Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Ragnhild Dragøy Whitaker

Jeg er forskningssjef for gruppen marin bioteknologi (MB), der fokus ligger i å sikre maksimal verdi fra restråstoff og ubrukt marin biomasse. Marint restråstoff er en betegnelse på råstoff fra fiskeri og oppdrett som ikke inngår i de konvensjonelle produktene, og vi jobber med å sikre at alle verdifulle produkter fra restråstoffet blir tatt vare på og utnyttet. I tillegg finnes det en mye råstoff i havet som ikke blir brukt i dag, og vi har fokus på å finne måter å utnytte dette råstoffet best mulig. Vi jobber tverrfaglig på Nofima for å sikre total utnyttelse av all biomasse både fra hav og land, og for å sikre verdikjeden fra forskning til kommersielt produkt fra de ubrukte råstoffene.Som forsker har jeg bakgrunn fra akademia og industri, men en doktorgrad i kjemi, en MBA i bærekraftig innovasjon innen global sjømat. Jeg har arbeidserfaring fra universitet, start-up firmaer og instituttsektoren. Jeg har jobbet med innovasjon innen bioprosessering, bioprospektering nano- og mikropartikler og kommersialisering og har stort fokus på å sikre bærekraftig utnyttelse av ressursene vi har i Norge og ellers i verden.

Ragnhild Dragøy har 17 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Siikavuopio, Sten Ivar; Whitaker, Ragnhild D.; Sæther, Bjørn-Steinar; James, Philip; Olsen, Bjørn Ronald; Thesslund, Tina; Hustad, Annette; Hustad, Anette; Mortensen, Atle; 2017: First observations of temperature tolerances of adult male snow crab (Chionoecetes opilio) from the Barents Sea population and the effects on the fisheries strategy

Siikavuopio, Sten Ivar; Whitaker, Ragnhild D.; Martinsen, Gustav; Sæther, Bjørn-Steinar; Stormo, Svein Kristian; 2017: Testing baits prepared from by-Product of the shrimp and snow crab industry in the pot fishery for Gadus morhua Linnaeus, 1758) and Pollachius virens (Linnaeus, 1758)

Aspevik, Tone; Oterhals, Åge; Rønning, Sissel Beate; Altintzoglou, Themistoklis; Wubshet, Sileshi Gizachhew; Gildberg, Asbjørn; Afseth, Nils Kristian; Whitaker, Ragnhild D.; Lindberg, Diana; 2017: Valorization of Proteins from Co- and By-Products from the Fish and Meat Industry

Lorentzen, Grete Elisabeth; Voldnes, Gøril; Whitaker, Ragnhild D.; Kvalvik, Ingrid; Vang, Birthe; Solstad, Runar Gjerp; Thomassen, Marte Renate; Siikavuopio, Sten Ivar; 2017: Current status of the Red King Crab (Paralithodes camtchaticus) and Snow Crab (Chionoecetes opilio) industries in Norway

Vang, Birthe; Altintzoglou, Themistoklis; Måge, Ingrid; Wubshet, Sileshi Gizachhew; Afseth, Nils Kristian; Whitaker, Ragnhild D.; 2017: Peptide recovery and commercialization by enzymatic hydrolysis of marine biomass

Lorentzen, Grete Elisabeth; Siikavuopio, Sten Ivar; Whitaker, Ragnhild D.; 2016: Seafood from Norway - Food safety

Park, Yoonjee C.; Paulsen, Jeffrey L.; Nap, Rikkert J.; Whitaker, Ragnhild D.; Mathiyazhagan, Vidhya; Song, Yi-Qiao; Hürlimann, Martin D.; Szleifer, Igal; Wong, Joyce Y.; 2014: Adsorption of Supermagnetic Iron Oxide Nanoparticles on Silica and Calcium Carbonate Sand

Park, Yoonjee C.; Smith, Jared B.; Pham, Tuan; Whitaker, Ragnhild D.; Sucato, Christopher A.; Hamilton, James A.; Bartolak-Suki, Elizabeth; Wong, Joyce Y.; 2014: Effect of PEG molecular weight on stability, T2contrast, cytotoxicity,and cellular uptake of superparamagnetic iron oxide nanoparticles(SPIONs)

Whitaker, Ragnhild D.; Ingebrigtsen, Sveinung Gaarden; Naderkhani, Elenaz; Skar, Merete L.; Flaten, Gøril Eide; 2013: Investigation of parameters influencing incorporation, retention and cellular cytotoxicity in liposomal formulations of poorly soluble camptothecin

Park, Yoonjee C.; Luce, Adam C.; Whitaker, Ragnhild D.; Amin, Bhumica; Cabodi, Mario; Nap, Rikkert J.; Szleifer, Igal; Cleveland, Robin O.; Nagy, Jon O.; Wong, Joyce Y.; 2012: Tunable Diacetylene Polymerized Shell Microbubbles as Ultrasound Contrast Agents

Park, Yoonjee C.; Whitaker, Ragnhild D.; Nap, Rikkert J.; Paulsen, Jeffrey L.; Mathiyazhagan, Vidhya; Doerrer, Linda H.; Song, Yi-Qiao; Hürlimann, Martin D.; Szleifer, Igal; Wong, Joyce Y.; 2012: Stability of Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles at Different pH Values: Experimental and Theoretical Analysis

Whitaker, Ragnhild D.; Pember, Steven; Wallace, Byron C.; Brodley, Carla E.; Walt, David R.; 2011: Single Cell Time-resolved Quorum Responses Reveal Dependence on Cell Density and Configuration

Whitaker, Ragnhild D.; Walt, David R.; 2010: Optical Sensing Arrays for Single-Cell Analysis

Whitaker, Ragnhild D.; Truhlar, Laura M.; Yüksel, Deniz; Walt, David R.; Williams, Mark D.; 2010: Synthesis and Biological Testing of Penicillins: An Investigative Approach to the Undergraduate Teaching Laboratory

Whitaker, Ragnhild D.; 2009: Single Cell Analysis Using a Fiber Optic Multiwell Array

Whitaker, Ragnhild D.; Walt, David R.; 2007: Multianalyte Single-Cell Analysis with Multiple Cell Lines Using a Fiber-Optic Array

Whitaker, Ragnhild D.; Walt, David R.; 2007: Fiber-based single cell analysis of reporter gene expression in yeast two-hybrid systems

Ragnhild Dragøy har 10 andre publikasjoner i Cristin:

Aspevik, Tone; Oterhals, Åge; Rønning, Sissel Beate; Altintzoglou, Themistoklis; Wubshet, Sileshi Gizachhew; Gildberg, Asbjørn; Afseth, Nils Kristian; Whitaker, Ragnhild D.; Lindberg, Diana; 2018: Valorization of Proteins from Co- and By-Products from the Fish and Meat Industry

Whitaker, Ragnhild D.; Fylling-Jensen, Øyvind; 2017: Blir snøkrabben Norges nye gullgruve?

Fylling-Jensen, Øyvind; Whitaker, Ragnhild D.; 2017: Snøkrabbe ny norsk gullgruve?

Whitaker, Ragnhild D.; Aarøen, Sverre; Djupevåg, Olav Asle; Sandnes, Kjartan; 2017: Integrering av infrastruktur for kontinuerlig hydrolyse ved Biotep - Sluttrapport

Arnesen, Jan-Arne; Vang, Birthe; Albrektsen, Sissel; Whitaker, Ragnhild D.; 2017: Høyverdiskaping fra hvitfisk restråstoff

Aspevik, Tone; Oterhals, Åge; Rønning, Sissel Beate; Altintzoglou, Themistoklis; Wubshet, Sileshi Gizachhew; Gildberg, Asbjørn; Afseth, Nils Kristian; Whitaker, Ragnhild D.; Lindberg, Diana; 2017: Erratum to: Valorization of Proteins from Co- and By-Products from the Fish and Meat Industry (Top Curr Chem (Z), (2017), 375, (53), 10.1007/s41061-017-0143-6)

Siikavuopio, Sten Ivar; Olsen, Stein Harris; Whitaker, Ragnhild D.; James, Philip; Evensen, Tor Hatten; Mortensen, Atle; Olsen, Bjørn Ronald; 2016: Levendelagring av snøkrabbe (Chionoecetes opilio) – effekt av individtetthet og fôring på overlevelse og skade

Siikavuopio, Sten Ivar; Whitaker, Ragnhild D.; Olsen, Stein Harris; Thesslund, Tina; Hustad, Anette; Mortensen, Atle; 2016: Effekt av vanntemperatur på overlevelse, adferd og oksygenforbruk hos snøkrabbe (Chionoecetes opilio)

Afseth, Nils Kristian; Moren, Mari; Whitaker, Ragnhild D.; 2016: Proteiner med potensial

Whitaker, Ragnhild D.; Siikavuopio, Sten Ivar; 2015: Mobiliserer for snøkrabbe