Relatert innhold

  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Roy har 166 andre publikasjoner i Cristin:

Robertsen, Roy; 2020: Var beredskapen god nok under algekrisen?

Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Siikavuopio, Sten Ivar; 2019: Sameksistens – vi e i lag

Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Mikkelsen, Eirik Inge; Winther, Ulf; Richardsen, Roger; Rinde, Eivind; Håkedal, Inger Johanne; 2019: Ny portal om bærekraft i oppdrettsnæringen

Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Mikkelsen, Eirik Inge; Winther, Ulf; Richardsen, Roger; Rinde, Eivind; Håkedal, Inger Johanne; 2019: Ny portal om bærekraft i oppdrettsnæringen

Grimstad, Hilde; Robertsen, Roy; Fjose, Sveinung; 2019: Ringvirkningsanalyse og verdiskapning for tørrfiskindustrien

Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Winther, Ulf; Richardsen, Roger; 2019: Operationalizing and guiding sustainability in aquaculture. Web-portal with sustainability indicators for salmon farming in Norway

Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Mikkelsen, Eirik Inge; Winther, Ulf; Richardsen, Roger; Myhre, Magnus Stoud; Rinde, Eivind; Håkedal, Inger Johanne; 2019: Fakta om havbruk – utvikling av bærekraftportal.no

Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Osmundsen, Tonje; Hersoug, Bjørn; 2019: Områdesamarbeid og brakkleggingsområder i havbruk

Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn; 2019: Kartlegging av hendelsesforløp og beredskap under giftalgeangrepet våren 2019 - Astafjorden, Ofotfjorden, Vestfjorden og Tysfjorden

Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn; Tveterås, Ragnar; Osmundsen, Tonje; 2019: Områdesamarbeid i norsk havbruk

Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; 2019: Dugnadsånd i krisetider

Nyrud, Thomas; Robertsen, Roy; Henriksen, Edgar; Sebulonsen, Tom; 2018: Ringvirkningsanalyse Troms - Leverandøranalyse

Robertsen, Roy; Nyrud, Thomas; 2018: Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms

Robertsen, Roy; 2018: Ny ringvirkningsanalyse av havbruksnæringen i Troms med vekt på leverandørnæringen

Robertsen, Roy; Nyrud, Thomas; Henriksen, Edgar; Sebulonsen, Tom; 2018: Ringvirkninger sjømat i Troms fylke

Robertsen, Roy; Nyrud, Thomas; Henriksen, Edgar; 2018: Sjømatnæringen i et samfunnsperspektiv

Robertsen, Roy; Nyrud, Thomas; Henriksen, Edgar; Sebulonsen, Tom; 2018: Ringvirkninger sjømat Troms fylke (havbruk - flåte - fiskeindustri)

Robertsen, Roy; Nyrud, Thomas; Henriksen, Edgar; Sebulonsen, Tom; 2018: Ringvirkninger sjømat i Troms fylke

Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; Nyrud, Thomas; Karlsen, Kine Mari; 2018: Havbruk - ringvirkninger og forvaltning

Karlsen, Kine Mari; Winther, Ulf; Robertsen, Roy; Richardsen, Roger; Mikkelsen, Eirik Inge; 2018: Fakta om helhetlig bærekraft gjøres mer tilgjengelig

Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; 2018: Særlige vilkår og hensyn ved tildeling av matfisk-tillatelser for lakseoppdrett

Karlsen, Kine Mari; Osmundsen, Tonje; Robertsen, Roy; 2018: Havbruksforvaltning mot 2030

Robertsen, Roy; 2018: Behov for helhetstenkning i havbruket

Karlsen, Kine Mari; Mikkelsen, Eirik Inge; Robertsen, Roy; Winther, Ulf; Richardsen, Roger; 2018: Hvilke temaer er viktigst for bærekraft i havbruk?

Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; 2018: Bærekraft i havbruksnæringen

Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn; 2018: Skiftende vindretning – særlige hensyn for tildeling av tillatelser til lakseoppdrett

Karlsen, Kine Mari; Winther, Ulf; Robertsen, Roy; Mikkelsen, Eirik Inge; Richardsen, Roger; 2018: Utvikling av bærekraftportal for norsk havbruk - Faglig sluttrapport

Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; 2018: Prosjektet Bærekraftindikatorer i norsk havbruk

Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; 2018: Prosjektet Bærekraftindikatorer i norsk havbruk

Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; 2018: Sameksistens, åpenhet og dialog

Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Dahl, Irene Vanja; Gauteplass, Asle Årthun; Osmundsen, Tonje; Sørgård, Bjørn; 2018: Rammebetingelser i havbruk: Samarbeid i havbruk - rom for forbedringer?

Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Mikkelsen, Eirik Inge; Winther, Ulf; Richardsen, Roger; Rinde, Eivind; Håkedal, Inger Johanne; 2018: Lansering av Bærekraftportalen for norsk havbruk

Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Osmundsen, Tonje; 2018: Havbruksforvaltning mot 2030. Abstract

Bou, Marta; Wang, Xinxia; Todorcevic, Marijana; Østbye, Tone-Kari K; Robertsen, Roy; Ruyter, Bente; 2018: Adipocyte response to nutrient deprivation in Atlantic salmon is influenced by its endogenous lipid composition

Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; 2018: Samfunnsansvar og ringvirkninger

Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; Hersoug, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; 2017: Forvaltningen - en ressurs eller hemsko for fremtidig utvikling?

Solås, Ann-Magnhild; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; 2017: Regelrett eller rett regel? Handtering og praktisering av regelverket for havbruksnæringen

Robertsen, Roy; 2017: Regionale og lokale ringvirkninger av havbruk

Sæther, Bjørn-Steinar; Solås, Ann-Magnhild; Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Dahl-Hansen, Geir; Christensen, Guttorm; Pedersen, Torstein; Uglem, Ingebrigt; Bremseth, Gunnbjørn; Bremset, Gunnbjørn; Gjelland, Karl Øystein; 2017: Havbruksnæringens konsekvenser for økosystemtjenester og samfunn i nordområdene. Forprosjekt Balsfjorden

Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; Karlsen, Kine Mari; 2017: Regelrett eller rett regel? OM FHF sitt regelverksprosjekt og erfaringer

Robertsen, Roy; Nyrud, Thomas; 2017: Ringvirkningsanalyse fiskeri & havbruk - et studie av LSG sin verdikjede

Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; 2017: Utvikle informasjonsportal for norsk havbruk

Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Winther, Ulf; Richardsen, Roger; 2017: Fakta om helhetlig bærekraft gjøres tilgjengelig

Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; 2017: Fakta om helhetlig bærekraft samles i bærekraftportal

Karlsson-Drangsholt, Anders; van Nes, Solveig; Fieler, Reinhold; Hansen, Pia Kupka; Chapman, Annelise Sabine; Stévant, Pierrick Francois Denis; Rebours, Celine; Siikavuopio, Sten Ivar; Mortensen, Atle; Robertsen, Roy; Reitan, Kjell Inge; Øie, Gunvor; Handå, Aleksander; Hognes, Erik Skontorp; Rånes, Stein Arne; Tørud, Brit; Lillehaug, Atle; 2017: Miljøkonsekvensanalyse: Integrert havbruk i Norge. September 2017

Nyrud, Thomas; Robertsen, Roy; Henriksen, Edgar; 2017: Ringvirkningsanalyse Troms - Fiskeri

Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Robertsen, Karine; 2017: Journalføring og digitale løsninger i klippfisknæringen – en kartlegging av funksjonalitet – Faglig sluttrapport

Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; 2017: Utvikling av bærekraftportal – hva er dagens status?

Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; 2017: Bærekraftindikatorer for norsk havbruk

Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; 2017: Bærekraftportal for norsk havbruk

Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; 2017: Ringvirkninger, rammebetingelser og bærekraft (miljø, økonomi og sosial)

Nyrud, Thomas; Robertsen, Roy; Henriksen, Edgar; 2017: Fiskeri - ringvirkninger i Troms fylke

Robertsen, Roy; Nyrud, Thomas; Henriksen, Edgar; 2017: Ringvirkninger av fiskeri- og havbruksnæringen

Robertsen, Roy; Nyrud, Thomas; Henriksen, Edgar; 2017: Ringvirkninger av sjømatnæringen

Robertsen, Roy; Nyrud, Thomas; Henriksen, Edgar; Sebulonsen, Tom; 2017: Ringvirkningsanalyse Troms

Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Ramsøy, Sigbjørn; 2017: Smartfish NPA - WP6 (Systemtesting and integration)

Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; Karlsen, Kine Mari; 2017: "Regelrett eller rett regel?" - håndtering og praktisering av regelverket for havbruksnæringen

Andreassen, Otto; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; 2016: Utvikling av et bærekraftsbarometer for norsk lakseoppdrett - Forprosjekt

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; Karlsen, Kine Mari; 2016: Forvaltningspraksis - Havbruk. Foreløpige funn fra intervju med forvaltningen

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Osmundsen, Tonje; Solås, Ann-Magnhild; Sørgård, Bjørn; Asche, Frank; Tveterås, Ragnar; 2016: Regelrett eller rett regel? Håndtering og praktisering av regelverket for havbruksnæringen

Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; 2016: Klippfisk - elektronisk sporing - vareinformasjon

Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; 2016: Bærekraftbarometer for norsk lakseoppdrett

Robertsen, Roy; Pettersen, Ingrid Kristine; Sebulonsen, Tom; 2016: Ringvirkningsanalyse i havbruksbedrifter. Lerøy Aurora

Karlsen, Kine Mari; Solås, Ann-Magnhild; Robertsen, Roy; 2016: Praktisering av regelverket – hva mener forvaltere og oppdrettere?

Solås, Ann-Magnhild; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; 2016: Organisering av havbruksforvaltningen – Et velsmurt maskineri rigget for vekst?

Robertsen, Roy; Håland, Marie Nyberg; 2016: Ringvirkningsanalyse i havbruksbedrifter - Tombregruppen

Robertsen, Roy; Sebulonsen, Tom; Håland, Marie Nyberg; 2016: Ringvirkningsanalyse i havbruksbedrifter - Nova Sea AS

Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; 2016: Bærekraftbarometer for norsk havbruk

Robertsen, Roy; Sollund, Alf; Rinde, Eivind; Richardsen, Roger; Winther, Ulf; Karlsen, Kine Mari; 2016: Bærekraftsbarometer

Karlsen, Kine Mari; Solås, Ann-Magnhild; Robertsen, Roy; 2016: Regelrett eller rett regel - håndtering og praktisering av regelverk for havbruk

Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; Karlsen, Kine Mari; 2016: Utfordringer med statlige og kommunale forvaltningsgrenser

Robertsen, Roy; 2016: Effekter av rettslig rammeverk i havbruksnæringen – regelverksforenklinger. Faglig sluttrapport

Robertsen, Roy; 2016: Ringvirkningsanalyser i havbruksbedrifter - Sluttrapport

Robertsen, Roy; Håland, Marie Nyberg; 2016: Ringvirkningsanalyse i havbruksbedrifter - Lingalaks AS

Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Hansen, Anlaug Ådland; Tobiassen, Torbjørn; 2016: SmartFish – Electronic tracking of your fish

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; 2016: Fremtidig vekst i havbruksnæringa, visjon eller virkelighet? - areal, bærekraft og samfunnsaksept

Robertsen, Roy; Nyrud, Thomas; 2016: Ringvirkningsanalyse i Nergård AS

Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; 2016: Lager bærekraftbarometer

Solås, Ann-Magnhild; Andreassen, Otto; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; 2016: Enklere havbruksforvaltning - hva er utfordringene?

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; 2015: Ringvirkninger på Vestlandet fra havbruksbedrifter i Rogaland og Hordaland

Solås, Ann-Magnhild; Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto; Tveterås, Ragnar; Osmundsen, Tonje; Sørgård, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Asche, Frank; Robertsen, Roy; 2015: Rettslig rammeverk for norsk havbruksnæring - Kartlegging av dagens status

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; 2015: Fremtidig vekst – blir den kun grønn?

Andreassen, Otto; Solås, Ann-Magnhild; Karlsen, Kine Mari; Hersoug, Bjørn; Tveterås, Ragnar; Osmundsen, Tonje; Sørgårde, Bjørn; Asche, Frank; Robertsen, Roy; 2015: Effekter av rettslig rammeverk - Er det rettslige- og forvaltningsmessige rammeverket for havbruksnæringen rigget for vekst?

Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; 2015: Ringvirkninger av havbruksnæringen - muligheter for fremtidig vekst!(?)

Solås, Ann-Magnhild; Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Karlsen, Kine Mari; 2015: Effekter av rettslig rammeverk for norsk havbruksnæring – regelverksforenklinger

Andreassen, Otto; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; 2015: Historisk utvikling av bærekraftbegrepet - balanse og næringsnøytralitet

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Karlsen, Kine Mari; Solås, Ann-Magnhild; Pettersen, Ingrid K.; 2015: Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen

Robertsen, Roy; 2015: Markedsbasert sporing i laksenæringa. Sammendrag fase 1, fase 2 og fase 3

Robertsen, Roy; Ramsøy, Sigbjørn; Singstad, Kristoffer; 2015: Markedsbasert verdikjedesporing i laksenæringen. Sluttrapport Fase 3

Andreassen, Otto; Solås, Ann-Magnhild; Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; 2015: Havbruksforvaltning; behov for samordning, forenkling og eller forbedring?

Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; Andreassen, Otto; Karlsen, Kine Mari; 2015: Effekter av rettslig rammeverk for norsk havbruksnæring - regelverksforenklinger

Robertsen, Roy; Iversen, Audun; Andreassen, Otto; 2015: Ringvirkningsanalyse havbruk for Rogaland og Hordaland

Robertsen, Roy; Iversen, Audun; Andreassen, Otto; 2015: Havbruksnæringa og ringverknader

Robertsen, Roy; Iversen, Audun; Andreassen, Otto; 2015: Ringvirkningsanalyse for havbruk i Rogaland og Hordaland

Andreassen, Otto; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; 2015: Forvaltningspraksis - Effekter av rettslig rammeverk i havbruksnæringen og behov for regelverksforenklinger

Andreassen, Otto; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; 2015: Utvikling av et bærekraftsbarometer for norsk lakseoppdrett

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; 2015: Matproduksjon og verdiskaping- arealtilgang, arealeffektivitet og ringvirkninger

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; 2015: Havbruksmeldingen - på veg mot bærekraftig vekst?

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; 2015: Havbruksnæringens arealtilgang – utfordringer og tiltak

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; 2015: Hva avgjør havbruksnæringens vekst?

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; 2015: Ringvirkninger av havbruksnæringen- muligheter for fremtidig vekst! (?)

Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Andreassen, Otto; 2015: Hva vil dette si for Norge og distriktene?

Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Andreassen, Otto; 2015: Regional economic effects of aquaculture in Norway

Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; 2015: Effekter av rettslig rammeverk

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; 2014: Eierendringer for havbrukskonsesjoner tildelt i 2009-runden

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; 2014: Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen

Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto; Johnsen, Jahn Petter; Robertsen, Roy; 2014: Hva begrenser tilgangen på sjøareal til havbruksnæringen?

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; 2014: Interkommunal kystsoneplanlegging – samfunnsøkonomiske ringvirkninger fra havbruksnæringen

Robertsen, Roy; Kvalvik, Ingrid; Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter; 2014: Interkommunale planleggingsprosesser – et bedre verktøy for lokalitetstilgang

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter; 2014: Areal til begjær eller besvær? – Hvordan kan havbruksnæringen skaffe seg tilgang til lokalitetsressurser

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; 2014: Erfaringene fra konsesjonstildelingene i 2009

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; 2014: Kunnskap om havbruksnæringens ringvirkninger – Case Nova Sea med fler

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; 2014: Lokalitetstilgang, behov og ringvirkninger

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; 2014: kunnskap om havbruksnæringens ringvirkninger – Case Nova Sea med fler

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter; Torsethaugen, Knut; Sunde, Leif Magne; Rønningen, Katrina; Frisvoll, Svein Johan; Karlsen, Kine Mari; 2014: Havbruksnæringen lokalitetstilgang i et samfunnsperspektiv

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Karlsen, Kine Mari; 2014: Presentasjon av prosjekt Effekter av rettslig regelverk i havbruksnæringen

Robertsen, Roy; Kvalvik, Ingrid; Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter; 2014: Interkommunale planleggingsprosesser – et bedre verktøy for lokalitetstilgang?

Robertsen, Roy; 2014: Prosjekt markedsbasert sporing i havbruksnæringa

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; 2014: Effekter av rettslig rammeverk i havbruksnæringen - Nofima prosjekter og erfaringer

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; 2014: Havbruksnæringens lokalitetsutfordringer i lys av ringvirkninger

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; 2014: Hva begrenser tilgangen på lokaliteter?

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; 2014: Hva skjedde med 2009 konsesjonene?

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; 2014: Konsesjonspolitikk og havbruksnæringens arealbehov

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Hersoug, Bjørn; 2014: FHF prosjekt lokalitetstilgang for havbruk

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Johnsen, Jahn Petter; 2014: Framtidig lokalitetstilgang - Gir krav og dokumentasjon areal og goodwill?

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; 2014: Balansert kunnskapsgrunnlag og samfunnsøkonomiske ringvirkninger fra havbruk

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; 2014: Havbruk - Ringvirkninger - Data

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; 2014: Rettslig rammeverk - behov for regelverksforenklinger

Torsethaugen, Knut; Rønningen, Katrina; Frisvoll, Svein Johan; Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter; Sunde, Leif Magne; Karlsen, Kine Mari; 2014: Arealmangel eller fordelingskrise i havbruksnæringa?

Robertsen, Roy; 2014: Digital sjømat

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; 2014: Gir krav og dokumentasjon areal og goodwill?

Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn; Robertsen, Roy; Johnsen, Jahn Petter; 2013: Hva må til for å løfte produksjonen fram mot 2030?

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; 2013: Areal som ressurs

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; 2013: Areal til begjær og besvær - Havbruksnæringens arealutfordringer

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; 2013: Lokalitetstilgang for havbruk

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; 2013: Rammebetingelser for havbruk: - Tilgang på gode lokaliteter

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Isaksen, John Roald; Iversen, Audun; 2013: Havbruksnæringens lokale og regionale utfordringer - Areal, ringvirkninger og tilrettelegging

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Iversen, Audun; 2013: Areal til begjær og besvær - Havbruksnæringens arealutfordringer

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Iversen, Audun; 2013: Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms - Resultat fra arbeid utført for Troms fylkeskommune

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Iversen, Audun; 2013: Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms - Resultat fra arbeid utført for Troms fylkeskommune

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Iversen, Audun; 2013: Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms - Resultat fra arbeid utført for Troms fylkeskommune

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Iversen, Audun; 2013: Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms - Resultat fra arbeid utført for Troms fylkeskommune

Iversen, Audun; Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; 2013: Bidrag i rapporten: Havbruksstrategi for Troms

Iversen, Audun; Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; 2013: Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms

Iversen, Audun; Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; 2013: Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms

Iversen, Audun; Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; 2013: Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms

Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; 2013: Havbruksnæringens lokalitetstilgang - Utfordringer og kunnskapsbehov

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; 2013: Areal og ringvirkninger

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; 2013: Havbruk og lokalitetstilgang

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; 2013: Prosjekt havbruksnæringens lokalitetstilgang

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; 2013: Prosjekt havbruksnæringens lokalitetstilgang

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Iversen, Audun; 2013: Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms - resultat fra oppdrag for Troms Fylkeskommune

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Iversen, Audun; 2013: Ringvirkningsanalyse for havbruksnæringen i Troms

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Iversen, Audun; 2013: Ringvirkningsanalyse for havbruksnæringen i Troms - pluss litt til

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Iversen, Audun; 2013: Ringvirkningsanalyse for havbruksnæringen i Troms og effektiv arealbruk

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Iversen, Audun; 2013: Ringvirkningsanalyse i Troms

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Iversen, Audun; 2013: Ringvirkningsanalyse i Troms

Robertsen, Roy; 2013: 40 % av lokalitetskapasiteten uutnyttet

Robertsen, Roy; Ramsøy, Sigbjørn; 2013: Marked based value chain traceability

Isaksen, John Roald; Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; 2012: Kommunenes holdning til økt oppdrettsvirksomhet

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Iversen, Audun; 2012: Havbruksnæringens ringvirkninger i Troms

Robertsen, Roy; Ramsøy, Sigbjørn; 2012: Markedsbasert verdikjedesporing i laksenæringa – Sluttrapport fase 2

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn; Holm, Petter; 2011: Konsekvensutredning- verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Robertsen, Roy; Kristiansen, Arnfinn; Ramsøy, Sigbjørn; 2011: Dokumentasjon av lovlig fanget fisk og innføring av vedikjedesporing – fase 2

Robertsen, Roy; Larsen, Odd-Inge; Kristoffersen, Lars Jørgen; 2011: Markedsbasert elektronisk informasjonsutveksling i rekenæringa (MEIR)

Robertsen, Roy; Ramsøy, Sigbjørn; 2011: Markedsbasert verdikjedesporing i laksenæringa.Sluttrapport fase 1