Relatert innhold

  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Silje har 30 andre publikasjoner i Cristin:

Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; Kristoffersen, Silje; Hustad, Anette; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; Joensen, Sjurdur; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Nordtvedt, Tom Ståle; 2019: Kvantesprang for hysa - levendelevering

Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; Kristoffersen, Silje; Hustad, Anette; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Joensen, Sjurdur; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Nordtvedt, Tom Ståle; 2019: Levende levert hyse som er kontrollert slaktet gir store fortrinn under prosessering og kjølelagring

Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Martinsen, Gustav; 2019: Live-storage, feeding and quality of Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Kristoffersen, Silje; 2018: Fra fisk til fashion

Kristoffersen, Silje; 2018: Robot på filetlinja

Kristoffersen, Silje; 2018: Kvalitet i sjømatnæringen

Kristoffersen, Silje; 2018: Lovende resultater for automatiske sløye- og innveiingssystem for hvitfisk

Tobiassen, Torbjørn; Kristiansen, Frank; Martinsen, Gustav; Kristoffersen, Silje; Hustad, Anette; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; Joensen, Sjurdur; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Nordtvedt, Tom Ståle; 2018: Levende levert hyse gir store fortrinn under prosessering og kjølelagring

Kristoffersen, Silje; 2018: Kvalitet på fôret torsk

Westavik, Harry; Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Bondø, Morten Steen; Martinsen, Gustav; Salomonsen, Cecilie; Indergård, Erlend; 2018: Pilotprosjekt; Filét i Norge, en videreføring. Evaluering av en "state of the art" hvitfisk filetlinje

Kristoffersen, Silje; 2017: Hva med holdbarhet på tørrfisk?

Kristoffersen, Silje; 2017: Nye mottakssystemer

Westavik, Harry; Toldnes, Bendik; Indergård, Erlend; Nilsen, Heidi; Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; 2017: Pilotprosjekt; Filét i Norge - OC2017 A-021

Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Nilsen, Heidi; 2017: Industrien oppdatert - men hva med regelverket?

Kristoffersen, Silje; 2017: Hva skal prioriteres? Et statisk regelverk eller innovasjon i fiskerinæringen?

Kristoffersen, Silje; 2017: Kvalitet i alle ledd - ta vare på råstoffet

Kristoffersen, Silje; 2017: Se torsken

Kristoffersen, Silje; Henriksen, Edgar; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Nilsen, Heidi; 2017: Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk – fase II 2017. Faglig sluttrapport

Kristoffersen, Silje; 2017: Hvorfor velge sjømatnæringen?

Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Kristoffersen, Silje; 2016: Levendelagring av torsk – potensial for økt verdiskapning

Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Nilsen, Heidi; 2016: Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk - Registrering for fiskeindustrien og fiskeri

Kristoffersen, Silje; Heide, Morten; Tobiassen, Torbjørn; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Lorentzen, Grete Elisabeth; 2016: Shelf life of Skrei (Gadus morhua L.) fillets related to different storage conditions

Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Nilsen, Heidi; 2016: Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk

Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Nilsen, Heidi; 2016: Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk

Kristoffersen, Silje; 2016: Levendelagring, villfisk og kvalitet

Kristoffersen, Silje; 2016: Presentasjon om hvorfor Sjømatnæringen er en smart vei

Kristoffersen, Silje; Kristiansen, Frank; Eilertsen, Guro; Olsen, Ragnar Ludvig; 2009: Torsk fra merd: Pre-rigor produksjon av loins med skinn

Kristoffersen, Silje; Siikavuopio, Sten Ivar; Dahl, Reidun Wenche; Jakobsen, Ronny Andre; Tidemann, Even; 2009: Kongekrabbe – Evaluering av metoder for foredling.Kokeprosessen, farse og bruk av høytrykksprosessering

Kristoffersen, Silje; Vang, Birthe; Håkonsen, Håvard; Olsen, Ragnar Ludvig; 2008: Foredling av torsk fra merd

Kristoffersen, Silje; Tobiassen, Torbjørn; Godvik, Lars André; Esaiassen, Margrethe; Olsen, Ragnar Ludvig; 2004: pre-rigor filleting and quality of fed Atlantic cod (Gadus morhua L.)