Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Tone Aspevik

Jeg har en doktorgrad som omhandler enzymatisk hydrolyse av marint restråstoff. I korte trekk har jeg laget proteinpulver (protein hydrolysater) av de fiskehodene og ryggene som er igjen etter at laks er filetert. Prosjektet mitt har hatt fokus på bittersmaksutvikling, og metoder for å unngå og redusere denne. Jeg har god kompetanse innen bruk av kommersielle enzymer for proteinhydrolyse, samt kunnskap om kjemiske, sensoriske og overflateaktive egenskaper til proteinhydrolysater.

Tone Aspevik har 8 publikasjoner ved Nofima:

Feeding response of Atlantic cod (Gadus morhua) to attractants made from by-products from the fishing industry

Palm, Anne Christine Utne; Bogevik, André Sture; Humborstad, Odd Børre; Aspevik, Tone; Pennington, Michael Robert; Løkkeborg, Svein

2020

Smaksnøytrale protein fra makrell (SMELL). Delrapport for AP 1

Solstad, Runar Gjerp; Vang, Birthe; Øvrum Gaarder, Mari; Molesworth, Peter Patrick; Aspevik, Tone; Dankel, Elin Katinka; Wubshet, Sileshi Gizachew; Glomm, Wilhelm; Lindberg, Diana

2020

Sensory Assessment of Fish and Chicken Protein Hydrolysates. Evaluation of NMR Metabolomics Profiling as a New Prediction Tool

Steinsholm, Silje; Oterhals, Åge; Underhaug, Jarl; Måge, Ingrid; Malmendal, Anders; Aspevik, Tone

2020

Valorization of Proteins from Co- and By-Products from the Fish and Meat Industry

Aspevik, Tone; Oterhals, Åge; Rønning, Sissel Beate; Altintzoglou, Themistoklis; Wubshet, Sileshi Gizachew; Gildberg, Asbjørn; Afseth, Nils Kristian; Whitaker, Ragnhild; Lindberg, Diana

2017