Relatert innhold

  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Tor Hatten Evensen har 29 publikasjoner ved Nofima:

Uttesting av Innomar torsketeine i lab og under kommersielle forhold

Siikavuopio, Sten Ivar; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre; Martinsen, Gustav; Evensen, Tor Hatten; Hustad, Anette; Haugan, Erling; Martinsen, Ståle

2020

Does waste feed from salmon farming affect the quality of saithe (Pollachius virens L.) attracted to fish farms?

Uglem, Ingebrigt; Toledo-Guedes, Kilian; Sánchez-Jerez, Pablo; Ulvan, Eva Marita; Evensen, Tor Hatten; Sæther, Bjørn-Steinar

2020

Proactive avoidance behaviour and pace-of-life syndrome in Atlantic salmon

Damsgård, Børge; Evensen, Tor Hatten; Øverli, Øyvind; Gorissen, Marnix; Ebbesson, Lars O.E.; Rey, Sonia; Höglund, Erik

2019

Bedøvelse og bløgging av fisk om bord i fartøy – Faglig sluttrapport

Tobiassen, Torbjørn; Hustad, Anette; Evensen, Tor Hatten; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Martinsen, Gustav; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Mejdell, Cecilie Marie

2018

Ilandføring av levendelevert hyse – Optimal behandling, slakting, kjøling og prosessering med hensyn til kvalitet

Tobiassen, Torbjørn; Evensen, Tor Hatten; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Joensen, Sjurdur; Ingolfsson, Olafur; Humborstad, Odd Børre; Nordtvedt, Tom Ståle; Tveit, Guro Møen

2018

Bygging av mellomlagringstank, rigging og praktiske tester (Optipro 3). Faglig sluttrapport

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Evensen, Tor Hatten; Joensen, Sjurdur; Nilsen, Heidi

2018

Forbedring av kråkebollerogn i kommersiell skala i Norge

James, Philip; Evensen, Tor Hatten; Samuelsen, Arne

2017

Evaluation of protein hydrolysate of by-product from the fish industry for inclusion in bait for longline and pot fisheries of Atlantic cod

Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip; Stenberg, Even; Evensen, Tor Hatten; Sæther, Bjørn-Steinar

2017

Survival of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) following catch-and-release angling

Ferter, Keno; Rikardsen, Audun H.; Evensen, Tor Hatten; Svenning, Martin; Tracey, Sean R.

2017

Holding wild Snow crab, Chionoecetes opilio: Effects of stocking density and feeding on survival and injury

Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip; Olsen, Bjørn Ronald; Evensen, Tor Hatten; Mortensen, Atle; Olsen, Stein Harris

2017

Levendelagring av snøkrabbe (Chionoecetes opilio) – effekt av individtetthet og fôring på overlevelse og skade

Siikavuopio, Sten Ivar; Olsen, Stein Harris; Whitaker, Ragnhild; James, Philip; Evensen, Tor Hatten; Mortensen, Atle; Olsen, Bjørn Ronald

2016

Levende hyse og torsk fra snurpenot – muligheter for direkteleveranse, oppfôring, seleksjon og redskapstilpasninger

Midling, Kjell Ø.; Evensen, Tor Hatten; Humborstad, Odd Børre; Olsen, Stein Harris; Svalheim, Ragnhild Aven; Sæther, Bjørn-Steinar

2016

Holding wild caught red king crab, Paralithodes camtschaticus: effects of stocking density and feeding on survival and meat content

Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip; Olsen, Bjørn Ronald; Evensen, Tor Hatten; Mortensen, Atle

2016

Implementering av teknologi for optimal kvalitet i fremtidens prosesslinje på trålere "OPTIPRO" – Fase 1

Olsen, Stein Harris; Digre, Hanne; Grimsmo, Leif; Toldnes, Bendik; Eilertsen, Aleksander; Evensen, Tor Hatten; Midling, Kjell Øyvind

2014

Temperature preference of juvenile Arctic charr originating from different thermal environments

Siikavuopio, Sten Ivar; Sæther, Bjørn-Steinar; Johnsen, Helge K.; Evensen, Tor Hatten; Knudsen, Rune

2014

Forbedring av miljøbetingelsene ved levendelagring av kongekrabbe

Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip; Mortensen, Atle; Olsen, Bjørn R.; Midling, Kjell Øyvind; Evensen, Tor Hatten

2014

Kvalitetsavvik sildefilet. Sluttrapport

Roth, Bjørn; Heia, Karsten; Skåra, Torstein; Sone, Izumi; Birkeland, Sveinung; Jakobsen, Ronny Andre; Evensen, Tor Hatten; Akse, Leif

2013

Capture induced stress and live storage of Atlantic cod (Gadus morhua) caught by trawl: Consequences for the flesh quality

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; Evensen, Tor Hatten; Midling, Kjell Øyvind

2013

Automatisk telling, måling og veiing av levende torsk – vurdering av teknologi for godkjenning ved kjøp og salg

Jakobsen, Ronny Andre; Evensen, Tor Hatten; Sæther, Bjørn-Steinar; Isaksen, Bjørnar; Humborstad, Odd Børre; Midling, Kjell Øyvind

2012

Levende torsk og kreps; videreutvikling av tradisjonelle fiskerier i Skagerrak og Nordsjøen

Midling, Kjell Øyvind; James, Philip; Evensen, Tor Hatten; Humborstad, Odd Børre

2012

Fangst, mellomlagring, vedlikeholdsfôring og transport av levende kongekrabbe

Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip; Midling, Kjell Øyvind; Evensen, Tor Hatten

2011

Slakting direkte fra oppdrettsmerd.Tauranga – fase 3

Midling, Kjell Øyvind; Harris, Stephen; Humborstad, Odd Børre; Akse, Leif; Noble, Chris; Evensen, Tor Hatten; Jakobsen, Ronny Andre; Tobiassen, Torbjørn

2011

Ny teknologi for overvåking av oppdrettsmiljø og fiskevelferd i oppdrettsmerder. Sluttrapport for FHF prosjekt 900085

Aas-Hansen, Øyvind; Stien, Lars Helge; Gytre, Trygve; Tennøy, Torodd; Bjørnsen, Jan Eyolf; Evensen, Tor Hatten; Sæther, Bjørn-Steinar; Damsgård, Børge; Brataas, Ragnar; Finne, Dag Einar; Koren, Christian; Alfredsen, Jo Arve; Rikardsen, Audun H.; Kristiansen, Tore S

2010

Fangst av kråkeboller ved bruk av ROV. Fullskala test av Seabed Harvester

Nilsen, Rune; Evensen, Tor Hatten; Jakobsen, Ronny Andre; Siikavuopio, Sten Ivar

2009

Påvirker vannkvalitet og produksjonsintensitet risiko for utvikling av vintersår hos postsmolt - Resultater fra en storskala feltstudie

Handeland, Sigurd O; Urke, Henning Andre; Kristensen, Torstein; Rosten, Trond; Damsgård, Børge; Mikkelsen, Helene; Toften, Hilde; Evensen, Tor Hatten; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Teien, Hans-Christian; Stefansson, Sigurd Olav

2008

Effect of chronic ammonia exposure on growth in juvenile Atlantic cod

Foss, Atle; Siikavuopio, Sten Ivar; Sæther, Bjørn-Steinar; Evensen, Tor Hatten

2004