Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Siril Alm

Jeg er forsker i Nofima, her har jeg jobbet siden 2010. Mitt forskningsområde er markedsføring med spesialisering i konsumentadferd /forbrukermarkedsføring.
I 2015 fullførte jeg en doktorgrad i samfunnsvitenskap ved UiT – Norges Arktiske Universitet. Avhandlingen hadde tittel «Exploring social influences on children’s food attitudes and consumption». Ved å intervjue barn i alderen 4-8 år og deres foreldre undersøkte jeg hvordan barnehageansatte og foreldre påvirker barns holdninger, preferanser og konsum av mat. Jeg benytter hovedsakelig kvalitative metoder, og benyttet fotointervju i avhandlingen.
Jeg er tidligere utdannet fiskerikandidat/ master i markedsføring fra UiT (2009) hvor jeg skrev avsluttende masteroppgave med tittelen «Barns holdning til sjømat». Jeg har også en bachelorgrad i eksportmarkedsføring fra Universitetet i Nordland. Tidligere har jeg arbeidet både med markedsføring og regnskap hos Sjømatrådet, Lerøy og Hurtigruten.