Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Tatiana N Ageeva

Jeg er en Doktorgradsstipendiat i Nofima, og har jobbet her siden august 2014. Mine forskningsområder sjømat, sjømatindustri og fangstbasert akvakultur. I tillegg er jeg utdannet fiskerikandidat fra Norges fiskerihøgskole (2014) med mastergrad i Sjømatvitenskap. Mitt arbeid er knyttet mot en større prosjekt CATCH: Market-oriented and sustainable value chains for cod products based on live storage. Jeg jobber med levendefanget torsk, arbeidet ligger i skjæringspunktet mellom fysiologi og produktkvalitet. Målet med prosjektet er å få bedre forståelse av hvordan råstoffkvalitet av levendelagret torsk kan bli optimalisert, spesielt fokuseres det på muskelkvalitet som følge av sesong og håndtering.

Tatiana N har 17 andre publikasjoner i Cristin:

Ageeva, Tatiana Nikolaevna; 2017: Hvor fort bør fisken prosesseres?

Westavik, Harry; Toldnes, Bendik; Indergård, Erlend; Nilsen, Heidi; Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; 2017: OC2017 A-021 - Pilotprosjekt; Filét i Norge

Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Kristoffersen, Silje; 2016: Levendelagring av torsk – potensial for økt verdiskapning

Lorentzen, Grete Elisabeth; Heide, Morten; Tobiassen, Torbjørn; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; 2016: Kvalitet på filetprodukter av kvalitetsmerket skrei

Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Nilsen, Heidi; 2016: Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk - Registrering for fiskeindustrien og fiskeri

Kristoffersen, Silje; Heide, Morten; Tobiassen, Torbjørn; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Lorentzen, Grete Elisabeth; 2016: Shelf life of Skrei (Gadus morhua L.) fillets related to different storage conditions

Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Nilsen, Heidi; 2016: Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk

Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Nilsen, Heidi; 2016: Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk

Ageeva, Tatiana Nikolaevna; 2016: Effects of Food deprivation on quality aspects of fillet Products from live stored cod (Gadus morhua L.)

Ageeva, Tatiana Nikolaevna; 2015: Levendelagret torsk og filetkvalitet

Ageeva, Tatiana Nikolaevna; 2015: Levendelagret torsk og filetkvalitet

Ageeva, Tatiana Nikolaevna; 2015: Levendelagret torsk og filetkvalitet

Ageeva, Tatiana Nikolaevna; 2015: Levendelagret torsk og filetkvalitet

Ageeva, Tatiana Nikolaevna; 2015: Levendelagret torsk og filetkvalitet

Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Olsen, Ragnar Ludvig; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Esaiassen, Margrethe; 2015: Live Storage of Atlantic cod (Gadus morhua L.) without feeding – effects on fillet quality

Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Joensen, Sjurdur; Olsen, Ragnar Ludvig; Esaiassen, Margrethe; 2015: Levendelagret torsk og filetkvalitet

Ageeva, Tatiana Nikolaevna; 2014: Sammenlignende in vitro fordøyelse av fiskemuskel og kjøtt