Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Tom Christen Johannessen

Jeg er utdannet pølsemakermester og næringsmiddeltekniker med erfaring fra kjøttproduksjon, fiskematproduksjon og har flere år i daglivaren som ferskvaresjef. Jeg sitter som dommer under NM i kjøttprodukter, noe jeg har gjort i flere år.
I dag jobber jeg med kjøttproduksjon fra liten til stor, fra deltagelse i EU-prosjekter/forskningsprosjekter til lokalmatprodusenter over hele landet. Jeg holder kurs i kjøttproduksjon, farseproduksjon og spekematproduksjon fra nedskjæring til ferdig produkt.
Jeg hjelper bedrifter med utvikling av resepter og tilpassniger til nye regelverk, nytt utstyr og at de skal forstå effekten av alle prosesser og ingredienser i et produkt. Jeg har et stort nettverk blant kjøttbedrifter, leverandører til næringsmiddelindustrien og ikke minst lokalmatprodusenter over hele landet.

Tom Christen har 13 andre publikasjoner i Cristin:

Johannessen, Tom Chr.; 2019: Kjøtt -fra muskel til mat

McLeod, Anette; Holck, Askild Lorentz; Axelsson, Lars; Heir, Even; Rode, Tone Mari; Måge, Ingrid; Wold Åsli, Anette; Drømtorp, Signe; Berg, Janina; Jensen, Merete Rusås; Johannessen, Tom Chr.; 2019: Patogener i matprodukter

Johannessen, Tom Chr.; Larsen, Hanne; 2019: Solid hjørnesten i Rakkestad

Johannessen, Tom Chr.; 2018: Merking, pakking og emballasje

Johannessen, Tom Chr.; 2017: Muligheter i Nofimasprosesshaller

Johannessen, Tom Chr.; 2017: Terifiq et stort EU-prosjekt om blant annet reduksjon av salt og fett i pølser

Greiff, Kirsti; Håseth, Torunn T.; Bjarnadottir, Stefania; Johannessen, Tom Chr.; Berget, Ingunn; Øverby, Lene; 2017: Er det mulig å endre salt og fett i spekepølse?

Rødbotten, Rune; Solgaard, Karin; Johannessen, Tom Chr.; 2014: Effect of kiwi fruit powders in tenderizing M. Triceps brachii from mature cows

Johannessen, Tom Chr.; 2013: Skjåk Mat satser stort på NM i juleprodukter

Johannessen, Tom Chr.; 2013: Spekemat i teori og praksis på Nofima

Ekeberg, Dag; Egelandsdal, Bjørg; Johannesen, Tom Chr; Johannessen, Tom Chr.; Slinde, Erik; 2007: DIFFERENCES BETWEEN FERMENTED SAUSAGES FROM MINKE WHALE AND COMMON SALAMI PRODUCTS FROM PORK AND BEEF

Egelandsdal, Bjørg; Johannesen, Tom Chr; Johannessen, Tom Chr.; Ekeberg, Dag; Bruun, Tor; Slinde, Erik; 2006: Comparison of minke whale (Balaenoptera acutorostrata) fermented sausages with more common salami products from pork and beef

Sørheim, Oddvin; Sørheim, Oddvin; Johannesen, Tom Chr; Johannessen, Tom Chr.; Cornforth, Daren; Langsrud, Øyvind; Berg, Per; Nesbakken, Truls; 2004: Carbon monoxide as a substitute for nitrite in meat batter systems