Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner

Biografi Petter Vejle Andersen

-Jeg er stipendiat i prosjektet H2O-Monitor. Målet i prosjektet er å øke kunnskapen rundt mekanismene som styrer vannbindingsevne i kjøtt, i tillegg til å undersøke mulighetene for hurtigmåling av vannbindingsevne.

Jeg har Bachelor i Matteknologi fra HiST (nå NTNU) og Master i Matvitenskap fra NMBU.

Petter Vejle Andersen har 10 publikasjoner ved Nofima:

In-line and non-destructive monitoring of core temperature in sausages during industrial heat treatment by NIR interaction spectroscopy

Wold, Jens Petter; O'Farrell, Marion; Tschudi, Jon; Eskildsen, Carl Emil Aae; Andersen, Petter Vejle; Ottestad, Silje

2020

Estimating dry matter and fat content in Blocks of Swiss cheese during production using on-line near infrared spectroscopy

Eskildsen, Carl Emil Aae; Sanden, Karen Wahlstrøm; Wubshet, Sileshi Gizachew; Andersen, Petter Vejle; Øyaas, Jorun; Wold, Jens Petter

2019

Primary bovine skeletal muscle cells enters apoptosis rapidly via the intrinsic pathway when available oxygen is removed

Rønning, Sissel Beate; Andersen, Petter Vejle; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin

2017

The potential for predicting purge in packaged meat using low field NMR

Zhu, Han; O'Farrell, Marion; Hansen, Eddy Walther; Andersen, Petter Vejle; Berg, Per; Egelandsdal, Bjørg Tordis

2017

Evaluation of gastric processing and duodenal digestion of starch in six cereal meals on the associated glycaemic response using an adult fasted dynamic gastric model

Ballance, Simon; Sahlstrøm, Stefan; Lea, Per; Nagy, Nina Elisabeth; Andersen, Petter V.; Dessev, Tzvetelin; Hull, Sarah; Vardakou, Maria; Faulks, Richard

2013