Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Øystein Hermansen

Jeg er ansatt som forsker ved Nofima . Mitt interessefelt og arbeid spenner over en rekke områder. Adferdsmønstre i fiskeriene og hvordan ulike virkemidler fra myndighetene virker står sentralt. Dette gjelder både fangst- og landingsmønster, men også valg av kvoteporteføljer. I vurdering av adferd står bedriftsøkonomiske analyser sentralt, mens virkemiddelvurderinger i tillegg hviler tungt på samfunnsøkonomi. Et annet viktig interessefelt er fangstbasert havbruk, og da spesielt økonomien i dette og implikasjonene for tilbudet av fersk fisk. Jeg er fiskerikandidat fra Norges fiskerihøgskole med spesialisering innen økonomi og akvakultur.

Øystein Hermansen har 77 publikasjoner ved Nofima:

Økonomiske og miljømessige konsekvenser av reguleringer og institusjonelle rammer – Faglig sluttrapport

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Standal, Dag; Bendiksen, Bjørn Inge; Jafarzedeh, Sepideh; Dreyer, Bent

2021

Fish quality and market performance: The case of the coastal fishery for Atlantic cod in Norway

Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Henriksen, Edgar; Joensen, Sjúrður; Bendiksen, Bjørn Inge; Hermansen, Øystein

2021

Institutional and financial entry barriers in a fishery

Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald

2021

Production cost and competitiveness in major salmon farming countries 2003–2018

Iversen, Audun; Asche, Frank; Hermansen, Øystein; Nystøyl, Ragnar

2020

Spatial and temporal distributions in the Norwegian cod fishery

Alizadeh, Tannaz; Eide, Arne; Hermansen, Øystein

2020

The importance of calibrating climate change projections to local conditions at aquaculture sites

Falconer, Lynne; Hjøllo, Solfrid Sætre; Telfer, Trevor C.; McAdam, Bruce J.; Hermansen, Øystein; Ytteborg, Elisabeth

2020

Impact assessement of management plans. Climefish deliverable 4.9

Agnarsson, Sveinn; Pham, Thi Thanh Thuy; Arias-Hansen, Juliana; Baudron, Alan; Zucchetta, Matteo; Pranovi, Fabio; Gyalog, Gergo; Hermansen, Øystein; Mikkelsen, Eirik Inge; Papandroulakis, Nikos; Stavrakidis, Orestis; Santiago, José Luis; Norte, Mariola

2019

Kostnadsutvikling og forståelse av drivkrefter i norsk lakseoppdrett. Faglig sluttrapport

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Nystøyl, Ragnar; Hess, Eirik Junge; Rolland, Knut Henrik; Garshol, Lars Daniel; Marthinussen, Anders

2019

Konkurranseevne for norsk oppdrettslaks: Kostnader og kostnadsdrivere i Norge og konkurrentland

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Nystøyl, Ragnar; Rolland, Knut Henrik; Garshol, Lars Daniel

2019

Report from the MR kick-off meeting

Mikkelsen, Nina; Nielsen, Kåre Nolde; Aschan, Michaela; Kvalvik, Ingrid; Hermansen, Øystein; Santiago, José Luis; Vidal, Duarte F.; Rincon, Margarita M; Ruiz, Javier; Stobberup, Kim; Rangel, Mafalda; Davidson, Mary F.

2018

Kostnadsdrivere i oppdrett 2018, fokus på smolt og kapitalbinding

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Nystøyl, Ragnar; Marthinussen, Anders; Garshol, Lars Daniel

2018

Fremtidige effekter av strukturering på sjø og på land – Faglig sluttrapport

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent

2018

Strukturelle endringer i fiskeindustrien. Drivkrefter og konsekvenser

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent

2018

Strukturering i fiskeflåten - Drivkrefter og konsekvenser

Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent

2018

Hvordan går det med fangstbasert akvakultur av torsk?

Hermansen, Øystein; Sogn-Grundvåg, Geir; Dreyer, Bent

2018

Fishing fleet capacity and profitability

Zhang, Dengjun; Sikveland, Marius; Hermansen, Øystein

2018

Norwegian capture-based aquaculture of cod

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent

2017

Kostnadsutvikling i lakseoppdrett – med fokus på fôr- og lusekostnader

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Nystøyl, Ragnar; Hess, Eirik Junge

2017

Evaluering av ferskfiskordningen og kvotebonus for levendelagring

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent

2017

Seafood from a changing Arctic

Troell, Max; Eide, Arne; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Crépin, Anne-Sophie

2017

Beste praksis for medikamentfrie metoder for lakseluskontroll (MEDFRI) - Faglig sluttrapport

Holan, Astrid Buran; Roth, Bjørn; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Kolarevic, Jelena; Hansen, Øyvind J; Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Gjerde, Bjarne; Hatlen, Bjarne; Mortensen, Atle; Lein, Ingrid; Johansen, Lill-Heidi; Noble, Chris; Gismervik, Kristine; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter

2017

Det mest kostnadseffektive fartøy – finnes det?

Eide, Arne; Armstrong, Claire W.; Hermansen, Øystein

2017

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport

Bendiksen, Bjørn Inge; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Iversen, Audun; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; Sørdahl, Patrick Berg Dreyer, Bent (ed.)

2016

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 5 - Miljøutfordringer og lønnsomhetsforhold

Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar Dreyer, Bent (ed.)

2016

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 4 - Markedsbasert høsting

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Iversen, Audun Dreyer, Bent (ed.)

2016

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 3 - Økonomiske rammebetingelser i Norge

Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Henriksen, Edgar; Karlsen, Kine Mari Dreyer, Bent (ed.)

2016

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 2 - Sektorens rammebetingelser og regelverk

Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Karlsen, Kine Mari Dreyer, Bent (ed.)

2016

Kostnader for lakseoppdrett i konkurrentland. Drivkrefter og betydning for konkurransesituasjonen

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Brandvik, Ruth Kongsvik; Marthinussen, Anders; Nystøyl, Ragnar

2016

Fisken og folket

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Karlsen, Kine Mari; Sørdahl, Patrick Berg; Dreyer, Bent

2016

Regulating multiple externalities: the case of Nordic fisheries

Waldo, Staffan; Jensen, Frank; Nielsen, Max; Ellefsen, Hans; Hallgrimsson, Jónas; Hammarlund, Cecilia; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald

2016

Markant dyrere å produsere laks

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein

2015

Kostnadsdrivere i lakseoppdrett

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Andreassen, Otto; Brandvik, Ruth Kongsvik; Marthinussen, Anders; Nystøyl, Ragnar

2015

Råstoffkvalitet og salgsverdi – Estimert tap for torsk i 2013

Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari

2015

Stubborn fuel tax concessions: The case of fisheries in Norway

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Flaaten, Ola

2015

Reducing Climate Impact from Fisheries. A Study of Fisheries Management and Fuel Tax Concessions in the Nordic Countries

Waldo, Staffan; Ellefsen, Hans; Flaaten, Ola; Hallgrimsson, Jónas; Hammarlund, Cecilia; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Jensen, Frank; Lindroos, Marko; Duy, Nguyen Ngoc; Nielsen, Max; Paulrud, Anton; Salenius, Fredrik; Schütt, Daniel

2014

Økt lønnsomhet i torskesektoren - statusrapport for 2013

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter

2014

Økt lønnsomhet i torskesektoren – Statusrapport for 2012

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Olsen, Petter

2013

Økt lønnsomhet i torskesektoren – 1. halvår 2013

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter

2013

Lønnsomhet i fartøygruppen under 11 meter lengde

Hermansen, Øystein; Larsen, Thomas Andre; Henriksen, Edgar

2013

Oppdrettsteknologi og konkurranseposisjon

Iversen, Audun; Andreassen, Otto; Hermansen, Øystein; Larsen, Thomas Andre; Terjesen, Bendik Fyhn

2013

Aquaculture in the Arctic – a review

Hermansen, Øystein; Troell, Max

2012

Sammenhengen mellom råstoffets beskaffenhet og produktutbytter i filetproduksjon av hyse og torsk

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein

2012

Garantiordningen for fiskere

Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald

2012

Fangst og mellomlagring av villfisk ved oppdrettsanlegg

Sæther, Bjørn-Steinar; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre; Tobiassen, Torbjørn; Hermansen, Øystein; Midling, Kjell Øyvind

2012

Har fangstbasert akvakultur av torsk noen konkurransefortrinn?

Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; Hermansen, Øystein; Larsen, Thomas Andre

2012

Markedsbasert høsting av fiskeressurser – Sluttrapport for 2010

Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Karlsen, Kine Mari; Bendiksen, Bjørn Inge

2011

Målrettet fangst av vill fisk

Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Dreyer, Bent

2010

Fangstsertifikat og opprinnelsesmerking for tørrfisk

Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein

2010

Følgeprosjekt LMV AS

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent

2008

Distriktskvoteordningen – Fangståret 2007

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent

2008

Distriktskvotene - hvordan styre torsken?

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent

2008