Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Synnøve Helland

Jeg er fysiolog, og min forskning fokuserer på hvordan miljø og ernæring påvirker de tidligste stadier av marine kaldtvanns arter. I den senere tid har jeg studert ulike årsaksfaktorer som fører til utvikling av deformiteter både hos salmonider og marine arter. Jeg søker å bidra til effektiv og bærekraftig oppdrett, sammen med industrien, hvor god fiskevelferd ivaretas.

Synnøve har 16 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Penglase, Samuel; Harboe, Torstein; Sæle, Øystein; Helland, Synnøve; Nordgreen, Andreas Hoel; Hamre, Kristin; 2013: Iodine nutrition and toxicity in Atlantic cod (Gadus morhua) larvae

Pinto, Wilson; Figueira, Luís; Santos, André; Barr, Yoav; Helland, Synnøve; Dinis, Maria Teresa; Aragão, Cláudia; 2013: Is dietary taurine supplementation beneficial for gilthead seabream (Sparus aurata) larvae?

Gislason, Hannes; Karstensen, Helena; Christiansen, Debes; Hjelde, Kirsti; Helland, Synnøve; Bæverfjord, Grete; 2010: Rib and vertebral deformities in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) explained by a dominant-mutation mechanism

Saavedra, Margarida; Conceicao, Luis E.C.; Barr, Yoav; Helland, Synnøve; Pousao-Ferreira, Pedro; Yufera, Manuel; Dinis, Maria T.; 2010: Tyrosine and phenylalanine supplementation on Diplodus sargus larvae: effect on growth and quality

Saavedra, Margarida; Barr, Yoav; Pousao-Ferreira, Pedro; Helland, Synnøve; Yufera, Manuel; Dinis, Maria T.; Conceicao, Louis E.C.; 2009: Supplementation of tryptophan and lysine in Diplodus sargus larval diet: effects on growth and skeletal deformities

Saavedra, M.; Conceicao, L.E.C.; Helland, Synnøve; Pousao-Ferreira, Pedro; Dinis, M. T.; 2008: Effect of lysine and tyrosine supplementation in the amino acid metabolism of Diplodus sargus larvae fed rotifers

Barr, Yoav; Helland, Synnøve; 2007: A simple method for mass-production of liposomes, in particular large liposomes, suitable for delivery of free amino acids to filter feeding zooplankton

Helland, Synnøve; Denstadli, Vegard; Witten, P.Eckhard; Hjelde, Kirsti; Hjelde, Kirsti; Storebakken, Trond; Skrede, Anders; Åsgård, Torbjørn Einar; Bæverfjord, Grete; 2006: Hyper dense vertebrae and mineral content in Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed diets with graded levels of phytic acid

Takle, Harald Rune; Bæverfjord, Grete; Helland, Synnøve; Andersen, Øivind; Kjørsvik, Elin; 2006: Hyperthermia induced atrial natriuretic peptide expression and deviant heart development in Atlantic salmon Salmo salar embryos

Helland, Synnøve; Refstie, Ståle; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Hjelde, Kirsti; Bæverfjord, Grete; 2005: Mineral balance and bone formation in fast-growing Atlantic salmon parr (Salmo salar) in response to dissolved metabolic carbon dioxide and restricted dietary phosphorus supply

Helland, Synnøve; 2003: Free amino acid and protein dynamics in Artemia spp., Temora longicornis and Calanus finmarchicus

Helland, Synnøve; Nejstgaard, Jens C.; Humlen, R; Fyhn, Hans Jørgen; 2003: Effects of season and maternal food on Calanus finmarchicus reproduction, with emphasis on free amino acids

Helland, Synnøve; Nejstgaard, Jens Christian; Fyhn, Hans Jørgen; Egge, Jorunn K; Båmstedt, Ulf; 2003: Effects of starvation, season, and diet on the free amino acid and protein content of Calanus finmarchicus females

Helland, Synnøve; Nejstgaard, Jens Christian; Humlen, R.; Fyhn, Hans Jørgen; Båmstedt, Ulf; 2003: Effects of season and maternal food on Calanus finmarchicus reproduction, with emphasis on free amino acids

Helland, Synnøve; Nejstgaard, Jens Christian; Humlen, R.; Fyhn, Hans Jørgen; Båmstedt, Ulf; 2003: Effects of season and maternal food on Calanus finmarchicus reproduction, with emphasis on free anmino acids

Helland, Synnøve; Triantaphyllidis, G.V.; Fyhn, Hans Jørgen; Evjen, Maria Sula; Lavens, P.; Sorgeloos, P; 2000: Modulation of the free amino acid pool and protein content in populations of the brine shrimp Artemia spp

Synnøve har 29 andre publikasjoner i Cristin:

Mortensen, Atle; Sae-Lim, Panya; Puvanendran, Velmurugu; Hansen, Øyvind J; Johansen, Lill-Heidi; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Mikalsen, Heidi Eileen; Lein, Ingrid; Helland, Synnøve; Tveiten, Helge; Baranski, Matthew; Jacq, Celeste; Drangsholt, Tale Marie K; Nielsen, Hanne Marie; 2016: Avl på rognkjeks

Helland, Synnøve; 2016: Identifisering av laks på individnivå: Fase 2

Helland, Synnøve; 2016: Identifisering av laks på individnivå: Forprosjekt

Lie, Kai Kristoffer; Bæverfjord, Grete; Moren, Mari; Helland, Synnøve; Sæle, Øystein; 2015: Skjelettutvikling og beinmetabolisme i tidlige livsstadier hos torsk

Bæverfjord, Grete; Helland, Synnøve; 2015: Forbedringer basert på kunnskap

Helland, Synnøve; 2015: Spennende satsing innen havbruk på Sunndalsøra: SFI CtrlAQUA. Den lukkede fasen i lakseoppdrett.

Helland, Synnøve; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Hamre, Kristin; Skiftesvik, Anne Berit; Lein, Ingrid; Kousoulaki, Katerina; Øie, Gunvor; Browman, Howard; Evjemo, Jan Ove; Kjørsvik, Elin; Grøtan, Espen; 2014: Best practices for farming of ballan wrasse

Helland, Synnøve; Grøtan, Espen; Noble, Chris; 2014: Effects of transfer from continuous light to different light regimes on growth, survival, and fin and skin health

Helland, Synnøve; Lein, Ingrid; Sæle, Øystein; Lie, Kai Kristoffer; Kousoulaki, Katerina; van Dalen, Stephanie C.M.; Klaren, Peter H.M.; Bakke-McKellep, Anne-Marie; Krogdahl, Åshild; 2014: Effects of feeding frequency on growth and gut health of ballan wrasse juveniles

Krogdahl, Åshild; Sæle, Øystein; Lie, Kai Kristoffer; Kousoulaki, Katerina; Hamre, Kristin; Helland, Synnøve; Lein, Ingrid; 2014: Characteristics of the digestive functions in ballan wrasse fed dry and moist diets

Lein, Ingrid; Barr, Yoav; Helland, Synnøve; 2014: Gender determination of ballan wrasse broodstock

Lein, Ingrid; Helland, Synnøve; 2014: Establishment of ballan wrasse broodstock

Lein, Ingrid; Helland, Synnøve; Grevle, Inger Synnøve; Ruud, Katarina Nordtun; 2014: Procedure for short-term storage of ballan wrasse milt

Lein, Ingrid; Helland, Synnøve; Tveiten, Helge; 2014: Initial tests of precedures for stripping of eggs and sperm and induction of final maturation in ballan wrasse

Lein, Ingrid; Noble, Chris; Nergaard, Sissel; Nergaard, Sissel; Helland, Synnøve; 2014: Delousing of Atlantic salmon with two different sizes of farmed ballan wrasse

Puvanendran, Velmurugu; Tveiten, Helge; Toften, Hilde; Sæther, Bjørn-Steinar; Johnsen, Hanne; Seppola, Marit; Lein, Ingrid; Helland, Synnøve; Falk-Petersen, Inger-Britt; Peruzzi, Stefano; 2014: Temperature paradox for Atlantic cod: low or high?

Bæverfjord, Grete; Helland, Synnøve; Marleen, Dehasque; Benjamin, Jennes; 2014: FindIT - A cutting edge platform for data management and analysis

Helland, Synnøve; Grøtan, Espen; 2014: Effects of transfer from continuous light to different light regimes on growth, survival, and fin and skin health

Lein, Ingrid; Barr, Yoav; Helland, Synnøve; Tveiten, Helge; 2014: Reproduction challenges in farming of Ballan wrasse (Labrus bergylta)

Helland, Synnøve; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Hough, Courtney; Borthen, Jørgen; 2014: Production of ballan wrasse (Labrus bergylta). Science and Practice

Lein, Ingrid; Puvanendran, Velmurugu; Helland, Synnøve; Andersen, Øivind; Mortensen, Atle; 2013: Hva gjør Nofima med triploidi hos torsk?

Lein, Ingrid; Bæverfjord, Grete; Helland, Synnøve; 2013: Deformities in ballan wrase

Lein, Ingrid; Barr, Yoav; Barr, Yoav; Helland, Synnøve; Tveiten, Helge; 2013: Stripping of eggs from wrasse – experiences so far

Lein, Ingrid; Sæle, Øystein; Kousoulaki, Katerina; Dahle, Stine Wiborg; Krogdahl, Åshild; Helland, Synnøve; Lie, Kai Kristoffer; Skiftesvik, Anne Berit; Kjørsvik, Elin; Breck, Olav; Grøtan, Espen; Hamre, Kristin; 2013: Status coordinated action - LeppeProd

Isaksen, Trond Einar; Brevik, Øyvind Jakobsen; Midtlyng, Paul; Helland, Synnøve; Nylund, Are; 2009: Nyrebiopsi som metode for screening av stamfisk brukt i produksjon av torskeyngel

Isaksen, Trond Einar; Brevik, Øyvind Jakobsen; Midtlyng, Paul; Helland, Synnøve; Nylund, Are; Karlsbakk, Egil; 2009: Nyrebiopsi for påvisning av smittsomme patogener hos torsk

Isaksen, Trond Einar; Brevik, Øyvind Jakobsen; Midtlyng, Paul; Helland, Synnøve; Nylund, Are; 2009: Nyrebiopsi for påvisning av smittsomme patogener hos torsk

Helland, Synnøve; Denstadli, Vegard; Hjelde, Kirsti; Hjelde, Kirsti; Witten, P.Eckhard; Bæverfjord, Grete; Bæverfjord, Grete; 2006: Graded levels of phytic acid in Atlantic salmon (Salmo salar L.) diets and occurrence of high density vertebrae

Lilleholt, Reidun; Helland, Synnøve; Denstadli, Vegard; Austreng, Erland; 2004: Fiskeernæring