Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Oddvin Sørheim

Eg er tilsett som forskar i Nofima, og har arbeida ved instituttet sidan 1985. Forskinga mi er mest retta mot pakking av kjøt og andre matvarer, i tillegg til farge på kjøt. På dette fagområdet har eg drive forsking, oppdrag, opplæring og konsulentarbeid i mange deler av verda. For meir informasjon om gasspakking av kjøt; sjå vedlagte web-link. Andre interesser omfattar mørhet av kjøt, varmskjering av kjøt, teknologi for middagsrettar, minsking av matsvinn, kjøtproduksjon i Afrika, samt salting av kjøt og fisk med bruk av datatomograf (CT) for å måla salt. Utdanninga mi er cand.agric (1982) og dr. agric (2000), begge frå Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Tittelen på dr. avhandlinga er «Effektar av gasspakking på farge og lagringsevne for raudt kjøt». Eg har vore gjesteforskar ved Kansas State University (1989/90), Utah State University (2002) og Insititut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries i Spania (2007/08).

Oddvin har 49 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Sørheim, Oddvin; Måge, Ingrid; Larsen, Hanne; 2017: Determination of critical levels of residual oxygen to minimize discoloration of sliced packaged Norwegian salami under light display

Sørheim, Oddvin; Sanden, Karen Wahlstrøm; Berg, Per; Larsen, Hanne; 2017: Light-induced discoloration of sliced packaged salami is non-reversible

McLeod, Anette; Liland, Kristian Hovde; Haugen, John-Erik; Sørheim, Oddvin; Myhrer, Kristine S.; Holck, Askild Lorentz; 2017: Chicken fillets subjected to UV-C and pulsed UV light: Reduction of pathogenic and spoilage bacteria, and changes in sensory quality in sensory quality

Bjelanovic, Milena; Egelandsdal, Bjørg; Phung, Vinh Thanh; Langsrud, Øyvind; Sørheim, Oddvin; Hunt, Melvin; Slinde, Erik; 2016: Effects of metabolic substrates on myoglobin redox forms in packaged ground beef.

Bjelanovic, Milena; Egelandsdal, Bjørg; Phung, Vinh Thanh; Langsrud, Øyvind; Sørheim, Oddvin; Hunt, Melvin; Slinde, Erik; 2016: Effects of metabolic substrates on myoglobin redox forms in packaged ground beef

Selemani, Ismail Saidi; Eik, Lars Olav; Holand, Øystein; Ådnøy, Tormod; Mtengeti, Ephraim; Mushi, Daniel E.; Sørheim, Oddvin; 2015: Feeding Strategies for Improved Beef Productivity and Reduced GHG Emission in Tanzania: Effect of Type of Finish-Feeding on Carcass Yield and Meat Quality of Zebu Steers

Concollato, Anna; Concollato, Anna; Bjørlykke, Gry Aletta; Kvamme, Bjørn Olav; Sørheim, Oddvin; Slinde, Erik; Olsen, Rolf Erik; 2015: The Effect of Carbon Monoxide on Slaughter and Processing of Fish

Røssvoll, Elin Halbach; Sørheim, Oddvin; Heir, Even; Møretrø, Trond; Olsen, Nina Veflen; Langsrud, Solveig; 2014: Consumer preferences, internal color and reduction of shigatoxigenic Escherichia coli in cooked hamburgers

Holck, Askild Lorentz; Pettersen, Marit Kvalvåg; Moen, M.H.; Sørheim, Oddvin; 2014: Prolonged shelf life and reduced drip loss of chicken filets by the use of carbon dioxide emitters and modified atmosphere packaging

Pettersen, Marit Kvalvåg; Sørheim, Oddvin; Moen, M.H.; Holck, Askild Lorentz; 2014: Reduced liquid loss and extended shelf life of chicken filets by use of Modified atmosphere and active packaging

Røssvoll, Elin Halbach; Sørheim, Oddvin; Heir, Even; Møretrø, Trond; Olsen, Nina Veflen; Langsrud, Solveig; 2013: Cooking hamburgers at home - consumer preferences, internal color and survival of shigatoxigenic Eschericia coli

Phung, Vinh Thanh; Khatri, Mamata; Liland, Kristian Hovde; Slinde, Erik; Sørheim, Oddvin; Almøy, Trygve; Saarem, K; Egelandsdal, Bjørg; 2013: Mitochondrial oxygen consumption in permeabilized fibers and its link to colour changes in bovine M. semimembranosus muscle

Bjelanovic, Milena; Sørheim, Oddvin; Slinde, Erik; Puolanne, Eero; Isaksson, Tomas; Egelandsdal, Bjørg; 2013: Determination of the myoglobin states in ground beef using non-invasive reflectance spectrometry and multivariate regression analysis

Sørheim, Oddvin; Høy, Martin; 2013: Effects of food ingredients and oxygen exposure on premature browning in cooked beef

Olsen, Nina Veflen; Menichelli, Elena; Sørheim, Oddvin; Næs, Tormod; 2012: Likelihood of buying healthy convenience food: An at-home testing procedure for ready-to-heat meals

Bjørlykke, Gry Aletta; Kvamme, Bjørn Olav; Slinde, Erik; Sørheim, Oddvin; 2012: Use of carbon monoxide in slaughtering, processing and packaging of musclefoods

Håseth, Torunn Thauland; Sørheim, Oddvin; Høy, Martin; Egelandsdal, Bjørg; 2012: Use of computed tomography to study raw ham properties and predict salt content and distribution during dry-cured ham production

Khatri, Mamata; Phung, Vinh Thanh; Isaksson, Tomas; Sørheim, Oddvin; Slinde, Erik; Egelandsdal, Bjørg; 2012: New procedure for improving precision and accuracy of instrumental color measurements of beef

Bjørlykke, Gry Aletta; Roth, Bjørn; Sørheim, Oddvin; Kvamme, Bjørn Olav; Slinde, Erik; 2011: The effects of carbon monoxide on Atlantic salmon (Salmo solar L.)

Ottestad, Silje; Sørheim, Oddvin; Heia, Karsten; Skaret, Josefine; Wold, Jens Petter; 2011: Effects of Storage Atmosphere and Heme State on the Color and Visible Reflectance Spectra of Salmon (Salmo salar) Fillets

Sørheim, Oddvin; Olsen, Nina Veflen; 2010: Better quality packaging for long shelf life

Carton, Izaskun; Böcker, Ulrike; Ofstad, Ragni; Sørheim, Oddvin; Kohler, Achim; 2009: Monitoring Secondary Structural Changes in Salted and Smoked Salmon Muscle Myofiber Proteins by FT-IR Microspectroscopy

Håseth, Torunn Thauland; Høy, Martin; Egelandsdal, Bjørg; Sørheim, Oddvin; 2009: Nondestructive Analysis of Salt, Water, and Protein in Dried Salted Cod using Computed Tomography

Segtnan, Vegard; Høy, Martin; Sørheim, Oddvin; Kohler, Achim; Lundby, Frank; Wold, Jens Petter; Ofstad, Ragni; 2009: Noncontact Salt and Fat Distributional Analysis in Salted and Smoked Salmon Fillets Using X-ray Computed Tomography and NIR Interactance Imaging

Sørheim, Oddvin; Westad, Frank Ove; Larsen, Hanne; Alvseike, Ole; 2009: Colour of ground beef as influenced by raw materials, addition of sodium chloride and low oxygen packaging

Håseth, Torunn Thauland; Høy, Martin; Kongsro, Jørgen; Kohler, Achim; Sørheim, Oddvin; Egelandsdal, Bjørg; 2008: Determination of sodium chloride in pork meat by computed tomography at different voltages

Mushi, D.E.; Eik, Lars Olav; Sørheim, Oddvin; Ådnøy, Tormod; 2008: Effects of concentrate feeding systems, genotype and sex on productive performance and meat quality of Norwegian lambs

Mushi, D.E.; Eik, Lars Olav; Sørheim, Oddvin; Ådnøy, Tormod; Haugen, John-Erik; 2008: Effect of animal sex and time of slaughter on sensory quality of meat from Norwegian lamb

Mushi, D.E.; Eik, Lars Olav; Thomassen, Magny S.; Sørheim, Oddvin; Ådnøy, Tormod; 2008: Suitability of Norwegian short-tail lambs, Norwegian dairy goats and Cashmere goats for meat production - Carcass, meat, chemical and sensory characteristics

Eie, Thomas; Larsen, Hanne; Sørheim, Oddvin; Pettersen, Marit Kvalvåg; Hansen, Anlaug Ådland; Wold, Jens Petter; Naterstad, Kristine; Mielnik, Maria Bogumila; 2007: New technologies for extending shelf life

Håseth Thauland, Torunn; Egelandsdal, Bjørg; Bjerke, Frøydis; Sørheim, Oddvin; Sørheim, Oddvin; 2007: Computed tomography for quantitative determination of sodium chloride in ground pork and dry-cured hams

Claus, JR; Sørheim, Oddvin; 2006: Preserving pre-rigor meat functionality for beef patty production

Larsen, Hanne; Westad, Frank; Sørheim, Oddvin; Nilsen, L. H.; 2006: Determination of critical oxygen level in packages for cooked sliced ham to prevent color fading during illuminated retail display

Sørheim, Oddvin; Langsrud, Øyvind; Cornforth, Daren; Johannesen, Tom Chr; Johannessen, Tom Chr.; Slinde, Erik; Berg, Per; Nesbakken, Truls; 2006: Carbon Monoxide as a Colorant in Cooked or Fermented Sausages

Sørheim, Oddvin; Uglem, Solveig; Claus, Jim R.; Egelandsdal, Bjørg; 2006: Functional properties of pre-rigor, pre-salted ground beef chilled with solid carbon dioxide

Veberg, Annette; Sørheim, Oddvin; Moan, Johan; Iani, Vladimir; Juzenas, Petras; Nilsen, Asgeir; Wold, Jens Petter; 2006: Measurement of lipid oxidation and porphyrins in high oxygen modified atmosphere and vacuum-packed minced turkey and pork meat by fluorescence spectra and images

Veberg, Annette; Sørheim, Oddvin; Sørheim, Oddvin; Moan, Johan Emilian; Iani, Vladimir; Juzenas, Petras; Nilsen, Asgeir; Wold, Jens Petter; 2006: Measurement of lipid oxidation and porphyrins in high oxygen modified atmosphere and vacuum-packed minced turkey and pork meat by fluorescence spectra and images

John, Liza; Cornforth, Daren; Carpenter, Charles E.; Sørheim, Oddvin; Pettee, Brian; Whittier, Dick R.; 2005: Color and thiobarbituric acid values of cooked top sirloin steaks packaged in modified atmospheres of 80 % oxygen or 0.4 % carbon monoxide or vacuum

Ådnøy, Tormod; Thomassen, Magny S.; Haug, Anna; Sørheim, Oddvin; Varszegi, Zsofia; Eik, Lars Olav; 2005: Grazing on mountain pastures - does it affect meat quality in lambs?

John, Liza; Cornforth, Daren; Carpenter, Charles E.; Sørheim, Oddvin; Pettee, Brian; Whittier, Dick R.; 2004: Comparison of color and thiobarbituric acid values of cooked hamburger patties after storage of fresh beef chubs in modified atmospheres

Sørheim, Oddvin; Ofstad, Ragni; Lea, Per; 2004: Effects of carbon dioxide on yield, texture and microstructure of cooked ground beef

Sørheim, Oddvin; Hildrum, Kjell Ivar; 2002: Muscle stretching techniques for improving meat tenderness

Sørheim, Oddvin; Sørheim, Oddvin; Nissen, Hilde; Aune, Tore; Nesbakken, Truls; 2002: Carbon monoxide in meat packaging

Ådnøy, Tormod; Sørheim, Oddvin; Sørheim, Oddvin; Eik, Lars Olav; Haug, Anna; Thomassen, Magny S.; Varszegi, Zsofia; 2002: Norsk lammekjøt både sunt og godt! Lammekjøtt 2002

Sørheim, Oddvin; Idland, J; Halvorsen, E.C.; Frøystein, T.; Lea, Per; Hildrum, Kjell Ivar; 2001: Influence of beef carcass stretching and chilling rate on tenderness of m. longissimus dorsi

Kjos, Nils Petter; Øverland, Margareth; Bryhni, Eli Arnkværn; Sørheim, Oddvin; Sørheim, Oddvin; 2000: Food Waste Products in Diets for Growing-finishing Pigs: Effect on Growth Performance, Carcass Characteristics and Meat Quality

Sørheim, Oddvin; Sørheim, Oddvin; 2000: Effects of modified atmosphere packaging on colour and microbiological shelf life of red meats

Sørheim, Oddvin; Nissen, Hilde; Nesbakken, Truls; 1999: The storage life of beef and pork pakaged in an atmosphere with low carbon monoxide and high carbon dioxide

Sørheim, Oddvin; Aune, Tore; Nesbakken, Truls; 1997: Technological, hygienic and toxilogical aspects of carbon monoxide used in modified atmosphere packaging of meat