Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Thomas Larsson

Jeg jobber i hovedsak med filetkvalitet til oppdrettslaks. Arbeidet relateres til f eks sykdom, fôr/fôring, produksjon. For å forstå underliggende mekanismer studeres bl.a. genuttrykket til det levende dyret. Cellestudier er også et nyttig verktøy i dette arbeidet. Jeg er også involvert i utviklingen av metoder for å predikere kvalitetsparameter (f eks filetfarge og fett- og pigmentinnhold) ved bildeanalyser.

Thomas har 7 andre publikasjoner i Cristin:

Mørkøre, Turid; Larsson, Thomas; Kvellestad, Agnar Ståle; Koppang, Erling Olaf; Åsli, Magnus; Krasnov, Aleksei; Dessen, Jens-Erik; Moreno, Helena Maria; Valen, Elin Christine; Gannestad, Kjellrun Hoås; Gjerde, Bjarne; Taksdal, Torunn; Bæverfjord, Grete; Meng, Yuqiong; Heia, Karsten; Wold, Jens-Petter; Borderias, A.J.; Moghadam, Hooman; Moghadam, Hooman; Romarheim, Odd Helge; Rørvik, Kjell-Arne; 2015: Mørke flekker i laksefilet. Kunnskapsstatus og tiltak for å begrense omfanget

Mørkøre, Turid; Larsson, Thomas; Koppang, Erling Olaf; Krasnov, Aleksei; Moreno, H; Moreno, Helena Maria; Prytz, K.; Prytz, Kristian; 2015: Mørke flekker i laksefilet: Kunnskapsstatus og tiltak for å begrense omfanget

Pedersen, Mona Elisabeth; Vuong, Tram Thu; Østbye, Tone-Kari K; Veiseth-Kent, Eva; Larsson, Thomas; Hollung, Kristin; Kolset, Svein Olav; Rønning, Sissel Beate; 2014: Feste av pinnebein i torsk og laks - bindevevets rolle og prosesser involvert i nedbrytning av dette. Sluttrapport

Rørvik, Kjell-Arne; Rørvik, Stein; Salberg, Torgeir; Larsson, Thomas; 2014: Hvor rød er en laks?

Lerfall, Jørgen; Larsson, Thomas; Birkeland, Sveinung; Taksdal, Torunn; Mørkøre, Turid; Mørkøre, Turid; 2010: Betydningen av pancreas disease (PD) for kvaliteten av fersk og røkt oppdrettslaks

Mørkøre, Turid; Koppang, Erling Olaf; Espe, Marit; Larsson, Thomas; Veiseth-Kent, Eva; Terjesen, Bendik Fyhn; Standal, Inger Beate; Rørvik, Kjell-Arne; 2010: Optimalt fôr som gir fast filet

Larsson, Thomas; Krasnov, Aleksei; Krasnov, Aleksei; Taksdal, Torunn; Lerfall, Jørgen; Birkeland, Sveinung; Mørkøre, Turid; Mørkøre, Turid; 2009: Using gene expression profiling to search for the molecular determinants of quality in farmed Atlantic salmon (salmo salar L.) with a previous diagnosis of pancreas disease (PD)