Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Ragni Ofstad

Jeg er seniorforsker i avdeling råvare og prosessoptimalisering. Dette kompetanseområde omfatter råvarekunnskap, hurtige og avanserte målemetoder (biospektroskopiske teknikker) og datamodellering og styring av prosesser. Jeg har også studert ledelse ved Handelshøyskolen BI. Jeg ble ansatt som forsker på Fiskeriforskning i 1981, nå Nofima, og har siden 2005 har jeg hatt ulike lederposisjoner på Matforsk, nå Nofima. Mitt kompetanseområde er hvordan strukturen (morfologi) til muskel fra kjøtt og fisk har betydning for mørhet, konsistens og vannbinding. Jeg har jobbet med ulike mikroskopiske teknikker og med bruk av billeddannende spektroskopi (micro-FTIR). Jeg er utdannet ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU) og fra Norges Arktiske Universitet der jeg avla doktorgraden på vannbindingsegenskaper og muskelmikrostruktur ved Institutt for medisinsk biologi i 1995. Doktorgraden ble delvis utført ved SIK, Göteborg. Jeg har i hovedsak arbeidet med fisk, men har også god kunnskap på kjøtt produkter. Jeg har også erfaring fra Mills DA som seksjonssjef for innovasjon og jeg har jobbet ett år som gjesteforsker ved INRA i Frankrike. Verv: – Medlem av styringsgruppen for Nasjonal Teknologi Plattform (NTP) – Medlem av NFR referansegruppe for H2020 (SC2) – COST Food and Agriculture, medlem av Domain Comittee of (http://www.cost.esf.org/). – leder av arbeidsgruppen Sjømat i Hav2; – NFR, medlem av programstyret for næringsmidler – Evaluering av Svenske landbruks Universitet (

Ragni har 49 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Wold, Jens-Petter; Måge, Ingrid; Løvland, Atle; Sanden, Karen Wahlstrøm; Ofstad, Ragni; 2019: Near-infrared spectroscopy detects woody breast syndrome in chicken fillets by the markers protein content and degree of water binding

Åsli, Magnus; Ofstad, Ragni; Böcker, Ulrike; Jessen, Flemming; Einen, Olai; Mørkøre, Turid; 2016: Effect of sodium bicarbonate and varying concentrations of sodium chloride in brine on the liquid retention of fish (Pollachius virens L.) muscle

Perisic, Nebojsa; Afseth, Nils Kristian; Ofstad, Ragni; Hassani, Sahar; Kohler, Achim; 2013: Characterising protein, salt and water interactions with combined vibrational spectroscopic techniques

Perisic, Nebojsa; Afseth, Nils Kristian; Ofstad, Ragni; Nilsen, Bjørg Narum; Kohler, Achim; 2013: Characterizing salt substitution in beef meat processing by vibrational spectroscopy and sensory analysis

Perisic, Nebojsa; Afseth, Nils Kristian; Ofstad, Ragni; Scheel, Jan; Kohler, Achim; 2013: FTIR Imaging for Structural Analysis of Frankfurter Sausages Subjected to Salt Reduction and Salt Substitution

Perisic, Nebojsa; Afseth, Nils Kristian; Ofstad, Ragni; Kohler, Achim; 2011: Monitoring Protein Structural Changes and Hydration in Bovine Meat Tissue Due to Salt Substitutes by Fourier Transform Infrared (FTIR) Microspectroscopy

Bahuaud, Diane; Mørkøre, Turid; Østbye, Tone-Kari K; Torstensen, Bente Elisabeth; Veiseth-Kent, Eva; Ruyter, Bente; Ofstad, Ragni; Thomassen, Magny S.; 2010: Atlantic salmon (Salmo salar L.) flesh quality - role of lysosomal cathepsins B and L in muscle degradation

Bahuaud, Diane; Mørkøre, Turid; Østbye, Tone-Kari K; Veiseth-Kent, Eva; Thomassen, Magny S.; Ofstad, Ragni; 2010: Muscle structure responses and lysosomal cathepsins B and L in farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.) pre- and post-rigor fillets exposed to short and long-term crowding stress

Veiseth-Kent, Eva; Hildrum, Kjell Ivar; Ofstad, Ragni; Rørå, Mia B.; Lea, Per; Rødbotten, Marit; 2010: The effect of postmortem processing treatments on quality attributes of raw Atlantic salmon (Salmo salar) measured by sensory and instrumental methods

Veiseth-Kent, Eva; Hollung, Kristin; Ofstad, Ragni; Aass, Laila; Hildrum, Kjell Ivar; 2010: Relationship between muscle microstructure, the calpain system, and shear force in bovine longissimus dorsi muscle

Aursand, Ida Grong; Veliyulin, Emil; Böcker, Ulrike; Ofstad, Ragni; Rustad, Turid; Erikson, Ulf; 2009: Water and Salt Distribution in Atlantic Salmon (Salmo salar) Studied by Low-Field H-1 NMR, H-1 and Na-23 MRI and Light Microscopy: Effects of Raw Material Quality and Brine Salting

Bahuaud, Diane; Østbye, Tone-Kari K; Torstensen, Bente Elisabeth; Rørå, Mia B.; Ofstad, Ragni; Veiseth-Kent, Eva; Thomassen, Magny S.; Ruyter, Bente; 2009: Atlantic salmon (Salmo salar) muscle structure integrity and lysosomal cathepsins B and L influenced by dietary n-6 and n-3 fatty acids

Carton, Izaskun; Böcker, Ulrike; Ofstad, Ragni; Sørheim, Oddvin; Kohler, Achim; 2009: Monitoring Secondary Structural Changes in Salted and Smoked Salmon Muscle Myofiber Proteins by FT-IR Microspectroscopy

Segtnan, Vegard; Høy, Martin; Sørheim, Oddvin; Kohler, Achim; Lundby, Frank; Wold, Jens-Petter; Ofstad, Ragni; 2009: Noncontact Salt and Fat Distributional Analysis in Salted and Smoked Salmon Fillets Using X-ray Computed Tomography and NIR Interactance Imaging

Aursand, Ida Grong; Axelson, David; Veliyulin, Emil; Rustad, Turid; Böcker, Ulrike; Ofstad, Ragni; Erikson, Ulf Gøran; 2009: Water and salt distribution in Atlantic salmon (Salmo salar) studied by low-field NMR T2 relaxation, 1H/23Na MR imaging and light microscopy - Effects of raw material quality and brine salting.

Bahuaud, Diane; Mørkøre, Turid; Langsrud, Øyvind; Sinnes, K.; Veiseth, E.; Ofstad, Ragni; Thomassen, Magny S.; Veiseth-Kent, Eva; 2008: Effects of -1.5 degrees C Super-chilling on quality of Atlantic salmon (Salmo salar) pre-rigor Fillets: Cathepsin activity, muscle histology, texture and liquid leakage

Böcker, Ulrike; Böcker, Ulrike; Kohler, Achim; Aursand, Ida G.; Ofstad, Ragni; 2008: Effects of brine salting with regard to raw material variation of Atlantic salmon (Salmo salar) muscle investigated by Fourier transform infrared microspectroscopy

Böcker, Ulrike; Kohler, Achim; Aursand, Ida Grong; Ofstad, Ragni; 2008: Effects of brine salting with regard to raw material variation of Atlantic salmon (Salmo salar) muscle investigated by Fourier transform infrared microspectroscopy

Böcker, Ulrike; Böcker, Ulrike; Ofstad, Ragni; Wu, Zhiyun; Bertram, Hanne; Sockalingum, Ganesh D.; Manfait, Michel; Egelandsdal, Bjørg; Kohler, Achim; Kohler, Achim; 2007: Revealing covariance structures in Fourier transform infrared and Raman microspectroscopy spectra: A study on pork muscle fiber tissue subjected to different processing parameters

Hannesson, Kirsten; Tingbø, Monica G.; Tingbø, Monica Gausdal; Olsen, Ragnar Ludvig; Enersen, Grethe; Bævre, Anne Birgit; Ofstad, Ragni; 2007: An immunological study of glycosaminoglycans in the connective tissue of bovine and cod skeletal muscle

Kohler, Achim; Bertrand, Dominique; Martens, Harald; Hannesson, K.O.; Kirschner, Carolin; Ofstad, Ragni; 2007: Multivariate image analysis of a set of FTIR microspectroscopy images of aged bovine muscle tissue combining image and design information

Langsrud, Øyvind; Jørgensen, Kjetil; Ofstad, Ragni; Næs, Tormod; 2007: Analyzing designed experiments with multiple responses

Nordvi, Berit; Egelandsdal, Bjørg; Langsrud, Øyvind; Ofstad, Ragni; Slinde, Erik; 2007: Development of a novel fermented and dried saithe and salmon product

Wu, Zhiyun; Bertram, Hanne Christine; Böcker, Ulrike; Ofstad, Ragni; Kohler, Achim; 2007: Myowater dynamics and protein secondary structural changes as affected by heating rate in three pork qualities: A combined FT-IR microspectroscopic and 1H NMR relaxometry study

Böcker, Ulrike; Ofstad, Ragni; Wu, Zhiyun; Bertram, Hanne Christine; Sockalingum, Ganesh Dhruvananda; Manfait, Michel; Egelandsdal, Bjørg; Kohler, Achim; 2007: Revealing covariance structures in FT-IR and Raman microspectroscopy spectra - A study on pork muscle fiber tissue subjected to different processing parameters

Böcker, Ulrike; Ofstad, Ragni; Bertram, Hanne; Egelandsdal, Bjørg; Kohler, Achim; 2006: Salt-induced changes in pork myofibrillar tissue investigated by FT-IR microspectroscopy and light microscopy

Nordvi, Berit; Egelandsdal, Bjørg; Langsrud, Øyvind; Ofstad, Ragni; Slinde, Erik; 2006: Development of a novel, fermented and dried saithe and salmon product

Ofstad, Ragni; Olsen, Ragnar Ludvig; Taylor, Richard; Hannesson, Kirsten; 2006: Breakdown of intramuscular connective tissue in cod (Gadus morhua L.) and spotted wolffish (Anarhichas minor O.) related to gaping

Tingbø, Monica Gausdal; Kolset, Svein Olav; Ofstad, Ragni; Enersen, Grethe; Hannesson, Kirsten O.; 2006: Identification and distribution of heparan sulfate proteoglycans in the white muscle of Atlantic cod (Gadus morhua) and spotted wolffish (Anarhichas minor)

Wu, Zhiyun; Bertram, Hanne Christine; Kohler, Achim; Böcker, Ulrike; Ofstad, Ragni; Andersen, Henrik J.; 2006: Influence of aging and salting on protein secondary structures and water distribution in uncooked and cooked pork. A combined FT-IR microspectroscopy and H-1 NMR relaxometry study

Bertram, Hanne Christine; Kohler, A; Kohler, Achim; Böcker, Ulrike; Ofstad, Ragni; Andersen, HJ; 2006: Heat-induced changes in myofibrillar protein structures and myowater of two pork qualities. A combined FT-IR spectroscopy and low-field NMR relaxometry study

Ofstad, Ragni; Langsrud, Øyvind; Høst, Vibeke; Høst, Vibeke; Enersen, Grethe; Enersen, Grethe; Willers, Ene; Norvi, Berit; Egelandsdal, Bjørg; 2005: Microstructure of heat processed whey protein food emulsions and growth of shear-induced cracks during cooling

Ofstad, Ragni; Langsrud, Øyvind; Nyvold, Tone; Enersen, Grethe; Høst, Vibeke; Willers, Ene; Nordvi, Berit; Egelandsdal, Bjørg; 2005: Heat processed whey-protein food emulsions and growth of shear-induced cracks during cooling

Tingbø, Monica Gausdal; Kolset, Svein Olav; Ofstad, Ragni; Enersen, Grethe; Hannesson, Kirsten O.; 2005: Sulfated glycosaminoglycans in the extracellular matrix of muscle tissue in Atlantic cod (Gadus morhua) and Spotted wolffish (Anarhichas minor)

Kirschner, C.; Ofstad, Ragni; Skarpeid, Hans Jakob; Høst, Vibeke; Kohler, Achim; 2004: Monitoring of denaturation processes in aged beef loin by FT-IR microspectroscopy

Sørheim, Oddvin; Ofstad, Ragni; Lea, Per; 2004: Effects of carbon dioxide on yield, texture and microstructure of cooked ground beef

Hannesson, KO; Pedersen, ME; Pedersen, Mona Elisabeth; Ofstad, Ragni; Kolset, Svein Olav; 2003: Breakdown of large proteoglycans in bovine intramuscular connective tissue early postmortem

Kohler, Achim; Høst, Vibeke; Enersen, Grethe; Ofstad, Ragni; 2003: Identification of fat, protein matrix, and water/starch on microscopy images of sausages by a principal component analysis-based segmentation scheme

Olsson, Gunn Berit; Ofstad, Ragni; Lødemel, Jørgen Blikra; Olsen, Ragnar Ludvig; 2003: Changes in water-holding capacity of halibut muscle during cold storage

Olsson, Gunn Berit; Olsen, Ragnar Ludvig; Carlehög, Mats; Ofstad, Ragni; 2003: Seasonal variations in chemical and sensory characteristics of farmed and wild Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus)

Olsson, Gunn Berit; Olsen, Ragnar Ludvig; Ofstad, Ragni; 2003: Post-mortem structural characteristics and water-holding capacity in Atlantic halibut muscle

Bryhni, Eli Arnkværn; Hunt, M.C.; Ofstad, Ragni; 2002: Consumer discrimination of rancidity in pork loin chops and pork sausages

Bryhni, Eli Arnkværn; Kjos, Nils Petter; Ofstad, Ragni; Hunt, Melvin; 2002: Polyunsaturated fat and fish oil in diets for growing-finishing pigs: Effects on fatty acid composition and meat, fat, and sausage quality

Egelandsdal, Bjørg; Langsrud, Øyvind; Nyvold, Tone; Sontum, Per kristian; Sørensen, Charlotte; Enersen, Grethe; Hølland, Sigurd; Ofstad, Ragni; Sørensen, Charlotte; 2001: Estimating significant causes of variation in emulsion's droplet size distributions obtained by the electrical sensing zone and laser low angle light scattering technique

Kohler, Achim; Høst, Vibeke; Ofstad, Ragni; 2001: Image analysis of particle dispersions in microscopy images of cryo-sectioned sausages

Martinez, Iciar; Solberg, Christel; Lauritzen, Kristin; Ofstad, Ragni; 1992: Two-dimensional electrophoretic analyses of cod (Gadus morhua, L.) whole muscle proteins, water-soluble fraction and surimi. Effect of the addition of CaCl2 and MgCl2 during the washing procedure

Ofstad, Ragni; Grahl-Madsen, Elisabeth; Solberg, Christel; Burt, J.R.; Hardy, R.; Whittle, K.J.; 1992: Surimi from blue whiting (Micromesistius poutassou) produced on board m/s Uksnøy: process and quality

Solberg, Terje; Grahl-Madsen, Elisabeth; Gundersen, Bjørn; Gundersen, Bjørn; Solberg, Christel; Solberg, Christel; Ofstad, Ragni; 1992: Partial least squares evaluation of the influence of calcium and magnesium on functional properties of washed fish mince (surimi)

Martinez, Iciar; Christiansen, Jørgen Schou; Ofstad, Ragni; Olsen, Ragnar Ludvig; 1991: Comparison of myosin isoenzymes present in skeletal and cardiac muscles of Arctic charr Salvelinus alpinus (L.) Sequential expression of different myosin heavy chains during development of the fast white skeletal muscle

Ragni har 39 andre publikasjoner i Cristin:

Ofstad, Ragni; 2018: Trenger vi kjøttforskning?

Ofstad, Ragni; Ekstedt, Susanne; 2017: FoodNexus Nordic. Next practices for entrepreneurship and innovation

Ofstad, Ragni; Ekstedt, Susanne; 2017: Next practices for Education in a changing Food system

Ofstad, Ragni; Veiseth-Kent, Eva; Hersleth, Margrethe; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2015: Det uerstattelige saltet

Høst, Vibeke; Sanden, Karen Wahlstrøm; Afseth, Nils Kristian; Ofstad, Ragni; Veiseth-Kent, Eva; 2015: Choice of meat raw material and NaCl levels affects textural properties and the microstructure of model meat sausages

Perisic, Nebojsa; Afseth, Nils Kristian; Ofstad, Ragni; Sanden, Karen Wahlstrøm; Høst, Vibeke; Kohler, Achim; 2014: Linking FTIR-imaging, WHC and textural properties in meat products added different salts

Aursand, Ida Grong; Greiff, Kirsti; Erikson, Ulf Gøran; Gallart-Jornet, Lorena; Perisic, Nebojsa; Kohler, Achim; Afseth, Nils Kristian; Ofstad, Ragni; Storrø, Ivar; Josefsen, Kjell Domaas; 2014: Low salt products Final report

Perisic, Nebojsa; Ofstad, Ragni; Kohler, Achim; Afseth, Nils Kristian; 2013: Characterisation of salt substitution in processed beef products combining spectroscopic, sensory and chemical analysis

Perisic, Nebojsa; Afseth, Nils Kristian; Ofstad, Ragni; Sanden, Karen W; Sanden, Karen Wahlstrøm; Nilsen, Bjørg Narum; Kohler, Achim; 2012: Following protein-water-salt interactions in meat - Integrating different spectroscopic technique

Afseth, Nils Kristian; Perisic, Nebojsa; Ofstad, Ragni; Kohler, Achim; 2012: Salt reduction and salt replacement - Monitoring changes in protein structure and hydration in muscle-based foods using vibrational spectroscopy

Nilsen, Bjørg Narum; Afseth, Nils Kristian; Perisic, Nebojsa; Ofstad, Ragni; Kohler, Achim; 2011: The effect of salt substitutes on protein and water structures in muscle foods – a near-infrared study

Perisic, Nebojsa; Afseth, Nils Kristian; Ofstad, Ragni; Kohler, Achim; 2011: Structural changes and hydration in bovine meat tissue proteins caused by salt substitutes: Integrating FTIR and Raman with NIR spectroscopy

Bahuaud, Diane; Mørkøre, Turid; Mørkøre, Turid; Østbye, Tone-Kari; Østbye, Tone-Kari K; Thomassen, Magny S.; Ruyter, Bente; Veiseth-Kent, Eva; Ofstad, Ragni; 2010: Role of Lysosomes and Cathepsins in Atlantic salmon flesh degradation

Perisic, Nebojsa; Afseth, Nils Kristian; Ofstad, Ragni; Hassani, Sahar; Kohler, Achim; 2010: Integrating information obtained by different spectroscopic techniques by multi-matrix techniques

Perisic, Nebojsa; Afseth, Nils Kristian; Ofstad, Ragni; Hassani, Sahar; Kohler, Achim; 2010: Integrating information obtained by different spectroscopic techniques by multi-matrix techniques

Perisic, Nebojsa; Afseth, Nils Kristian; Ofstad, Ragni; Kohler, Achim; 2010: Effects of salt substitutes on protein structure in muscle foods studied by FTIR microspectroscopy

Perisic, Nebojsa; Afseth, Nils Kristian; Ofstad, Ragni; Kohler, Achim; 2010: Effects of salt substitutes on protein structure in muscle foods studied by FTIR microspectroscopy

Perisic, Nebojsa; Afseth, Nils Kristian; Ofstad, Ragni; Kohler, Achim; 2009: The influence of salt substitutes on the secondary structure of food proteins - vibrational spectroscopic study

Bahuaud, Diane; Thomassen, Magny S.; Veiseth-Kent, Eva; Torstensen, Bente; Rørå, Mia B.; Torstensen, Bente Elisabeth; Ofstad, Ragni; Ruyter, Bente; 2008: Effect of dietary n-3 fatty acids on post-mortem quality of Atlantic salmon (Salmo salar): analyses of muscle and muscle lysosome integrity

Bahuaud, Diane; Mørkøre, Turid; Mørkøre, Turid; Thomassen, Magny S.; Veiseth-Kent, Eva; Ofstad, Ragni; 2008: Effect of Pre-slaughter Stress and Short Super-chilling on the Quality of Atlantic Salmon (Salmo salar) Pre-rigor Fillets: Cathepsin B+L Activity, Muscle fibre Detachments and Fillet Texture

Perisic, Nebojsa; Afseth, Nils Kristian; Ofstad, Ragni; Martens, Harald; Böcker, Ulrike; Kohler, Achim; 2008: Study of food matrix and water interactions by spectroscopic techniques

Sanden, Karen W; Sanden, Karen Wahlstrøm; Lepetit, J; Nilsen, Bjørg Narum; Böcker, Ulrike; Ofstad, Ragni; Kohler, Achim; 2008: Investigating muscle fibre properties by FTIR microspectroscopy and micro tensile tests

Bahuaud, Diane; Mørkøre, Turid; Mørkøre, Turid; Langsrud, Øyvind; Langsrud, Øyvind; Sinnes, Kristin; Ofstad, Ragni; Veiseth-Kent, Eva; Thomassen, Magny S.; 2007: Effects of Super-Chilling on Quality of Atlantic Salmon Pre-Rigor Fillets: Analyses of Cathepsin Activity and Muscle Histology

Bahuaud, Diane; Thomassen, Magny S.; Mørkøre, Turid; Mørkøre, Turid; Veiseth-Kent, Eva; Langsrud, Øyvind; Langsrud, Øyvind; Sinnes, Kristin; Ofstad, Ragni; 2007: Effects of Super-Chilling on Quality of Atlantic Salmon Pre-Rigor Fillets: Analyses of Cathepsin Activity and Muscle Histology

Veiseth-Kent, Eva; Hildrum, Kjell Ivar; Enersen, Grethe; Enersen, Grethe; Aass, Laila; Hollung, Kristin; Ofstad, Ragni; 2007: Relationship Between Muscle Microstructure, Calpastatin activity and Shear Force in Aged Longissimus Dorsi Muscle

Veiseth-Kent, Eva; Hildrum, Kjell Ivar; Enersen, Grethe; Aass, Laila; Hollung, Kristin; Ofstad, Ragni; 2007: Relationship Between Muscle Microstructure, Calpastatin activity and Shear Force in Aged Longissimus Dorsi Muscle

Bahuaud, Diane; Maurstad, Torunn; Rørå, Mia B.; Thomassen, Magny S.; Ofstad, Ragni; Ruyter, Bente; 2006: Lysosomal acid phosphatase activity and histological analyses of Atlantic salmon fillets fed different oil sources

Thomassen, Magny S.; Bahuaud, Diane; Maurstad, Torunn; Rørå Bencze, Mia; Rørå, Mia B.; Ofstad, Ragni; Ruyter, Bente; 2006: Lysosomal Acid Phosphatase activity and histological analyses of Atlantic salmon fillets fed different oil sources

Thomassen, Magny S.; Veiseth-Kent, Eva; Bahuaud, Diane; Mørkøre, Turid; Mørkøre, Turid; Langsrud, Øyvind; Langsrud, Øyvind; Sinnes, Kristin; Ofstad, Ragni; 2006: Effects of Super-Chilling on Quality of Atlantic Salmon Pre-Rigor Fillets: Analyses of Cathepsin Activity and Muscle Histology

Ofstad, Ragni; Olsen, Ragnar Ludvig; Taylor, Richard; Hannesson, Kirsten; 2006: breakdown of intramuscular connective tissue in pen-raised Atlantic cod (Gadus morhua L.) and farmed spotted wolffish (Anarhichas minor O.) related to gaping

Böcker, Ulrike; Kohler, Achim; Bertrand, Hanne; Andersen, Henrik; Ofstad, Ragni; 2005: effect of salting on the microstructure and protein secondary structure as measured by FT-IR microspectroscopy in porcine M. semitendinosus of different quality

Böcker, Ulrike; Böcker, Ulrike; Ofstad, Ragni; Egelandsdal, Bjørg; Kohler, Achim; Kohler, Achim; 2004: Studies of salt-induced changes by FTIR

Ofstad, Ragni; Taylor, Richard; Olsen, Ragnar Ludvig; Hannesson, Kirsten; 2004: Differences in structural decomposition of connective tissue in cod (Gadus morhua) and spotted wolffish (Anarhichas minor)

Christiansen, Kirsti Forstrøm; Erdal, Ronny; Haugen, John-Erik; Ofstad, Ragni; Vegarud, Gerd; Egelandsdal, Bjørg; 2003: Flavour release - structural properties in high-pressure processed dressings emulsified and stabilized with hydrolyzed

Egelandsdal, Bjørg; Solheim, Ragnhild; Berget, Ingunn; Dingstad, Gunvor; Langsrud, Øyvind; Magnus, Ellen Merethe; Ofstad, Ragni; Baardseth, Pernille; Westad, Frank; Tøgersen, Geir; Arneberg, Per; Haugdal, Janne; Strande, Svein Erik; 2003: Statistisk metodikk for å lage robuste produktresepter gjennom optimal prosessering og effektiv råvareutnyttelse i næringsmiddelindustrien

Ofstad, Ragni; Langsrud, Øyvind; Høst, Vibeke; Høst, Vibeke; Enersen, Grethe; Enersen, Grethe; Nyvold, Tone; Willers, Ene; Nordvi, Berit; Egelandsdal, Bjørg; 2002: Microstructure of heat processed whey protein emulsion and growth of shear- induced cracks during cooling

Langsrud, Øyvind; Egelandsdal, Bjørg; Ofstad, Ragni; 2001: Analyzing experiments with multiple responses

Solberg, Christel; Ofstad, Ragni; Solberg, Terje; 2000: The influence of CaCl2 and MgCl2 in washing water on functional properties of cod (Gadus morhua) surimi: a multivariate data analysis

Ofstad, Ragni; Grahl-Madsen, Elisabeth; Solberg, Christel; 1990: Kolmulesurimi : prosess og kvalitet