Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Ragnhild Aven Svalheim

Eg jobbar med korleis fisk og skaldyr har det før dei vert mat. I doktorgraden min med tittel «Stress responses influencing filet fillet quality in trawled cod and haddock” studerte eg korleis ulike typar stress frå trålfangst, kan påverke filetkvaliteten til torsk og hyse. For tida jobbar eg med fiskevelferd i fiskeri og skal undersøke korleis ulike fangstreiskap påverkar fiskevelferd og stressnivåa hjå torsk. Eg er også involvert i prosjekt som omhandlar sameksistens i kystsona og held på med ein postdoc i human avliving av skaldyr.

Ragnhild Aven Svalheim har 15 publikasjoner ved Nofima:

Hva skjer når fisken går i garnet?

Sogn-Grundvåg, Geir; Svalheim, Ragnhild Aven

2021

Simulated trawling: Exhaustive swimming followed by extreme crowding as contributing reasons to variable fillet quality in trawl-caught Atlantic cod (Gadus morhua)

Svalheim, Ragnhild Aven; Aas-Hansen, Øyvind; Heia, Karsten; Karlsson-Drangsholt, Anders; Olsen, Stein Harris; Johnsen, Helge K.

2020

Mikroalger i fôr, ny løsning for å redusere lusepåslag på laks – Faglig sluttrapport

Hustad, Anette; Vang, Birthe; Eilertsen, Hans Christian; Siikavuopio, Sten Ivar; Sæther, Bjørn-Steinar; Svalheim, Ragnhild Aven; Hansen, Espen Holst; Svenning, Jon Brage; Kousoulaki, Katerina; Whitaker, Ragnhild

2020

Hvem bryr seg om pelletssei?

Hustad, Anette; Svalheim, Ragnhild Aven

2020

Differential response to air exposure in crowded and uncrowded Atlantic cod (Gadus morhua): Consequences for fillet quality.

Svalheim, Ragnhild Aven; Burgerhout, Erik; Heia, Karsten; Joensen, Sjúrður; Olsen, Stein Harris; Nilsen, Heidi; Tobiassen, Torbjørn

2019

Simulated trawling: Exhaustive swimming followed by extreme crowding as contributing reasons to variable fillet quality in trawl-caught Atlantic cod (Gadus morhua)

Svalheim, Ragnhild Aven; Aas-Hansen, Øyvind; Heia, Karsten; Drangsholt-Karlsson, Anders; Olsen, Stein Harris; Johnsen, Helge K.

2019

Recovery from exhaustive swimming and its effect on fillet quality in haddock (Melanogrammus aeglefinus)

Karlsson-Drangsholt, Anders; Svalheim, Ragnhild Aven; Aas-Hansen, Øyvind; Olsen, Stein Harris; Midling, Kjell Øivind; Breen, Michael; Grimsbø, Endre; Johnsen, Helge K.

2018

Vitamin K2 in Animal Health: An Overview

O'Neil, Jayde; Scarrott, Bethany; Svalheim, Ragnhild Aven; Elliot, Jonathan; Hodges, Stephen J.

2017

Effects of exhaustive swimming and subsequent recuperation on flesh quality in unstressed Atlantic cod (Gadus morhua)

Svalheim, Ragnhild Aven; Karlsson-Drangsholt, Anders; Olsen, Stein Harris; Johnsen, Helge K.; Aas-Hansen, Øyvind

2017

Bløgging og holdbarhet på torsk

Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; Svalheim, Ragnhild Aven; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Skjelvareid, Martin Hansen; Stormo, Svein Kristian

2016

Levende hyse og torsk fra snurpenot – muligheter for direkteleveranse, oppfôring, seleksjon og redskapstilpasninger

Midling, Kjell Ø.; Evensen, Tor Hatten; Humborstad, Odd Børre; Olsen, Stein Harris; Svalheim, Ragnhild Aven; Sæther, Bjørn-Steinar

2016

Uthvilt torsk best

Svalheim, Ragnhild Aven

2015

Modningstemperatur i saltfiskproduksjon

Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Gundersen, Bjørn; Olsen, Stein Harris; Jakobsen, Ronny Andre; Svalheim, Ragnhild Aven

2014