Relatert innhold

  • CV
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Morgan Lillegård

Som kommunikasjonsdirektør har jeg ansvaret for all kommunikasjon og samfunnskontakt. Som et næringsrettet forskningsinstitutt er det viktig at Nofima når ut til matprodusentene med vår kunnskap. Web, media, sosiale medier, publikasjoner, faktaark, nyhetsbrev, seminar og messer er noen av de kanalene vi bruker til informasjon og kommunikasjon. Politikerne er avgjørende for de økonomiske rammene norsk forskning har til rådighet, og derfor er det viktig at de er oppdatert på det næringsnyttige arbeidet vi gjør. Jeg har også ansvaret for IT-avdelingen.Min bakgrunn har jeg som journalist og har jobbet i Nordlys, Folkebladet, VG og Bladet Tromsø. Den seks siste årene i media jobbet jeg som nyhetsredaktør i Bladet Tromsø (som i dag heter iTromsø). I 2006 gikk jeg over til kommunikasjonsfaget og har jobbet mye med merkevare- og omdømmearbeid, blant annet fem år som kommunikasjonssjef i Tromsø kommune.