Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Tatiana N Ageeva

Jeg er forsker på avdeling Sjømatindustri ved Nofima, Tromsø, og har jobbet her siden 2014. Mine forskningsområder er kvalitetsvurdering av fisk, prosessering, holdbarhet, filetproduksjon (filet, ryggstykke, spord), rigor mortis, og fangstbasert akvakultur. Jeg er utdannet fiskerikandidat fra Norges fiskerihøgskole (2014) med mastergrad i Sjømatvitenskap. I 2018 fullførte jeg mitt doktorgradsarbeid i biologi med tema «Live storage of wild mature cod (Gadus morhua L.) without feed supply. Effects on biological and quality properties». Målet med doktorgradsarbeidet mitt var å øke kunnskap og forståelse av hvordan lang tids levendelagring påvirker vill torsk og produkter laget fra slik fisk. I tillegg til utdannelsen har jeg flere års praktisk erfaring fra hvitfiskindustri i Norge.

Tatiana N har 9 andre publikasjoner i Cristin:

Tobiassen, Torbjørn; Hustad, Anette; Evensen, Tor Hatten; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Martinsen, Gustav; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Mejdell, Cecilie Marie; 2018: Bedøvelse og bløgging av fisk om bord i fartøy – Faglig sluttrapport

Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Sogn-Grundvåg, Geir; 2018: Ypperlig torsk fra hotell

Bjørkevoll, Ingebrigt; Hellevik, Ann Helen; Stangeland, Janne Kristin; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Lorentzen, Grete Elisabeth; 2018: Fremtidens konsumentprodukter av norsk salt- og klippfisk. Småskala utvanningsforsøk med biter av salt- og klippfisk.

Bjørkevoll, Ingebrigt; Stangeland, Janne Kristin; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Lorentzen, Grete Elisabeth; 2018: Fremtidens konsumprodukter av norsk salt- og klippfisk. Storskala utvanningsforsøk med lombos og postas

Westavik, Harry; Toldnes, Bendik; Indergård, Erlend; Nilsen, Heidi; Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; 2017: Pilotprosjekt; Filét i Norge - OC2017 A-021

Kristoffersen, Silje; Henriksen, Edgar; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Nilsen, Heidi; 2017: Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk – fase II 2017. Faglig sluttrapport

Lorentzen, Grete Elisabeth; Heide, Morten; Tobiassen, Torbjørn; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; 2016: Kvalitet på filetprodukter av kvalitetsmerket skrei

Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Nilsen, Heidi; 2016: Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk - Registrering for fiskeindustrien og fiskeri

Ageeva, Tatiana Nikolaevna; 2014: Sammenlignende in vitro fordøyelse av fiskemuskel og kjøtt