Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Nina Veflen Olsen

Jeg jobber som forsker innen forbrukerområdet. Her er jeg spesielt opptatt av produktutviklingsledelse, forbrukeradferd og brukerstyrte innovasjoner. Strategiske allianser i produktutvikling, markedsorienterte-utviklingsprosesser og utviklingen av distributørmerker er noen av de temaene jeg har forsket på. Den siste tiden har interessen min beveget seg i retning av å forsøke å forstå forbrukeres dilemma i forbindelse med matvalg, og forbrukeres persepsjon og holdning til innovative produkter og prosesser. Jeg har en doktorgrad (Dr.Oecon) fra Handelshøyskolen BI, med en avhandling om inkrementell produktutvikling.

Nina Veflen har 46 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Olsen, Nina Veflen; Scholderer, Joachim; Langsrud, Solveig; 2020: Situated Food Safety Risk and the Influence of Social Norms

Olsen, Nina Veflen; Scholderer, Joachim; Elvekrok, Ingunn; 2019: Composition of Collaborative Innovation Networks: An Investigation of Process Characteristics and Outcomes

Christensen, Kasper; Scholderer, Joachim; Hersleth, Stine Alm; Kvaal, Knut; Mollestad, Torulf; Olsen, Nina Veflen; Risvik, Einar; 2018: How good are ideas identified by an Automatic idea detection system?

Christensen, Kasper; Scholderer, Joachim; Hersleth, Stine Alm; Næs, Tormod; Kvaal, Knut; Mollestad, Torulf; Olsen, Nina Veflen; Risvik, Einar; 2018: How good are ideas identified by an automatic idea detection system?

Scholderer, Joachim; Veflen, Nina; Olsen, Nina Veflen; 2018: Social norms and risk communication

Hanssen, Ole Jørgen; Vold, Mie; Schakenda, Vibeke; Tufte, Per Arne; Møller, Hanne; Skaret, Josefine; Olsen, Nina Veflen; 2017: Environmental profile, packaging intensity and food waste generation for three types of dinner meals

Asioli, Daniele; Varela, Paula; Hersleth, Margrethe; Almli, Valerie Lengard; Olsen, Nina Veflen; Næs, Tormod; 2017: A discussion of recent methodologies for combining sensory and extrinsic product properties in consumer studies

Olsen, Nina Veflen; Storstad, Oddveig; Samuelsen, Bendik Meling; Langsrud, Solveig; Hagtvedt, Therese; Ueland, Øydis; Gregersen, Fredrik Alexander; Scholderer, Joachim; 2017: Food Scares: Reflections and Reactions

Elvekrok, Ingunn; Olsen, Nina Veflen; Nilsen, Etty Ragnhild; Gausdal, Anne; 2017: Firm innovation benefits from regional triple-helix networks

Asioli, Daniele; Varela, Paula; Hersleth, Margrethe; Almli, Valerie Lengard; Olsen, Nina Veflen; Næs, Tormod; 2016: A discussion of recent methodologies for combining extrinsic and sensory properties in consumer studies

Olsen, Nina Veflen; Altintzoglou, Themistoklis; Almli, Valerie Lengard; Hersleth, Margrethe; Skuland, Aase Vorre; Honkanen, Pirjo; 2015: Dish composition: children’s mental representation and expected liking

Olsen, Nina Veflen; Christensen, Kasper; 2015: Social media, new digital technologies and their potential application in sensory and consumer research

Røssvoll, Elin; Sørheim, Oddvin; Heir, Even; Møretrø, Trond; Olsen, Nina Veflen; Langsrud, Solveig; 2014: Consumer preferences, internal color and reduction of shigatoxigenic Escherichia coli in cooked hamburgers

Olsen, Nina Veflen; Røssvoll, Elin; Langsrud, Solveig; Scholderer, Joachim; 2014: Hamburger hazards and emotions

Menichelli, Elena; Almøy, Trygve; Tomic, Oliver; Olsen, Nina Veflen; Næs, Tormod; 2014: SO-PLS as an exploratory tool for path modelling

Olsen, Nina Veflen; Bánáti, Diána; 2014: Ethies and food safety

Olsen, Nina Veflen; Gausdal, Anne; 2014: Strategic alliances in new product development: A literature review

Olsen, Nina Veflen; Motarjemi, Yasmine; 2014: Food safety assurance systems: Food safety and ethics

Røssvoll, Elin; Sørheim, Oddvin; Heir, Even; Møretrø, Trond; Olsen, Nina Veflen; Langsrud, Solveig; 2013: Cooking hamburgers at home - consumer preferences, internal color and survival of shigatoxigenic Eschericia coli

Menichelli, Elena; Kraggerud, Hilde; Olsen, Nina Veflen; Næs, Tormod; 2013: Analysing relations between specific and total liking scores

Risvik, Einar; Ueland, Øydis; Olsen, Nina Veflen; 2013: Consumer science at the interface of sensory and marketing

Scholderer, Joachim; Kugler, Jens O.; Olsen, Nina Veflen; Verbeke, Wim; 2013: Meal Mapping

Menichelli, Elena; Olsen, Nina Veflen; Meyer, Christine; Næs, Tormod; 2012: Combining extrinsic and intrisic information in consumer acceptance studies

Olsen, Nina Veflen; Menichelli, Elena; Sørheim, Oddvin; Næs, Tormod; 2012: Likelihood of buying healthy convenience food: An at-home testing procedure for ready-to-heat meals

Olsen, Nina Veflen; 2012: Interactive toolbox for product development

Olsen, Nina Veflen; 2012: The convenience consumer's dilemma

Olsen, Nina Veflen; Elvekrok, Ingunn; Nilsen, Etty Ragnhild; 2012: Drivers of food SMEs network success: 101 tales from Norway

Sonne, Anne-Mette; Grunert, Klaus gunter; Olsen, Nina Veflen; Granli, Britt Signe; Szabó, Erzsébet; Bánáti, Diána; 2012: Consumers' perceptions of HPP and PEF food products

Sørensen, Bjarne Taulo; de Barcellos, Marcia D.; Olsen, Nina Veflen; Verbeke, Wim; Scholderer, Joachim; 2012: Systems of attitudes towards production in the pork industry. A cross-national study

Endrizzi, Isabella; Menichelli, Elena; Johansen, Susanne Margrete Bølling; Olsen, Nina Veflen; Næs, Tormod; 2011: Handling of individual differences in rating-based conjoint analysis

Grunert, Klaus gunter; Wognum, Nel; Trienekens, Jacques; Wever, Mark; Olsen, Nina Veflen; Scholderer, Joachim; 2011: Consumer demand and quality assurance: segmentation basis and implications for chain governance in the pork sector

Olsen, Nina Veflen; 2011: Incremental innovation: a way to handle friction?

Olsen, Nina Veflen; Menichelli, Elena; Grunert, Klaus gunter; Sonne, Anne-Mette; Szabo, Erik Tibor; Bánáti, Diána; Næs, Tormod; 2011: Choice probability for apple juice based on novel processing techniques Investigating the choice relevance of mean-end-chains

Olsen, Nina Veflen; Menichelli, Elena; Meyer, Christine B.; Næs, Tormod; 2011: Consumers liking of private labels. An evaluation of intrinsic and extrinsic orange juice cues

Resano, Helena; Perez-Cueto, Federica J.A.; de Barcellos, Marcia D.; Olsen, Nina Veflen; Grunert, Klaus gunter; Verbeke, Wim; 2011: Consumer satisfaction with pork meat and derived products in five European countries

Olsen, Nina Veflen; Gripsrud, Geir; 2011: Comparing internal and alliance-based New Product Development processes: case studies in the food industry

Olsen, Nina Veflen; Elvekrok, Ingunn; 2010: 101 historier om innovasjon i SMB-nettverk

Olsen, Nina Veflen; Elvekrok, Ingunn; 2010: 101 historier om innovasjon i SMB-nettverk

Olsen, Nina Veflen; Grunert, Klaus gunter; Sonne, Anne-Mette; 2010: Consumer acceptance of high-pressure processing and pulsed-electric field: a review

Olsen, Nina Veflen; Sallis, James; 2010: Processes and Outcomes of Distrubutor Brand New Product Development: An Exploratory Examination

Olsen, Nina Veflen; Sijtsema, Siet J.; Hall, Gunnar; 2010: Predicting consumers' intention to consume ready-to-eat meals. The role of moral attitude

Sørheim, Oddvin; Olsen, Nina Veflen; 2010: Better quality packaging for long shelf life

Nielsen, Henriette Boel; Sonne, Anne-Mette; Grunert, Klaus; Bánáti, Diána; Pollák-Tóth, Annamária; Lakner, Zoltán; Olsen, Nina Veflen; Zontar, Tanja Pajk; Peterman, Marjana; 2009: Consumer perception of the use of high-pressure processing and pulsed electric field technologies in food production

Olsen, Nina Veflen; Sallis, James; 2006: Market scanning for new service development

Olsen, Nina Veflen; 2006: Incremental product development: Four essays on activities, resources, and actors

Olsen, Nina Veflen; Sandvik, Kåre; 2002: Årsaker til produktutviklingssuksess

Nina Veflen har 43 andre publikasjoner i Cristin:

Olsen, Nina Veflen; Lervik-Olsen, Line; 2019: Same Same but Different

Olsen, Nina Veflen; 2019: Food Scare – forbrukernes refleksjoner og reaksjoner på risikokommunikasjon

Olsen, Nina Veflen; Bloomfield, Sally; 2019: Restoring public understanding of hygiene is key to hygiene behaviour change

Ueland, Øydis; Hagtvedt, Therese; Langsrud, Solveig; Olsen, Nina Veflen; 2017: Forbrukeres matadferd på kjøkkenet

Olsen, Nina Veflen; 2016: Food Scare – hvordan forbrukere oppfatter matrisiko

Olsen, Nina Veflen; 2016: Food Scares, reflections and reactions

Olsen, Nina Veflen; 2016: Matfrykt: Forbrukeroppfatninger, risikokommunikasjon og krisehåndtering

Dalen, Gunhild Akervold; Granli, Britt Signe; Olsen, Nina Veflen; Longva, Åshild; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2015: Økologisk mat i storhusholdninger - utfordringer og muligheter

Christensen, Kasper; Hersleth, Stine Alm; Næs, Tormod; Risvik, Einar; Kvaal, Knut; Olsen, Nina Veflen; 2015: Big data provides ideas with innovation potential for the brewing industry

Olsen, Nina Veflen; Røssvoll, Elin; Langsrud, Solveig; Scholderer, Joachim; 2014: Situated risk perception

Menichelli, Elena; Almøy, Trygve; Tomic, Oliver; Olsen, Nina Veflen; Næs, Tormod; 2014: SO-PLS as an exploratory tool for path modelling

Olsen, Nina Veflen; 2014: Design Thinking and Food innovation

Olsen, Nina Veflen; 2014: From sensing to sense making. The evolution of consumer food research

Olsen, Nina Veflen; 2014: How to think like a designer? New opportunities for the baking sector

Olsen, Nina Veflen; 2014: Mattrygghet: Vet vi hva vi spiser?

Olsen, Nina Veflen; 2014: New technology and social media: Effective communication about food and health

Olsen, Nina Veflen; 2014: Vision for the future of food: New skills needed, Food Science - Innovation - Marketing: What are needed skills in tomorrow's professionals?

Olsen, Nina Veflen; Røssvoll, Elin; Langsrud, Solveig; Scholderer, Joachim; 2013: Hamburger hazards and emotions

Olsen, Nina Veflen; Røssvoll, Elin; Langsrud, Solveig; 2013: Stated likelihood of eating rare hamburgers: The role of emotions and context

Menichelli, Elena; Kraggerud, Hilde; Olsen, Nina Veflen; Næs, Tormod; 2013: The relation between specific and overall liking scores

Menichelli, Elena; Kraggerud, Hilde; Olsen, Nina Veflen; Næs, Tormod; 2013: The relation between specific and overall liking scores

Elvekrok, Ingunn; Gausdal, Anne; Nilsen, Etty Ragnhild; Olsen, Nina Veflen; 2013: What’s in it for the firm? Innovation benefits from participating in constructed regional triple-helix networks

Olsen, Nina Veflen; 2013: DLF Innovasjonspris

Olsen, Nina Veflen; 2013: Forbruker og matinnovasjon

Olsen, Nina Veflen; 2013: Innvirkning av følelser og kontekst på sannsynlighet for å spise rosa hamburgere

Olsen, Nina Veflen; 2013: Insektsnacks og larvesuppe!

Olsen, Nina Veflen; 2013: Åpen innovasjon og nettverk

Olsen, Nina Veflen; Elvekrok, Ingunn; Gausdal, Anne; Nilsen, Etty Ragnhild; Scholderer, Joachim; 2013: Vertical vs. Horizontal Networks: The implications for innovation

Olsen, Nina Veflen; Kristensen, Kasper; 2013: Crowdsourcing of Big Data: Hva betyr dette innen innovasjon?

Risvik, Einar; Olsen, Nina Veflen; 2013: Consumer science at the interface of sensory and marketing

Scholderer, Joachim; Olsen, Nina Veflen; 2013: Going beyond the ecological metaphor in marketing: An environmental gradient model of product-market fit

Olsen, Nina Veflen; Christensen, Kasper; 2013: Crowdsourcing og Big Data: Hva betyr dette innen innovasjon?

Menichelli, Elena; Kraggerud, Hilde; Olsen, Nina Veflen; Næs, Tormod; 2012: The relation between specific and overall liking scores

Menichelli, Elena; Olsen, Nina Veflen; Næs, Tormod; 2012: Combining extrinsic and intrinsic information in consumer acceptance studies

Elvekrok, Ingunn; Olsen, Nina Veflen; 2012: Critical events in cluster life cycles

Altintzoglou, Themistoklis; Olsen, Nina Veflen; Olsen, Nina Veflen; Hersleth, Margrethe; Skuland, Aase Vorre; Honkanen, Pirjo; 2012: Norwegian children’s associations to different meals based on meat, fish and vegetables; an explorative study

Risvik, Einar; Tomic, Oliver; Olsen, Nina Veflen; 2010: SEGINOVA - bedre verktøy for verdisegmentering i åpen innovasjon

Menichelli, Elena; Johansen, Susanne Margrete Bølling; Olsen, Nina Veflen; Næs, Tormod; 2010: Combining preference mapping and conjoint

Vittersø, Gunnar; Rødbotten, Marit; Olsen, Nina Veflen; Dragland, Steinar; 2005: Gulrot og kålrot. Forbrukeres oppfatninger og bruk. Rapport fra fire fokusgrupper

Olsen, Nina Veflen; 2003: Effects of Outsourcing New Product Development: An Exploratory Study

Olsen, Nina Veflen; 2003: The Effect of Narrow and Broad Market Screening on New Service Development

Olsen, Nina Veflen; 2002: The Effect of Narrow and Broad Market Screening on Product Adaptation and Spin-off Knowledge. Short vs. long-term product development success

Gripsrud, Geir; Olsen, Nina Veflen; 2001: Hvordan virker samvirker? Markedsorientering og produktuvikling i norsk landbrukssamvirke