Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Pirjo Honkanen

Jeg er forskningssjef på avdeling Markedsforskning. Avdelingen forsker på muligheter og barrierer for norsk sjømat i markedene. Kunnskapen hjelper industrien med å utvikle nye produkter, markeder og strategier. Som forsker jobber jeg med et bredt spekter av faktorer som påvirker forbrukernes valg av mat, derunder holdninger, verdier, og vane. Jeg arbeider også med forbrukernes holdninger til genmodifisert, økologisk og bærekraftig mat. For tiden er fokuset mitt på bestemmende faktorer for forbruk av bærekreftig, miljøvennlig og etisk mat.

Pirjo har 26 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Schmid, Alexandra; Gille, Doreen; Piccinali, Patrizia; Bütikofer, Ueli; Chollet, Magali; Altintzoglou, Themistoklis; Honkanen, Pirjo; Walther, Barbara; Stoffers, Helena; 2017: Factors predicting meat and meat Products consumption among middle-aged and elderly People: evidence from a consumer survey in Switzerland

Gille, Doreen; Bütikofer, Ueli; Chollet, Magali; Schmid, Alexandra; Altintzoglou, Themistoklis; Honkanen, Pirjo; Stoffers, Helena; Walther, Barbara; Piccinali, Patrizia; 2016: Nutrition behavior of the middle-aged and elderly: Compliance with dietary recommendations of the food pyramid

Olsen, Svein Ottar; Tudoran, Ana Alina; Honkanen, Pirjo; Verplanken, Bas; 2016: Differences and Similarities between Impulse Buying and Variety Seeking: A Personality-based Perspective

Altintzoglou, Themistoklis; Heide, Morten; Wien, Anders Hauge; Honkanen, Pirjo; 2016: Traditional Sushi for Modern Consumers: A Comparison Between Sushi Consumption Behavior in Japan and Norway

Alm, Siril; Olsen, Svein Ottar; Honkanen, Pirjo; 2015: The role of family communication and parents' feeding practices in children's food preferences

Altintzoglou, Themistoklis; Skuland, Aase Vorre; Carlehög, Mats; Sone, Izumi; Heide, Morten; Honkanen, Pirjo; 2015: Providing a food choice option increases children’s liking of fish as part of a meal

Ellingsen, Kristian; Grimsrud, Kristine; Grimsrud, Kristine M.; Nielsen, Hanne Marie; Mejdell, Cecilie Marie; Olesen, Ingrid; Honkanen, Pirjo; Navrud, Ståle; Gamborg, Christian; Sandøe, Peter; 2015: Who cares about fish welfare?: A Norwegian study

Olsen, Nina Veflen; Altintzoglou, Themistoklis; Almli, Valerie Lengard; Hersleth, Margrethe; Skuland, Aase Vorre; Honkanen, Pirjo; 2015: Dish composition: children’s mental representation and expected liking

Honkanen, Pirjo; Young, James A.; 2015: What determines British consumers’ motivation to buy sustainable seafood?

Olsen, Svein Ottar; Tuu, Ho Huy; Honkanen, Pirjo; Verplanken, Bas; 2015: Conscientiousness and (un)healthy eating: The role of impulsive eating and age in the consumption of daily main meals

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Honkanen, Pirjo; Altintzoglou, Themistoklis; Sæther, Bjørn-Steinar; Noble, Chris; Abbink, Wout; Jokumsen, Alfred; Lembo, Giuseppe; Spedicato, Maria Teresa; Ljung, Magnus; Blancheton, Jean-Paul; Olesen, Ingrid; 2015: Consumer perception and Scientific knowledge of stocking density in organic aquaculture

Honkanen, Pirjo; 2013: Nya produkter från hav og sjö – hva säger konsumenterna?

Honkanen, Pirjo; Olsen, Svein Ottar; Verplanken, Bas; Tuu, Ho Huy; 2012: Reflective and impulsive influences on unhealthy snacking. The moderating effects of food related self-control

Noble, Chris; Berrill, Iain K.; Waller, Bob; Kankainen, Markus; Setälä, Jari; Honkanen, Pirjo; Mejdell, Cecilie Marie; Turnbull, James F.; Damsgård, Børge; Schneider, Oliver; Toften, Hilde; Kole, Adriaan P. W.; Kadri, Sunil; 2012: A MULTI-DISCIPLINARY FRAMEWORK FOR BIO-ECONOMIC MODELING IN AQUACULTURE: A WELFARE CASE STUDY

van Dijk, Heleen; Fischer, Arnout R.H.; Honkanen, Pirjo; Frewer, Lynn J.; 2011: Perceptions of health risks and benefits associated with fish consumption among Russian consumers

Honkanen, Pirjo; 2010: Food preference based segments in Russia

Honkanen, Pirjo; Frewer, Lynn; 2009: Russian consumers' motives for food choice

Honkanen, Pirjo; Olsen, Svein Ottar; 2009: Environmental and animal welfare issues in food choice The case of farmed fish

Voldnes, Gøril; Honkanen, Pirjo; 2007: Russiske konsumenters preferanser for sild

Honkanen, Pirjo; Verplanken, Bas; Olsen, Svein Ottar; 2006: Ethical values and motives driving organic food choice

Honkanen, Pirjo; Olsen, Svein Ottar; Verplanken, Bas; 2005: Intention to consume seafood - the importance of habit

Honkanen, Pirjo; Verplanken, Bas; 2004: Understanding attitudes towards genetically modified food: The role of values and value strength

Olsen, Svein Ottar; Honkanen, Pirjo; Myrland, Øystein; 2004: Preference-based segmentation: A study of meal preferences among Norwegian teenagers

Honkanen, Pirjo; 2000: Franske forbrukeres vurdering av norsk seifilet - sammenligninger mellom substituerende produkter

Honkanen, Pirjo; 1999: Muligheter og utfordringer for norsk sild i Russland

Honkanen, Pirjo; 1996: Norske silde-eksportørers forventninger til østeuropeiske markeder

Pirjo har 46 andre publikasjoner i Cristin:

Nøstvold, Bjørg Helen; Ødegård, Anne Mette; Svorken, Marianne; Honkanen, Pirjo; Andersen, Rolf Kristian; Young, James A.; 2019: Dokumentasjon av sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring

Altintzoglou, Themistoklis; Honkanen, Pirjo; Whitaker, Ragnhild; 2019: Which consumers need more convincing about by-product ingredients?

Voldnes, Gøril; Altintzoglou, Themistoklis; Sogn-Grundvåg, Geir; Iversen, Audun; Honkanen, Pirjo; Onasaka, Yuko; Tveterås, Ragnar; Asche, Frank; Young, James A.; 2018: QUALIDIFF – Quality-based differentiation of salmon

Altintzoglou, Themistoklis; Solstad, Runar Gjerp; Honkanen, Pirjo; Whitaker, Ragnhild; 2018: Commercialising seafood by-products in the BlueShell project

Honkanen, Pirjo; Ødegård, Anne Mette; Nøstvold, Bjørg Helen; 2017: Krav til sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring Faglig sluttrapport

Altintzoglou, Themistoklis; Honkanen, Pirjo; Winter, Mariët van Haaster-de; Olesen, Ingrid; 2017: Consumer aspects: Report on consumer aspects related to European organic aquaculture. Deliverable D3.1

Altintzoglou, Themistoklis; Honkanen, Pirjo; 2017: Organic labels in a United Europe; for each their own?

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Blancheton, Jean-Paul; Abbink, Wout; Honkanen, Pirjo; Jokumsen, Alfred; Ljung, Magnus; Lembo, Giuseppe; Olesen, Ingrid; 2017: RECOMMENDATIONS TO THE EU REGULATORY FRAMEWORK ON EUROPEAN ORGANIC AQUACULTURE – A HOLISTIC APPROACH

Honkanen, Pirjo; Nøstvold, Bjørg Helen; Ødegård, Anne Mette; 2017: Krav til sosial bærekraft i fangstbasert fiskerinæring

Heide, Morten; Altintzoglou, Themistoklis; Honkanen, Pirjo; 2017: Markedsmessige muligheter og barrierer for norsk stillehavsøsters

Honkanen, Pirjo; 2017: Krav til sosial bærekraft

Honkanen, Pirjo; Altintzoglou, Themistoklis; 2016: Eco-labels – do they make a difference? The case of the Euro-leaf for seafood

Honkanen, Pirjo; Altintzoglou, Themistoklis; 2016: Organic og Wild? Consumer perceptions of organic Fish create Challenges for communication

Honkanen, Pirjo; 2016: Hvor viktig er helse i forbrukernes matvalg? Et markedsperspektiv på sjømat og helse

Honkanen, Pirjo; Olesen, Ingrid; Altintzoglou, Themistoklis; 2016: What is organic fish? European consumers' perception and understanding

Olesen, Ingrid; Abbink, Wout; Berge, Gerd Marit; Blancheton, Jean-Paul; Honkanen, Pirjo; Jokumsen, Alfred; Lembo, Giuseppe; Ljung, Magnus; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2016: Vurdering av regelverk for økologisk akvakultur i Europa

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; Honkanen, Pirjo; Sogn-Grundvåg, Geir; 2015: Verdikjeder og kjøpskriterier i det sørafrikanske markedet for laks

Altintzoglou, Themistoklis; Heide, Morten; Wien, Anders Hauge; Honkanen, Pirjo; 2015: Traditional sushi for modern consumers; a comparison between sushi consumption behaviour in Japan and Norway

Altintzoglou, Themistoklis; Honkanen, Pirjo; 2015: Organic Aquaculture: Factors relevant for consumers

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Honkanen, Pirjo; Altintzoglou, Themistoklis; Sæther, Bjørn-Steinar; Noble, Chris; Abbink, W.; Abbink, Wout; Jokumsen, Alfred; Lembo, G.; Lembo, Giuseppe; Spedicato, Maria Teresa; Ljung, Magnus; Blancheton, Jean-Paul; Olesen, Ingrid; 2015: Consumer perception and scientific knowledge of stocking density in organic aquaculture. Presentation and Abstract (no 265)

Altintzoglou, Themistoklis; Heide, Morten; Wien, Anders Hauge; Honkanen, Pirjo; 2015: Traditional sushi for modern consumers; a comparison between sushi consumption behaviour in Japan and Norway

Honkanen, Pirjo; Altintzoglou, Themistoklis; 2015: Økologisk fisk - forbrukeroppfatninger i EU

Altintzoglou, Themistoklis; Alm, Siril; Honkanen, Pirjo; 2014: Parents Think, but Children Know; Reaching Child Consumers by Giving them a Voice

Altintzoglou, Themistoklis; Skuland, Aase Vorre; Carlehög, Mats; Sone, Izumi; Heide, Morten; Honkanen, Pirjo; 2014: I chose it, therefore I like it; cognitive dissonance increases liking of fish by Norwegian children

Olesen, Ingrid; Honkanen, Pirjo; Altintzoglou, Themistoklis; 2014: Oraqua – a project for further development of the EU regulatory framework and growth of European organic aquaculture

Honkanen, Pirjo; 2014: Vaner og mat

Honkanen, Pirjo; Altintzoglou, Themistoklis; de Winter, Mariët van Haaster; Immink, Victor; Prins, Henri; Stokkers, Robert; Andreassen, Otto; 2014: OrAqua WP3 Review of socio-economic issues Progress and results

Altintzoglou, Themistoklis; Heide, Morten; Honkanen, Pirjo; Wien, Anders Hauge; 2013: Motives that Drive Food Choice in France and Japan

Altintzoglou, Themistoklis; Skuland, Aase Vorre; Carlehög, Mats; Sone, Izumi; Heide, Morten; Honkanen, Pirjo; 2013: The effect of choice possibility on the evaluation of fish by Norwegian children

Heide, Morten; Altintzoglou, Themistoklis; Honkanen, Pirjo; Wien, Anders Hauge; 2013: A segmentation of French sushi consumers based on eating situation

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Bugge, Annechen Bahr; Granli, Britt Signe; Mortvedt, Hilde Skotland; Honkanen, Pirjo; Ueland, Øydis; 2013: Mat og måltider for aktive eldre. En studie av aktive eldres preferanser, prioriteringer og praksiser

Heide, Morten; Honkanen, Pirjo; 2013: Hvorfor lykkes ikke flere nye sjømatprodukter?

Honkanen, Pirjo; 2013: Hva styrer barn og unges valg av mat

Honkanen, Pirjo; 2013: Trender, samfunnsvitenskap og forskningsagenda

Honkanen, Pirjo; Nilssen, Frode; 2013: Etterspørselsforhold knyttet til bærekraft og miljø - Sluttrapport

Altintzoglou, Themistoklis; Olsen, Nina Veflen; Olsen, Nina Veflen; Hersleth, Margrethe; Skuland, Aase Vorre; Honkanen, Pirjo; 2012: Norwegian children’s associations to different meals based on meat, fish and vegetables; an explorative study

Ellingsen, Kristian; Mejdell, Cecilie Marie; Grimsrud, Kristine M.; Grimsrud, Kristine; Nielsen, Hanne Marie; Honkanen, Pirjo; Navrud, Ståle; Olesen, Ingrid; 2012: Dyrevelferd som avlsmål – Vil noen betale ekstra for en glad laks?

Ellingsen, Kristian; Mejdell, Cecilie Marie; Nielsen, Hanne Marie; Olesen, Ingrid; Honkanen, Pirjo; Navrud, Ståle; 2012: Dyrevelferd som avlsmål - vil noen betale ekstra for en glad laks?

Honkanen, Pirjo; 2011: Forbrukeroppfatninger og holdninger omkring bærekraft

Nøstvold, Bjørg Helen; Alm, Siril; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Honkanen, Pirjo; 2010: Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert?Fagrapport 2 og 3

Bjørklund, Oddrun; Asche, Frank; Sogn-Grundvåg, Geir; Tveterås, Ragnar; Honkanen, Pirjo; Voldnes, Gøril; Isaksen, John Roald; Heide, Morten; 2010: Markedsforskning knyttet til sjømat - Kartlegging i Norge, Vest-Europa og Nord-Amerika

Honkanen, Pirjo; 2009: Forbrukerpreferanser i endring? – Russland som marked

Pleym, Ingelinn Eskildsen; Honkanen, Pirjo; Toften, Kjell; 2009: Hva menes med bærekraftig sjømat?

Honkanen, Pirjo; Voldnes, Gøril; 2006: Russian consumers' food habits. Results from a qualitative study in Moscow

Olsen, Bjørn-Ivar; Olsen, Svein Ottar; Honkanen, Pirjo; 2003: Segmentering av det norske ungdomsmarkedet for middagsmat, fisk og fiskeretter

Honkanen, Pirjo; Olsen, Svein Ottar; 2001: Norsk ungdoms preferanser og holdninger til fisk og fiskeprodukter