Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Øystein Hermansen

Jeg er ansatt som forsker ved Nofima . Mitt interessefelt og arbeid spenner over en rekke områder. Adferdsmønstre i fiskeriene og hvordan ulike virkemidler fra myndighetene virker står sentralt. Dette gjelder både fangst- og landingsmønster, men også valg av kvoteporteføljer. I vurdering av adferd står bedriftsøkonomiske analyser sentralt, mens virkemiddelvurderinger i tillegg hviler tungt på samfunnsøkonomi. Et annet viktig interessefelt er fangstbasert havbruk, og da spesielt økonomien i dette og implikasjonene for tilbudet av fersk fisk. Jeg er fiskerikandidat fra Norges fiskerihøgskole med spesialisering innen økonomi og akvakultur.

Øystein har 16 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Falconer, Lynne; Hjøllo, Solfrid Sætre; Telfer, Trevor C.; McAdam, Bruce J.; Hermansen, Øystein; Ytteborg, Elisabeth; 2020: The importance of calibrating climate change projections to local conditions at aquaculture sites

Hermansen, Øystein; 2018: En økonomisk analyse av verdikjeden for fangstbasert akvakultur – med fokus på fangstleddet

Troell, Max; Eide, Arne; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Crépin, Anne-Sophie; 2017: Seafood from a changing Arctic

Zhang, Dengjun; Sikveland, Marius; Hermansen, Øystein; 2017: Fishing fleet capacity and profitability

Waldo, Staffan; Jensen, Frank; Nielsen, Max; Ellefsen, Hans; Hallgrimsson, Jónas; Hammarlund, Cecilia; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2016: Regulating multiple externalities: the case of Nordic fisheries

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Flåten, Ola; 2015: Stubborn fuel tax concessions: The case of fisheries in Norway

Flåten, Ola; Duy, Nguyen Ngoc; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2014: Reducing Climate Impact from Fisheries: A Study of Fisheries Management and Fuel Tax Concessions in the Nordic Countries

Hermansen, Øystein; Eide, Arne; 2013: BIOECONOMICS OF CAPTURE-BASED AQUACULTURE OF COD (GADUS MORHUA)

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; 2012: Challenging spatial and seasonal distribution of fish landings-Experiences from vertically integrated trawlers and delivery obligations in Norway

Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; 2012: Eco-labeling of seafood: Does it affect the harvesting patterns of Norwegian fishermen?

Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; Hermansen, Øystein; Larsen, Thomas Andre; 2012: Har fangstbasert akvakultur av torsk noen konkurransefortrinn?

Hermansen, Øystein; Heen, Knut; 2012: Norwegian Salmonid Farming and Global Warming: Socioeconomic Impacts

Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; 2012: Strukturkvoter demper sesongsvingningene i torskefisket

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; 2010: Challenging spatial and seasonal distribution of fish landings-The experiences from rural community quotas in Norway

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; 2008: Distriktskvotene - hvordan styre torsken?

Hermansen, Øystein; 2007: Hvorfor ikke levendefangst? Analyse av vurderingskriterier og virkemidler

Øystein har 143 andre publikasjoner i Cristin:

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2019: Utviklingen i kystflåten med dagens kvotesystem – effekter av strukturpolitikken

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Nystøyl, Ragnar; Rolland, Knut Henrik; Garshol, Lars Daniel; 2019: Konkurranseevne for norsk oppdrettslaks: Kostnader og kostnadsdrivere i Norge og konkurrentland

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Nystøyl, Ragnar; Hess, Eirik Junge; Rolland, Knut Henrik; Garshol, Lars Daniel; Marthinussen, Anders; 2019: Kostnadsutvikling og forståelse av drivkrefter i norsk lakseoppdrett. Faglig sluttrapport

Hermansen, Øystein; Sogn-Grundvåg, Geir; Dreyer, Bent; 2018: Hvordan går det med fangstbasert akvakultur av torsk?

Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2018: Strukturering i fiskeflåten - Drivkrefter og konsekvenser

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2018: Strukturelle endringer i fiskeindustrien. Drivkrefter og konsekvenser

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; 2018: Small is beautiful, or… Structural measures for the smallest Norwegian vessels

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2018: Fremtidige effekter av strukturering på sjø og på land – Faglig sluttrapport

Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas; 2018: Konsekvenser av strukturering for flåte, industri og samfunn

Hermansen, Øystein; 2018: Fôring av torsk – noen økonomiske betraktninger

Sogn-Grundvåg, Geir; Hermansen, Øystein; 2018: Hva har vi lært og veien videre

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2018: Utviklingen i kystflåten med dagens kvotesystem – effekter av strukturpolitikken

Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas; 2018: Konsekvenser av strukturering for flåte, industri og samfunn

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Nystøyl, Ragnar; Marthinussen, Anders; Garshol, Lars Daniel; 2018: Kostnadsdrivere i oppdrett 2018, fokus på smolt og kapitalbinding

Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas; 2018: Konsekvenser av strukturering for flåte, industri og samfunn

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Nystøyl, Ragnar; Marthinussen, Anders; 2018: Hvor går kostnadene?

Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas; 2018: Struktur og sånn: hvem er vinneren?

Hermansen, Øystein; Agnarsson, Sveinn; 2018: Fisheries and aquaculture competitiveness index

Eide, Arne; Armstrong, Claire W.; Hermansen, Øystein; 2017: Det mest kostnadseffektive fartøy – finnes det?

Hermansen, Øystein; 2017: Fangstbasert akvakultur torsk - Økonomi

Holan, Astrid Buran; Roth, Bjørn; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Kolarevic, Jelena; Hansen, Øyvind J; Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Gjerde, Bjarne; Hatlen, Bjarne; Mortensen, Atle; Lein, Ingrid; Johansen, Lill-Heidi; Noble, Chris; Gismervik, Kristine; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2017: Beste praksis for medikamentfrie metoder for lakseluskontroll (MEDFRI) - Faglig sluttrapport

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; 2017: Evaluering av ferskfiskordningen og kvotebonus for levendelagring

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Nystøyl, Ragnar; Hess, Eirik Junge; 2017: Kostnadsutvikling i lakseoppdrett – med fokus på fôr- og lusekostnader

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; 2017: Norwegian capture-based aquaculture of cod

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; 2017: Dyr lus, dyrere fôr - og fortsatt dyrt på land

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Karlsen, Kine Mari; Sørdahl, Patrick Berg; Dreyer, Bent; 2016: Fisken og folket

Hermansen, Øystein; 2016: Arbeidspakke 6

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Brandvik, Ruth Kongsvik; Marthinussen, Anders; Nystøyl, Ragnar; 2016: Kostnader for lakseoppdrett i konkurrentland. Drivkrefter og betydning for konkurransesituasjonen

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Brandvik, Ruth Kongsvik; Marthinussen, Anders; Nystøyl, Ragnar; 2016: Er lønnsomheten i havbruk truet? - En studie av kostnadsdriverne i konkurrentland

Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Iversen, Audun; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; Sørdahl, Patrick Berg; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport

Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Henriksen, Edgar; Karlsen, Kine Mari; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 3 - Økonomiske rammebetingelser i Norge

Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Karlsen, Kine Mari; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 2 - Sektorens rammebetingelser og regelverk

Dreyer, Bent; Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 5 - Miljøutfordringer og lønnsomhetsforhold

Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Iversen, Audun; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 4 - Markedsbasert høsting

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2016: Enkeltelementer og helhetsløsninger for alternative kvotesystem. En utredning for Nærings- og fiskeridepartementet

Hermansen, Øystein; 2016: Høstfiske - hindringer

Hermansen, Øystein; 2016: Rekordhøy levendelagring

Hermansen, Øystein; Thyholdt, Sverre Braathen; 2016: floor prices in the cod market - Market implications

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Terjesen, Bendik Fyhn; Andreassen, Otto; 2016: Competitiveness of new technologies in salmon farming.

Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari; 2015: Råstoffkvalitet og salgsverdi – Estimert tap for torsk i 2013

Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; 2015: Juks i torskefiskeriene

Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; 2015: Urapportert fiske - Resultater fra spørreundersøkelse blant norske fiskekjøpere

Svorken, Marianne; Joensen, Sjurdur; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari; Akse, Leif; 2015: Kvalitetsstatus for råstoff av torsk og hyse – fangstskader/kvalitetsfeil og økonomiske konsekvenser

Dreyer, Bent; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; 2015: Fiskerikriminalitet. Tanker om årsaker, omfang og forebygging

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Andreassen, Otto; Brandvik, Ruth Kongsvik; Marthinussen, Anders; Nystøyl, Ragnar; 2015: Kostnadsdrivere i lakseoppdrett

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Andreassen, Otto; Brandvik, Ruth Kongsvik; Marthinussen, Anders; Nystøyl, Ragnar; 2015: Kostnadseksplosjon i lakseoppdrett? - en studie av kostnadsdriverne i oppdrett

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; 2015: Sjømatindustriutvalget

Hermansen, Øystein; 2015: Battling seasonality – experiences from Norwegian interventions

Hermansen, Øystein; 2015: Fangsbasert akvakultur torsk - erfaringer og økonomi

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; 2015: Arbeidspakke 6

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; 2015: Capture based aquaculture on Arctic cod - state of the art

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; 2015: Markant dyrere å produsere laks

Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2015: Forbausede forskere

Hermansen, Øystein; 2015: Fangstbasert akvakultur kvotebonus

Hermansen, Øystein; 2015: Fangstbasert akvakultur torsk – erfaringer og økonomi

Hermansen, Øystein; 2015: Fangstbasert akvakultur torsk – økonomi

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2015: NOU 2014:16 Sjømatindustrien – Mandat, rammevilkår og tiltak

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; 2015: «Til Trondsen og Ørebech»

Hermansen, Øystein; 2015: Hva hindrer høstfiske -Hvilke faktorer bestemmer fordelingen av fisket

Hermansen, Øystein; 2015: Kvalitet og økonomi

Hermansen, Øystein; 2015: Lønnsomhet og levendelagret råstoff til tørrfisk og klippfisk

Hermansen, Øystein; 2015: Minstepriser i torskefiskeriene - Implikasjoner for markedet – priser og mengde

Hermansen, Øystein; 2015: Minsteprisinstituttet – betydning for verdikjeden

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; 2015: Å sloss mot vindmøller

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; 2014: Økt lønnsomhet i torskesektoren - statusrapport for 2013

Karlsen, Kine Mari; Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; Heide, Morten; Henriksen, Edgar; 2014: Kvalitet på fisk - hvorfor er det viktig?

Karlsen, Kine Mari; Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; Heide, Morten; Henriksen, Edgar; 2014: Kvalitet på fisk - hvorfor er det viktig?

Eide, Arne; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2014: Fiskeri og havbruk - vår tilnærming

Eide, Arne; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Troell, Max; 2014: Fisheries and Aquaculture in the Arctic - ACCESS WP3

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2014: Evaluering av føringstilskuddet - en oppdatering

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Flåten, Ola; 2014: Stubborn fuel tax concessions – the case of fisheries in Norway

Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; 2014: Urapportert fiske i torskefiskeriene – resultater fra spørreundersøkelse om juks

Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; 2014: Urapportert overfisk - et problem i norsk kystfiske - Resultater fra anonym spørreundersøkelse

Waldo, Staffan; Ellefsen, Hans; Flåten, Ola; Hallgrimsson, Jónas; Hammarlund, Cecilia; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Jensen, Frank; Lindroos, Marko; Duy, Nguyen Ngoc; Duy, Nguyen Ngoc; Nielsen, Max; Paulrud, Anton; Salenius, Fredrik; Schütt, Daniel; 2014: Reducing Climate Impact from Fisheries. A Study of Fisheries Management and Fuel Tax Concessions in the Nordic Countries

Waldo, Staffan; Ellefsen, Hans; Flaaten, Ola; Hallgrimsson, Jónas; Hammarlund, Cecilia; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Jensen, Frank; Lindroos, Marko; Duy, Nguyen Ngoc; Nielsen, Max; Paulrud, Anton; Salenius, Fredrik; Schütt, Daniel; 2014: Reducing Climate Impact from Fisheries: A Study of Fisheries Management and Fuel Tax Concessions in the Nordic Countries

Hermansen, Øystein; 2014: Fangstbasert akvakultur – kvotebonus

Hermansen, Øystein; 2014: Fangstbasert akvakultur – økonomi i verdikjeden

Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; 2014: Variable kvalitet – økonomisk betydning

Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; 2014: Variable kvalitet på råstoffet – hva har det å si for økonomien?

Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; 2014: Greit å jukse litt med fisken vår?

Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; 2014: Greit å jukse litt med fisken vår?

Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; 2014: Urapportert fiske - Resultater fra spørreundersøkelse

Iversen, Audun; Andreassen, Otto; Hermansen, Øystein; Larsen, Thomas Andre; Terjesen, Bendik Fyhn; 2013: Oppdrettsteknologi og konkurranseposisjon

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; 2013: Økt lønnsomhet i torskesektoren – 1. halvår 2013

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Olsen, Petter; 2013: Økt lønnsomhet i torskesektoren – Statusrapport for 2012

Hermansen, Øystein; Larsen, Thomas Andre; Henriksen, Edgar; 2013: Fiskefartøy under 11 m. Manne eller barkebrød?

Hermansen, Øystein; Larsen, Thomas Andre; Henriksen, Edgar; 2013: Lønnsomhet i fartøygruppen under 11 meter lengde

Hermansen, Øystein; 2013: Bioeconomics of fishing with nonconstant catchability

Hermansen, Øystein; 2013: Fiskefartøy under 11 m - manna eller barkebrød?

Hermansen, Øystein; 2013: Juks i torskefiskeriene - spørreundersøkelse blant norske fiskere

Hermansen, Øystein; 2013: Juks i torskefiskeriene - spørreundersøkelse blant norske fiskere

Hermansen, Øystein; 2013: Juks i torskefiskeriene - spørreundersøkelse blant norske fiskere

Hermansen, Øystein; 2013: Optimal fishing with seasonal catchability

Hermansen, Øystein; 2013: Spesialister og kombinasjonsfartøy

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2013: Føringstilskuddet i fiskerinæringen - Fokus på perioden 2011-12

Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; 2013: Kvalitet og økonomi. Resultater fra forsøk hos Torsvågbruket

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; 2013: If fuel prices increased, how would the fishing industry react?

Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; 2013: Driftsøkonomi og kvalitetsfeil i foredling av fisk – Resultater fra intervju med bedrifter og produksjonsforsøk

Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; 2013: Målstyrt høsting – hva er det og er det en farbar vei for oss i Norge? Resultater fra Villfisk-prosjektet

Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; 2013: Juks - resultater fra spørreundersøkelsen

Hermansen, Øystein; 2013: Lønnsomhet blant fartøy under 11 meter

Hermansen, Øystein; 2013: Spesialister og kombinasjonsfartøy – store kystfartøy

Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; 2013: Juks - resultater fra spørreundersøkelsen

Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; 2013: Juks - resultater fra spørreundersøkelsen

Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; 2013: Juks - resultater fra spørreundersøkelsen

Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; 2013: Juks - resultater fra spørreundersøkelsen

Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; 2013: Juks - resultater fra spørreundersøkelsen

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; 2012: Sammenhengen mellom råstoffets beskaffenhet og produktutbytter i filetproduksjon av hyse og torsk

Hermansen, Øystein; Troell, Max; 2012: Aquaculture in the Arctic – a review

Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; Akse, Leif; 2012: Kvalitetsfeil og økonomiske konsekvenser - Kartlegging av bedrifters synspunkter i hvitfisksektoren

Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2012: Garantiordningen for fiskere

Sæther, Bjørn-Steinar; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre; Tobiassen, Torbjørn; Hermansen, Øystein; Midling, Kjell Øyvind; 2012: Fangst og mellomlagring av villfisk ved oppdrettsanlegg

Larsen, Thomas Andre; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; 2012: To invest or not: renewal of the Norwegian cod trawler fleet

Hermansen, Øystein; 2012: Fiskefartøy under 11 meter – manna eller barkebrød

Hermansen, Øystein; 2012: Stor-større-størst. En-flere-søkklastet. Spesialister og kombinasjons-fartøy

Hermansen, Øystein; 2012: Strukturering og landingsmønster

Hermansen, Øystein; 2012: Torskespesialister versus kombinasjonsfartøy

Hermansen, Øystein; Eide, Arne; 2012: Fishermen short-term seasonal effort decisions

Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; 2012: Tråle eller ikke tråle – økonomi og begrenset redskapsbruk

Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Karlsen, Kine Mari; Bendiksen, Bjørn Inge; 2011: Markedsbasert høsting av fiskeressurser – Sluttrapport for 2010

Hermansen, Øystein; 2011: Aktivitet og kvotebonus for levendefangst

Hermansen, Øystein; 2011: Friere redskapsvalg

Hermansen, Øystein; 2011: Kvotebonus for levendefangst

Hermansen, Øystein; 2011: Presentasjon av aktivitet og status i arbeidspakke 2

Hermansen, Øystein; 2011: Strukturering og landingsmønster. Arbeidspakke 4 og 5

Hermansen, Øystein; 2011: Økonomi i fangstbasert akvakultur av torsk

Hermansen, Øystein; 2011: Økonomi og fangstbasert akvakultur

Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; 2011: Strukturering og landingsmønster - en utvida analyse

Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Dreyer, Bent; 2010: Målrettet fangst av vill fisk

Hermansen, Øystein; 2010: Bifangstordningen for torsk høsten 2008

Hermansen, Øystein; 2010: Økonomi og driftsrutiner i fangstbasert akvakultur av torsk.Fokus på oppdrettsleddet

Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; 2010: Fangstsertifikat og opprinnelsesmerking for tørrfisk

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; 2009: Refusjon av CO2- og grunnavgift i fiskeflåten.Hvor stor betydning har ordningen – og for hvem?

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; 2008: Distriktskvoteordningen – Fangståret 2007

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; 2008: Følgeprosjekt LMV AS

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2008: Føringstilskudd i fiskerinæringen – kartlegging og evaluering

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; 2007: Med torsk skal kysten trygges. Evaluering av distriktskvoteordningen i 2006

Hermansen, Øystein; 2007: Gulrøtter for fangstbasert havbruk. Fartøyenes vurderingskriterier og analyse av potensielle virkemidler

Eide, Arne; Flåten, Ola; Hermansen, Øystein; 2005: Bioeconomic implications of six harvest rules for Northeast Arctic cod

Eide, Arne; Flåten, Ola; Hermansen, Øystein; 2005: Bioeconomic implications of six harvest rules for Northeast Arctic cod - Applying the EconMult model

Flåten, Ola; Hermansen, Øystein; 2005: Kappfiske - problem eller løsning? Working Paper Series in Economics and Management

Vassdal, Terje; Hermansen, Øystein; Ottosson, Otto Biering; Hreiðarasson, Valtyr Þor; 2005: The Fisheries Competitiveness Index 2005-2005. Iceland and Norway

Hermansen, Øystein; Flåten, Ola; 2004: Government financial transfers to the Norwegian fish harvesting, processing and aquaculture industries 1990 - 2002