Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Odd Helge Romarheim

Jeg er leder for Nofimas Fôrteknologisenter og forsker innen ernæring og fôrteknologi. Her har jeg jobbet siden 2012. Hovedoppgaven min er å lede arbeidet ved Fôrteknologisenteret. Her tilrettelegges det for forskning innen fôrteknologi og produksjon av forsøksfôr på utstyr som er relevant for oppdrettsnæringen. Vi bistår med alt fra prosessering av ingredienser og fôr til biologiske forsøk med fisk. Jeg har utdannelsen min fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås hvor jeg studerte husdyrernæring med spesialisering innen akvakultur. I 2007 tok jeg graden PhD innen ernæring for oppdrettsfisk ved Aquaculture Protein Centre, et senter for fremdragende forskning som Nofima, Norges veterinærhøgskole og UMB stod bak. Forskningsområdene mine har i hovedsak vært effekt av nye proteinkilder for akvakulturnæringen (planter, bakteriemel, gjærsopp) og fôr- og råvareprosessering på fordøyelse, tilvekst, retensjon av næringsstoff og tarmhelse hos laksefisk.

Odd Helge har 20 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Bou, Marta; Berge, Gerd Marit; Bæverfjord, Grete; Sigholt, Trygve; Østbye, Tone-Kari K; Romarheim, Odd Helge; Hatlen, Bjarne; Leeuwis, Robin; Venegas, Claudia; Ruyter, Bente; 2017: Requirements of n-3 very long-chain PUFA in Atlantic salmon (Salmo salar L): effects of different dietary levels of EPA and DHA on fish performance and tissue composition and integrity

Skøien, Kristoffer Rist; Aas, Turid Synnøve; Alver, Morten; Romarheim, Odd Helge; Alfredsen, Jo Arve; 2016: Intrinsic settling rate and spatial diffusion properties of extruded fish feed pellets

Hatlen, Bjarne; Nordgreen, Andreas Hoel; Romarheim, Odd Helge; Aas, Turid Synnøve; Åsgård, Torbjørn Einar; 2015: Addition of yttrium oxide as digestibility marker by vacuum coating on finished pellets - A method for assessing digestibility in commercial salmon feeds?

Reveco, Felipe Eduardo Urzua; Øverland, Margareth; Romarheim, Odd Helge; Mydland, Liv Torunn; 2014: Intestinal bacterial community structure differs between healthy and inflamed intestines in Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Øverland, Margareth; Karlsson-Drangsholt, Anders; Mydland, Liv Torunn; Romarheim, Odd Helge; Skrede, Anders; 2013: Evaluation of Candida utilis, Kluyveromyces marxianus and Saccharomyces cerevisiae yeasts as protein sources in diets for Atlantic salmon (Salmo salar)

Grammes, Fabian Thomas; Reveco, Felipe Eduardo Urzua; Romarheim, Odd Helge; Landsverk, Thor; Mydland, Liv Torunn; Øverland, Margareth; 2013: Candida utilis and Chlorella vulgaris Counteract Intestinal Inflammation in Atlantic Salmon (Salmo salar L.)

Kleiveland, Charlotte Ramstad; Hult, Lene Therese Olsen; Spetalen, Signe; Kaldhusdal, Magne; Christoffersen, Trine Eker; Bengtsson, Oskar; Romarheim, Odd Helge; Jacobsen, Morten; Lea, Tor; 2013: The Noncommensal Bacterium Methylococcus capsulatus (Bath) Ameliorates Dextran Sulfate (Sodium Salt)-Induced Ulcerative Colitis by Influencing Mechanisms Essential for Maintenance of the Colonic Barrier Function

Romarheim, Odd Helge; Hetland, Dyveke L.; Skrede, Anders; Øverland, Margareth; Mydland, Liv Torunn; Landsverk, Thor; 2013: Prevention of soya-induced enteritis in Atlantic salmon (Salmo salar) by bacteria grown on natural gas is dose dependent and related to epithelial MHC II reactivity and CD8alpha+ intraepithelial lymphocytes

Romarheim, Odd Helge; Landsverk, Thor; Mydland, Liv Torunn; Skrede, Anders; Øverland, Margareth; 2013: Cell wall fractions from Methylococcus capsulatus prevent soybean meal-induced enteritis in Atlantic salmon (Salmo salar)

Mydland, Liv Torunn; Romarheim, Odd Helge; Landsverk, Thor; Skrede, Anders; Øverland, Margareth; 2011: Microbes – a sustainable aquafeed resource for the future

Romarheim, Odd Helge; Øverland, Margareth; Mydland, Liv Torunn; Skrede, Anders; Landsverk, Thor; 2011: Bacteria grown on natural gas prevent soybean meal-induced enteritis in Atlantic salmon

Sørensen, Mette; Stjepanovic, Nenand; Romarheim, Odd Helge; Krekling, Trygve; Storebakken, Trond; 2009: Soybean meal improves the physical quality of extruded fish feed

Romarheim, Odd Helge; Skrede, Anders; Penn, Michael H; Mydland, Liv Torunn; Krogdahl, Åshild; Storebakken, Trond; 2008: Lipid digestibility, bile drainage and development of morphological intestinal changes in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed diets containing defatted soybean meal

Romarheim, Odd Helge; Zhang, Chunrong; Penn, Michael H; Liu, Y.J.; Tian, Li-Xia; Skrede, Anders; Krogdahl, Åshild; Storebakken, Trond; 2008: Growth and intestinal morphology in cobia (Rachycentron canadum) fed extruded diets with two types of soybean meal partly replacing fish meal

Romarheim, Odd Helge; 2007: Nutritional responses to fish feed processing and differently pre-heated soybean meals Ernæringsmessige verknader av prosessering av fiskefôr og ulikt forvarma soyamjøl

Øverland, Margareth; Romarheim, Odd Helge; Ahlstrøm, Øystein; Storebakken, Trond; Skrede, Anders; 2007: Technical quality of dog food and salmon feed containing different bacterial protein sources and processed by different extrusion conditions

Aslaksen, Morten; Romarheim, Odd Helge; Storebakken, Trond; Skrede, Anders; 2006: Evaluation of content and digestibility of disulfide bonds and free thiols in unextruded and extruded diets containing fish meal and soybean protein sources

Romarheim, Odd Helge; Skrede, Anders; Skrede, Anders; Gao, Youling; Krogdahl, Åshild; Denstadli, Vegard; Lilleeng, Einar; Storebakken, Trond; 2006: Comparison of white flakes and toasted soybean meal partly replacing fish meal as protein source in extruded feed for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

Øverland, Margareth; Romarheim, Odd Helge; Hovin, Mariann; Storebakken, Trond; Skrede, Anders; 2006: Apparent total tract digestibility of unprocessed and extruded diets containing basic and autolyzed bacterial protein meal grown on natural gas in mink and rainbow trout

Romarheim, Odd Helge; Aslaksen, Morten; Storebakken, Trond; Krogdahl, Åshild; Skrede, Anders; 2005: Effect of extrusion on trypsin inhibitor activity and nutrient digestibility of diets based on fish meal, soybean meal and white flakes