikavuopio, Sten Ivar; Sæther, Bjørn-Steinar; Evensen, Tor Hatten; 2004: Effect of chronic ammonia exposure on growth in juvenile Atlantic cod

Tor Hatten har 28 andre publikasjoner i Cristin:

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Evensen, Tor Hatten; Joensen, Sjurdur; Nilsen, Heidi; 2018: Bygging av mellomlagringstank, rigging og praktiske tester (Optipro 3). Faglig sluttrapport

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Evensen, Tor Hatten; Joensen, Sjurdur; Nilsen, Heidi; 2018: Bygging av mellomlagringstank, rigging og praktiske tester (Optipro 3)

James, Philip; Evensen, Tor Hatten; 2018: Sea Urchin transportation systems for land, sea and air (Activity A6.4.1 of the NPA URCHIN project)

Tobiassen, Torbjørn; Evensen, Tor Hatten; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Joensen, Sjurdur; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Humborstad, Odd Børre; Nordtvedt, Tom Ståle; Tveit, Guro Møen; 2018: Ilandføring av levendelevert hyse – Optimal behandling, slakting, kjøling og prosessering med hensyn til kvalitet

Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Hustad, Anette; Evensen, Tor Hatten; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; 2018: Utblødning av torsk på 3 minutter gir topp kvalitet

Tobiassen, Torbjørn; Hustad, Anette; Evensen, Tor Hatten; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Martinsen, Gustav; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Mejdell, Cecilie Marie; 2018: Bedøvelse og bløgging av fisk om bord i fartøy – Faglig sluttrapport

James, Philip; Evensen, Tor Hatten; Samuelsen, Arne; 2017: Commercial scale sea urchin roe enhancement in Norway: Enhancement, transport and market assessment

Tobiassen, Torbjørn; Evensen, Tor Hatten; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; 2017: Short time live storage and pre-rigor processing of haddock

Midling, Kjell Øyvind; Evensen, Tor Hatten; Humborstad, Odd Børre; Olsen, Stein Harris; Svalheim, Ragnhild Aven; Sæther, Bjørn-Steinar; 2016: Levende hyse og torsk fra snurpenot – muligheter for direkteleveranse, oppfôring, seleksjon og redskapstilpasninger

Siikavuopio, Sten Ivar; Olsen, Stein Harris; Whitaker, Ragnhild; James, Philip; Evensen, Tor Hatten; Mortensen, Atle; Olsen, Bjørn Ronald; 2016: Levendelagring av snøkrabbe (Chionoecetes opilio) – effekt av individtetthet og fôring på overlevelse og skade

Tobiassen, Torbjørn; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Evensen, Tor Hatten; Svalheim, Ragnhild Aven; Akse, Leif; Midling, Kjell Øyvind; 2015: Hvordan slaktestress og kjøling påvirker mengde blod i filet?

Tobiassen, Torbjørn; Svalheim, Ragnhild Aven; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Evensen, Tor Hatten; Akse, Leif; Midling, Kjell Øyvind; 2015: Effect of stress and temperature on blood clotting time and bleeding of Atlantic salmon (Salmo salar). Presentation and Abstract

Olsen, Stein Harris; Digre, Hanne; Grimsmo, Leif; Toldnes, Bendik; Eilertsen, Aleksander; Evensen, Tor Hatten; Midling, Kjell Øyvind; 2014: Implementering av teknologi for optimal kvalitet i fremtidens prosesslinje på trålere "OPTIPRO" – Fase 1

Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip; Mortensen, Atle; Olsen, Bjørn R.; Midling, Kjell Øyvind; Evensen, Tor Hatten; 2014: Forbedring av miljøbetingelsene ved levendelagring av kongekrabbe

Ferrari, Sébastien; Castanheira, Maria Filippa; Evensen, Tor Hatten; Martins, Catarina I. M.; Oliveira, Catarina; Conceicao, Luis E.C.; Chatain, Beatrice; Damsgård, Børge; Bégout, Marie Laure; 2014: Comparative characterization of coping styles in three European farmed fish species

Noble, Chris; Zimmermann, Emily; Hedger, Richard David; Evensen, Tor Hatten; Jakobsen, Ronny Andre; Uglem, Ingebrigt; Fleming, Ian A.; Izquierdo-Gomez, David; Høy, Erik; Damsgård, Børge; 2013: Can management practices affect the expression of escape related behaviours in cage-held Atlantic cod (Gadus morhua L.)?

Noble, Chris; Zimmermann, Emily; Hedger, Richard David; Evensen, Tor Hatten; Jakobsen, Ronny Andre; Uglem, Ingebrigt; Fleming, Ian A.; Izquierdo-Gomez, David; Høy, Erik; Damsgård, Børge; 2013: The effect of management practices upon the expression of potential escape related behaviours in cage-held Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; Evensen, Tor Hatten; Midling, Kjell Øyvind; 2013: Capture induced stress and live storage of Atlantic cod (Gadus morhua) caught byr trawl: Consequences for the flesh quality

Roth, Bjørn; Heia, Karsten; Skåra, Torstein; Sone, Izumi; Birkeland, Sveinung; Jakobsen, Ronny Andre; Evensen, Tor Hatten; Akse, Leif; 2013: Kvalitetsavvik sildefilet. Sluttrapport

Karlsson-Drangsholt, Anders; Aas-Hansen, Øyvind; Evensen, Tor Hatten; Damsgård, Børge; Rosseland, Bjørn Olav; Kiessling, Anders; Toften, Hilde; 2012: ATLANTIC COD Gadus morhua VENTILATION AND BLOOD PHYSIOLOGY AT AQUACULTURE-RELEVANT LEVELS OF COMBINED HYPERCAPNIA AND HYPOXIA OR HYPEROXIA

Jakobsen, Ronny Andre; Evensen, Tor Hatten; Sæther, Bjørn-Steinar; Isaksen, Bjørnar; Humborstad, Odd Børre; Midling, Kjell Øyvind; 2012: Automatisk telling, måling og veiing av levende torsk – vurdering av teknologi for godkjenning ved kjøp og salg

Midling, Kjell Øyvind; James, Philip; Evensen, Tor Hatten; Humborstad, Odd Børre; 2012: Levende torsk og kreps; videreutvikling av tradisjonelle fiskerier i Skagerrak og Nordsjøen

Midling, Kjell Øyvind; Harris, Stephen; Humborstad, Odd Børre; Akse, Leif; Noble, Chris; Evensen, Tor Hatten; Jakobsen, Ronny Andre; Tobiassen, Torbjørn; 2011: Slakting direkte fra oppdrettsmerd.Tauranga – fase 3

Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip; Midling, Kjell Øyvind; Evensen, Tor Hatten; 2011: Fangst, mellomlagring, vedlikeholdsfôring og transport av levende kongekrabbe

Aas-Hansen, Øyvind; Stien, Lars Helge; Gytre, Trygve; Tennøy, Torodd; Bjørnsen, Jan Eyolf; Evensen, Tor Hatten; Sæther, Bjørn-Steinar; Damsgård, Børge; Brataas, Ragnar; Finne, Dag Einar; Koren, Christian; Alfredsen, Jo Arve; Rikardsen, Audun H.; Kristiansen, Tore S.; 2010: Ny teknologi for overvåking av oppdrettsmiljø og fiskevelferd i oppdrettsmerder. Sluttrapport for FHF prosjekt 900085

Nilsen, Rune; Evensen, Tor Hatten; Jakobsen, Ronny Andre; Siikavuopio, Sten Ivar; 2009: Fangst av kråkeboller ved bruk av ROV. Fullskala test av Seabed Harvester

Midling, Kjell Øyvind; Evensen, Tor Hatten; Kristiansen, Frank; 2008: Levende hyse. Overlevelse, utmattelse og restitusjon hos hyse fanget med snurrevad. Restitusjon og forløp av rigor mortis post mortem

Handeland, Sigurd O.; Handeland, Sigurd O; Urke, Henning Andre; Urke, Henning Andre; Kristensen, Torstein; Rosten, Trond; Rosten, Trond; Damsgård, Børge; Mikkelsen, Helene; Mikkelsen, Helene; Toften, Hilde; Toften, Hilde; Evensen, Tor Hatten; Evensen, Tor; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Teien, Hans-Christian; Stefansson, Sigurd O.; Stefansson, Sigurd; 2008: Påvirker vannkvalitet og produksjonsintensitet risiko for utvikling av vintersår hos postsmolt - Resultater fra en storskala feltstudie