Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Tone Aspevik

Jeg har en doktorgrad som omhandler enzymatisk hydrolyse av marint restråstoff. I korte trekk har jeg laget proteinpulver (protein hydrolysater) av de fiskehodene og ryggene som er igjen etter at laks er filetert. Prosjektet mitt har hatt fokus på bittersmaksutvikling, og metoder for å unngå og redusere denne. Jeg har god kompetanse innen bruk av kommersielle enzymer for proteinhydrolyse, samt kunnskap om kjemiske, sensoriske og overflateaktive egenskaper til proteinhydrolysater.

Tone har 12 andre publikasjoner i Cristin:

Lindberg, Diana; Vang, Birthe; Gaarder, Mari; Wubshet, Sileshi Gizachhew; Solstad, Runar Gjerp; Dankel, Elin Katinka; Aspevik, Tone; Kousoulaki, Katerina; Steinsholm, Silje; 2019: Taste-neutral proteins from mackerel

Steinsholm, Silje; Oterhals, Åge; Underhaug, Jarl; Måge, Ingrid; Malmendal, Anders; Aspevik, Tone; 2019: Application of nuclear magnetic resonance (NMR) to assess the development of flavor attributes during enzymatic protein hydrolysis

Bogevik, André Sture; Rud, Ida; Aspevik, Tone; Romarheim, Odd Helge; Samuelsen, Tor Andreas; Haugsgjerd, Bjørn Ole; Hovde, Gunnhild; Krakeli, Tor-Arne; Veiseth-Kent, Eva; Høst, Vibeke; Knutsen, Svein Halvor; Karlsen, Christian; 2019: FeedModel – SIS 2017-2019. Feed, feed intake, digestbility and microbiota in salmon

Bogevik, André Sture; Aas, Turid Synnøve; Aspevik, Tone; Romarheim, Odd Helge; Samuelsen, Tor Andreas; 2019: Disintegration stability of extruded feed affects stomach functions in Atlantic salmon

Bogevik, André Sture; Aas, Turid Synnøve; Aspevik, Tone; Romarheim, Odd Helge; Samuelsen, Tor Andreas; 2018: Disintegration stability of extruded feed affects stomach functions in Atlantic salmon

Aspevik, Tone; Oterhals, Åge; Rønning, Sissel Beate; Altintzoglou, Themistoklis; Wubshet, Sileshi Gizachhew; Gildberg, Asbjørn; Afseth, Nils Kristian; Whitaker, Ragnhild; Lindberg, Diana; 2017: Erratum to: Valorization of Proteins from Co- and By-Products from the Fish and Meat Industry (Top Curr Chem (Z), (2017), 375, (53), 10.1007/s41061-017-0143-6)

Albrektsen, Sissel; Aspevik, Tone; 2016: Enzymatisk hydrolyse av kollagenproteiner i fiskebein – hvordan skape verdier av problemavfall

Aspevik, Tone; 2016: Proteinpulver fra avskjær fra laks

Aspevik, Tone; 2015: Proteinpulver fra fiskehoder

Afseth, Nils Kristian; Aspevik, Tone; Lundby, Frank; Nilsen, Bjørg Narum; Oterhals, Åge; Böcker, Ulrike; 2014: A novel and rapid approach for monitoring enzymatic protein hydrolysis using Infrared spectroscopy

Böcker, Ulrike; Segtnan, Vegard; Aspevik, Tone; Vogt, Kjell gjermund; Oterhals, Åge; Nilsen, Bjørg Narum; Afseth, Nils Kristian; 2013: A novel and rapid approach for monitoring enzymatic protein hydrolysis using Infrared spectroscopy

Aspevik, Tone; Egede-Nissen, Henning; Oterhals, Åge; 2013: Comparison of industrial endopeptidases for the hydrolysis of Atlantic salmon (Salmo salar) head and backbone rest raw material