Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Stein-Kato Lindberg

Jeg er forsker på avdeling Sjømatindustri hos Nofima i Tromsø, hvor jeg jobber med spektroskopi og hurtigmåling for kvalitetskontroll på sjømat. Jeg er også interessert i alt som har med teknologi å gjøre, og hvordan det kan anvendes innenfor fiskeri og havbruk.
Min utdanning er restaurantfag fra videregående skole, bachelorgrad i arkeologi fra NTNU og mastergrad i teknologi fra UiT. Mastergraden fullførte jeg våren 2018 med spesialisering i miljøovervåking fra satellitt. Tema for masteroppgaven var prosessering av data fra syntetisk apertur-radar.

Stein-Kato Lindberg har 8 publikasjoner ved Nofima:

Comparative quality evaluation of processed clusters obtained from red king crab (Paralithodes camtschaticus) typical of spring and autumn harvests in the Barents Sea

Lian, Federico; Siikavuopio, Sten Ivar; Hustad, Anette; Thesslund, Tina; Lindberg, Stein-Kato; Lorentzen, Grete Elisabeth

2021