Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Ragni Ofstad

Jeg er seniorforsker i avdeling råvare og prosessoptimalisering. Dette kompetanseområde omfatter råvarekunnskap, hurtige og avanserte målemetoder (biospektroskopiske teknikker) og datamodellering og styring av prosesser. Jeg har også studert ledelse ved Handelshøyskolen BI. Jeg ble ansatt som forsker på Fiskeriforskning i 1981, nå Nofima, og har siden 2005 har jeg hatt ulike lederposisjoner på Matforsk, nå Nofima. Mitt kompetanseområde er hvordan strukturen (morfologi) til muskel fra kjøtt og fisk har betydning for mørhet, konsistens og vannbinding. Jeg har jobbet med ulike mikroskopiske teknikker og med bruk av billeddannende spektroskopi (micro-FTIR). Jeg er utdannet ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU) og fra Norges Ark
tiske Universitet der jeg avla doktorgraden på vannbindingsegenskaper og muskelmikrostruktur ved Institutt for medisinsk biologi i 1995. Doktorgraden ble delvis utført ved SIK, Göteborg. Jeg har i hovedsak arbeidet med fisk, men har også god kunnskap på kjøtt produkter. Jeg har også erfaring fra Mills DA som seksjonssjef for innovasjon og jeg har jobbet ett år som gjesteforsker ved INRA i Frankrike. Verv: – Medlem av styringsgruppen for Nasjonal Teknologi Plattform (NTP) – Medlem av NFR referansegruppe for H2020 (SC2) – COST Food and Agriculture, medlem av Domain Comittee of (http://www.cost.esf.org/). – leder av arbeidsgruppen Sjømat i Hav2; – NFR, medlem av programstyret for næringsmidler – Evaluering av Svenske landbruks Universitet (

Ragni Ofstad har 55 publikasjoner ved Nofima:

Characterization of Collagen Structure in Normal, Wooden Breast and Spaghetti Meat Chicken Fillets by FTIR Microspectroscopy and Histology

Sanden, Karen Wahlstrøm; Böcker, Ulrike; Ofstad, Ragni; Pedersen, Mona Elisabeth; Høst, Vibeke; Afseth, Nils Kristian; Rønning, Sissel Beate; Pleshko, Nancy

2021

FoodNexus Nordic. Next practices for entrepreneurship and innovation

Ofstad, Ragni (ed.); Ekstedt, Susanne (ed.)

2017

Next practices for Education in a changing Food system

Ofstad, Ragni (ed.); Ekstedt, Susanne (ed.)

2017

Low salt products Final report

Aursand, Ida Grong; Greiff, Kirsti; Erikson, Ulf Gøran; Gallart-Jornet, Lorena; Perisic, Nebojsa; Kohler, Achim; Afseth, Nils Kristian; Ofstad, Ragni; Storrø, Ivar; Josefsen, Kjell Domaas

2014

Characterizing salt substitution in beef meat processing by vibrational spectroscopy and sensory analysis

Perisic, Nebojsa; Afseth, Nils Kristian; Ofstad, Ragni; Narum, Bjørg; Kohler, Achim

2013

FTIR Imaging for Structural Analysis of Frankfurter Sausages Subjected to Salt Reduction and Salt Substitution

Perisic, Nebojsa; Afseth, Nils Kristian; Ofstad, Ragni; Scheel, Jan; Kohler, Achim

2013

Characterising protein, salt and water interactions with combined vibrational spectroscopic techniques

Perisic, Nebojsa; Afseth, Nils Kristian; Ofstad, Ragni; Hassani, Sahar; Kohler, Achim

2013

Atlantic salmon (Salmo salar L.) flesh quality - role of lysosomal cathepsins B and L in muscle degradation

Bahuaud, Diane; Mørkøre, Turid; Østbye, Tone-Kari K; Torstensen, Bente Elisabeth; Veiseth-Kent, Eva; Ruyter, Bente; Ofstad, Ragni; Thomassen, Magny S.

2010

The effect of postmortem processing treatments on quality attributes of raw Atlantic salmon (Salmo salar) measured by sensory and instrumental methods

Veiseth-Kent, Eva; Hildrum, Kjell Ivar; Ofstad, Ragni; Rørå, Anna Maria Bencze; Lea, Per; Rødbotten, Marit

2010

Relationship between muscle microstructure, the calpain system, and shear force in bovine longissimus dorsi muscle

Veiseth-Kent, Eva; Hollung, Kristin; Ofstad, Ragni; Aass, Laila; Hildrum, Kjell Ivar

2010

Noncontact Salt and Fat Distributional Analysis in Salted and Smoked Salmon Fillets Using X-ray Computed Tomography and NIR Interactance Imaging

Segtnan, Vegard; Høy, Martin; Sørheim, Oddvin; Kohler, Achim; Lundby, Frank; Wold, Jens petter; Ofstad, Ragni

2009

Atlantic salmon (Salmo salar) muscle structure integrity and lysosomal cathepsins B and L influenced by dietary n-6 and n-3 fatty acids

Bahuaud, Diane; Østbye, Tone-Kari K; Torstensen, Bente Elisabeth; Rørå, Mia B.; Ofstad, Ragni; Veiseth, Eva; Thomassen, Magny Skinlo; Ruyter, Bente

2009

Revealing covariance structures in FT-IR and Raman microspectroscopy spectra - A study on pork muscle fiber tissue subjected to different processing parameters

Böcker, Ulrike; Ofstad, Ragni; Wu, Zhiyun; Bertram, Hanne Christine; Sockalingum, Ganesh Dhruvananda; Manfait, Michel; Egelandsdal, Bjørg; Kohler, Achim

2007

Analyzing designed experiments with multiple responses

Langsrud, Øyvind; Jørgensen, Kjetil; Ofstad, Ragni; Næs, Tormod

2007

Multivariate image analysis of a set of FTIR microspectroscopy images of aged bovine muscle tissue combining image and design information

Kohler, Achim; Bertrand, Dominique; Martens, Harald; Hannesson, K.O.; Kirschner, Carolin; Ofstad, Ragni

2007

Revealing covariance structures in Fourier transform infrared and Raman microspectroscopy spectra: A study on pork muscle fiber tissue subjected to different processing parameters

Böcker, Ulrike; Ofstad, Ragni; Wu, Zhiyun; Bertram, Hanne; Sockalingum, Ganesh D.; Manfait, Michel; Egelandsdal, Bjørg; Kohler, Achim

2007

Development of a novel fermented and dried saithe and salmon product

Nordvi, Berit; Egelandsdal, Bjørg; Langsrud, Øyvind; Ofstad, Ragni; Slinde, Erik

2007

An immunological study of glycosaminoglycans in the connective tissue of bovine and cod skeletal muscle

Hannesson, Kirsten; Tingbø, Monica Gausdal; Olsen, Ragnar Ludvig; Enersen, Grethe; Bævre, Anne Birgit; Ofstad, Ragni

2007

Development of a novel, fermented and dried saithe and salmon product

Nordvi, Berit; Egelandsdal, Bjørg; Langsrud, Øyvind; Ofstad, Ragni; Slinde, Erik

2006

Salt-induced changes in pork myofibrillar tissue investigated by FT-IR microspectroscopy and light microscopy

Böcker, Ulrike; Ofstad, Ragni; Bertram, Hanne; Egelandsdal, Bjørg; Kohler, Achim

2006

Heat processed whey-protein food emulsions and growth of shear-induced cracks during cooling

Ofstad, Ragni; Langsrud, Øyvind; Nyvold, Tone; Enersen, Grethe; Høst, Vibeke; Willers, Ene; Nordvi, Berit; Egelandsdal, Bjørg

2005

Microstructure of heat processed whey protein food emulsions and growth of shear-induced cracks during cooling

Ofstad, Ragni; Langsrud, Øyvind; Høst, Vibeke; Enersen, Grethe; Willers, Ene; Norvi, Berit; Egelandsdal, Bjørg

2005

Monitoring of denaturation processes in aged beef loin by FT-IR microspectroscopy

Kirschner, C.; Ofstad, Ragni; Skarpeid, Hans Jakob; Høst, Vibeke; Kohler, Achim

2004

Breakdown of large proteoglycans in bovine intramuscular connective tissue early postmortem

Hannesson, KO; Pedersen, Mona Elisabeth; Ofstad, Ragni; Kolset, Svein Olav

2003

Changes in water-holding capacity of halibut muscle during cold storage

Olsson, Gunn Berit; Ofstad, Ragni; Lødemel, Jørgen Blikra; Olsen, Ragnar Ludvig

2003

Statistisk metodikk for å lage robuste produktresepter gjennom optimal prosessering og effektiv råvareutnyttelse i næringsmiddelindustrien

Egelandsdal, Bjørg; Solheim, Ragnhild; Berget, Ingunn; Dingstad, Gunvor; Langsrud, Øyvind; Magnus, Ellen Merethe; Ofstad, Ragni; Baardseth, Pernille; Westad, Frank; Tøgersen, Geir; Arneberg, Per; Haugdal, Janne; Strande, Svein Erik

2003

Estimating significant causes of variation in emulsion's droplet size distributions obtained by the electrical sensing zone and laser low angle light scattering technique

Egelandsdal, Bjørg; Langsrud, Øyvind; Nyvold, Tone; Sontum, Per kristian; Enersen, Grethe; Hølland, Sigurd; Ofstad, Ragni; Sørensen, Charlotte

2001

Partial least squares evaluation of the influence of calcium and magnesium on functional properties of washed fish mince (surimi)

Solberg, Terje; Grahl-Madsen, Elisabeth; Gundersen, Bjørn; Solberg, Christel; Ofstad, Ragni

1992

Surimi from blue whiting (Micromesistius poutassou) produced on board m/s Uksnøy: process and quality

Ofstad, Ragni; Grahl-Madsen, Elisabeth; Solberg, Christel; Burt, J.R.; Hardy, R.; Whittle, K.J.

1992

Kolmulesurimi : prosess og kvalitet

Ofstad, Ragni; Grahl-Madsen, Elisabeth; Solberg, Christel

1990