Relatert innhold

  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Silje har 14 andre publikasjoner i Cristin:

Kristoffersen, Silje; 2017: Hva med holdbarhet på tørrfisk?

Kristoffersen, Silje; 2017: Nye mottakssystemer

Westavik, Harry; Toldnes, Bendik; Indergård, Erlend; Nilsen, Heidi; Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; 2017: OC2017 A-021 - Pilotprosjekt; Filét i Norge

Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Kristoffersen, Silje; 2016: Levendelagring av torsk – potensial for økt verdiskapning

Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Nilsen, Heidi; 2016: Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk - Registrering for fiskeindustrien og fiskeri

Kristoffersen, Silje; Heide, Morten; Tobiassen, Torbjørn; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Lorentzen, Grete Elisabeth; 2016: Shelf life of Skrei (Gadus morhua L.) fillets related to different storage conditions

Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Nilsen, Heidi; 2016: Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk

Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Nilsen, Heidi; 2016: Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk

Kristoffersen, Silje; 2016: Levendelagring, villfisk og kvalitet

Kristoffersen, Silje; 2016: Presentasjon om hvorfor Sjømatnæringen er en smart vei

Kristoffersen, Silje; Kristiansen, Frank; Eilertsen, Guro; Olsen, Ragnar Ludvig; 2009: Torsk fra merd: Pre-rigor produksjon av loins med skinn

Kristoffersen, Silje; Siikavuopio, Sten Ivar; Dahl, Reidun Wenche; Jakobsen, Ronny Andre; Tidemann, Even; 2009: Kongekrabbe – Evaluering av metoder for foredling.Kokeprosessen, farse og bruk av høytrykksprosessering

Kristoffersen, Silje; Vang, Birthe; Håkonsen, Håvard; Olsen, Ragnar Ludvig; 2008: Foredling av torsk fra merd

Kristoffersen, Silje; Tobiassen, Torbjørn; Godvik, Lars André; Esaiassen, Margrethe; Olsen, Ragnar Ludvig; 2004: pre-rigor filleting and quality of fed Atlantic cod (Gadus morhua L.)