Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Ragnhild Aven Svalheim

Eg er PhD-stipendiat i Nofima og har jobba her sidan 2013. Mine forskingsområder er fiskeribiologi og symje- og restitusjonsfysiologi hjå fisk. Arbeidet mitt går ut på å eksperimentelt simulere forhold som oppstår under det kommersielle trålfisket og undersøke korleis desse forholda verkar inn på fisken sin fysiologi og kva konsekvensar dette har for kvaliteten på råstoffet. Ved å simulere trålfiske opnar ein for å studere ulike fasar av denne type fiskeri og for å sjå korleis desse enkeltvis påverkar fisken, med omsyn på velferd og kvalitet. Eg har ein bachelorgrad i Miljø- og ressursfag frå Universitet i Bergen med fokus på tverrfagleg tilnærming til menneskeskapte miljøutfordringar. Vidare har også ein Master of Science i Fiskeribiologi og forvaltning frå same universitet. I masteroppgåva mi tok eg føre meg hudmorfologi og skjelltap hjå sild som er trengt i not . Oppgåva handla i stor grad om kva grad skjelltap verkar inn på dødelegheit for sild som blir sleppt frå nota.

Ragnhild Aven har 24 andre publikasjoner i Cristin:

Svalheim, Ragnhild Aven; Aas-Hansen, Øyvind; Heia, Karsten; Drangsholt-Karlsson, Anders; Olsen, Stein Harris; Johnsen, Helge K.; 2019: Simulated trawling: Exhaustive swimming followed by extreme crowding as contributing reasons to variable fillet quality in trawl-caught Atlantic cod (Gadus morhua)

Svalheim, Ragnhild Aven; 2019: Du skal slå i hel (fisken)!

Svalheim, Ragnhild Aven; Hustad, Anette; Martinsen, Gustav; 2019: Remains to be seen: A pathological study on potential causes of death following capture and live storage of Atlantic cod

Svalheim, Ragnhild Aven; Burgerhout, Erik; Heia, Karsten; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Nilsen, Heidi; Tobiassen, Torbjørn; 2018: Stress of becoming food: Timing of euthanizing fish to secure good fillet quality

Hustad, Anette; Svalheim, Ragnhild Aven; Joensen, Sjurdur; Siikavuopio, Sten Ivar; 2018: Center for Capture-Based Aquaculture

Midling, Kjell Øyvind; Evensen, Tor Hatten; Humborstad, Odd Børre; Olsen, Stein Harris; Svalheim, Ragnhild Aven; Sæther, Bjørn-Steinar; 2016: Levende hyse og torsk fra snurpenot – muligheter for direkteleveranse, oppfôring, seleksjon og redskapstilpasninger

Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; Svalheim, Ragnhild Aven; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Skjelvareid, Martin Hansen; Stormo, Svein Kristian; 2016: Bløgging og holdbarhet på torsk

Olsen, Stein Harris; Nilsen, Heidi; Larssen, Kjell; Svalheim, Ragnhild Aven; Midling, Kjell Øyvind; 2016: CRISP Work Package 5 - Top quality trawl captured fish

Nilsen, Heidi; Midling, Kjell Øyvind; Svalheim, Ragnhild Aven; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; 2016: CRISP prosjektet: Quality improvement in trawling fisheries – CRISP; adaption of capture and handling practices to optimize catch quality and value

Nilsen, Heidi; Midling, Kjell Øyvind; Svalheim, Ragnhild Aven; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; 2016: Framtidens trålfiske – CRISP

Nilsen, Heidi; Midling, Kjell Øyvind; Svalheim, Ragnhild Aven; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; 2016: Kvalitetsforbedring i trålfiske - CRISP – forskning på fangst og fangsthåndtering for optimal kvalitet og verdiøkning

Tobiassen, Torbjørn; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Evensen, Tor Hatten; Svalheim, Ragnhild Aven; Akse, Leif; Midling, Kjell Øyvind; 2015: Hvordan slaktestress og kjøling påvirker mengde blod i filet?

Karlsen, Kine Mari; Heia, Karsten; Svalheim, Ragnhild Aven; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Svorken, Marianne; 2015: Fangsthåndtering, teknologi og lønnsomhet i trålerflåten

Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Svalheim, Ragnhild Aven; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Karlsen, Kine Mari; Burgerhout, Erik; 2015: Bløgging av torsk

Tobiassen, Torbjørn; Svalheim, Ragnhild Aven; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Evensen, Tor Hatten; Akse, Leif; Midling, Kjell Øyvind; 2015: Effect of stress and temperature on blood clotting time and bleeding of Atlantic salmon (Salmo salar). Presentation and Abstract

Nilsen, Heidi; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Svalheim, Ragnhild Aven; Midling, Kjell Øyvind; 2015: Quality improvement in trawling fisheries – CRISP; adaption of capture and handling practices to optimize catch quality and value

Svalheim, Ragnhild Aven; 2015: Betre fangsbehandling - Erfaringar frå simulert og kommersielt trålfiske

Svalheim, Ragnhild Aven; 2015: Center for research based innovation in Sustainable fishing and Pre-processing technology

Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Svalheim, Ragnhild Aven; Olsen, Stein Harris; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Burgerhout, Erik; 2015: Bløgging, koagulering og holdbarhet på torsk

Svalheim, Ragnhild Aven; 2015: Uthvilt torsk best

Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Gundersen, Bjørn; Olsen, Stein Harris; Jakobsen, Ronny Andre; Svalheim, Ragnhild Aven; 2014: Modningstemperatur i saltfiskproduksjon

Svalheim, Ragnhild Aven; Karlsson-Drangsholt, Anders; Olsen, Stein Harris; Johnsen, Helge K.; Aas-Hansen, Øyvind; 2014: Recuperation of Atlantic cod (Gadus morhua) following exhaustive exercise in a swim tunnel

Svalheim, Ragnhild Aven; Karlsson-Drangsholt, Anders; Olsen, Stein Harris; Johnsen, Helge K.; Aas-Hansen, Øyvind; 2014: Recuperation of Atlantic cod (Gadus morhua) following exhaustive exercise in a swim tunnel – How can knowledge on swimming physiology improve quality

Svalheim, Ragnhild Aven; Karlsson-Drangsholt, Anders; Ursin, Jonil T.; Johnsen, Helge K.; Olsen, Stein Harris; Aas-Hansen, Øyvind; 2014: Swimming fish to improve welfare and quality