Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Petter Vejle Andersen

-Jeg er stipendiat i prosjektet H2O-Monitor. Målet i prosjektet er å øke kunnskapen rundt mekanismene som styrer vannbindingsevne i kjøtt, i tillegg til å undersøke mulighetene for hurtigmåling av vannbindingsevne.

Jeg har Bachelor i Matteknologi fra HiST (nå NTNU) og Master i Matvitenskap fra NMBU.

Petter Vejle har 9 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Eskildsen, Carl Emil Aae; Sanden, Karen Wahlstrøm; Wubshet, Sileshi Gizachhew; Andersen, Petter Vejle; Øyaas, Jorun; Wold, Jens-Petter; 2019: Estimating dry matter and fat content in Blocks of Swiss cheese during production using on-line near infrared spectroscopy

Andersen, Petter Vejle; 2018: Rapid spectroscopic Methods for predicting water-holding capacity in meat

Andersen, Petter Vejle; Wold, Jens-Petter; Veiseth-Kent, Eva; 2018: Analyzing μ-Calpain induced proteolysis in a myofibril model system with vibrational and fluorescence spectroscopy

Andersen, Petter Vejle; Wold, Jens-Petter; Gjerlaug-Enger, Eli; Veiseth-Kent, Eva; 2018: Predicting post-mortem meat quality in porcine longissimus lumborum using Raman, near infrared and fluorescence spectroscopy

Andersen, Petter Vejle; Veiseth-Kent, Eva; Wold, Jens-Petter; 2017: Analyzing pH-induced changes in a myofibril model system with vibrational and fluorescence spectroscopy

Zhu, Han; O’Farrell, Marion; O'Farrell, Marion; Hansen, Eddy Walther; Andersen, Petter Vejle; Berg, Per; Egelandsdal, Bjørg; 2017: The potential for predicting purge in packaged meat using low field NMR

Rønning, Sissel Beate; Andersen, Petter Vejle; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; 2017: Primary bovine skeletal muscle cells enters apoptosis rapidly via the intrinsic pathway when available oxygen is removed

Ballance, Simon; Sahlstrøm, Stefan; Lea, Per; Nagy, Nina Elisabeth; Andersen, Petter Vejle; Dessev, Tzvetelin; Hull, Sarah; Vardakou, Maria; Faulks, Richard; 2013: Evaluation of gastric processing and duodenal digestion of starch in six cereal meals on the associated glycaemic response using an adult fasted dynamic gastric model

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Andersen, Petter Vejle; Hollung, Kristin; 2013: The combination of glycosaminoglycans and fibrous proteins improves cell proliferation and early differentiation of bovine primary skeletal muscle cells