Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Tatiana N Ageeva

Jeg er forsker på avdeling Sjømatindustri ved Nofima, Tromsø, og har jobbet her siden 2014. Mine forskningsområder er kvalitetsvurdering av fisk, prosessering, holdbarhet, filetproduksjon (filet, ryggstykke, spord), rigor mortis, og fangstbasert akvakultur. Jeg er utdannet fiskerikandidat fra Norges fiskerihøgskole (2014) med mastergrad i Sjømatvitenskap. I 2018 fullførte jeg mitt doktorgradsarbeid i biologi med tema «Live storage of wild mature cod (Gadus morhua L.) without feed supply. Effects on biological and quality properties». Målet med doktorgradsarbeidet mitt var å øke kunnskap og forståelse av hvordan lang tids levendelagring påvirker vill torsk og produkter laget fra slik fisk. I tillegg til utdannelsen har jeg flere års praktisk erfaring fra hvitfiskindustri i Norge.

Tatiana N har 30 andre publikasjoner i Cristin:

Ageeva, Tatiana Nikolaevna; 2019: Slik lager du din egen luksuskaviar

Altintzoglou, Themistoklis; Blikra, Marthe Jordbrekk; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Cordeiro, Cheryl Marie; Govaerts, Florent; Iversen, Stian Gjerstad; James, Philip; Løvdal, Trond; Noriega Fernández, Estefanía; Rognså, Guro Helgesdotter; Sone, Izumi; Stormo, Svein Kristian; Wang, Xinxin; Skipnes, Dagbjørn; 2019: Sustainable seaweed value creation: The TastyKelp Project

Joensen, Sjurdur; Hansen, Anlaug ådland; Rotabakk, Bjørn Tore; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Martinsen, Gustav; Heia, Karsten; Carlehög, Mats; Rode, Tone Mari; 2019: Holdbarheten på tørrfisk og utvannet tørrfisk

Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Hustad, Anette; Evensen, Tor Hatten; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; 2018: Utblødning av torsk på 3 minutter gir topp kvalitet

Tobiassen, Torbjørn; Hustad, Anette; Evensen, Tor Hatten; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Martinsen, Gustav; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Mejdell, Cecilie Marie; 2018: Bedøvelse og bløgging av fisk om bord i fartøy – Faglig sluttrapport

Ageeva, Tatiana Nikolaevna; 2018: Film: Skrei fra torskehotell har høy kvalitet. Foredrag: Produksjon før dødsstivhet – fordeler og ulemper

Ageeva, Tatiana Nikolaevna; 2018: Quality aspects of fresh loin, tail and fillet products obtained from feed-deprived Atlantic cod at different times post mortem

Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Sogn-Grundvåg, Geir; 2018: Ypperlig torsk fra hotell

Bjørkevoll, Ingebrigt; Hellevik, Ann Helen; Stangeland, Janne Kristin; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Lorentzen, Grete Elisabeth; 2018: Fremtidens konsumentprodukter av norsk salt- og klippfisk. Småskala utvanningsforsøk med biter av salt- og klippfisk.

Bjørkevoll, Ingebrigt; Stangeland, Janne Kristin; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Lorentzen, Grete Elisabeth; 2018: Fremtidens konsumprodukter av norsk salt- og klippfisk. Storskala utvanningsforsøk med lombos og postas

Westavik, Harry; Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Bondø, Morten Steen; Martinsen, Gustav; Salomonsen, Cecilie; Indergård, Erlend; 2018: Pilotprosjekt; Filét i Norge, en videreføring. Evaluering av en "state of the art" hvitfisk filetlinje

Ageeva, Tatiana Nikolaevna; 2017: Hvor fort bør fisken prosesseres?

Westavik, Harry; Toldnes, Bendik; Indergård, Erlend; Nilsen, Heidi; Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; 2017: Pilotprosjekt; Filét i Norge - OC2017 A-021

Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Nilsen, Heidi; 2017: Industrien oppdatert - men hva med regelverket?

Kristoffersen, Silje; Henriksen, Edgar; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Nilsen, Heidi; 2017: Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk – fase II 2017. Faglig sluttrapport

Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Kristoffersen, Silje; 2016: Levendelagring av torsk – potensial for økt verdiskapning

Lorentzen, Grete Elisabeth; Heide, Morten; Tobiassen, Torbjørn; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; 2016: Kvalitet på filetprodukter av kvalitetsmerket skrei

Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Nilsen, Heidi; 2016: Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk - Registrering for fiskeindustrien og fiskeri

Kristoffersen, Silje; Heide, Morten; Tobiassen, Torbjørn; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Lorentzen, Grete Elisabeth; 2016: Shelf life of Skrei (Gadus morhua L.) fillets related to different storage conditions

Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Nilsen, Heidi; 2016: Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk

Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Nilsen, Heidi; 2016: Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk

Ageeva, Tatiana Nikolaevna; 2016: Effects of Food deprivation on quality aspects of fillet Products from live stored cod (Gadus morhua L.)

Ageeva, Tatiana Nikolaevna; 2015: Levendelagret torsk og filetkvalitet

Ageeva, Tatiana Nikolaevna; 2015: Levendelagret torsk og filetkvalitet

Ageeva, Tatiana Nikolaevna; 2015: Levendelagret torsk og filetkvalitet

Ageeva, Tatiana Nikolaevna; 2015: Levendelagret torsk og filetkvalitet

Ageeva, Tatiana Nikolaevna; 2015: Levendelagret torsk og filetkvalitet

Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Olsen, Ragnar Ludvig; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Esaiassen, Margrethe; 2015: Live Storage of Atlantic cod (Gadus morhua L.) without feeding – effects on fillet quality

Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Joensen, Sjurdur; Olsen, Ragnar Ludvig; Esaiassen, Margrethe; 2015: Levendelagret torsk og filetkvalitet

Ageeva, Tatiana Nikolaevna; 2014: Sammenlignende in vitro fordøyelse av fiskemuskel og kjøtt