Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Tone Mari Rode

Jeg arbeider som forsker hos Nofima, avd. Prosessteknologi i Stavanger. Startet som stipendiat innen mikrobiologi og genteknologi hos Nofima (tidl Matforsk) på Ås i 2004. Fortsatte deretter som post doc. samme sted. Arbeidet hovedsakelig med patogene bakterier, og en av fellesnevnerne var arbeid med stress responser – hvordan bakterier blir påvirket når de blir eksponert for ulike typer stress (f.eks temperatur, syre og konserveringsmidler). Siden 2010 har jeg vært ansatt som forsker hos Nofima Norconserv, Stavanger. Arbeider med bl.a. høytrykksbehandling av mat. Utdannelse: PhD i mikrobiologi/genteknologi fra Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap. “Stress responses of food related Staphylococcus aureus”. Siv.ing/MSc ibioteknologi, Universitetet i Tromsø, Institutt for marin bioteknologi. ”Characterisation of cDNA sequences of antimicrobial peptides in spider crab (Hyas araneus) and red king crab (Paralithodes camtschatica)” Bioingeniør, Høgskolen i Ålesund.

Tone Mari har 21 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Aaby, Kjersti; Grimsbo, Ingunn Haugland; Hovda, Maria Befring; Rode, Tone Mari; 2018: Effect of high pressure and thermal processing on shelf life and quality of strawberry purée and juice

Christensen, Line Bach; Hovda, Maria Befring; Rode, Tone Mari; 2017: Quality changes in high pressure processed cod, salmon and mackerel during storage

Holck, Askild Lorentz; Axelsson, Lars; McLeod, Anette; Rode, Tone Mari; Heir, Even; 2017: Health and safety considerations of fermented sausages

Rode, Tone Mari; McLeod, Anette; Måge, Ingrid; Heir, Even; Axelsson, Lars; Holck, Askild Lorentz; 2017: Survival of Five Strains of Shiga Toxigenic Escherichia coli in a Sausage Fermentation Model and Subsequent Sensitivity to Stress from Gastric Acid and Intestinal Fluid

Ates, Mehmet Baris; Rode, Tone Mari; Skipnes, Dagbjørn; Lekang, Odd-Ivar; 2016: Modeling of Listeria monocytogenes inactivation by combined high-pressure and mild-temperature treatments in model soup

Ates, Mehmet Baris; Skipnes, Dagbjørn; Rode, Tone Mari; Lekang, Odd-Ivar; 2016: Comparison of spore inactivation with novel agitating retort, static retort and combined high pressure-temperature treatments

Rode, Tone Mari; Hovda, Maria Befring; 2016: High pressure processing extend the shelf life of fresh salmon, cod and mackerel

Ates, Mehmet Baris; Rode, Tone Mari; Skipnes, Dagbjørn; Lekang, Odd-Ivar; 2016: Survival of sublethally injured Listeria in model soup after nonisothermal heat and high-pressure treatments

Rode, Tone Mari; Hovda, Maria Befring; Rotabakk, Bjørn Tore; 2015: Favourable effects of soluble gas stabilisation and modified atmosphere for supressing regrowth of high pressure treated Listeria innocua

Ates, Mehmet Baris; Skipnes, Dagbjørn; Rode, Tone Mari; Lekang, Odd-Ivar; 2014: Comparison of bacterial inactivation with novel agitating retort and static retort after mild heat treatments

Langsrud, Solveig; Heir, Even; Rode, Tone Mari; 2014: Survival of Shiga toxin-producing Escherichia coli and Stx bacteriophages in moisture enhanced beef

Heir, Even; Holck, Askild Lorentz; Omer, Mohammed K.; Alvseike, Ole; Måge, Ingrid; Høy, Martin; Rode, Tone Mari; Sidhu, Maan Singh; Axelsson, Lars; 2013: Effects of post-processing treatments on sensory quality and Shiga toxigenic Escherichia coli reductions in dry-fermented sausages

Rode, Tone Mari; Holck, Askild Lorentz; Axelsson, Lars; Høy, Martin; Heir, Even; 2012: Shiga toxigenic Escherichia coli show strain dependent reductions under dry-fermented sausage production and post-processing conditions

Rode, Tone Mari; Møretrø, Trond; Langsrud, Solveig; Holck, Askild Lorentz; 2012: Responses of Staphylococcus Aureus to Environmental Stresses

Holck, Askild Lorentz; Axelsson, Lars; Rode, Tone Mari; Høy, Martin; Måge, Ingrid; Alvseike, Ole; L'Abée-Lund, Trine; Omer, MK; Granum, Per Einar; Heir, Even; 2011: Reduction of verotoxigenic Escherichia coli in production of fermented sausages

Rode, Tone Mari; Axelsson, Lars; Granum, Per Einar; Heir, Even; Holck, Askild Lorentz; L'Abée-Lund, Trine; 2011: High Stability of Stx2 Phage in Food and under Food-Processing Conditions

Rode, Tone Mari; Møretrø, Trond; Langsrud, Solveig; Langsrud, Øyvind; Vogt, Kjell gjermund; Holck, Askild Lorentz; 2010: Responses of Staphylococcus aureus exposed to HCl and organic acid stress

Rode, Tone Mari; Berget, Ingunn; Langsrud, Solveig; Møretrø, Trond; Holck, Askild Lorentz; 2009: MALDI-TOF mass spectrometry for quantitative gene expression analysis of acid responses in Staphylococcus aureus

Rode, Tone Mari; 2008: Stress Responses of Food Related Staphylococcus aureus

Bore, Erlend; Langsrud, Solveig; Langsrud, Øyvind; Rode, Tone Mari; Holck, Askild Lorentz; 2007: Acid shock responses in Staphylococcus aureus investigated by global gene expression analysis

Rode, Tone Mari; Langsrud, Solveig; Holck, Askild Lorentz; Møretrø, Trond; 2007: Different patterns of biofilm formation in Staphylococcus aureus under food-related stress conditions

Tone Mari har 43 andre publikasjoner i Cristin:

Rode, Tone Mari; Rotabakk, Bjørn Tore; Skuland, Aase Vorre; Øverby, Lene; Sørheim, Oddvin; 2019: Framtidens konsumprodukter fra norsk salt- og klippfisk - H02. Pakketeknologi og holdbarhet

McLeod, Anette; Holck, Askild Lorentz; Axelsson, Lars; Heir, Even; Rode, Tone Mari; Måge, Ingrid; 2019: Overlevelse av EHEC i salamipølse

Rode, Tone Mari; Rotabakk, Bjørn Tore; 2019: Lyst på saltfisk eller klippfisk til middag i dag?

McLeod, Anette; Holck, Askild Lorentz; Axelsson, Lars; Heir, Even; Rode, Tone Mari; Måge, Ingrid; Wold Åsli, Anette; Drømtorp, Signe; Berg, Janina; Jensen, Merete Rusås; Johannessen, Tom Chr.; 2019: Patogener i matprodukter

Joensen, Sjurdur; Hansen, Anlaug Ådland; Rotabakk, Bjørn Tore; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Martinsen, Gustav; Heia, Karsten; Carlehög, Mats; Rode, Tone Mari; 2019: Holdbarheten på tørrfisk og utvannet tørrfisk

Rotabakk, Bjørn Tore; Heia, Karsten; Rode, Tone Mari; Lorentzen, Grete Elisabeth; 2019: Melanosis of snow crab (Chionoecetes opilio) as an effect of high pressure processing

Joensen, Sjurdur; Rotabakk, Bjørn Tore; Hansen, Anlaug Ådland; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Rode, Tone Mari; Martinsen, Gustav; 2019: Holdbarhet på produkter av bløytet-, fryst- og tint tørrfisk. Faglig sluttrapport

Rode, Tone Mari; 2017: Høytrykksprosessering – et nytt industrieventyr i Rogaland?

Rosnes, Jan Thomas; Rode, Tone Mari; Ludvigsen, Elisabeth Cecilie; 2017: Inactivation of Clostridium sporogenes spores at 91-97 oC at different salt concentrations in laboratory and simulated food matrixes

Rode, Tone Mari; 2016: Bedre matkvalitet med kontroll over sporene

Aaby, Kjersti; Rode, Tone Mari; 2016: Effect of high pressure Processing and heat treatment on Chemical composition and sensory quality of strawberry puree

Rode, Tone Mari; Hovda, Maria Befring; 2015: Effect of high pressure processing on shelf life and quality of salmon, cod and mackerel

Rode, Tone Mari; Hovda, Maria Befring; 2015: Effect of high pressure processing on shelf life and quality of salmon, cod and mackerel

Nilsen, Heidi; Grimsmo, Leif; Lorentzen, Grete Elisabeth; Rode, Tone Mari; Salomonsen, Cecilie; 2014: Teknologiutvikling i rekenæringen. Sluttrapport

Rode, Tone Mari; Løvdal, Trond; Rosnes, Jan Thomas; Skipnes, Dagbjørn; 2014: Inactivation of Bacillus subtilis spores in liver pate using strategies with double heat treatment and high pressure processing

Rode, Tone Mari; Nilsen, Heidi; 2014: Teknologiutvikling for økt lønnsomhet i rekenæringen. Høytrykksprosessering som metode for tining og modning av fryste reker (AP4)

Hovda, Maria Befring; Vangdal, Eivind; Rode, Tone Mari; 2014: Økt utnyttelse av plommer, søtkirsebær og bringebær med høytrykksprosessering

Ates, Mehmet Baris; Rode, Tone Mari; Skipnes, Dagbjørn; Lekang, Odd-Ivar; 2014: Investigation of combined high pressure and mild temperature effects on Listeria inactivation in fish soup

Rode, Tone Mari; Bergslien, Helge; 2014: Super holdbarhet og god smak

Hovda, Maria Befring; Rode, Tone Mari; 2013: Høytrykksprosessering for økt kvalitet av sjømat?

Rode, Tone Mari; 2013: Høytrykksprosessering kombinert med varmebehandling

Rode, Tone Mari; Hovda, Maria Befring; Rotabakk, Bjørn Tore; 2013: Effect of high pressure processing and CO2 on growth of Listeria in fish soup

Ates, Mehmet Baris; Skipnes, Dagbjørn; Rode, Tone Mari; Lekang, Odd-Ivar; 2013: Food safety investigation in Shaka process: Thermal inactivation of Listeria in fish soup

Rode, Tone Mari; Borge, Grethe Iren Andersen; Aaby, Kjersti; 2012: Høytrykksprosessering – skånsom prosess for trygg, sunn og smakfull mat

Lorentzen, Grete Elisabeth; Rode, Tone Mari; Grimsmo, Leif; Nilsen, Heidi; 2012: Teknologiutvikling for økt lønnsomhet i rekenæringen. Oversikt og status fra tidligere FoU arbeid med fokus på økt utbytte og kvalitet ved produksjon av pillede reker

Rode, Tone Mari; 2012: High Pressure Processing of Fish

Rode, Tone Mari; 2012: Høytrykksprosessering kombinert med varmebehandling. Hva kan vi vinne? Kjøtt og fisk

Rode, Tone Mari; Hovda, Maria Befring; 2012: Høytrykksprosessering av sjømat. Litteraturgjennomgang

Hovda, Maria Befring; Rode, Tone Mari; 2011: Bruk av høytrykk i kombinasjon med andre prosesser

Rode, Tone Mari; 2011: Anvendelse av høytrykksprosessering – for alle typer matvarer?

Rode, Tone Mari; Skipnes, Dagbjørn; Hovda, Maria Befring; 2011: High pressure processing of seafood

Rode, Tone Mari; Holck, Askild Lorentz; Axelsson, Lars; Heir, Even; 2010: Survival of enterohemorrhagic Escherichia coli in dried fermented sausages

Rode, Tone Mari; 2010: Enhanced safety of Norwegian type dry-fermented sausage with focus on enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC)

Rode, Tone Mari; Langsrud, Solveig; Møretrø, Trond; Holck, Askild Lorentz; 2008: Stress responses of Staphylococcus aureus to organic acids

Rode, Tone Mari; Møretrø, Trond; Langsrud, Solveig; Bore, Erlend; Holck, Askild Lorentz; 2007: Staphylococcus aureus and Acid Stress

Rode, Tone Mari; Møretrø, Trond; Langsrud, Solveig; Holck, Askild Lorentz; 2007: Staphylococcus aureus and acid stress

Rode, Tone Mari; Langsrud, Solveig; Holck, Askild Lorentz; Møretrø, Trond; 2006: Biofilm Formation by Staphylococcus aureus at Different Environmental Conditions

Rode, Tone Mari; Langsrud, Solveig; Holck, Askild Lorentz; Møretrø, Trond; 2006: Different patterns of biofilm formation are induced in Staphylococcus aureus strains subjected to food-related stress conditions

Rode, Tone Mari; Langsrud, Solveig; Holck, Askild Lorentz; Møretrø, Trond; 2006: Effect og environmental conditions on biofilm formation by Staphylococcus aureus

Rode, Tone Mari; Langsrud, Solveig; Holck, Askild Lorentz; Møretrø, Trond; 2006: Staphylococcus aureus and biofilm under Food-Related Conditions

Rode, Tone Mari; Langsrud, Solveig; Holck, Askild Lorentz; Møretrø, Trond; 2005: Effect of environmental conditions on biofilm formation by Staphylococcus aureus

Rode, Tone Mari; Langsrud, Solveig; Holck, Askild Lorentz; Møretrø, Trond; 2005: mm

Rode, Tone Mari; 2003: Characterisation of cDNA sequences of antimicrobial peptides in spider crab (Hyas araneus) and red king crab (Paralithodes camtschatica)