Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Sissel Albrektsen

Jeg er ernæringsbiolog og jobber som seniorforsker i Nofima. Mine forskningsområder er fiskerernæring og prosessering av marint restråstoff. Jeg har faglig bakgrunn innen mikronæringsstoffer (vitaminer, mineraler), og har ellers bred erfaring med råvare og fôrevaluering i fisk. De siste årene har jeg jobbet med verdiskaping av marine biprodukter, med fokus på å utvikle teknologi for bedre utnyttelse av næringsstoffer som fosfor og kollagenproteiner i fiskebein. Andre forskningsfaglige aktiviteter inkluderer utnyttelse av alternative fôrråvarer, pigmentutnyttelse, mineralernæring, samt arbeid med funksjonelle fôringredienser og bioaktive vannløselige forbindelser i av betydning for appetitt, fôrinntak, vekst, helse og kvalitet av laks.
Jeg er utdannet ernæringsbiolog med en doktorgrad i behov og funksjon av vitamin B6 i fôr til laks (1994) fra Universitetet i Bergen. Jeg har også en Master of Science grad i ernæringsbiologi fra Universitetet i Bergen (1988) der jeg evaluerte bruk av Ascorbylpalmitat som en alternativ kilde til vitamin C. Jeg har vært ansatt som forsker i SSF (1997-2002), seniorforsker i Fiskeriforskning (2002-2008) og som seniorforsker i Nofima fom etablering i 2008 og fram til i dag. Jeg har tidligere jobbet som produktutvikler og forsker i EWOS Innovation (1995-1997) der jeg jobbet med mikronæringsstoffer, fett, pigmentkilder og alternative proteinråvarer.

Sissel Albrektsen har 58 publikasjoner ved Nofima:

Processing Mixed Mesopelagic Biomass from the North-East Atlantic into Aquafeed Resources; Implication for Food Safety

Berntssen, Marc HG; Thoresen, Lars; Albrektsen, Sissel; Grimaldo, Vela Eduardo; Grimsmo, Leif; Whitaker, Ragnhild Dragøy; Sele, Veronika; Wiech, Martin

2021

Krillhydrolysat gir betydelig økt fôrinntak og vekst i smolt

Albrektsen, Sissel; Romarheim, Odd Helge; Slinning, Karl-Erik; Bruheim, Inge

2020

Phosphorus nutrition in farmed Atlantic salmon (Salmo salar): Life stage and temperature effects on bone pathologies

Fraser, Thomas; Witten, Paul Eckhard; Albrektsen, Sissel; Breck, Olav; Fontanillas, Ramón; Nankervis, Leo; Thomsen, Tårn Helgøy; Koppe, Wolfgang; Sambraus, Florian; Fjelldal, Per Gunnar

2019

Physiological responses of Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed very low (3%) fishmeal diets supplemented with feeding-modulating crystalline amino acid mixes as identified in krill hydrolysate

Kousoulaki, Katerina; Rønnestad, Ivar; Rathore, Raja Mansingh; Sixten, Hanne Jorun; Campbell, Paddy; Nordrum, Sigve; Berge, Rolf Kristian; Albrektsen, Sissel

2018

Dietary impacts of sulphuric acid extracted fish bone compounds on astaxanthin utilization and muscle quality in Atlantic salmon (Salmo salar)

Albrektsen, Sissel; Østbye, Tone-Kari K; Pedersen, Mona Elisabeth; Ytteborg, Elisabeth; Ruyter, Bente; Ytrestøyl, Trine

2018

Mineral nutrition and bone health in salmonids

Bæverfjord, Grete; Prabhu, Antony; Fjelldal, Per Gunnar; Albrektsen, Sissel; Hatlen, Bjarne; Denstadli, Vegard; Ytteborg, Elisabeth; Takle, Harald Rune; Lock, Erik-Jan; Berntssen, Marc; Lundebye, Anne-Katrine; Åsgård, Torbjørn Einar; Waagbø, Rune

2018

Utilization of H2SO4-hydrolysed phosphorous from herring bone by-products in feed for Atlantic salmon (Salmo salar) 0+ postsmolt

Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; Krasnov, Aleksei; Takle, Harald Rune; Veiseth-Kent, Eva; Ørnsrud, Robin; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth

2018

Høyverdiskaping fra hvitfisk restråstoff

Arnesen, Jan-Arne; Vang, Birthe; Albrektsen, Sissel; Whitaker, Ragnhild

2017

Utilization of acid hydrolysed phosphorous from herring bone by-products in feed for Atlantic salmon (Salmo salar) start-feeding fry

Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Lock, Erik-Jan; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Waagbø, Rune; Albrektsen, Sissel

2016

Increased dietary phosphorous prevents vertebral deformities in triploid Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Fjelldal, Per Gunnar; Hansen, Tom Johnny; Lock, Erik-Jan; Wargelius, Anna; Fraser, Thomas; Sambraus, Florian; El-Mowafi, A.; Albrektsen, Sissel; Waagbø, Rune; Ørnsrud, Robin

2016

Fosforernæring og skjelettskader hos oppdrettslaks

Fjelldal, Per Gunnar; Witten, Paul Eckhard; Breck, Olav; Fontanillas, Ramon; Nankervis, Leo; Thomsen, Tårn Helgøy; Daae, Britt Sværen; Albrektsen, Sissel

2015

Fosforernæring og ryggradsdeformasjoner hos laks

Fjelldal, Per Gunnar; Witten, P. Eckhard; Breck, Olav; Fontanillas, Ramon; Nankervis, Leo; Thomsen, Tårn Helgøy; Daae, Britt Sværen; Sambraus, Florian; Fraser, Thomas WK; Albrektsen, Sissel

2014

Økt utnyttelse av forfor fra fiskeavskjær

Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Ytteborg, Elisabeth

2014

Beinhelse og fosforbehov i laks: Sluttrapport

Fjelldal, Per Gunnar; Albrektsen, Sissel; Witten, Eckhard; Fontanillas, Ramon; Nankervis, Leo; Thomsen, Tårn Helgøy; Breck, Olav

2014

Helseeffekter i lakseceller eksponert for fiskebeinhydrolysater fra torsk, sild og kolmule

Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Kristiansen, Inger Øien; Albrektsen, Sissel

2014

Nye marine ingredienser fra sildeavskjær som P ingrediens i fôr til lakseyngel (Salmo salar L.)

Albrektsen, Sissel; Bæverfjord, Grete; Lock, Erik-Jan; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Veiseth-Kent, Eva; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth

2014

Utnyttelse av P fra sildeavskjær som alternativ P kilde i fôr til laksesmolt (Salmo salar L.)

Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; Krasnov, Aleksei; Takle, Harald Rune; Veiseth-Kent, Eva; Ørnsrud, Robin; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth

2014

Økt utnyttelse av næringsstoffer fra marint restråstoff

Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Veiseth-Kent, Eva; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth

2014

Krill hydrolysate free amino acids responsible for feed intake stimulation in Atlantic salmon (Salmo salar)

Kousoulaki, Katerina; Rønnestad, Ivar; Olsen, Hanne Jorun; Rathore, Raja Mansingh; Campbell, Paddy; Nordrum, Sigve; Berge, Rolf Kristian; Mjøs, Svein Are; Kalananthan, Tharmini; Albrektsen, Sissel

2013

Changes in protein abundance in the vertebral column of Atlantic salmon (Salmo salar) fed variable dietary P levels

Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel

2013

Growth and tissue mineralisation of Atlantic cod (Gadus Morhua) fed soluble P and Ca salts in the diet

Kousoulaki, Katerina; Fjelldal, Per Gunnar; Aksnes, Anders; Albrektsen, Sissel

2010

The water soluble fraction in fish meal (stickwater) stimulates growth in Atlantic salmon (Salmo salar L.) given high plant protein diets

Kousoulaki, Katerina; Albrektsen, Sissel; Langmyhr, Eyolf; Olsen, Hanne Jorun; Campbell, Paddy; Aksnes, Anders

2009

Laksebein i fôr til torsk. - Biologisk evaluering av laksebeinmel som alternativ proteinkilde i torskefôr

Albrektsen, Sissel; Krogdahl, Åshild; Nortvedt, Ragnar; Sandnes, Kjartan; Hillestad, Marie

2009

The water soluble fraction in fish meal (stickwater) stimulates growth in Atlantic salmon (Salmo salar L.) given high plant protein diets

Kousoulaki, Katerina; Albrektsen, Sissel; Langmyhr, Eyolf; Olsen, Hanne Jorun; Campbell, Paddy; Aksnes, Anders

2009

Effects of Fish Meal Replacement with Full Fat Soy Meal on Growth and Tissue Fatty Acid Composition in Atlantic cod (Gadus morhua)

Karalazos, Vasileios; Treasurer, Jim; Cutts, Christopher J.; Alderson, Richard; Galloway, Trine Falck; Albrektsen, Sissel; Árnason, Jón; MacDonald, Niall; Pike, Ian; Bell, J. Gordon

2007

Laksebein som ingrediens i fôr til torsk

Toppe, Jogeir; Albrektsen, Sissel

2006

Inclusion of fish bone and crab by-products in diets for Atlantic cod, Gadus morhua

Toppe, Jogeir; Aksnes, Anders; Hope, Britt; Albrektsen, Sissel

2006

Oppdrettstorsk - fôring, vekst og kvalitet. Rapport fra en produksjonssyklus, 2003-2004, hos Storfjord torsk AS, Skibotn

Sørensen, Nils Kristian; Tobiassen, Torbjørn; Midling, Kjell Øyvind; Albrektsen, Sissel

2005

Effekt av ulike fôrråvarer på vekst og fôrutnyttelse, og for muskelkvalitet og sensoriske egenskaper i oppdrettet torsk. Sluttrapport til Innovasjon Norge. Prosjektperiode: 2003 - 2005

Albrektsen, Sissel; Carlehög, Mats; Gundersen, Bjørn; Eilertsen, Guro; Olsson, Gunn Berit; Tobiassen, Torbjørn; Sveier, Harald; Herland, Hilde

2005