Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Therese A. Hagtvedt

Arbeidsområde: fagområdet næringsmiddelhygiene med fokus på HACCP og metoder for sikring av mat for næringsmiddelbransjen. Prosjektledelse av en rekke nettverk og kurs for overføring av kompetanse til næringsmiddelbransjen for både små og store bedrifter. Et eksempel på slike aktiviteter er HACCP kurs som er gjennomført for industri og Mattilsynet i en årrekke. Jeg inngår også i tverrfaglig team i noen forskningsprosjekter innen mathygiene og er en del av teamet rundt Nofimas Økologiprogram. Jeg har også erfaring som fagrevisor for Norsk Akkreditering og Det Norske Veritas med ISO og BRC standarder. Utdanning: Utdannet bioingeniør med tilleggsutdanning innen næringsmiddelmikrobiologi, hygiene, HACCP og prosjektledelse. Tilleggsutdanning inkluderer eksamen fra Royal Institute of Public Health I England med Advanced certificate in applied HACCP principles og eksamen fra FDA i USA med HACCP for seafood Inspection.