Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Stefan Sahlstrøm

Jeg er seniorforsker i gruppen for fiber og helse, der vi studerer hvordan fraksjoner av korn føre og etter prosessering påvirker fordøylighet av stivelse både in vitro og in vivo. Vi har etablert møllesystemer for maling og fraksjonering/anrikning av kornets deler som skall, aleuronlager, kime og endosperm og kornets hovedkomponenter som fiber (????glukan), protein og stivelse. Dette for å kunne sette sammen resepter for kornprodukter med riktig helseprofil f. eks. høyt fiberinnhold eller med helsepåstander. I vår prosesshall kan vi så studere vad som skjer med kornets deler og helsekomponenter under prosessering og hvilken betydning prosessering har for forbrukeraksept og fordøyligheten av stivelse. Det er et mål å få kornprodukt høyt innhold av fiber som har god smak og samtidig kunne påvirke hvor raskt stivelsen fordøyes.Vi ser også på hvordan fiber i prosessert mat påvirker bakteriefloraen i tykktarmen. I tillegg studerer vi tilgjengeligheten av fenoler som er passasjermolekyler til fiberfraksjonen og hvordan de påvirker fordøyligheten. Det er etablert mange ulike analysemetoder basert på kromatografiske teknikker (med ulike detektor som DAD, MS), mikroskopi, spektroskopi, enzymatiske kit, partikkelstørrelse, termiske analyse og viskositet målinger for å kvantifisere og karakterisere fiber og fenoler. Vi har også etablert en metode som simuler fordøylighet i munn, mage, tynntarm og tykktarm in vitro. Dette kan kombineres med testing av biotilgjenglighet med ulike typer cellelinjer.

Stefan har 43 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Bento-Silva, Andreia; Koistinen, Ville M.; Mena, Pedro; Bronze, Maria R.; Hanhineva, Kati; Sahlstrøm, Stefan; Kitryt?, Vaida; Moco, Sofia; Aura, Anna-Marja; 2019: Factors affecting intake, metabolism and health benefits of phenolic acids: do we understand individual variability?

do Carmo, Cátia Saldanha; Varela, Paula; Poudroux, Claire; Poudroux, Claire; Dessev, Tzvetelin; Myhrer, Kristine S.; Rieder, Anne; Zobel, Hanne; Sahlstrøm, Stefan; Knutsen, Svein Halvor; 2019: The impact of extrusion parameters on physicochemical, nutritional and sensorial properties of expanded snacks from pea and oat fractions

Bento-Silva, Andrela; Kolstinen, Ville M.; Mena, Pedro; Bronze, Marla R.; Hanhineva, Kati; Sahlstrøm, Stefan; Kitrytè, Valda; Moco, Sofia; Aura, Anna-Marja; 2019: Factors affecting intake, metabolism and health benefits of phenolic acids: do we understand individual variability?

Ivanova, Lada; Sahlstrøm, Stefan; Rud, Ida; Uhlig, Silvio; Fæste, Christiane Kruse; Eriksen, Gunnar Sundstøl; Divon, Hege; 2017: Effect of primary processing on the distribution of free and modified Fusarium mycotoxins in naturally contaminated oats

Barron, Cécile; Holopainen-Mantila, Ulla; Sahlstrøm, Stefan; Holtekjølen, Ann Katrin; Lullien-Pellerin, Valérie; 2017: Assessment of biochemical markers identified in wheat for monitoring barley grain tissue

Wold, Jens-Petter; Airado-Rodriguez, Diego; Holtekjølen, Ann Katrin; Holopainen-Mantila, Ulla; Sahlstrøm, Stefan; 2017: Rapid and nondestructive determination of aleurone content in pearling fractions of barley by near-infrared (NIR) and fluorescence spectroscopies

Moen, Birgitte; Berget, Ingunn; Rud, Ida; Hole, Anastasia s.; Kjos, Nils Petter; Sahlstrøm, Stefan; 2016: Extrusion of barley and oat influence the fecal microbiota and SCFA profile of growing pigs

Rødbotten, Marit; Tomic, Oliver; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Holtekjølen, Ann Katrin; Lea, Per; Granli, Britt Signe; Grimsby, Sveinung; Sahlstrøm, Stefan; 2015: Barley bread with normal and low content of salt; sensory profile and consumer preference in five European countries

Holtekjølen, Ann Katrin; Vhile, Stine Gregersen; Sahlstrøm, Stefan; Knutsen, Svein Halvor; Uhlen, Anne Kjersti; Åssveen, Mauritz; Kjos, Nils Petter; 2014: Changes in relative molecular weight distribution of soluble barley beta-glucan during passage through the small intestine of pigs

Ballance, Simon; Sahlstrøm, Stefan; Lea, Per; Nagy, Nina Elisabeth; Andersen, Petter Vejle; Dessev, Tzvetelin; Hull, Sarah; Vardakou, Maria; Faulks, Richard; 2013: Evaluation of gastric processing and duodenal digestion of starch in six cereal meals on the associated glycaemic response using an adult fasted dynamic gastric model

Aarak, Kristi Ekrann; Rigby, Neil; Kirkhus, Bente; Salt, Louise Jane; Sahlstrøm, Stefan; Bengtsson, Gunnar; Vegarud, Gerd; Mackie, Alan; 2013: The impact of meal composition on the release of fatty acids from salmon during in vitro gastrointestinal digestion

Hole, Anastasia s.; Kjos, Nils Petter; Grimmer, Stine J Staavi; Kohler, Achim; Lea, Per; Rasmussen, Bård; Lima, Lene Ruud; Narvhus, Judith Ann; Sahlstrøm, Stefan; 2013: Extrusion of Barley and Oat Improves the Bioaccessibility of Dietary Phenolic Acids in Growing Pigs

Abraha, Addis; Uhlen, Anne Kjersti; Abay, F.; Sahlstrøm, Stefan; Bjørnstad, Åsmund; 2013: Roasted Barley Foods: Processing and Varietal Differences Affecting Kolo and Tihni, Traditional Grain Products in Northern Ethiopia

Abraha, Addis; Uhlen, Anne Kjersti; Abay, Fetien; Sahlstrøm, Stefan; Bjørnstad, Åsmund; 2013: Genetic Variation in Barley Enables a High Quality Injera, the Ethiopian Staple Flat Bread, Comparable to Tef

Holtekjølen, Ann Katrin; Uhlen, Anne Kjersti; Sahlstrøm, Stefan; Åssveen, Mauritz; 2012: Effekt av genotype og miljø på innhold av viktige kvalitetsegenskaper i bygg og havre

Rieder, Anne; Holtekjølen, Ann Katrin; Sahlstrøm, Stefan; Moldestad, Anette Aamodt; 2012: Effect of barley and oat flour types and sourdoughs on dough rheology and bread quality of composite wheat bread

Hole, Anastasia s.; Grimmer, Stine J Staavi; Jensen, Merete Rusås; Sahlstrøm, Stefan; 2012: Synergistic and suppressive effects of dietary phenolic acids and other phytochemicals from cereal extracts on nuclear factor kappa B activity

Hole, Anastasia s.; Rud, Ida; Grimmer, Stine J Staavi; Sigl, Stefanie; Narvhus, Judith Ann; Sahlstrøm, Stefan; 2012: Improved Bioavailability of Dietary Phenolic Acids in Whole Grain Barley and Oat Groat following Fermentation with Probiotic Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus johnsonii, and Lactobacillus reuteri

Mukisa, Ivan Muzira; Byaruhanga, Yusuf B; Muyanja, Charles M.B.K.; Aijukuka, Matthew; Schüller, Reidar Barfod; Sahlstrøm, Stefan; Langsrud, Thor; Narvhus, Judith Ann; 2012: Influence of Cofermentation by Amylolytic Lactobacillus plantarum and Lactococcus lactis Strains on the Fermentation Process and Rheology of Sorghum Porridge

Holtekjølen, Ann Katrin; Sahlstrøm, Stefan; Knutsen, Svein Halvor; 2011: Phenolic contents and antioxidant activities in covered whole-grain flours of Norwegian barley varieties and in fractions obtained after pearling

Sahlstrøm, Stefan; Hole, Anastasia s.; Naterstad, Kristine; Grimmer, Stine J Staavi; 2010: Effects of commercial processing of barley on levels of phenolic acids and antioxidant activity: role of dietary phenolic acids on activation and inhibition of nuclear factor kappa b

Sahlstrøm, Stefan; Knutsen, Svein Halvor; 2010: Oats and Rye: Production and Usage in Nordic and Baltic Countries

Hole, Anastasia s.; Grimmer, Stine J Staavi; Naterstad, Kristine; Jensen, Merete Rusås; Paur, Ingvild; Johansen, Siril Garmannvik; Balstad, Trude Rakel; Blomhoff, Rune; Sahlstrøm, Stefan; 2009: Activation and Inhibition of Nuclear Factor Kappa B Activity by Cereal Extracts: Role of Dietary Phenolic Acids

Anker-Nilssen, Kirsti; Sahlstrøm, Stefan; Knutsen, Svein Halvor; Holtekjølen, Ann Katrin; Uhlen, Anne Kjersti; 2008: Influence of growth temperature on content, viscosity and relative molecular weight of water-soluble beta-glucans in barley (Hordeum vulgare L.)

Skrede, Anders; Sahlstrøm, Stefan; Ahlstrøm, Øystein; Hjelme Connor, Kirsti; Skrede, Grete; 2007: Effects of lactic acid fermentation and gamma irradiation of barley on antinutrient contents and nutrient digestibility in mink (Mustela vison) with and without dietary enzyme supplement

Anker-Nilssen, Kirsti; Færgestad, Ellen Mosleth; Sahlstrøm, Stefan; Uhlen, Anne Kjersti; 2006: Interaction between barley cultivars and growth temperature on starch degradation properties measured in vitro

Denstadli, Vegard; Skrede, Anders; Skrede, Anders; Krogdahl, Åshild; Sahlstrøm, Stefan; Storebakken, Trond; 2006: Feed intake, growth, feed conversion, digestibility, enzyme activities and intestinal structure in Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed graded levels of phytic acid

Holtekjølen, Ann Katrin; Uhlen, Anne Kjersti; Bråthen, Erland; Sahlstrøm, Stefan; Knutsen, Svein Halvor; 2006: Contents of starch and nonstarch polysaccharides in barley varieties of different origin

Sahlstrøm, Stefan; Bævre, Anne Birgit; Graybosch, Robert; 2006: Impact of waxy, partial waxy, and wildtype wheat starch fraction properties on hearth bread characteristics

Stevnebø, Anita; Sahlstrøm, Stefan; Svihus, Birger; 2006: Starch structure and degree of starch hydrolysis of small and large starch granules from barley varieties with varying amylose content

Hollung, Kristin; Øverland, Margareth; HRUSTIC, MILICA; SEKULIC, PETAR; MILADINOVIC, JEGOR; Martens, Harald; Narum, Bjørg; Nilsen, Bjørg Narum; Sahlstrøm, Stefan; Sørensen, Mette; Storebakken, Trond; Skrede, Anders; 2005: Evaluation of non-starch polysaccharides and oligosaccharide content of different soybean varieties (Glycine max) by near-infrared spectroscopy and proteomics

Refstie, Ståle; Sahlstrøm, Stefan; Bråthen, Erland; Bæverfjord, Grete; Krogedal, Per; 2005: Lactic acid fermentation eliminates indigestible carbohydrates and antinutritional factors in soybean meal for Atlantic salmon (Salmo salar)

Schøyen, Hilde Faaland; Frøyland, Janna R. Kringeland; Sahlstrøm, Stefan; Knutsen, Svein Halvor; Skrede, Anders; 2005: Effects of autolysis and hydrolysis of bacterial protein meal grown on natural gas on chemical characterization and amino acid digestibility

Sahlstrøm, Stefan; Park, Woojoon; Shelton, David R.; 2004: Factors influencing yeast fermentation and the effect of LMW sugars and yeast fermentation on hearth bread quality

Svihus, Birger; Kløvstad, Kari Helga; Perez, Victor; Zimonja, Ozren; Sahlstrøm, Stefan; Schüller, Reidar Barfod; Jeksrud, Willy K.; Prestløkken, Egil; 2004: Physical and nutritional effects of pelleting of broiler chicken diets made from wheat ground to different coarsenesses by the use of roller mill and hammer mill

Uhlen, Anne Kjersti; Sahlstrøm, Stefan; Magnus, Ellen Merethe; Færgestad, Ellen Mosleth; Dieseth, Jon Arne; Ringlund, Kåre; 2004: Influence of genotype and protein content on the baking quality of hearth bread

Sahlstrøm, Stefan; Bævre, Anne Birgit; Bråthen, Erland; 2003: Impact of Starch Properties on Hearth Bread Characteristics. II. Purified A- and B-granule Fractions

Sahlstrøm, Stefan; Bævre, Anne Birgit; Bråthen, Erland; 2003: Impact of starch properties on hearth bread characteristics. I. starch in wheat flour

Skrede, Grete; Herstad, Olav; Sahlstrøm, Stefan; Holck, Askild; Slinde, Erik; Skrede, Anders; 2003: Effects of lactic acid fermentation on wheat and barley carbohydrate composition and production performance in the chicken

Skrede, Grete; Storebakken, Trond; Skrede, Anders; Sahlstrøm, Stefan; Sørensen, Mette; Shearer, Karl Douglas; Slinde, Erik; 2002: Lactic acid fermentation of wheat and barley whole meal flours improves digestibility of nutrients and energy in Atlantic salmon (Salmo salar L.) diets

Skrede, Grete; Sahlstrøm, Stefan; Skrede, Anders; Holck, Askild; Slinde, Erik; 2001: Effect of lactic acid fermentation of wheat and barley whole meal flour on carbohydrate composition and digestibility in mink (Mustela vison)

Magnus, Ellen Merethe; Bråthen, Erland; Sahlstrøm, Stefan; Vogt, Gjermund; Færgestad, Ellen Mosleth; 2000: Effects of Flour Composition, Physical Dough Properties and Baking Process on Hearth Loaf Properties Studied by Multivariate Statistical Methods

Magnus, Ellen Merethe; Bråthen, E.; Sahlstrøm, Stefan; Færgestad, Ellen Mosleth; Ellekjær, M. R.; 1997: Effects of wheat variety and processing conditions in experimental baking studied by univariate and multivariate analyses

Stefan har 33 andre publikasjoner i Cristin:

do Carmo, Cátia Saldanha; Varela, Paula; Poudroux, Claire; Poudroux, Claire; Dessev, Tzvetelin; Myhrer, Kristine S.; Rieder, Anne; Zobel, Hanne; Sahlstrøm, Stefan; Knutsen, Svein Halvor; 2019: The quality of expanded snacks from pea and oat fractions processed by extrusion technology

do Carmo, Cátia Saldanha; Varela, Paula; Poudroux, Claire; Dessev, Tzvetelin; Myhrer, Kristine S.; Rieder, Anne; Zobel, Hanne; Sahlstrøm, Stefan; Knutsen, Svein Halvor; 2019: Extrusion of pea and oat ingredients to produce a healthy expanded snack

Sahlstrøm, Stefan; 2018: Et eksempel på veien fra FoU til vellykket bedrift(Gullbygg)

Sahlstrøm, Stefan; Gaarder, Mari; 2018: Sunnere brød med mindre salt

Lindberg, Diana; Sahlstrøm, Stefan; 2017: Store verdier i reststoff

Hole, Anastasia s.; Rud, Ida; Sahlstrøm, Stefan; Ivanova, Lada; Eriksen, Gunnar Sundstøl; Divon, Hege; 2017: Deoxynivalenol, deoxynivalenol-3-glucoside and 3-acetyldeoxynivalenol in processed oat: effect of steaming, flaking and cooking on mycotoxin level

Sahlstrøm, Stefan; 2017: Kan brød bakes uten salt?

Sahlstrøm, Stefan; 2016: Bruk av bygg til mat - erfaringer fra ulike forskningsprosjekter

Sahlstrøm, Stefan; 2016: Fiber i brød – hvordan øke andelen fiber

Sahlstrøm, Stefan; 2016: Hvordan få opp fiberandelen i brød og bakervarer

Hole, Anastasia s.; Rud, Ida; Sahlstrøm, Stefan; Ivanova, Lada; Eriksen, Gunnar Sundstøl; Divon, Hege; 2016: Levels of DON and its conjugates in processed oat: effect of dehulling, flaking and cooking on mycotoxin content

Sahlstrøm, Stefan; Rud, Ida; Johansen, Silje; Hole, Anastasia s.; 2016: Improved bioavailability of dietary phenolic acids in oat groat following different cereal processing steps and extracts from processed oat were tested for the ability to inhibit starchdegrading enzymes in vitro

Moen, Birgitte; Sahlstrøm, Stefan; 2016: Kornekstrudering og tarmflora

Lindberg, Diana; Aaby, Kjersti; Borge, Grethe Iren Andersen; Haugen, John-Erik; Nilsson, Astrid; Rødbotten, Rune; Sahlstrøm, Stefan; 2016: Kartlegging av restråstoff fra jordbruket

Rud, Ida; Moen, Birgitte; Berget, Ingunn; Hole, Anastasia s.; Kjos, Nils Petter; Sahlstrøm, Stefan; 2015: Extrusion of barley and oat influence the fecal microbiota and SCFA profile of growing pigs

Uhlen, Anne Kjersti; Holtekjølen, Ann Katrin; Sahlstrøm, Stefan; Åssveen, Mauritz; Kirkhus, Bente; 2015: Composition of health related compounds in Nordic oat varieties grown in contrasting environments

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Kirkhus, Bente; Lauriane, Demonteil; Sahlstrøm, Stefan; Almli, Valerie Lengard; 2015: POSTPRANDIAL SATIETY PERCEPTION OF OAT AND WHEAT PORRIDGES IN RELATION TO VISCOSITY

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Kirkhus, Bente; Demonteil, Lauriane; Sahlstrøm, Stefan; Almli, Valerie Lengard; 2015: Postprandal Satiety perception of oat and wheat porriges in relation to viscosity

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Kirkhus, Bente; Demonteil, L.; Sahlstrøm, Stefan; Almli, Valerie Lengard; 2015: POSTPRANDIAL SATIETY PERCEPTION OF OAT AND WHEAT PORRIDGES IN RELATION TO VISCOSITY

Hole, Anastasia s.; Kjos, Nils Petter; Grimmer, Stine J Staavi; Kohler, Achim; Lea, Per; Rasmussen, Bård; Lima, Lene Ruud; Narvhus, Judith Ann; Sahlstrøm, Stefan; 2014: Extrusion of barley and oat improves the bioaccessibility of dietary phenolic acids in growing pigs

Sahlstrøm, Stefan; 2014: Salt i maten

Sahlstrøm, Stefan; Hægermark, Wenche Aale; 2014: Nytt utstyr - bedre utnyttelse av kornet

Kirkhus, Bente; Sahlstrøm, Stefan; 2013: Därför gör havren dig mätt

Sahlstrøm, Stefan; 2013: Varmebehandlingens effekt på sensorisk og ernæringsmessig kvalitet - Utfordringer ved varmebehandling av cerealer

Uhlen, Anne Kjersti; Sahlstrøm, Stefan; Holtekjølen, Ann Katrin; 2012: Kvalitet i bygg og havre. Prosjektinformasjon og noen utvalgte resultater

Uhlen, Anne Kjersti; Holtekjølen, Ann Katrin; Sahlstrøm, Stefan; Åssveen, Mauritz; 2011: Hva betyr norsk klima for kvalitet i bygg og havre?

Uhlen, Anne Kjersti; Holtekjølen, Ann Katrin; Sahlstrøm, Stefan; Åssveen, Mauritz; 2011: Kvalitetsegenskaper i bygg og havre – variasjoner mellom sorter og med dyrkingsmiljø

Uhlen, Anne Kjersti; Sahlstrøm, Stefan; 2011: Kvalitet i bygg og havre – tilpassning for produksjon til mat og fôr

Granli, Britt Signe; Tomic, Oliver; Skaret, Josefine; Sahlstrøm, Stefan; Rødbotten, Marit; 2009: Barley bread with low content of salt: a cross cultural study in several European countries

Anker-Nilssen, Kirsti; Færgestad, Ellen Mosleth; Sahlstrøm, Stefan; Holtekjølen, Ann Katrin; Uhlen, Anne Kjersti; 2007: Effect of growth temperature on starch quality and fibre content in barley

Moldestad, Anette; Uhlen, Anne Kjersti; Sahlstrøm, Stefan; Bjerke, Anne Helene; Hollung, Kristin; Færgestad, Ellen Mosleth; 2007: Changes in proteome pattern of barley during seed development analysed by PMC

Magnus, Ellen Merethe; Longva, Åshild; Uhlen, Anne Kjersti; Færgestad, Ellen Mosleth; Sahlstrøm, Stefan; 1999: Interrelationships of large and insoluble glutenin measured by different methods

Nielsen, Alf; Færgestad, Ellen Mosleth; Magnus, Ellen Merethe; Uhlen, Anne Kjersti; Sahlstrøm, Stefan; Baardseth, Pernille; 1999: Resultater fra bakenettverk for kartlegging av melkvalitet til ulike produkter