Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Nina Solberg

Jeg jobber som overingeniør på råvare og prosess, og startet i Nofima i april 2019. Jeg skal i hovedsak jobbe med dyrking av muskel celler og analysere deres egenskaper ved hjelp av ulike molekylærbiologiske analyser. Jeg er utdannet bioteknolog ved NMBU (2001), og har en doktorgrad fra UiO/OUS innen utviklingsbiologi der jeg studerte ulike aspekter ved den kanonikale WNT signalveien og dens betydning for hjerneutviklingen hos mus (2010). Videre har jeg jobbet som postdoktor ved OUS, Rikshospitalet der jeg studerte effekten av å behandle tarmkreftceller med en kombinasjon av hemmere mot tre interagerende signalveier som alle er sentrale for å opprettholde cellevekst, både på in vitro cellesystemer og i musemodeller in vivo. Jeg har lang erfaring med dyrking av ulike primære og etablerte cellelinjer, samt et bredt spekter av molekylærbiologiske teknikker.

Nina har 12 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Hoen, Nina; Melheim, Maria; Melheim, Maria; Strand, Martin Frank; Krauss, Stefan; Olsen, Petter Angell; 2019: MEK Inhibition Induces Canonical WNT Signaling through YAP in KRAS Mutated HCT-15 Cells, and a Cancer Preventive FOXO3/FOXM1 Ratio in Combination with TNKS Inhibition

Lund, Kaja; Olsen, Cathrine Elisabeth; Wong, Judith Jing Wen; Olsen, Peter Angell; Hoen, Nina; Høgset, Anders; Krauss, Stefan; Selbo, Pål Kristian; 2017: 5-FU resistant EMT-like pancreatic cancer cells are hypersensitive to photochemical internalization of the novel endoglin-targeting immunotoxin CD105-saporin

Røberg-Larsen, Hanne; Lund, Kaja; Sæterdal, Kristina Erikstad; Solheim, Stian; Vehus, Tore; Hoen, Nina; Krauss, Stefan; Lundanes, Elsa; Wilson, Steven Ray Haakon; 2017: Mass spectrometric detection of 27-hydroxycholesterol in breast cancer exosomes

Hoen, Nina; Waaler, Jo; Lund, Kaja; Mygland, Line; Olsen, Peter Angell; Krauss, Stefan; 2017: TANKYRASE inhibition enhances the antiproliferative effect of PI3K and EGFR inhibition, mutually affecting β-CATENIN and AKT signaling in colorectal cancer

Olsen, Peter Angell; Hoen, Nina; Lund, Kaja; Vehus, Tore; Gelazauskaite, Monika; Wilson, Steven Ray Haakon; Krauss, Stefan; 2014: Implications of targeted genomic disruption of β-catenin in B×PC-3 pancreatic adenocarcinoma cells

Røberg-Larsen, Hanne; Lund, Kaja; Vehus, Tore; Hoen, Nina; Vesterdal, Caroline; Misaghian, Dorna; Olsen, Peter Angell; Krauss, Stefan; Wilson, Steven Ray Haakon; Lundanes, Elsa; 2014: Highly automated nano-LC/MS-based approach for thousand cell-scale quantification of side chain-hydroxylated oxysterols

Hoen, Nina; Krauss, Stefan; 2013: Luciferase Assay to Study the Activity of a Cloned Promoter DNA Fragment

Hoen, Nina; Machon, Ondrej; Krauss, Stefan; 2012: Characterization and functional analysis of the 5'-flanking promoter region of the mouse Tcf3 gene

Hoen, Nina; 2010: Aspects of canonical Wnt signaling in the developing mouse forebrain

Hoen, Nina; Machon, Ondrej; Krauss, Stefan; 2008: Effect of canonical Wnt inhibition in the neurogenic cortex, hippocampus, and premigratory dentate gyrus progenitor pool

Dzung, Diep; Hoen, Nina; Backman, Mattias; Machon, Ondrej; Krauss, Stefan; 2004: Characterization of the Wnt antagonists and their response to conditonally activated Wnt signalling in the developing mouse forebrain

Grindflek, Eli; Hoen, Nina; Sundvold, Hilde; Rothschild, Max; Plastow, Graham; Lien, Sigbjørn; 2004: Investigation of a peroxisome proliferator-activated receptor gamma haplotype effect on meat quality and carcass traits in pigs