Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Tone Aspevik

Jeg har en doktorgrad som omhandler enzymatisk hydrolyse av marint restråstoff. I korte trekk har jeg laget proteinpulver (protein hydrolysater) av de fiskehodene og ryggene som er igjen etter at laks er filetert. Prosjektet mitt har hatt fokus på bittersmaksutvikling, og metoder for å unngå og redusere denne. Jeg har god kompetanse innen bruk av kommersielle enzymer for proteinhydrolyse, samt kunnskap om kjemiske, sensoriske og overflateaktive egenskaper til proteinhydrolysater.