Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Panya Sae-Lim

Jeg jobber med optimalisering av regnbueørret, avlsprogram for GxE samhandling som min doktorgradsprosjekt i Wageningen University. Mine veiledere er Dr. Hans Komen, Dr. Antti Kause, Dr. Han Mulder, og Prof. ir. J.A.M. van Arendonk.