Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Ragnhild Dragøy

Jeg er forskningssjef for gruppen marin bioteknologi (MB), der fokus ligger i å sikre maksimal verdi fra restråstoff og ubrukt marin biomasse. Marint restråstoff er en betegnelse på råstoff fra fiskeri og oppdrett som ikke inngår i de konvensjonelle produktene, og vi jobber med å sikre at alle verdifulle produkter fra restråstoffet blir tatt vare på og utnyttet. I tillegg finnes det en mye råstoff i havet som ikke blir brukt i dag, og vi har fokus på å finne måter å utnytte dette råstoffet best mulig. Vi jobber tverrfaglig på Nofima for å sikre total utnyttelse av all biomasse både fra hav og land, og for å sikre verdikjeden fra forskning til kommersielt produkt fra de ubrukte råstoffene.
Som forsker har jeg bakgrunn fra akademia og industri, men en doktorgrad i kjemi, en MBA i bærekraftig innovasjon innen global sjømat. Jeg har arbeidserfaring fra universitet, start-up firmaer og instituttsektoren. Jeg har jobbet med innovasjon innen bioprosessering, bioprospektering nano- og mikropartikler og kommersialisering og har stort fokus på å sikre bærekraftig utnyttelse av ressursene vi har i Norge og ellers i verden.

Ragnhild Dragøy har 22 publikasjoner ved Nofima:

Processing Mixed Mesopelagic Biomass from the North-East Atlantic into Aquafeed Resources; Implication for Food Safety

Berntssen, Marc HG; Thoresen, Lars; Albrektsen, Sissel; Grimaldo, Vela Eduardo; Grimsmo, Leif; Whitaker, Ragnhild Dragøy; Sele, Veronika; Wiech, Martin

2021

First observation of seasonal variations in the meat and co-products of the snow crab (Chionoecetes opilio) in the Barents Sea

Solstad, Runar Gjerp; Descomps, Alexandre; Siikavuopio, Sten Ivar; Karstad, Rasmus Tørnes; Vang, Birthe; Whitaker, Ragnhild Dragøy

2021

Marine Bioactive Peptides in Supplements and Functional Foods – A Commercial Perspective

Dragøy, Ragnhild; Altintzoglou, Themistoklis; Lian, Kjersti; Noriega Fernández, Estefanía

2021

Snøkrabbe - et sjømateventyr

Dragøy, Ragnhild; Voldnes, Gøril

2020

Lakseblod mot jernmangel

Dragøy, Ragnhild; Solstad, Runar Gjerp

2020

Mikroalger i fôr, ny løsning for å redusere lusepåslag på laks – Faglig sluttrapport

Hustad, Anette; Vang, Birthe; Eilertsen, Hans Christian; Siikavuopio, Sten Ivar; Sæther, Bjørn-Steinar; Svalheim, Ragnhild Aven; Hansen, Espen Holst; Svenning, Jon Brage; Kousoulaki, Katerina; Whitaker, Ragnhild

2020

Prototype produksjon og markedstesting av proteinpulver fra torsk (Go BIG)

Vang, Birthe; Lian, Kjersti; Reinholdsen, André; Whitaker, Ragnhild

2020

Høyverdiskaping fra hvitfisk restråstoff

Arnesen, Jan-Arne; Vang, Birthe; Albrektsen, Sissel; Whitaker, Ragnhild

2017

Integrering av infrastruktur for kontinuerlig hydrolyse ved Biotep - Sluttrapport

Whitaker, Ragnhild; Aarøen, Sverre; Djupevåg, Olav Asle; Sandnes, Kjartan

2017

Peptide recovery and commercialization by enzymatic hydrolysis of marine biomass

Vang, Birthe; Altintzoglou, Themistoklis; Måge, Ingrid; Wubshet, Sileshi Gizachew; Afseth, Nils Kristian; Whitaker, Ragnhild

2017

Current status of the Red King Crab (Paralithodes camtchaticus) and Snow Crab (Chionoecetes opilio) industries in Norway

Lorentzen, Grete Elisabeth; Voldnes, Gøril; Whitaker, Ragnhild; Kvalvik, Ingrid; Vang, Birthe; Solstad, Runar Gjerp; Thomassen, Marte Renate; Siikavuopio, Sten Ivar

2017

Valorization of Proteins from Co- and By-Products from the Fish and Meat Industry

Aspevik, Tone; Oterhals, Åge; Rønning, Sissel Beate; Altintzoglou, Themistoklis; Wubshet, Sileshi Gizachew; Gildberg, Asbjørn; Afseth, Nils Kristian; Whitaker, Ragnhild; Lindberg, Diana

2017

First observations of temperature tolerances of adult male snow crab (Chionoecetes opilio) from the Barents Sea population and the effects on the fisheries strategy

Siikavuopio, Sten Ivar; Whitaker, Ragnhild; Sæther, Bjørn-Steinar; James, Philip; Olsen, Bjørn Ronald; Thesslund, Tina; Hustad, Anette; Mortensen, Atle

2017

Proteiner med potensial

Afseth, Nils Kristian; Moren, Mari; Whitaker, Ragnhild

2016

Seafood from Norway - Food safety

Lorentzen, Grete Elisabeth; Siikavuopio, Sten Ivar; Whitaker, Ragnhild

2016

Effekt av vanntemperatur på overlevelse, adferd og oksygenforbruk hos snøkrabbe (Chionoecetes opilio)

Siikavuopio, Sten Ivar; Whitaker, Ragnhild; Olsen, Stein Harris; Thesslund, Tina; Hustad, Anette; Mortensen, Atle

2016

Levendelagring av snøkrabbe (Chionoecetes opilio) – effekt av individtetthet og fôring på overlevelse og skade

Siikavuopio, Sten Ivar; Olsen, Stein Harris; Whitaker, Ragnhild; James, Philip; Evensen, Tor Hatten; Mortensen, Atle; Olsen, Bjørn Ronald

2016

Mobiliserer for snøkrabbe

Whitaker, Ragnhild; Siikavuopio, Sten Ivar

2015