Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Panya Sae-Lim

Jeg jobber med optimalisering av regnbueørret, avlsprogram for GxE samhandling som min doktorgradsprosjekt i Wageningen University. Mine veiledere er Dr. Hans Komen, Dr. Antti Kause, Dr. Han Mulder, og Prof. ir. J.A.M. van Arendonk.

Panya har 9 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Sae-Lim, Panya; Grøva, Lise; Olesen, Ingrid; Varona, Luis; 2017: A comparison of nonlinear mixed models and response to selection of tick-infestation on lambs

Sae-Lim, Panya; Kause, Antti; Mulder, Han A.; Olesen, Ingrid; 2017: BREEDING AND GENETICS SYMPOSIUM: Climate change and selective breeding in aquaculture

Sae-Lim, Panya; Kause, Antti; Lillehammer, Marie; Mulder, Han A.; 2017: Estimation of breeding values for uniformity of growth in Atlantic salmon (Salmo salar) using pedigree relationships or single‑step genomic evaluation

Sae-Lim, Panya; Gjerde, Bjarne; Nielsen, Hanne Marie; Mulder, Han; Kause, Antti; 2016: A review of genotype-by-environment interaction and micro-environmental sensitivity in aquaculture species

Sae-Lim, Panya; Bijma, Piter; 2016: Comparison of designs for estimating genetic parameters and obtaining response to selection for social interaction traits in aquaculture

Bangera, Rama; Drangsholt, Tale Marie Karlsson; Nielsen, Hanne Marie; Sae-Lim, Panya; Ødegård, Jørgen; Puvanendran, Velmurugu; Hansen, Øyvind J; Mortensen, Atle; 2015: Genotype by Environment Interaction for Growth in Atlantic Cod (Gadus morhua L.) in Four Farms of Norway

Sae-Lim, Panya; Mulder, Han; Gjerde, Bjarne; Koskinen, Heikki; Lillehammer, Marie; Kause, Antti; 2015: Genetics of growth reaction norms in farmed rainbow trout

Sae-Lim, Panya; Kause, Antti; Janhunen, Matti; Vehviläinen, Harri; Koskinen, Heikki; Gjerde, Bjarne; Lillehammer, Marie; Mulder, Han A.; 2015: Genetic (co) variance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) body weight and its uniformity across production environments

Sae-Lim, Panya; Komen, Hans; Kause, Antti; Mulder, Han A.; 2014: Identifying environmental variables explaining genotype-by-environment interaction for body weight of rainbow trout (Onchorynchus mykiss): Reaction norm and factor analytic models

Panya har 13 andre publikasjoner i Cristin:

Mortensen, Atle; Sae-Lim, Panya; Puvanendran, Velmurugu; Hansen, Øyvind J; Johansen, Lill-Heidi; Wesmajervi, Mette S.; Mikalsen, Heidi Eileen; Lein, Ingrid; Helland, Synnøve; Tveiten, Helge; Baranski, Matthew; Jacq, Celeste; Drangsholt, Tale Marie Karlsson; Nielsen, Hanne Marie; 2016: Avl på rognkjeks

Sae-Lim, Panya; 2016: Robust, sulten og passe stor

Wesmajervi, Mette S.; Johansen, Lill-Heidi; Mikalsen, Heidi Eileen; Sae-Lim, Panya; Hansen, Øyvind J; Mortensen, Atle; 2016: SUCEPTIBILITY OF 68 LUMPFISH (CYCLOPTERUS LUMPUS L.) FAMILIES TO VIBRIO ORDALII INFECTION

Sae-Lim, Panya; Kause, Antti; Mulder, Han A.; Olesen, Ingrid; 2016: Climate change and selective breeding in aquaculture

Sae-Lim, Panya; Kause, Antti; Mulder, Han A.; Olesen, Ingrid; 2016: Selective Breeding in Aquaculture for Future Environments under Climate Change

Grøva, Lise; Sae-Lim, Panya; Olesen, Ingrid; Blichfeldt, Thor; Qviller, Lars; Tveten, Ann-Kristin; Klingen, Ingeborg; Strasser, Hermann; Gilbert, Lucy; 2015: Avsluttningsseminar Ticklessprosjektet

Sae-Lim, Panya; Kause, Antti; Janhunen, Matti; Vehviläinen, H.; Koskinen, H; Gjerde, Bjarne; Lillehammer, Marie; Mulder, H.A.; 2015: Genotype-by-environment interaction for uniformity of Growth in rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)

Grøva, Lise; Sae-Lim, Panya; Olesen, Ingrid; 2014: Genetic parameters of tick-infestation on lambs of the Norwegian White Sheep breed

Grøva, Lise; Sae-Lim, Panya; Olesen, Ingrid; 2014: Genetic parameters of tick-infestation on lambs of the Norwegian White Sheep breed

Gjerde, Bjarne; Nielsen, Hanne Marie; Sae-Lim, Panya; 2014: Compensation of Loss in Genetic Gain Due to Genotype by Environment Interaction by Increasing the Size of the Breeding Nucleus in an Aquaculture Population

Bangera, Rama; Drangsholt, Tale Marie Karlsson; Nielsen, Hanne Marie; Sae-Lim, Panya; Ødegård, Jørgen; Puvanendran, Velmurugu; Hansen, Øyvind J; Mortensen, Atle; 2014: Genotype by environment interaction for growth of Atlantic cod in different environments

Komen, Hans; Blonk, Robbert; Sae-Lim, Panya; 2014: Genetic analysis of shape in trout, using image analysis

Sae-Lim, Panya; Bijma, Piter; 2014: Experimental Designs for Genetic Parameters and Response to Selection of Social Interaction Traits in Aquaculture