Relatert innhold

  • CV
  • Andre publikasjoner

Biografi Øyvind Fylling-Jensen

Administrerende direktør i Nofima. Utdannet veterinær i Tyskland 1981. Etter avsluttet studium stipendiat i veterinærpatologi (NLVF). Dr.scient. grad i 1985.
Har arbeidet et par år ved Norges veterinærhøgskole som førsteamanuensis i veterinærpatologi. Fra 1986 i industrien.
Bred erfaring fra bioteknolgi, diagnostisk- og farmasøytisk industri og oppdrettsnæringen.
Hatt stilling som viseadm. dir. i Dynal, adm.dir. ved Fürst Medisinsk Laboratorium, salgs- og markedsdirektør i Alpharma og ansvarlig for Fjord Seafoods oppdrettsaktivitet world-wide.
2005 adm.dir. i Matforsk AS (Nofima Mat AS) Tidligere styreleder i bl.a. Bioparken AS og Matprogrammet i Norges forskningsråd. Siden 2011 medlem av hovedstyret i Norges forskningsråd.
Flere kurs i ledelse og økonomi ved IMD, Harvard Business School, NHH, BI og Scandinavian Executive Institute/INSEAD..

Øyvind har 39 andre publikasjoner i Cristin:

Fylling-Jensen, Øyvind; 2017: Bestevenner av Arktis

Fylling-Jensen, Øyvind; Pettersen, Marit Kvalvåg; 2017: Bestevenn med emballasje

Fylling-Jensen, Øyvind; 2017: Generasjon Y bestemmer matfatet

Husebekk, Anne; Kolsvik, Elin; Paulsen, Victoria; Fylling-Jensen, Øyvind; 2017: Et hav av muligheter

Kolsvik, Elin; Paulsen, Victoria; Husebekk, Anne; Fylling-Jensen, Øyvind; 2017: Et hav av muligheter

Fylling-Jensen, Øyvind; 2017: Rekeskall senker blodtrykket

Fylling-Jensen, Øyvind; 2017: Nofima AS

Whitaker, Ragnhild D.; Fylling-Jensen, Øyvind; 2017: Blir snøkrabben Norges nye gullgruve?

Fylling-Jensen, Øyvind; Whitaker, Ragnhild D.; 2017: Snøkrabbe ny norsk gullgruve?

Gonera, Antje; Fylling-Jensen, Øyvind; 2017: Forskningsdrevet innovasjon - fra innsikt til innovasjon

Fylling-Jensen, Øyvind; 2016: - Nofima-forskning redder japansk delikasse

Fylling-Jensen, Øyvind; Haga, Nils; 2016: Eventyr om kråkeboller

Fylling-Jensen, Øyvind; 2016: Forskning redder delikatesser

Fylling-Jensen, Øyvind; Nilsen, Heidi; Sivertsvik, Morten; 2016: Seafood processing- A view on the future of sustainable Production. (Book of Proceedings, p1596. Published by Institute of Food Science and Technology of Irland. )

Fylling-Jensen, Øyvind; 2016: Hvordan bygge ny merkevare i verdensklasse?

Fylling-Jensen, Øyvind; 2016: Australia 2016

Fylling-Jensen, Øyvind; 2016: Bioøkonomi og fremtidig verdiskaping

Fylling-Jensen, Øyvind; 2016: Fusjonserfaringer på godt og vondt

Fylling-Jensen, Øyvind; 2016: Matfatet i nord - 2030

Fylling-Jensen, Øyvind; 2016: Presentasjon av Nofima

Fylling-Jensen, Øyvind; 2016: Presentasjon av Nofima AS

Fylling-Jensen, Øyvind; 2016: Presentation of Nofima

Fylling-Jensen, Øyvind; 2016: Presentation of Nofima

Fylling-Jensen, Øyvind; 2016: Presentation of Nofima

Fylling-Jensen, Øyvind; 2016: Samarbeid om fremtidige forskningsprosjekt i fylket

Fylling-Jensen, Øyvind; 2016: Seafood Processing - a view of the future of sustainable production

Fylling-Jensen, Øyvind; 2016: Sjømatmuligheter på Svalbard

Fylling-Jensen, Øyvind; 2015: Applied Research and Innovation: A Vehicle to Build a Sustainable Aquaculture Industry

Fylling-Jensen, Øyvind; 2015: Bioteknologi og bioøkonomi, «To alen av samme stykke»

Fylling-Jensen, Øyvind; 2015: Et kort overblikk

Fylling-Jensen, Øyvind; 2015: Hvordan kan forskning og innovasjon bidra til konkurransekraft i mat- og drikkeindustrien?

Fylling-Jensen, Øyvind; 2015: Hvorfor handler forskningsdagene om mat?

Fylling-Jensen, Øyvind; 2015: Identification of Challenges and Improvements of Sustainable Development of Seafood Products

Fylling-Jensen, Øyvind; 2015: Matforskning fra sjø og land

Fylling-Jensen, Øyvind; 2015: Matforskningen i et nordområdeperspektiv

Fylling-Jensen, Øyvind; 2014: Norske institutt er klar for Europa

Karlsen, Kine Mari; Andreassen, Otto; Dreyer, Bent; Fylling-Jensen, Øyvind; 2013: Identification of challenges and improvements for sustainable seafood supply in Europe (iSea)

Karlsen, Kine Mari; Andreassen, Otto; Dreyer, Bent; Fylling-Jensen, Øyvind; 2013: Identification of challenges and improvements for sustainable seafood supply in Europe (iSea)

Fylling-Jensen, Øyvind; 2013: Tapsreduksjon i sjø: Potensialet for økt versiskaping