Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Tatiana N Ageeva

Jeg er forsker på avdeling Sjømatindustri ved Nofima, Tromsø, og har jobbet her siden 2014. Mine forskningsområder er kvalitetsvurdering av fisk, prosessering, holdbarhet, filetproduksjon (filet, ryggstykke, spord), rigor mortis, og fangstbasert akvakultur. Jeg er utdannet fiskerikandidat fra Norges fiskerihøgskole (2014) med mastergrad i Sjømatvitenskap. I 2018 fullførte jeg mitt doktorgradsarbeid i biologi med tema «Live storage of wild mature cod (Gadus morhua L.) without feed supply. Effects on biological and quality properties». Målet med doktorgradsarbeidet mitt var å øke kunnskap og forståelse av hvordan lang tids levendelagring påvirker vill torsk og produkter laget fra slik fisk. I tillegg til utdannelsen har jeg flere års praktisk erfaring fra hvitfiskindustri i Norge.