Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Sissel Albrektsen

Jeg er ernæringsbiolog og jobber som seniorforsker i Nofima. Mine forskningsområder er fiskerernæring og prosessering av marint råstoff. Jeg har faglig bakgrunn innen mikronæringsstoffer (vitaminer, mineraler), og har bred erfaring med råvare og fôrevaluering i fisk. De siste årene har jeg jobbet med verdiskaping av marine biprodukter, med fokus på å utvikle teknologi for bedre utnyttelse av næringsstoffer som fosfor og proteiner i fiskebein. Andre forskningsfaglige aktiviteter inkluderer utnyttelse av alternative fôrråvarer, pigmentutnyttelse, mineralernæring, samt arbeid med funksjonelle fôringredienser og vannløselige forbindelser i marint råstoff av betydning for fôrinntak, vekst, helse og kvalitet av laks.Jeg er utdannet i ernæringsbiologi fra Universitetet i Bergen med doktorgrad fra samme sted (1994). Jeg har også en Master of Science grad i ernæringsbiologi fra Universitetet i Bergen (1988). Tidligere yrkeserfaring som produktutvikler og forsker i EWOS Innovation (1995-1997), forsker i SSF (1997-2002) og seniorforsker i Fiskeriforskning (2002-2008) før etablering av Nofima i 2008.

Sissel har 37 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Fraser, Thomas William Kenneth; Fraser, Thomas; Witten, Paul Eckhard; Albrektsen, Sissel; Breck, Olav; Fontanillas, Ramón; Nankervis, Leo; Thomsen, Tårn Helgøy; Koppe, Wolfgang; Sambraus, Florian; Fjelldal, Per Gunnar; 2019: Phosphorus nutrition in farmed Atlantic salmon (Salmo salar): Life stage and temperature effects on bone pathologies

Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Krasnov, Aleksei; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Veiseth-Kent, Eva; Ørnsrud, Robin; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth; 2018: Utilization of H2SO4-hydrolysed phosphorous from herring bone by-products in feed for Atlantic salmon (Salmo salar) 0+ postsmolt

Bæverfjord, Grete; Prabhu, Antony; Prabhu, P. Antony Jesu; Fjelldal, Per Gunnar; Albrektsen, Sissel; Hatlen, Bjarne; Denstadli, Vegard; Ytteborg, Elisabeth; Takle, Harald Rune; Lock, Erik-Jan; Berntssen, Marc; Lundebye, Anne-Katrine; Åsgård, Torbjørn Einar; Waagbø, Rune; 2018: Mineral nutrition and bone health in salmonids

Albrektsen, Sissel; Østbye, Tone-Kari K; Pedersen, Mona Elisabeth; Ruyter, Bente; Ytteborg, Elisabeth; Ytrestøyl, Trine; 2018: Dietary impacts of sulphuric acid extracted fish bone compounds on astaxanthin utilization and muscle quality in Atlantic salmon (Salmo salar)

Kousoulaki, Katerina; Rønnestad, Ivar; Rathore, Raja Mansingh; Sixten, Hanne Jorun; Campbell, Paddy; Nordrum, Sigve; Berge, Rolf Kristian; Albrektsen, Sissel; 2018: Physiological responses of Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed very low (3%) fishmeal diets supplemented with feeding-modulating crystalline amino acid mixes as identified in krill hydrolysate

Fjelldal, Per Gunnar; Hansen, Tom Johnny; Lock, Erik-Jan; Wargelius, Anna; Fraser, Thomas; Fraser, T W K; Sambraus, Florian; El-Mowafi, A.; Albrektsen, Sissel; Waagbø, Rune; Ørnsrud, Robin; 2016: Increased dietary phosphorous prevents vertebral deformities in triploid Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Lock, Erik-Jan; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Waagbø, Rune; Albrektsen, Sissel; 2016: Utilization of acid hydrolysed phosphorous from herring bone by-products in feed for Atlantic salmon (Salmo salar) start-feeding fry

Kousoulaki, Katerina; Sæther, Bjørn-Steinar; Albrektsen, Sissel; Noble, Chris; 2015: Review on European sea bass (Dicentrarchus labrax, Linnaeus, 1758) nutrition and feed management: a practical guide for optimizing feed formulation and farming protocols

Kousoulaki, Katerina; Rønnestad, Ivar; Olsen, Hanne Jorun; Rathore, Raja Mansingh; Campbell, Paddy; Nordrum, Sigve; Berge, Rolf Kristian; Mjøs, Svein Are; Kalananthan, Tharmini; Albrektsen, Sissel; 2013: Krill hydrolysate free amino acids responsible for feed intake stimulation in Atlantic salmon (Salmo salar)

Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel; 2013: Changes in protein abundance in the vertebral column of Atlantic salmon (Salmo salar) fed variable dietary P levels

Fjelldal, Per Gunnar; Hansen, Tom Johnny; Albrektsen, Sissel; 2012: Inadequate phosphorus nutrition in juvenile Atlantic salmon has a negative effect on long-term bone health

Kousoulaki, Katerina; Olsen, Hanne Jorun; Albrektsen, Sissel; Langmyhr, Eyolf; Mjøs, Svein Are; Campbell, Paddy; Aksnes, Anders; 2012: High growth rates in Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed 7.5% fish meal in the diet. Micro-, ultra- and nano-filtration of stickwater and effects of different fractions and compounds on pellet quality and fish performance

Hamre, Kristin; Torstensen, Bente Elisabeth; Maage, A; Waagbø, Rune; Berge, Rolf Kristian; Albrektsen, Sissel; 2010: Effects of dietary lipid, vitamins and minerals on total amounts and redox status of glutathione and ubiquinone in tissues of Atlantic salmon (Salmo salar): a multivariate approach

Kousoulaki, Katerina; Fjelldal, Per Gunnar; Aksnes, Anders; Albrektsen, Sissel; 2010: Growth and tissue mineralisation of Atlantic cod (Gadus Morhua) fed soluble P and Ca salts in the diet

Albrektsen, Sissel; Hope, Britt; Aksnes, Anders; 2009: Phosphorous (P) deficiency due to low P availability in fishmeal produced from blue whiting (Micromesistius poutassou) in feed for under-yearling Atlantic salmon (Salmo salar) smolt

Kousoulaki, Katerina; Kousoulaki, Katerina; Albrektsen, Sissel; Langmyhr, Eyolf; Olsen, Hanne Jorun; Campbell, Paddy; Aksnes, Anders; 2009: The water soluble fraction in fish meal (stickwater) stimulates growth in Atlantic salmon (Salmo salar L.) given high plant protein diets

Kousoulaki, Katerina; Albrektsen, Sissel; Langmyhr, Eyolf; Olsen, Hanne Jorun; Campbell, Paddy; Aksnes, Anders; 2009: The water soluble fraction in fish meal (stickwater) stimulates growth in Atlantic salmon (Salmo salar L.) given high plant protein diets

Albrektsen, Sissel; Krogdahl, Åshild; Nortvedt, Ragnar; Sandnes, Kjartan; Hillestad, Marie; 2009: Laksebein i fôr til torsk. - Biologisk evaluering av laksebeinmel som alternativ proteinkilde i torskefôr

Albrektsen, Sissel; Sirnes, E.; Aksnes, Anders; Hagen, Ørjan; 2009: Impacts of dietary hydroxyprolin on growth, muscle firmness, collagen and PYD cross-links in Atlantic salmon (Salmo salar)

Aksnes, Anders; Mundheim, Harald; Toppe, Jogeir; Albrektsen, Sissel; 2008: The effect of dietary hydroxyproline supplementation on salmon (Salmo salar L.) fed high plant protein diets

Karalazos, Vasileios; Treasurer, James; Cutts, Christopher J.; Alderson, Richard; Galloway, Trina; Albrektsen, Sissel; Árnason, Jón; MacDonald, Niall; Pike, Ian; Bell, J. Gordon; 2007: Effects of Fish Meal Replacement with Full Fat Soy Meal on Growth and Tissue Fatty Acid Composition in Atlantic cod (Gadus morhua)

Toppe, Jogeir; Albrektsen, Sissel; Hope, Britt; Aksnes, Anders; 2007: Chemical composition, mineral content and amino acid and lipid profiles in bones from various fish species

Aksnes, Anders; Hope, Britt; Albrektsen, Sissel; 2006: Size-fractionated fish hydrolysate as feed ingredient for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed high plant protein diets. II: Flesh quality, absorption, retention and fillet levels of taurine and anserine

Aksnes, Anders; Hope, Britt; Høstmark, Øistein; Albrektsen, Sissel; 2006: Inclusion of size fractionated fish hydrolysate in high plant protein diets for Atlantic cod, Gadus morhua

Aksnes, Anders; Hope, Britt; Jönsson, Elisabeth; Björnsson, Björn Thrandur; Albrektsen, Sissel; 2006: Size-fractionated fish hydrolysate as feed ingredient for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed high plant protein diets. I: Growth, growth regulation and feed utilization

Albrektsen, Sissel; Mundheim, Harald; Aksnes, Anders; 2006: Growth, feed efficiency, digestibility and nutrient distribution in Atlantic cod (Gadus morhua) fed two different fish meal qualities at three dietary levels of vegetable protein sources

Toppe, Jogeir; Aksnes, Anders; Hope, Britt; Albrektsen, Sissel; 2006: Inclusion of fish bone and crab by-products in diets for Atlantic cod, Gadus morhua

Hamre, Kristin; Christiansen, R.; Waagbø, Rune; Maage, A; Maage, A; Torstensen, Bente Elisabeth; Lygren, B; Lie, Ø; Lie, Øyvind; Wathne, E; Albrektsen, Sissel; 2004: Antioxidant vitamins, minerals and lipid levels in diets for Atlantic salmon (Salmo salar, L.): effects on growth performance and fillet quality

Albrektsen, Sissel; Sandnes, Kjartan; Glette, Johan; Waagbø, Rune; 1995: Influence of dietary vitamin B6 on tissue vitamin B6 contents and immunity in Atlantic salmon (Salmo salar)

Albrektsen, Sissel; 1994: Studies on vitamin B6 nutrition in Atlantic salmon (Salmo salar). Dissertation for the degree of doctor scientiarum

Albrektsen, Sissel; Hagve, Tor-Arne; Lie, Øyvind; 1994: The effect on vitamin B6 on tissue fat contents and lipid composition in livers and gills of Atlantic salmon (Salmo salar)

Albrektsen, Sissel; Waagbø, Rune; Lie, Øyvind; Lie, Øyvind; Sandnes, Kjartan; 1994: Contents and organ distribution of vitamin B6 in Atlantic salmon (Salmo salar) and turbot (Psetta maxima) during the reproductive cycle

Albrektsen, Sissel; Waagbø, Rune; Sandnes, Kjartan; 1993: Tissue vitamin B6 concentrations and aspartate aminotransferase (AspT) activity in Atlantic salmon (Salmo salar) fed graded dietary levels of vitamin B6

Waagbø, Rune; Sandnes, Kjartan; Glette, Johan; nilsen, E.R.; Albrektsen, Sissel; 1992: Dietary vitamin B6 and vitamin C. Influence on immune response and disease resistance in Atlantic salmon (Salmo salar)

Albrektsen, Sissel; Lie, Øyvind; Sandnes, Kjartan; 1988: Ascorbyl palmitate as a dietary vitamin C source for rainbow trout (Salmo gairdneri)

Albrektsen, Sissel; Torrissen, Ole; 1988: Physiological changes in blood and seminal plasma during the spawning period of maturing rainbow trout held under different temperature and salinity regimes, and the effect on survival of the broodstock and the eyed eggs

Albrektsen, Sissel; Nortvedt, Ragnar; Torrissen, Ole; 1986: The effect of a short time exposure to different temperature and salinity regimes on survival of maturing Atlantic salmon and eyed eggs, and changes in blood and seminal plasma during the spawning period

Sissel har 54 andre publikasjoner i Cristin:

Albrektsen, Sissel; Østbye, Tone-Kari K; Pedersen, Mona Elisabeth; Ytteborg, Elisabeth; Ruyter, Bente; Ytrestøyl, Trine; 2018: Improved astaxanthin utilization in Atlantic salmon fed sulphuric acid extracted fish bone compounds

Albrektsen, Sissel; 2018: Fiskebein farger laksemuskelen rød

Albrektsen, Sissel; 2018: Fiskebein farger muskelen rød

Arnesen, Jan-Arne; Vang, Birthe; Albrektsen, Sissel; Whitaker, Ragnhild; 2017: Høyverdiskaping fra hvitfisk restråstoff

Albrektsen, Sissel; 2017: Kollagenkroner fra torskebein

Albrektsen, Sissel; Aspevik, Tone; 2016: Enzymatisk hydrolyse av kollagenproteiner i fiskebein – hvordan skape verdier av problemavfall

Albrektsen, Sissel; 2016: Kan marint råstoff brukes til produksjon av mineraler? Innovativ utnyttelse av marint råstoff - Råstoffutnyttelse - Del I

Albrektsen, Sissel; 2016: Kan marint råstoff brukes til produksjon av mineraler? Innovativ utnyttelse av marint råstoff - Råstoffutnyttelse - Del II

Albrektsen, Sissel; 2016: Verdifull ressurs. Utkast fra hvitfiskproduksjon representerer et stort matsvinn

Albrektsen, Sissel; 2015: Soluble phosphorus in salmon feed. Suitable as a measure of available phosphorus?

Fjelldal, Per Gunnar; Witten, Paul Eckhard; Breck, Olav; Fontanillas, Ramon; Nankervis, Leo; Thomsen, Tårn Helgøy; Daae, Britt Sværen; Albrektsen, Sissel; 2015: Fosforernæring og skjelettskader hos oppdrettslaks

Albrektsen, Sissel; 2015: Trenger laks vannløselige komponenter i fôret?

Albrektsen, Sissel; 2014: Oppsummering av hovedresultat og status. Hva skal til for å lykkes med industrialisering? Økonomisk potensial/Verdiskaping

Albrektsen, Sissel; 2014: Utnyttelse av P fra sildeavskjær som alternativ P kilde i fôr til laksesmolt

Albrektsen, Sissel; Bæverfjord, Grete; Lock, Erik-Jan; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Veiseth-Kent, Eva; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth; 2014: Dietary impacts of marine P ingredients from herring byproducts on growth, mineralization and skeletal development in Atlantic salmon (Salmo salar L.) fry

Albrektsen, Sissel; Bæverfjord, Grete; Lock, Erik-Jan; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Veiseth-Kent, Eva; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth; 2014: Nye marine ingredienser fra sildeavskjær som P ingrediens i fôr til lakseyngel (Salmo salar L.)

Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; Krasnov, Aleksei; Takle, Harald Rune; Veiseth-Kent, Eva; Ørnsrud, Robin; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth; 2014: Utnyttelse av P fra sildeavskjær som alternativ P kilde i fôr til laksesmolt (Salmo salar L.)

Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Veiseth-Kent, Eva; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth; 2014: Økt utnyttelse av næringsstoffer fra marint restråstoff

Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Ytteborg, Elisabeth; 2014: Økt utnyttelse av forfor fra fiskeavskjær

Fjelldal, Per Gunnar; Albrektsen, Sissel; Witten, Eckhard; Fontanillas, Ramon; Nankervis, Leo; Thomsen, Tårn Helgøy; Breck, Olav; 2014: Beinhelse og fosforbehov i laks: Sluttrapport

Fjelldal, Per Gunnar; Witten, P. Eckhard; Breck, Olav; Fontanillas, Ramon; Nankervis, Leo; Thomsen, Tårn Helgøy; Daae, Britt Sværen; Sambraus, Florian; Fraser, Thomas WK; Albrektsen, Sissel; 2014: Fosforernæring og ryggradsdeformasjoner hos laks

Trichet, Viviane Verlhac; Albrektsen, Sissel; Santigosa, Ester; 2014: Dietary protease supplementation in Atlantic salmon

Verlhac, Viviane; Santigosa, E.; Albrektsen, Sissel; 2014: Dietary protease supplementation in Atlantic salmon

Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Kristiansen, Inger Øien; Albrektsen, Sissel; 2014: Helseeffekter i lakseceller eksponert for fiskebeinhydrolysater fra torsk, sild og kolmule

Albrektsen, Sissel; 2013: Innovative use of bioactive marine ingredients as a strategy to sustain growth and health of Atlantic salmon and to improve flesh quality ("BioPlus"). Final report

Albrektsen, Sissel; 2013: Løselig fosfor i fôr - egnet som mål på tilgjengelig fosfor i laks?

Albrektsen, Sissel; 2013: Økt utnyttelse av fosfor fra marine biprodukt

Albrektsen, Sissel; 2013: Økt utnyttelse av fosfor fra marine biprodukt

Albrektsen, Sissel; Thorsen, Kaspar Høye; Bæverfjord, Grete; Nygaard, Halvor; 2013: Improved phosphorus utilization in Atlantic salmon (Salmo salar L.) by acid hydrolysis of bone minerals in fish meal

Lock, Erik-Jan; Fjelldal, Per Gunnar; Ørnsrud, Robin; Albrektsen, Sissel; Hansen, Tom Johnny; Waagbø, Rune; 2013: Phosphatase activities in Atlantic salmon (Salmo salar) vertebral bone and scales: our findings from the past years

Pedersen, Mona Elisabeth; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel; 2013: Changes in protein abundance in the vertebral column of Atlantic salmon (Salmo salar) fed variable dietary P levels

Sambraus, Florian; Breck, O.; Albrektsen, Sissel; Witten, Paul Eckhard; Fontanillas, Ramon; Fjelldal, Per Gunnar; 2013: Dietary phosphorus in fresh and seawater - impacts on rapid growing farmed Atlantic salmon

Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel; 2013: Changes in protein abundance in the vertebral column of Atlantic salmon (Salmo salar) fed variable dietary P levels

Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel; 2013: Vertebral columns of Atlantic salmon (Salmo salar) show alterations in protein abundance due to variable dietary P level

Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Bæverfjord, Grethe; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel; 2013: Vertebral columns of Atlantic salmon (Salmo salar) show alterations in protein abundance due to variable dietary P levels

Albrektsen, Sissel; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Bæverfjord, Grethe; Pedersen, Mona Elisabeth; Krasnov, Aleksei; Takle, Harald Rune; Veiseth-Kent, Eva; Waagbø, Rune; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; 2012: Lock Improved phosphorus utilization in Atlantic salmon (Salmo salar L.) by H2SO4 hydrolysis of minerals in fish bones

Olsen, Hanne Jorun; Kousoulaki, Katerina; Kousoulaki, Katerina; Langmyhr, Eyolf; Rønnestad, Ivar; Nordrum, Sigve; Camplbell, Paddy; Albrektsen, Sissel; 2011: Effect of dietary krill hydrolysate on performance of Atlantic salmon Salmo salar L. fed very low fish meal diets

Albrektsen, Sissel; 2011: Improved P utilization of marine feed resources

Albrektsen, Sissel; 2010: Improved phosphorus (P) utilization of marine feed resources. - Dietary impacts and optimal P nutrition in Atlantic salmon and Atlantic cod. (Sluttrapport SIP, Norges forskningsråd)

Albrektsen, Sissel; 2010: Laksebein som ingrediens i fôr til torsk

Albrektsen, Sissel; Sirnes, Ellen; Aksnes, Anders; Hagen, Ørjan; 2010: Fast i fisken med hydroksyprolin

Albrektsen, Sissel; Sirnes, Ellen; Aksnes, Anders; Hagen, Ørjan; 2010: Impacts of dietary hydroxyproline on growth, muscle firmness, collagen avd PYD cross-links formation in Atlantic salmon (Salmo salar)

Albrektsen, Sissel; Sirnes, Ellen; Aksnes, Anders; Hagen, Ørjan; 2010: Impacts of dietary hydroxyproline on growth, muscle firmness, collagen avd PYD cross-links formation in Atlantic salmon (Salmo salar)

Albrektsen, Sissel; Thorsen, K.; Nygaard, Halvor; 2010: Improved phosphorus utilization in Atlantic salmon (Salmo salar L.) by acid hydrolysis of bone minerals in fish meal

Albrektsen, Sissel; 2009: Novel method to improve efficiency of fish feed and to reduce effluents to environment. (Sluttrapport FORNY-prosjekt)

Kousoulaki, Katerina; Aksnes, Anders; Albrektsen, Sissel; 2008: Growth and tissue mineralization of Atlantic cod (Gadus morhua) fed soluble P and Ca salts , and hydroxyproline in the diet

Toppe, Jogeir; Albrektsen, Sissel; 2006: Laksebein som ingrediens i fôr til torsk

Albrektsen, Sissel; Carlehøg, Mads; Carlehög, Mats; Gundersen, B.; Gundersen, Bjørn; Eilertsen, Guro; Eilertsen, G.; Olsson, Gunn Berit; Tobiassen, Torbjørn; Sveier, Harald; Herland, Hilde; 2006: Lupinmel og krabbepulver i slaktefôr til torsk

Albrektsen, Sissel; Fjelldal, Per Gunnar; Hansen, Tom Johnny; Toppe, Jogeir; 2006: Growth and tissue mineralization of Atlantic salmon (Salmo salar) smolt fed soluble phosphorus (P) salts, technologically treated fish bone meal and phytase in the diet - effect of available P on vertebra morphology and bone strength

Toppe, Jogeir; Aksnes, Anders; Albrektsen, Sissel; 2006: Growth and tissue mineralization in Atlantic cod (Gadus morhua) fed diets with increasing levels of salmon bones

Albrektsen, Sissel; Carlehög, Mats; Gundersen, Bjørn; Eilertsen, Guro; Olsson, Gunn Berit; Tobiassen, Torbjørn; Sveier, Harald; Herland, Hilde; 2005: Effekt av ulike fôrråvarer på vekst og fôrutnyttelse, og for muskelkvalitet og sensoriske egenskaper i oppdrettet torsk. Sluttrapport til Innovasjon Norge. Prosjektperiode: 2003 - 2005

Karalazos, Vasileios; Bell, J. Gordon; Treasurer, James; Cutts, Christopher J.; Alderson, Richard; Galloway, Trina; Albrektsen, Sissel; Árnason, Jón; MacDonald, M; Pike, Ian; 2005: Effects of fish meal replacement with full fat soya meal on growth and tissue fatty acid composition in atlantic cod (Gadus morhua)

Sørensen, Nils Kristian; Tobiassen, Torbjørn; Midling, Kjell Øyvind; Albrektsen, Sissel; 2005: Oppdrettstorsk - fôring, vekst og kvalitet. Rapport fra en produksjonssyklus, 2003-2004, hos Storfjord torsk AS, Skibotn

Albrektsen, Sissel; Høstmark, Øystein; Høstmark, Øistein; Hamre, Kristin; 2001: Fish silage – effects on fish oil quality and on growth performance and quality of Atlantic salmon (Salmo salar)