Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Patrick Berg Sørdahl

Jeg arbeider i hovedsak med problemstillinger knyttet til kystsoneplanlegging, samt matjuks og ressurskriminalitet innenfor fiskerisektoren. Jeg har og sittet som medlem i ekspertutvalget for vurdering av trålernes pliktsystem («Pliktkommisjonen»).
Utdannet samfunnsplanlegger med en mastergrad fra Universitetet i Tromsø.

Patrick Berg har 17 andre publikasjoner i Cristin:

Sørdahl, Patrick Berg; 2018: Folk og røvere

Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Elde, Silje; 2018: Identifying fraud through mass balancing – is it possible? A study of a mixed-method approach in the Norwegian cod fishery

Elde, Silje; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; 2018: Om rykter, usikkerhet og ulovlig fiske. (Publisert på nettavisene til itromsø.no - debatt, nordlys.no - Nordnorsk debatt og Fiskeribladet.no - fiskeridebatt)

Sørdahl, Patrick Berg; Bjørkan, Maiken; 2017: Foretrekker vi sutring foran fakta?

Sørdahl, Patrick Berg; Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Hersoug, Bjørn; 2017: Hvordan planlegges kystsonen? Kartlegging av gjeldende planpraksis etter plan- og bygningsloven i sjøområdene

Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; Aarsæther, Nils; 2016: Fra trål til kyst?

Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; Aarsæther, Nils; 2016: Sandbergs dilemma - Stortingsbehandlingen av Sjømatindustrimeldingen vil avgjøre om et dårlig fungerende pliktsystem kan avvikles

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Karlsen, Kine Mari; Sørdahl, Patrick Berg; Dreyer, Bent; 2016: Fisken og folket

Mathiesen, Lars; Arnesen, Eirik; Bjørkan, Maiken; Brattland, Camilla; Finstad, Bjørn-Petter; Fredriksen, Bjørn; Høgberg, Benedikte Moltumyr; Sørdahl, Patrick Berg; 2016: Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitesplikten. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; 2016: For mye av en god ting? Evaluering av forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften) trådt i kraft 1.1.2015

Bendiksen, Bjørn Inge; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Iversen, Audun; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; Sørdahl, Patrick Berg; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport

Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Karlsen, Kine Mari; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 2 - Sektorens rammebetingelser og regelverk

Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; 2016: Evaluering av landingsforskriften - Sluttrapport

Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; 2016: Ordning til besvær

Mathiesen, Lars; Bjørkan, Maiken; Sørdahl, Patrick Berg; 2016: En Fremtidsrettet fiskeridebatt

Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; Aarsæther, Nils; 2015: Fra besværlige plikter til besværlig avvikling?

Sørdahl, Patrick Berg; 2015: Hasvik og Riston-modellen – En studie av innovative løsninger knyttet til trålernes leveringsavtale