Relatert innhold

  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Roy Robertsen har 53 publikasjoner ved Nofima:

Salmon farming in the North: How do we regulate growth?

Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Robertsen, Roy; Young, Nathan; Thorarinsdottir, Ragnheidur Inga; Simonsen, Knud; Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter

2021

Havbruksforvaltning mot 2030 – faglig sluttrapport

Robertsen, Roy; Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; Solås, Ann-Magnhild; Hersoug, Bjørn; Tveterås, Ragnar; Misund, Bård; Dahl, Irene Vanja; Osmundsen, Tonje Cecilie; Sørgård, Bjørn

2020

Lakseoppdrett i nord – regulering av samfunnsmessige og miljømessige konsekvenser

Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Simonsen, Knud; Thorarinsdottir, Ragnheidur Inga; Young, Nathan; Johnsen, Jahn Petter; Sønvinsen, Signe A.; Robertsen, Roy

2020

Verdiskaping og ringvirkninger fra fiskeflåten i 2019

Iversen, Audun; Nyrud, Thomas; Robertsen, Roy; Erraia, Jonas; Fjose, Sveinung

2020

Shared waters—shared problems: The role of self-governance in managing common pool resources

Osmundsen, Tonje Cecilie; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn

2020

Ringvirkninger av norsk tørrfisk- og saltfisknæring - En analyse med data for 2018, Faglig sluttrapport

Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Nyrud, Thomas; Erraia, Jonas; Fjose, Sveinung

2020

Arealforvaltning av norsk havbruksnæring. Vurdering av scenarioer i «Havbruksforvaltning 2030»

Hersoug, Bjørn; Mikkelsen, Eirik Inge; Robertsen, Roy; Osmundsen, Tonje Cecilie

2020

Dugnadsånd i krisetider

Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari

2019

Områdesamarbeid i norsk havbruk

Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn; Tveterås, Ragnar; Osmundsen, Tonje Cecilie

2019

Rammebetingelser i havbruk: Samarbeid i havbruk - rom for forbedringer?

Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Dahl, Irene Vanja; Gauteplass, Asle Årthun; Osmundsen, Tonje Cecilie; Sørgård, Bjørn

2018

Utvikling av bærekraftportal for norsk havbruk - Faglig sluttrapport

Karlsen, Kine Mari; Winther, Ulf; Robertsen, Roy; Mikkelsen, Eirik Inge; Richardsen, Roger

2018

Skiftende vindretning – særlige hensyn for tildeling av tillatelser til lakseoppdrett

Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn

2018

Hvilke temaer er viktigst for bærekraft i havbruk?

Karlsen, Kine Mari; Mikkelsen, Eirik Inge; Robertsen, Roy; Winther, Ulf; Richardsen, Roger

2018

Ringvirkningsanalyse Troms - Leverandøranalyse

Nyrud, Thomas; Robertsen, Roy; Henriksen, Edgar; Sebulonsen, Tom

2018

Ringvirkningsanalyse Troms - Fiskeri

Nyrud, Thomas; Robertsen, Roy; Henriksen, Edgar

2017

Miljøkonsekvensanalyse: Integrert havbruk i Norge. September 2017

Karlsson-Drangsholt, Anders; van Nes, Solveig; Fieler, Reinhold; Hansen, Pia Kupka; Chapman, Annelise Sabine; Stévant, Pierrick Francois Denis; Rebours, Celine; Siikavuopio, Sten Ivar; Mortensen, Atle; Robertsen, Roy; Reitan, Kjell Inge; Øie, Gunvor; Handå, Aleksander; Hognes, Erik Skontorp; Rånes, Stein Arne; Tørud, Brit; Lillehaug, Atle

2017

Fakta om helhetlig bærekraft gjøres tilgjengelig

Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Winther, Ulf; Richardsen, Roger

2017

Havbruksnæringens konsekvenser for økosystemtjenester og samfunn i nordområdene. Forprosjekt Balsfjorden

Sæther, Bjørn-Steinar; Solås, Ann-Magnhild; Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Dahl-Hansen, Geir; Christensen, Guttorm; Pedersen, Torstein; Uglem, Ingebrigt; Bremset, Gunnbjørn; Gjelland, Karl Øystein

2017

Lager bærekraftbarometer

Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy

2016

Ringvirkningsanalyse i havbruksbedrifter - Nova Sea AS

Robertsen, Roy; Sebulonsen, Tom; Håland, Marie Nyberg

2016

Ringvirkningsanalyse i havbruksbedrifter. Lerøy Aurora

Robertsen, Roy; Pettersen, Ingrid Kristine; Sebulonsen, Tom

2016

Regelrett eller rett regel? Håndtering og praktisering av regelverket for havbruksnæringen

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Osmundsen, Tonje; Solås, Ann-Magnhild; Sørgård, Bjørn; Asche, Frank; Tveterås, Ragnar

2016

Utvikling av et bærekraftsbarometer for norsk lakseoppdrett - Forprosjekt

Andreassen, Otto; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild

2016

Effekter av rettslig rammeverk

Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild

2015

Ringvirkningsanalyse havbruk for Rogaland og Hordaland

Robertsen, Roy; Iversen, Audun; Andreassen, Otto

2015

Markedsbasert verdikjedesporing i laksenæringen. Sluttrapport Fase 3

Robertsen, Roy; Ramsøy, Sigbjørn; Singstad, Kristoffer

2015

Effekter av rettslig rammeverk - Er det rettslige- og forvaltningsmessige rammeverket for havbruksnæringen rigget for vekst?

Andreassen, Otto; Solås, Ann-Magnhild; Karlsen, Kine Mari; Hersoug, Bjørn; Tveterås, Ragnar; Osmundsen, Tonje; Sørgårde, Bjørn; Asche, Frank; Robertsen, Roy

2015

Rettslig rammeverk for norsk havbruksnæring - Kartlegging av dagens status

Solås, Ann-Magnhild; Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto; Tveterås, Ragnar; Osmundsen, Tonje; Sørgård, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Asche, Frank; Robertsen, Roy

2015

Arealmangel eller fordelingskrise i havbruksnæringa?

Torsethaugen, Knut; Rønningen, Katrina; Frisvoll, Svein Johan; Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter; Sunde, Leif Magne; Karlsen, Kine Mari

2014

Areal til begjær eller besvær? – Hvordan kan havbruksnæringen skaffe seg tilgang til lokalitetsressurser

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter

2014

Interkommunale planleggingsprosesser – et bedre verktøy for lokalitetstilgang

Robertsen, Roy; Kvalvik, Ingrid; Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter

2014

Hva begrenser tilgangen på sjøareal til havbruksnæringen?

Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto; Johnsen, Jahn Petter; Robertsen, Roy

2014

Bidrag i rapporten: Havbruksstrategi for Troms

Iversen, Audun; Robertsen, Roy; Andreassen, Otto

2013

Havbruksnæringens ringvirkninger i Troms

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Iversen, Audun

2012

Kommunenes holdning til økt oppdrettsvirksomhet

Isaksen, John Roald; Andreassen, Otto; Robertsen, Roy

2012

Markedsbasert elektronisk informasjonsutveksling i rekenæringa (MEIR)

Robertsen, Roy; Larsen, Odd-Inge; Kristoffersen, Lars Jørgen

2011

Konsekvensutredning- verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn; Holm, Petter

2011