Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Tatiana N Ageeva

Jeg er en Doktorgradsstipendiat i Nofima, og har jobbet her siden august 2014. Mine forskningsområder sjømat, sjømatindustri og fangstbasert akvakultur. I tillegg er jeg utdannet fiskerikandidat fra Norges fiskerihøgskole (2014) med mastergrad i Sjømatvitenskap. Mitt arbeid er knyttet mot en større prosjekt CATCH: Market-oriented and sustainable value chains for cod products based on live storage. Jeg jobber med levendefanget torsk, arbeidet ligger i skjæringspunktet mellom fysiologi og produktkvalitet. Målet med prosjektet er å få bedre forståelse av hvordan råstoffkvalitet av levendelagret torsk kan bli optimalisert, spesielt fokuseres det på muskelkvalitet som følge av sesong og håndtering.