Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner

Biografi Solveig Le Divenah

Jeg er Administrasjonskoordinator tilknyttet avdelingen Råvare og Prosess.
Blant mine arbeidsoppgaver er administrering av: Prosjekter (økonomioppfølging, prosjektavtaler, rapportering), NTP Food for Life, Kurs og temadager,
Nasjonale og internasjonale konferanser samt workshops.

Solveig Le Divenah har 0 publikasjoner ved Nofima: