Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Tone-Kari K. Østbye

Mine arbeidsområder er innen muskelkvalitet og ernæring hos laks med hovedfokus på muskeldeformiteter, muskelstrukturelle og muskelregulatoriske faktorer, oksidativt stress, apoptose, og fettsyremetabolisme. Jeg benytter meg av teknikker som celledyrking, kvantitativ PCR, microarray, kloning, immunocytokjemi, og Western blotting. Jeg har min bakgrunn som sivilingeniør i bioteknologi fra Universitetet i Tromsø, og jeg tok diplomoppgaven innen medisinsk genetikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Doktorgraden min tok jeg innen molekylær fiskebiologi og muskelregulatoriske faktorer i Atlantisk laks ved Nofima Marin (daværende Akvaforsk) og Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Tone-Kari K. Østbye har 66 publikasjoner ved Nofima:

Optimalisering av fett og fettsyrer i fôr til atlantisk laks for bedre helse og velferd gjennom ulike livsfaser og utfordrende miljøbetingelser

Ruyter, Bente; Sissener, Nini; Lutfi Royo, Esmail; Hundal, Bjørg Kristine; Berge, Gerd Marit; Glencross, Brett; Huyben, David; Gjøen, Tor; Andresen, Adriana Magalhaes Santos; Bæverfjord, Grete; Høglund, Erik; Powell, Mark Darryn; Bou, Marta; Selvam, Chandrasekar; Østbye, Tone-Kari K; Liland, Nina Sylvia; Rosenlund, Grethe; Sigholt, Trygve; Stubhaug, Ingunn; Evensen, Øystein; Krasnov, Aleksei; Mørkøre, Turid

2021

Deposition and metabolism of dietary n-3 very-long-chain PUFA in different organs of rat, mouse and Atlantic salmon

Torrissen, Martina; Svensen, Harald; Stoknes, Iren; Nilsson, Astrid; Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Bou, Marta; Ruyter, Bente

2021

Modulation of hepatic miRNA expression in Atlantic salmon (Salmo salar) by family background and dietary fatty acid composition

Østbye, Tone-Kari K; Woldemariam, Nardos Tesfaye; Lundberg, Camilla S.; Berge, Gerd Marit; Ruyter, Bente; Andreassen, Rune

2021

Sensitivity to Dietary Wheat Gluten in Atlantic Salmon Indicated by Gene Expression Changes in Liver and Intestine

Amritha, Johny; Berge, Gerd Marit; Bogevik, André Sture; Krasnov, Aleksei; Ruyter, Bente; Fæste, Christiane Kruse; Østbye, Tone-Kari K

2020

Sudden increased mortality in large seemingly healthy farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.) was associated with environmental and dietary changes

Dessen, Jens-Erik; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Bou, Marta; Thomassen, Magny Sissel S.; Rørvik, Kjell-Arne

2020

DHA modulates immune response and mitochondrial function of atlantic salmon adipocytes after LPS treatment

Bou, Marta; Torgersen, Jacob Seilø; Østbye, Tone-kari K; Ruyter, Bente; Wang, Xinxia; Skugor, Stanko; Kristiansen, Inger Øien; Todorcevic, Marijana

2020

Nordatlantiske fiskeoljer og betydning for utnyttelse av omega-3 fettsyrer

Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Krasnov, Aleksei; Romarheim, Odd Helge; Nilsson, Astrid; Hansen, Marianne Helén Selander; Burdge, Graham C.; Irvine, Nicola A.; Ruyter, Bente

2020

Lipid deposition and mobilisation in atlantic salmon adipocytes

Bou, Marta; Wang, Xinxia; Todorcevic, Marijana; Østbye, Tone-Kari K; Torgersen, Jacob Seilø; Ruyter, Bente

2020

Effekt av fôr, temperatur og stress på pigmentering i laks-Faglig sluttrapport

Ytrestøyl, Trine; Dikiy, Alexander; Shumilina, Elena; Bæverfjord, Grete; Krasnov, Aleksei; Ciampa, Alessandra; Hatlen, Bjarne; Østbye, Tone-Kari K; Bou, Marta; Dessen, Jens-Erik; Rørvik, Kjell-Arne; Ruyter, Bente

2019

Application of Molecular Methods in Aquaculture and Fishery

Dulić, Zorka; Rašković, Božidar; Marić, Saša; Østbye, Tone-Kari K

2019

Dietary Fish Oil Alters DNA Methylation of Genes Involved in Polyunsaturated Fatty Acid Biosynthesis in Muscle and Liver of Atlantic Salmon (Salmo salar)

Irvine, Nicola A.; Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Sonesson, Anna Kristina; Lillycrop, Karen A.; Berge, Gerd Marit; Burdge, Graham C.

2019

The long-chain monounsaturated cetoleic acid improves the efficiency of the n-3 fatty acid metabolic pathway in Atlantic salmon and human HepG2 cells

Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Nilsson, Astrid; Romarheim, Odd Helge; Bou, Marta; Ruyter, Bente

2019

The possible involvement of oxidative stress in the oocyte ageing process in goldfish Carassius auratus (Linnaeus, 1758)

Samarin, Azadeh Mohagheghi; Samarin, Azin Mohagheghi; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Sempels, Sabine; Burkina, Viktoriia; Blecha, Miroslav; Policar, Tomas

2019

n-3 canola oil effectively replaces fish oil as a new safe dietary source of DHA in feed for juvenile Atlantic salmon

Ruyter, Bente; Sissener, Nini; Østbye, Tone-Kari K; Simon, Cedric; Krasnov, Aleksei; Bou, Marta; Sanden, Monica; Nichols, Peter D.; Lutfi Royo, Esmail; Berge, Gerd Marit

2019

Effekt av fôr, temperatur og stress på pigmentering i laks. Faglig sluttrapport

Ytrestøyl, Trine; Dikiy, Alexander; Shumulina, Elena; Bæverfjord, Grete; Krasnov, Aleksei; Ciampa, Alessandra; Hatlen, Bjarne; Østbye, Tone-Kari K; Bou, Marta; Dessen, Jens-Erik; Rørvik, Kjell-Arne; Ruyter, Bente

2019

Nye omega-3-kilder i fôr til laks

Ruyter, Bente; Kousoulaki, Katerina; Krasnov, Aleksei; Sissener, Nini; Simon, Cedric; Mørkøre, Turid; Bou, Marta; Østbye, Tone-Kari K; Bæverfjord, Grete; Sanden, Monica; Romarheim, Odd Helge; Carlehög, Mats; Ytrestøyl, Trine; Lutfi Royo, Esmail; Berge, Gerd Marit

2019

Ernæringens betydning for skinn-, tarm-, og gjellehelse hos laks

Berge, Gerd Marit; Ytteborg, Elisabeth; Østbye, Tone-Kari K; Sundh, Henrik; Rud, Ida; Sveen, Lene; Bæverfjord, Grete; Karlsen, Christian; Krasnov, Aleksei; Øgaard, Jonas; Sundell, Kristina; Pedersen, Mona Elisabeth; Halvorsen, Bente; Ruyter, Bente

2019

Alteration of mRNA abundance, oxidation products and antioxidant enzyme activities during oocyte ageing in common carp Cyprinus carpio

Samarin, Azin Mohagheghi; Samarin, Azadeh Mohagheghi; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Sampels, Sabine; Burkina, Viktoriia; Blecha, Miroslav; Gela, David; Policar, Tomas

2019

Dietary impacts of sulphuric acid extracted fish bone compounds on astaxanthin utilization and muscle quality in Atlantic salmon (Salmo salar)

Albrektsen, Sissel; Østbye, Tone-Kari K; Pedersen, Mona Elisabeth; Ytteborg, Elisabeth; Ruyter, Bente; Ytrestøyl, Trine

2018

Effects of tetradecylthioacetic acid (TTA) treatment on lipid metabolism in salmon hearts—in vitro and in vivo studies

Arge, Regin; Dessen, Jens-Erik; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Thomassen, Magny Sissel S.; Rørvik, Kjell-Arne

2018

Functional amino acids stimulate muscle development and improve fillet texture of Atlantic salmon

Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Standal, Inger Beate; Stien, Lars Helge; Bahuaud, Diane; Dessen, Jens-Erik; Latif, Muhammad Saqib; Terjesen, Bendik Fyhn; Rørvik, Kjell-Arne; Mørkøre, Turid

2018

The role of extracellular matrix components in pin bone attachments during storage-a comparison between farmed Atlantic salmon (Salmo salar) and cod (Gadus morhua L.).

Rønning, Sissel Beate; Østbye, Tone-Kari K; Krasnov, Aleksei; Vuong, Tram Thu; Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth

2017

Low levels of very-long-chain n-3 PUFA in Atlantic salmon (Salmo salar) diet reduce fish robustness under challenging conditions in sea cages

Bou, Marta; Berge, Gerd Marit; Bæverfjord, Grete; Sigholt, Trygve; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente

2017

Requirements of n-3 very long-chain PUFA in Atlantic salmon (Salmo salar L): effects of different dietary levels of EPA and DHA on fish performance and tissue composition and integrity

Bou, Marta; Berge, Gerd Marit; Bæverfjord, Grete; Sigholt, Trygve; Østbye, Tone-Kari K; Romarheim, Odd Helge; Hatlen, Bjarne; Leeuwis, Robin; Venegas, Claudia; Ruyter, Bente

2017

Regulation of the Omega-3 Fatty Acid Biosynthetic Pathway in Atlantic Salmon Hepatocytes

Kjær, Marte Avranden; Ruyter, Bente; Berge, Gerd Marit; Sun, Yajing; Østbye, Tone-Kari K

2016

The role of extracellular matrix components in pin bone attachments during storage—a comparison between farmed Atlantic salmon (Salmo salar) and cod (Gadus morhua L.)

Rønning, Sissel Beate; Østbye, Tone-Kari K; Krasnov, Aleksei; Vuong, Tram Thu; Veiseth-Kent, Eva; Kolset, Svein Olav; Pedersen, Mona Elisabeth

2016

Vil ketolinsyre (22:1n-11) fra lodde-, sild- og tobisolje føre til bedret utnyttelse av omega-3 fettsyrer?

Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Romarheim, Odd Helge; Nilsson, Astrid; Kristiansen, Inger Øien; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Bergum, Silje; Berge, Gerd Marit

2016

Effekter av endret fettsyresammensetning i fôr til laks relatert til fiskens helse, velferd og robusthet (Fett for fiskehelse): Oppdatering 2016

Sissener, Nini; Torstensen, Bente Elisabeth; Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Waagbø, Rune; Jørgensen, Sven Martin; Hatlen, Bjarne; Liland, Nina Sylvia; Ytteborg, Elisabeth; Sæle, Øystein; Rud, Ida; Remø, Sofie C.; Mørkøre, Turid; Dessen, Jens-Erik; Skjerven, Kaja; Ytrestøyl, Trine; Holen, Elisabeth; Berge, Gerd Marit; Adam, Anne-Catrin

2016

Langtidseffekter av lave omega-3 nivåer i fôr på laksens helse

Ruyter, Bente; Bou, Marta; Bæverfjord, Grete; Østbye, Tone-Kari K; Ytrestøyl, Trine; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Sigholt, Trygve; Berge, Gerd Marit

2016

Metabolism, health and fillet nutritional quality in Atlantic salmon (Salmo salar) fed diets containing n-3-rich microalgae

Kousoulaki, Katerina; Østbye, Tone-Kari K; Krasnov, Aleksei; Torgersen, Jacob Seilø; Mørkøre, Turid; Sweetman, John W.

2015

Kan nivå av EPA og DHA i fôr i tidlige livsfaser påvirke laksens helse og sammensetning i seinere livsfaser? FHF-prosjekt 900770 – Delrapport 1

Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Kjær, Marte Avranden; Sonesson, Anna Kristina; Mørkøre, Turid; Berge, Gerd Marit

2015

Helseeffekter i lakseceller eksponert for fiskebeinhydrolysater fra torsk, sild og kolmule

Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Kristiansen, Inger Øien; Albrektsen, Sissel

2014

Feste av pinnebein i torsk og laks - bindevevets rolle og prosesser involvert i nedbrytning av dette. Sluttrapport

Pedersen, Mona Elisabeth; Vuong, Tram Thu; Østbye, Tone-Kari K; Veiseth-Kent, Eva; Larsson, Thomas; Hollung, Kristin; Kolset, Svein Olav; Rønning, Sissel Beate

2014

Fett for fiskehelse. Utredning: Effekter av endret fettsyre-sammensetning i fôr til laks relatert til fiskens helse, velferd og robusthet

Torstensen, Bente Elisabeth; Ruyter, Bente; Sissener, Nini; Østbye, Tone-Kari K; Waagbø, Rune; Jørgensen, Sven Martin; Ytteborg, Elisabeth; Rud, Ida; Liland, Nina Sylvia; Mørkøre, Turid; Dessen, Jens-Erik

2013

Laksens helse, velferd og robusthet påvirkes av fettsyresammensetning i fôr

Torstensen, Bente Elisabeth; Ruyter, Bente; Sissener, Nini; Østbye, Tone-Kari K; Waagbø, Rune; Jørgensen, Sven Martin; Ytteborg, Elisabeth; Rud, Ida; Liland, Nina Sylvia; Mørkøre, Turid; Dessen, Jens-Erik

2013

Kombinasjon av høye nivåer av vegetabilske fôroljer og lav sjøtemperatur; Sett i sammenheng med vekst og dødelighet hos regnbueørret i Nord

van Nes, Solveig; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Dessen, Jens-Erik; Kristiansen, Inger Øien; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Rørvik, Kjell-Arne

2013

Lagringsstabilitet av et utvalg marine oljer. Effekt av oljekvalitet på cellulære responser – Fase 2

Grimmer, Stine J Staavi; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Vogt, Kjell gjermund; Haugen, John-erik

2013

Effects of dietary supplementation of coriander oil, in canola oil diets, on the metabolism of [1-14C] 18:3n-3 and [1-14C] 18:2n-6 in rainbow trout hepatocytes

Randall, Kyla M.; Drew, Murray D.; Øverland, Margareth; Østbye, Tone-Kari K; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Vogt, Kjell gjermund; Ruyter, Bente

2013

Kunnskap- og metodeutvikling for å styrke laksens robusthet og helse

Jørgensen, Sven Martin; Sørensen, Mette; Torgersen, Jacob; Todorcevic, Marijana; Østbye, Tone-Kari K; Aas-Hansen, Øyvind; Johansen, Lill-Heidi; Timmerhaus, Gerrit; Bao, Marta; Alarcon, Marta; Mørkøre, Turid; Krasnov, Aleksei; Ruyter, Bente; Takle, Harald Rune

2012

High dietary EPA does not inhibit Delta 5 and Delta 6 desaturases in Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed rapeseed oil diets

Thomassen, Magny S.; Rein, Dietrich; Berge, Gerd Marit; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente

2012

Gene Expression Profiling of Soft and Firm Atlantic Salmon Fillet

Larsson, Thomas; Mørkøre, Turid; Kolstad, Kari; Østbye, Tone-Kari K; Afanasyev, Sergey; Krasnov, Aleksei

2012

In vivo and in vitro insulin and fasting control of the transmembrane fatty acid transport proteins in Atlantic salmon (Salmo salar)

Sánchez-Gurmaches, Joan; Østbye, Tone-Kari K; Navarro, Isabel; Torgersen, Jacob; Hevrøy, Ernst Morten; Ruyter, Bente; Torstensen, Bente Elisabeth

2011

Influence of Dietary Sesamin, a Bioactive Compound on Fatty Acids and Expression of Some Lipid Regulating Genes in Baltic Atlantic Salmon (Salmo salar L.) Juveniles

Trattner, S.; Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Kamal-Eldin, A.; Moazzami, A.; Pan, J.; Gjøen, Tor; Brännäs, E.; Zlabek, V.; Pickova, J.

2011

High n-3 HUFA levels in the diet of Atlantic salmon affect muscle and mitochondrial membrane lipids and their susceptibility to oxidative stress

Østbye, Tone-Kari K; Kjær, Marte Avranden; Rørå, Anna Maria Bencze; Torstensen, Bente Elisabeth; Ruyter, Bente

2011

Atlantic salmon (Salmo salar L.) flesh quality - role of lysosomal cathepsins B and L in muscle degradation

Bahuaud, Diane; Mørkøre, Turid; Østbye, Tone-Kari K; Torstensen, Bente Elisabeth; Veiseth-Kent, Eva; Ruyter, Bente; Ofstad, Ragni; Thomassen, Magny S.

2010

Atlantic salmon (Salmo salar) muscle precursor cells differentiate into osteoblasts in vitro: Polyunsaturated fatty acids and hyperthermia influence gene expression and differentiation

Ytteborg, Elisabeth; Vegusdal, Anne; Witten, P.Eckhard; Berge, Gerd Marit; Takle, Harald Rune; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente

2010

Atlantic salmon (Salmo salar) muscle structure integrity and lysosomal cathepsins B and L influenced by dietary n-6 and n-3 fatty acids

Bahuaud, Diane; Østbye, Tone-Kari K; Torstensen, Bente Elisabeth; Rørå, Mia B.; Ofstad, Ragni; Veiseth, Eva; Thomassen, Magny Skinlo; Ruyter, Bente

2009

Molecular cloning of the Atlantic salmon activin receptor IIB cDNA - Localization of the receptor and myostatin in vivo and in vitro in muscle cells

Østbye, Tone-Kari K; Andersen, Øivind; Frang, Ola T; Tooming-Klunderud, Ave; Jakobsen, Kjetill S.; Yafe, Anat; Etzioni, Shulamit; Moen, Thomas

2007

Myostatin (MSTN) gene duplications in Atlantic salmon (Salmo salar): Evidence for different selective pressure on teleost MSTN-1 and -2

Østbye, Tone-Kari K; Wetten, Ola F.; Tooming-Klunderud, Ave ; Jakobsen, Kjetill Sigurd; Yafe, Anat; Etzioni, Shulamit; Moen, Thomas; Andersen, Øivind

2007

Molecular characterization of a PDZ–LIM protein in Atlantic salmon (Salmo salar): a fish ortholog of the α-actinin-associated LIM-protein (ALP)

Andersen, Øivind; Østbye, Tone-Kari K; Gabestad, Irene; Nielsen, Christer; Bardal, Tora; Galloway, Trina Falck

2004

Molecular characterization of a PDZ-LIM protein in Atlantic salmon (Salmo salar): a fish ortholog of the alpha-actinin-associated LIM-protein (ALP)

Østbye, Tone-Kari K; Andersen, Øivind; Gabestad, Irene; Nielsen, Christer; Bardal, Tora; Galloway, Trina

2004

The two myostatin genes of Atlantic salmon (Salmo salar) are expressed in a variety of tissues

Østbye, Tone-Kari K; Galloway, Trina; Nielsen, Christer; Gabestad, Irene; Bardal, Tora; Andersen, Øivind

2001