Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Odd Helge Romarheim

Jeg er leder for Nofimas Fôrteknologisenter og forsker innen ernæring og fôrteknologi. Her har jeg jobbet siden 2012. Hovedoppgaven min er å lede arbeidet ved Fôrteknologisenteret. Her tilrettelegges det for forskning innen fôrteknologi og produksjon av forsøksfôr på utstyr som er relevant for oppdrettsnæringen. Vi bistår med alt fra prosessering av ingredienser og fôr til biologiske forsøk med fisk. Jeg har utdannelsen min fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås hvor jeg studerte husdyrernæring med spesialisering innen akvakultur. I 2007 tok jeg graden PhD innen ernæring for oppdrettsfisk ved Aquaculture Protein Centre, et senter for fremdragende forskning som Nofima, Norges veterinærhøgskole og UMB stod bak. Forskningsområdene mine har i hovedsak vært effekt av nye proteinkilder for akvakulturnæringen (planter, bakteriemel, gjærsopp) og fôr- og råvareprosessering på fordøyelse, tilvekst, retensjon av næringsstoff og tarmhelse hos laksefisk.

Odd Helge har 21 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Nilsson, Astrid; Romarheim, Odd Helge; Bou, Marta; Ruyter, Bente; 2019: The long-chain monounsaturated cetoleic acid improves the efficiency of the n-3 fatty acid metabolic pathway in Atlantic salmon and human HepG2 cells

Bou, Marta; Berge, Gerd Marit; Bæverfjord, Grete; Sigholt, Trygve; Østbye, Tone-Kari K; Romarheim, Odd Helge; Hatlen, Bjarne; Leeuwis, Robin; Venegas, Claudia; Ruyter, Bente; 2017: Requirements of n-3 very long-chain PUFA in Atlantic salmon (Salmo salar L): effects of different dietary levels of EPA and DHA on fish performance and tissue composition and integrity

Skøien, Kristoffer Rist; Aas, Turid Synnøve; Alver, Morten; Romarheim, Odd Helge; Alfredsen, Jo Arve; 2016: Intrinsic settling rate and spatial diffusion properties of extruded fish feed pellets

Hatlen, Bjarne; Nordgreen, Andreas Hoel; Romarheim, Odd Helge; Aas, Turid Synnøve; Åsgård, Torbjørn Einar; 2015: Addition of yttrium oxide as digestibility marker by vacuum coating on finished pellets - A method for assessing digestibility in commercial salmon feeds?

Reveco, Felipe Eduardo Urzua; Øverland, Margareth; Romarheim, Odd Helge; Mydland, Liv Torunn; 2014: Intestinal bacterial community structure differs between healthy and inflamed intestines in Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Øverland, Margareth; Karlsson-Drangsholt, Anders; Mydland, Liv Torunn; Romarheim, Odd Helge; Skrede, Anders; 2013: Evaluation of Candida utilis, Kluyveromyces marxianus and Saccharomyces cerevisiae yeasts as protein sources in diets for Atlantic salmon (Salmo salar)

Grammes, Fabian Thomas; Reveco, Felipe Eduardo Urzua; Romarheim, Odd Helge; Landsverk, Thor; Mydland, Liv Torunn; Øverland, Margareth; 2013: Candida utilis and Chlorella vulgaris Counteract Intestinal Inflammation in Atlantic Salmon (Salmo salar L.)

Kleiveland, Charlotte Ramstad; Hult, Lene Therese Olsen; Spetalen, Signe; Kaldhusdal, Magne; Christoffersen, Trine Eker; Bengtsson, Oskar; Romarheim, Odd Helge; Jacobsen, Morten; Lea, Tor; 2013: The Noncommensal Bacterium Methylococcus capsulatus (Bath) Ameliorates Dextran Sulfate (Sodium Salt)-Induced Ulcerative Colitis by Influencing Mechanisms Essential for Maintenance of the Colonic Barrier Function

Romarheim, Odd Helge; Hetland, Dyveke L.; Skrede, Anders; Øverland, Margareth; Mydland, Liv Torunn; Landsverk, Thor; 2013: Prevention of soya-induced enteritis in Atlantic salmon (Salmo salar) by bacteria grown on natural gas is dose dependent and related to epithelial MHC II reactivity and CD8alpha+ intraepithelial lymphocytes

Romarheim, Odd Helge; Landsverk, Thor; Mydland, Liv Torunn; Skrede, Anders; Øverland, Margareth; 2013: Cell wall fractions from Methylococcus capsulatus prevent soybean meal-induced enteritis in Atlantic salmon (Salmo salar)

Mydland, Liv Torunn; Romarheim, Odd Helge; Landsverk, Thor; Skrede, Anders; Øverland, Margareth; 2011: Microbes – a sustainable aquafeed resource for the future

Romarheim, Odd Helge; Øverland, Margareth; Mydland, Liv Torunn; Skrede, Anders; Landsverk, Thor; 2011: Bacteria grown on natural gas prevent soybean meal-induced enteritis in Atlantic salmon

Sørensen, Mette; Stjepanovic, Nenand; Romarheim, Odd Helge; Krekling, Trygve; Storebakken, Trond; 2009: Soybean meal improves the physical quality of extruded fish feed

Romarheim, Odd Helge; Skrede, Anders; Penn, Michael H; Mydland, Liv Torunn; Krogdahl, Åshild; Storebakken, Trond; 2008: Lipid digestibility, bile drainage and development of morphological intestinal changes in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed diets containing defatted soybean meal

Romarheim, Odd Helge; Zhang, Chunrong; Penn, Michael H; Liu, Y.J.; Tian, Li-Xia; Skrede, Anders; Krogdahl, Åshild; Storebakken, Trond; 2008: Growth and intestinal morphology in cobia (Rachycentron canadum) fed extruded diets with two types of soybean meal partly replacing fish meal

Romarheim, Odd Helge; 2007: Nutritional responses to fish feed processing and differently pre-heated soybean meals Ernæringsmessige verknader av prosessering av fiskefôr og ulikt forvarma soyamjøl

Øverland, Margareth; Romarheim, Odd Helge; Ahlstrøm, Øystein; Storebakken, Trond; Skrede, Anders; 2007: Technical quality of dog food and salmon feed containing different bacterial protein sources and processed by different extrusion conditions

Aslaksen, Morten; Romarheim, Odd Helge; Storebakken, Trond; Skrede, Anders; 2006: Evaluation of content and digestibility of disulfide bonds and free thiols in unextruded and extruded diets containing fish meal and soybean protein sources

Romarheim, Odd Helge; Skrede, Anders; Skrede, Anders; Gao, Youling; Krogdahl, Åshild; Denstadli, Vegard; Lilleeng, Einar; Storebakken, Trond; 2006: Comparison of white flakes and toasted soybean meal partly replacing fish meal as protein source in extruded feed for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

Øverland, Margareth; Romarheim, Odd Helge; Hovin, Mariann; Storebakken, Trond; Skrede, Anders; 2006: Apparent total tract digestibility of unprocessed and extruded diets containing basic and autolyzed bacterial protein meal grown on natural gas in mink and rainbow trout

Romarheim, Odd Helge; Aslaksen, Morten; Storebakken, Trond; Krogdahl, Åshild; Skrede, Anders; 2005: Effect of extrusion on trypsin inhibitor activity and nutrient digestibility of diets based on fish meal, soybean meal and white flakes

Odd Helge har 38 andre publikasjoner i Cristin:

Ruyter, Bente; Kousoulaki, Katerina; Krasnov, Aleksei; Sissener, Nini; Simon, Cedric; Mørkøre, Turid; Bou, Marta; Østbye, Tone-Kari K; Bæverfjord, Grete; Sanden, Monica; Romarheim, Odd Helge; Carlehög, Mats; Ytrestøyl, Trine; Lufti, Esmail; Lutfi Royo, Esmail; Berge, Gerd Marit; 2019: Nye omega-3-kilder i fôr til laks

Bogevik, André Sture; Rud, Ida; Aspevik, Tone; Romarheim, Odd Helge; Samuelsen, Tor Andreas; Haugsgjerd, Bjørn Ole; Hovde, Gunnhild; Krakeli, Tor-Arne; Veiseth-Kent, Eva; Høst, Vibeke; Knutsen, Svein Halvor; Karlsen, Christian; 2019: FeedModel – SIS 2017-2019. Feed, feed intake, digestbility and microbiota in salmon

Bogevik, André Sture; Aas, Turid Synnøve; Aspevik, Tone; Romarheim, Odd Helge; Samuelsen, Tor Andreas; 2019: Disintegration stability of extruded feed affects stomach functions in Atlantic salmon

Mørkøre, Turid; Meng, Yuqiong; Romarheim, Odd Helge; Rørvik, Kjell-Arne; 2018: Effekt av mykotoksinet deoxynivalenol (DON) på organhelse og filetkvalitet av oppdrettslaks

Ruyter, Bente; Berge, Gerd Marit; Krasnov, Aleksei; Romarheim, Odd Helge; Nilsson, Astrid; Østbye, Tone-Kari K; 2018: Cetoleic acid makes pelagic fish more healthy

Ruyter, Bente; Berge, Gerd Marit; Krasnov, Aleksei; Romarheim, Odd Helge; Nilsson, Astrid; Østbye, Tone-Kari K; 2018: Pelagic species as health food

Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Krasnov, Aleksei; Romarheim, Odd Helge; Nilsson, Astrid; Ruyter, Bente; 2018: Har nordatlantiske fiskeoljer spesielle fortrinn?

Bogevik, André Sture; Aas, Turid Synnøve; Aspevik, Tone; Romarheim, Odd Helge; Samuelsen, Tor Andreas; 2018: Disintegration stability of extruded feed affects stomach functions in Atlantic salmon

Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Romarheim, Odd Helge; Nilsson, Astrid; Flesland, Ola; Ruyter, Bente; 2016: Cetoleic acid improves bioconversion of omega-3 fatty acids

Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Romarheim, Odd Helge; Nilsson, Astrid; Flesland, Ola; Ruyter, Bente; 2016: Cetoleic acid improves bioconversion of omega-3 fatty acids

Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Romarheim, Odd Helge; Nilsson, Astrid; Kristiansen, Inger Øien; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Bergum, Silje; Berge, Gerd Marit; 2016: Vil ketolinsyre (22:1n-11) fra lodde-, sild- og tobisolje føre til bedret utnyttelse av omega-3 fettsyrer?

Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Romarheim, Odd Helge; Nilsson, Astrid; Flesland, Ola; Ruyter, Bente; 2016: Ketolinsyre fra Nordatlantiske fiskeoljer bidrar til økt utnyttelse av omega-3 fettsyrer i laks og humane celler

Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Romarheim, Odd Helge; Nilsson, Astrid; Flesland, Ola; Ruyter, Bente; 2016: The cetoleic acid content of north Atlantic fish oils improves the bioconversion of omega-3 fatty acids in Atlantic salmon

Mørkøre, Turid; Larsson, Thomas; Kvellestad, Agnar Ståle; Koppang, Erling Olaf; Åsli, Magnus; Krasnov, Aleksei; Dessen, Jens-Erik; Moreno, Helena Maria; Valen, Elin Christine; Gannestad, Kjellrun Hoås; Gjerde, Bjarne; Taksdal, Torunn; Bæverfjord, Grete; Meng, Yuqiong; Heia, Karsten; Wold, Jens-Petter; Borderias, A.J.; Moghadam, Hooman; Moghadam, Hooman; Romarheim, Odd Helge; Rørvik, Kjell-Arne; 2015: Mørke flekker i laksefilet. Kunnskapsstatus og tiltak for å begrense omfanget

Mydland, Liv Torunn; Romarheim, Odd Helge; Landsverk, Thor; Skrede, Anders; Grammes, Fabian Thomas; Skugor, Stanko; Storebakken, Trond; Tauson, Anne Helene; Shearer, Karl Douglas; Helland, Ståle J.; Krogdahl, Åshild; Bakke-McKellep, Anne-Marie; Øverland, Margareth; 2013: Mikrober - en framtidig bærekraftig fôrressurs

Øverland, Margareth; Mydland, Liv Torunn; Storebakken, Trond; Skrede, Anders; Shearer, Karl Douglas; Krogdahl, Åshild; Landsverk, Thor; Kraugerud, Olav Fjeld; Sørensen, Mette; Morken, Thea; Romarheim, Odd Helge; Denstadli, Vegard; Penn, Michael H; Hansen, Jon Øvrum; Bakke-McKellep, Anne-Marie; Kortner, Trond; 2013: Økt utnyttelse av næringsstoffer og redusert effekt av antinæringsstoffer – fôrprosessering for en bedre fiskehelse

Skugor, Stanko; Mydland, Liv Torunn; Romarheim, Odd Helge; Skrede, Anders; Krasnov, Aleksei; Øverland, Margareth; Landsverk, Thor; 2012: Intestinal gene expression profiling reveals protective mechanisms conferred by feeding bacteria grown on natural gas against soybean meal induced enteritis in Atlantic salmon

Kleiveland, Charlotte Ramstad; Hult, Lene Therese Olsen; Spetalen, Signe; Kaldhusdal, Magne; Christoffersen, Trine Eker; Bengtsson, Oskar; Romarheim, Odd Helge; Jacobsen, Morten; Lea, Tor; 2012: protective role of a non-commensal methanotroph bacterium in a mouse model of colitis

Reveco, Felipe Eduardo Urzua; Romarheim, Odd Helge; Landsverk, Thor; Øverland, Margareth; Skrede, Anders; Mydland, Liv Torunn; 2012: Characterization of intestinal microbiota in Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed fish meal, soybean meal, and bacterial meal

Romarheim, Odd Helge; Øverland, Margareth; Skrede, Anders; Mydland, Liv Torunn; Hetland, Dyveke Lem; Landsverk, Thor; 2012: Protection against plant induced intestinal inflammation in Atlantic salmon (Salmo salar) by feeding bacterial meal produced from natural gas

Mydland, Liv Torunn; Romarheim, Odd Helge; Landsverk, Thor; Skrede, Anders; Øverland, Margareth; 2011: Microbes – a sustainable aquafeed resource for the future

Zhang, Yuexing; Øverland, Margareth; Shearer, Karl Douglas; Penn, Michael H; Sørensen, Mette; Denstadli, Vegard; Romarheim, Odd Helge; Storebakken, Trond; 2010: Growth, nutrient utilization, gut and liver histology of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed extruded diets including medium and high levels of lupin and pea concentrate

Romarheim, Odd Helge; Øverland, Margareth; Mydland, Liv Torunn; Mydland, Liv Torunn; Skrede, Anders; Skrede, Anders; Landsverk, Thor; 2010: Bacterial meal counteracts intestinal inflammation caused by soybean meal in Atlantic salmon

Øverland, Margareth; Romarheim, Odd Helge; Mydland, Liv Torunn; Mydland, Liv Torunn; Skrede, Anders; Skrede, Anders; Landsverk, Thor; 2010: Converting industrial co-products and natural gas into food ? potential of microbial ingredients in fish feed

Mydland, Liv Torunn; Mydland, Liv Torunn; Øverland, Margareth; Romarheim, Odd Helge; Landsverk, Thor; Skrede, Anders; Skrede, Anders; 2009: Microbial protein ? a sustainable aquafeed ingredient

Øverland, Margareth; Mydland, Liv Torunn; Romarheim, Odd Helge; Skrede, Anders; 2009: Mikrobielt protein - en fremtidig bærekraftig fôrressurs

Romarheim, Odd Helge; Mydland, Liv Torunn; Johannessen, Arild; Rag, Andreas; Skrede, Anders; Øverland, Margareth; 2008: Value added feed products for farmed fish derived from bacterial protein meal produced on natural gas

Romarheim, Odd Helge; Skrede, Anders; 2007: Varmebehandling-ernæringsmessig konsekvens for enmagede dyr

Romarheim, Odd Helge; Storebakken, Trond; Skrede, Anders; 2007: Soybean meal reduces bile acid concentration in the digesta of rainbow trout

Romarheim, Odd Helge; Storebakken, Trond; Krogdahl, Åshild; Skrede, Anders; Skrede, Anders; 2006: Soybean meal and white flakes as protein source in extruded and unextruded diets for mink, rainbow trout and cobia

Øverland, Margareth; Romarheim, Odd Helge; Storebakken, Trond; Skrede, Anders; 2006: Nutritional and technical quality of bacterial protein produced on natural gas

Romarheim, Odd Helge; Skrede, Anders; 2005: Verknad av varmebehandling på meltegrad av soyaprotein i fiskefôr

Øverland, Margareth; Romarheim, Odd Helge; Storebakken, Trond; Skrede, Anders; 2005: Øverland, M., O. H. Roarheim, T. Storebakken, & A. Skrede. 2005. BioProtein made from bacteria grown on natural gas. Effect on growth performance, meat quality and technical quality of feed

Gao, Yibo; Romarheim, Odd Helge; Storebakken, Trond; 2004: Preliminary results on the nutritional value of white flakes and defatted soybean meal partly substituting high-quality fish meal in extruded feed for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

Romarheim, Odd Helge; Hovin, Mariann; Sørensen, Mette; Skrede, Anders; Storebakken, Trond; 2004: Virkning av prosessering av fiskefôr med forskjellig innhold av Bioprotein

Romarheim, Odd Helge; Skrede, Anders; 2004: Effects of extrusion processing and replacement of fishmeal with different soy protein sources on digestibility of salmon diets

Zhang, C.; Romarheim, Odd Helge; Liu, Ye-xiang; Tian, L.; Storebakken, Trond; 2004: Preliminary results on growth and feed conversion in cobia (Rachycentron canadum) fed extruded diets with white flakesor defatted soybean meal partly substituting high-quality fish meal

Romarheim, Odd Helge; Hovin, Mariann; Skrede, Anders; Storebakken, Trond; 2003: Effect of feed extrusion and two types of bacterial protein meal on nutrient digestibility of fish feed