Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Sveinung Grimsby

Jeg har jobbet som rådgiver og prosjektleder på Ås fra 2006. Her leder jeg EU prosjekter, prosjekter støttet av Forskningsrådet, Innovasjon Norge, SLF samt andre oppdragsprosjekter. Jeg leder produktutviklingsnettverk og jeg er med på besøksordninger. Jeg er og engasjert i forskningsprogrammet Innovasjon og produktutvikling i matindustrien. Jeg er fagperson på vegetabiler, økologisk produksjon og prosjektledelse. Etter fem års studier på UMB på Ås, jobbet jeg i L.O.G AS i fire år som produktsjef for biologisk plantevern samt med grønnsaksfrø. Jeg har vært heltidsengasjert i et Innovasjon Norge prosjekt i to år, der jeg har kommersialisert produktet Norske Dessertbær. Jeg har jobbet i tre år som prosjektleder for Sosial- og helsedirektoratets største prosjekt ”Skolefrukt”. Da var jeg lokalisert på Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker. Her hadde jeg også ansvaret for det økologiske prosjektet alle opplysningskontorene i landbruket stod bak.

Sveinung har 14 andre publikasjoner i Cristin:

Grimsby, Sveinung; 2019: The paradox of openness: The case of EU Novel Food policy and patents

Grimsby, Sveinung; 2019: Novel Food policy and openness

Grimsby, Sveinung; 2018: Regulating innovation - Novel Food policy and openness

Grimsby, Sveinung; 2017: Innovasjon i Cerealbransjen

Hægermark, Wenche Aale; Grimsby, Sveinung; 2017: Knekkebrød – en norsk (eksport)suksess

Grimsby, Sveinung; 2017: Knekkebrød - en norsk suksess

Grimsby, Sveinung; 2016: Experimental product development through online grocery stores

Grimsby, Sveinung; Gulbrandsen, Magnus; Risvik, Einar; Kure, Cathrine F.; 2016: Open innovation, co-creation and closed product development in the Norwegian cereal industry

Christensen, Kasper; Gonera, Antje; Grimsby, Sveinung; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Hersleth, Stine Alm; Risvik, Einar; Ueland, Øydis; 2016: Fra innsikt til effekt

Grimsby, Sveinung; 2015: Hvordan øke produksjonen av frukt og bær i Østfold og Akershus?

Grimsby, Sveinung; Risvik, Einar; 2015: Trender innen grønnsaksproduksjon

Baardseth, Pernille; Grimsby, Sveinung; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Martinsen, Berit Karoline; Aaby, Kjersti; 2013: Ta vare på vitamin-bombene

Grimsby, Sveinung; 2013: Bærekraftparadokser, matproduksjon og innovasjon

Grimsby, Sveinung; Ueland, Øydis; Segtnan, Anne; Tomic, Oliver; Kigen, A; Angelsen, T; 2010: Understanding school children’s preferences for apple varieties in order to provide variation and promote consumption of Norwegian apples