Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Siril Alm

Jeg er forsker i Nofima, her har jeg jobbet siden 2010. Mitt forskningsområde er markedsføring med spesialisering i konsumentadferd /forbrukermarkedsføring.
I 2015 fullførte jeg en doktorgrad i samfunnsvitenskap ved UiT – Norges Arktiske Universitet. Avhandlingen hadde tittel «Exploring social influences on children’s food attitudes and consumption». Ved å intervjue barn i alderen 4-8 år og deres foreldre undersøkte jeg hvordan barnehageansatte og foreldre påvirker barns holdninger, preferanser og konsum av mat. Jeg benytter hovedsakelig kvalitative metoder, og benyttet fotointervju i avhandlingen.
Jeg er tidligere utdannet fiskerikandidat/ master i markedsføring fra UiT (2009) hvor jeg skrev avsluttende masteroppgave med tittelen «Barns holdning til sjømat». Jeg har også en bachelorgrad i eksportmarkedsføring fra Universitetet i Nordland. Tidligere har jeg arbeidet både med markedsføring og regnskap hos Sjømatrådet, Lerøy og Hurtigruten.

Siril har 20 andre publikasjoner i Cristin:

Alm, Siril; 2017: Hvordan kan barnehageansatte påvirke barns kosthold?

Alm, Siril; 2017: Gravide bør spise mer sjømat

Alm, Siril; Hansen, Jorunn sofie; 2017: Har du fisk i matpakka?

Alm, Siril; 2017: Hvilken sjømat bør gravide spise mer av?

Alm, Siril; 2017: Children's Food preferences: - A result of nature or nurture?

Alm, Siril; 2017: Hvem har ansvaret for dårlig SFO-mat? (Replikk)

Alm, Siril; 2016: Families’ food coping strategies for handeling time pressure and stress

Alm, Siril; 2016: Nvivo

Alm, Siril; 2016: SjøMATtrender 2017

Heide, Morten; Alm, Siril; 2016: Hvorfor spiser vi ikke mer sjømat?

Alm, Siril; 2016: Hvordan påvirker tidsklemma familiers middagsvaner?

Alm, Siril; 2016: Julestria kan gå ut over kostholdet

Alm, Siril; Altintzoglou, Themistoklis; 2016: La barn velge maten

Alm, Siril; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2016: Foreldre må lære seg å lage fisk

Altintzoglou, Themistoklis; Alm, Siril; Honkanen, Pirjo; 2014: Parents Think, but Children Know; Reaching Child Consumers by Giving them a Voice

Alm, Siril; 2013: How to discover children's food preferences through photo interviews?

Alm, Siril; 2013: Identifying and understanding children's food preferences through photo interviews

Alm, Siril; 2013: Informed consent in child research: Discussion for a PhD. dissertation in consumer behavior. 2. paper submission for VT407E Philosophy of science and research ethics - University of Nordland

Alm, Siril; 2013: Status PhD-arbeid

Nøstvold, Bjørg Helen; Alm, Siril; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Honkanen, Pirjo; 2010: Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert?Fagrapport 2 og 3