Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Patrick Berg Sørdahl

Jeg er utdannet samfunnsplanlegger med en mastergrad fra Universitetet i Tromsø (2015). Min masteroppgave omhandlet nordnorske kommuners respons på endringer i trålernes pliktsystem.