Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Mona Elisabeth Pedersen

Post doc i det NFR-finansierte prosjektet ”skeletal maleformation in salmon and cod”. Prosjektet går ut på å kartlegge ektracellulær matriks/bindevevets betydning for benutvikling og mineralisering i laks. Jeg har kompetanse på bindevev i muskel i forhold til tekstur og kvalitet, og i tillegg bendannelse hos mammaler. Bindevevskomponenter som proteoglykaner, kollagener og glykosaminoglykaner har en sentral rolle i vekst og utvikling av vev. Utdannelse: Cand scient ved Universitetet i Oslo, 1995. ”Polarisert transport av syndekan-1 i MDCK-II celler” Dr. scient ved Universitetet i Oslo, 2001. Avhandling ” Connective tissue and meat tenderness”.

Mona Elisabeth har 26 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Krasnov, Aleksei; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Veiseth, Eva; Ørnsrud, Robin; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth; 2017: Utilization of H2SO4 hydrolysed phosphorous from herring bone by-products in feed for Atlantic salmon (Salmo salar) 0+ postsmolt

Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Lock, Erik-Jan; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Waagbø, Rune; Albrektsen, Sissel; 2016: Utilization of acid hydrolysed phosphorous from herring bone by-products in feed for Atlantic salmon (Salmo salar) start-feeding fry

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Kirkhus, Bente; Rødbotten, Rune; 2016: Vitamin K2 improves proliferation of bovine skeletal muscle cells in vitro

Vuong, Tram Thu; Rønning, Sissel Beate; Kolset, Svein Olav; Pedersen, Mona Elisabeth; 2016: The enzyme profiles in the connective tissue attaching pin bones to the surrounding tissue is specific in farmed salmon (Salmo salar) and cod (Gadus morhua L.).

Rønning, Sissel Beate; Østbye, Tone-Kari K; Krasnov, Aleksei; Vuong, Tram Thu; Veiseth, Eva; Kolset, Svein Olav; Pedersen, Mona Elisabeth; 2016: The role of extracellular matrix components in pin bone attachments during storage—a comparison between farmed Atlantic salmon (Salmo salar) and cod (Gadus morhua L.)

Rønning, Sissel Beate; Carlson, Cathrine Rein; Stang, Espen; Kolset, Svein Olav; Hollung, Kristin; Pedersen, Mona Elisabeth; 2015: Syndecan-4 regulates muscle differentiation and is internalized from the plasma membrane during myogenesis

Hannesson, Kirsten O.; Ytteborg, Elisabeth; Takle, Harald Rune; Enersen, Grethe; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; 2015: Sulphated glycosaminoglycans and proteoglycans in the developing vertebral column of juvenile Atlantic salmon (Salmo salar)

Pedersen, Mona Elisabeth; Vuong, Tram Thu; Rønning, Sissel Beate; Kolset, Svein Olav; 2015: Matrix metalloproteinases in fish biology and matrix turnover

Torgersen, Jacob Seilø; Koppang, Erling Olaf; Stien, Lars Helge; Kohler, Achim; Pedersen, Mona Elisabeth; Mørkøre, Turid; 2014: Soft texture of Atlantic salmon fillets is associated with glycogen accumulation

Veiseth, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel; 2013: Changes in protein abundance in the vertebral column of Atlantic salmon (Salmo salar) fed variable dietary P levels

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Andersen, Petter; Hollung, Kristin; 2013: The combination of glycosaminoglycans and fibrous proteins improves cell proliferation and early differentiation of bovine primary skeletal muscle cells

Pedersen, Mona Elisabeth; Ytteborg, Elisabeth; Kohler, Achim; Bæverfjord, Grete; Enersen, Grethe; Ruyter, Bente; Takle, Harald Rune; Hannesson, Kirsten O.; 2013: Small leucine-rich proteoglycans in the vertebrae of Atlantic salmon Salmo salar

Ytteborg, Elisabeth; Torgersen, Jacob Seilø; Pedersen, Mona Elisabeth; Helland, Ståle Johannes; Grisdale-Helland, Barbara; Takle, Harald Rune; 2013: Exercise induced mechano-sensing and Substance P mediated bone modeling in Atlantic salmon

Tingbø, Monica Gausdal; Pedersen, Mona Elisabeth; Grøndahl, Frøy; Kolset, Svein Olav; Veiseth, Eva; Enersen, Grethe; Hannesson, Kirsten O.; 2012: Type of carbohydrate in feed affects the expression of small leucine-rich proteoglycans (SLRPs), glycosaminoglycans (GAGs) and interleukins in skeletal muscle of Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Tingbø, Monica Gausdal; Pedersen, Mona Elisabeth; Kolset, Svein Olav; Enersen, Grethe; Hannesson, Kirsten O.; 2012: Lumican is a major small leucine-rich proteoglycan (SLRP) in Atlantic cod (Gadus morhua L.) skeletal muscle

Larsson, Thomas; Krasnov, Aleksei; Lerfall, Jørgen; Taksdal, Torunn; Pedersen, Mona Elisabeth; Mørkøre, Turid; 2012: Fillet quality and gene transcriptome profiling of heart tissue of Atlantic salmon with pancreas disease (PD)

Najbjerg, Heidi; Afseth, Nils Kristian; Young, Jette F.; Bertram, Hanne; Pedersen, Mona Elisabeth; Grimmer, Stine J Staavi; Vogt, Kjell Gjermund; Kohler, Achim; 2011: Monitoring cellular responses upon fatty acid exposure by Fourier transform infrared spectroscopy and Raman spectroscopy

Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ytteborg, Elisabeth; Veiseth, Eva; Enersen, Grethe; Færgestad, Ellen Mosleth; Bæverfjord, Grete; Hannesson, Kirsten O.; 2011: Matrilin-1 expression is increased in the vertebral column of Atlantic salmon (Salmo salar L.) individuals displaying spinal fusions

Ytteborg, Elisabeth; Torgersen, Jacob Seilø; Pedersen, Mona Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Hannesson, Kirsten O.; Takle, Harald Rune; 2010: Remodeling of the notochord during development of vertebral fusions in Atlantic salmon (Salmo salar)

Pedersen, Mona Elisabeth; Fortunati, Dario; Nielsen, Marit Johanne; Brorson, Sverre Henning; Lekva, Tove; Nissen-Meyer, Lise Sofie Haug; Gautvik, Vigdis Teig; Shahdafar, Aboulghassem; Gautvik, Kaare M; Jemtland, Rune; 2008: Calmodulin-dependent kinase 1 beta is expressed in the epiphyseal growth plate and regulates proliferation of mouse calvarial osteoblasts in vitro

Nissen-Meyer, Lise Sofie Haug; Jemtland, Rune; Gautvik, Vigdis Teig; Pedersen, Mona Elisabeth; Paro, R; Fortunati, Dario; Pierroz, DD; Stadelmann, VA; Reppe, Sjur; Reinholt, FP; Del Fattore, A; Rucci, N; Teti, A; Ferrari, S; Gautvik, Kaare M; 2007: Osteopenia, decreased bone formation and impaired osteoblast development in Sox4 heterozygous mice

Pedersen, Mona Elisabeth; Øzdas, Øzen Banu; Farstad, Wenche Kristin; Tverdal, Aage; Olsaker, Ingrid; 2005: Effects of bovine oviduct epithelial cells, fetal calf serum and bovine serum albumin on gene expression in single bovine embryos produced in the synthetic oviduct fluid culture system

Hannesson, KO; Pedersen, ME; Pedersen, Mona Elisabeth; Ofstad, Ragni; Kolset, Svein Olav; 2003: Breakdown of large proteoglycans in bovine intramuscular connective tissue early postmortem

Fjeldstad, Katja; Pedersen, Mona Elisabeth; Vuong, Tram Thu; Kolset, Svein Olav; Nordstrand, Line Mari; Prydz, Kristian; 2002: Sulfation in the Golgi lumen of MDCK cells is inhibited by Brefeldin A and depends on a factor present in the cytoplasm and on Golgi membranes

Eggen, Kyrre; Pedersen, Mona Elisabeth; Lea, Per; Kolset, Svein Olav; 2001: Structure and solubility of collagen and glycosaminoglycans in two bovine muscles with different textural properties

Pedersen, Mona Elisabeth; Kulseth, Mari Ann; Kolset, Svein Olav; Velleman, S.; Eggen, Kyrre; 2001: Decorin and fibromodulin expression in two bovine muscles (M. Semitendinosus and M. Psoas Major) differing in texture

Mona Elisabeth har 58 andre publikasjoner i Cristin:

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Kirkhus, Bente; Rødbotten, Rune; Lindberg, Diana; 2016: Bioaktivitet av peptidfraksjoner fra restråstoff – fremstilling, funksjon og markedsmuligheter

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Kirkhus, Bente; Rødbotten, Rune; 2016: Vitamin K2 (MK-4) has positive effect on bovine skeletal muscle cell growth in vitro

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Kirkhus, Bente; Rødbotten, Rune; 2016: Vitamin K2 improves proliferation of bovine skeletal muscle cells in vitro

Rønning, Sissel Beate; Carlson, Cathrine Rein; Høst, Vibeke; Aronsen, Jan Magnus; Liland, Kristian Hovde; Stang, Espen; Kolset, Svein Olav; Christensen, Geir Arve; Pedersen, Mona Elisabeth; 2016: Syndecan-4 is important for normal skeletal muscle fibre development

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; 2016: Hvorfor er matriksbiologi så nyttig for kjøttbransjen?

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Carlson, Cathrine Rein; 2016: Syndecan-4 in skeletal muscle development and regeneration

Ahmed, Tamer A.E.; Suso, Henri-Pierre; Schmidt, Ralf; Kenny, Enda; Pedersen, Mona Elisabeth; Vuong, Tram Thu; Rønning, Sissel Beate; Schnabelrauch, Matthias; Wartenberg, Annika; Hincke, Maxwell; 2016: Eggshell Membrane for the Development of Wound Healing Products

Kenny, Enda; Barham, Paul; Suso, Henri-Pierre; Pedersen, Mona Elisabeth; Vuong, Tram Thu; Rønning, Sissel Beate; Hart, J; Bell, Andrea; Schmidt, Ralf; 2016: Pre-clinical Effectiveness of a Novel Biological Dressing for Chronic Wounds

Lindberg, Diana; Wubshet, Sileshi Gizachew; Kirkhus, Bente; Pedersen, Mona Elisabeth; Rødbotten, Rune; Böcker, Ulrike; Berg, Ragnhild Stenberg; Rønning, Sissel Beate; 2016: Investigating the feasibility of using in vitro cell- and digestion models coupled to a bioanalytical platform for evaluation of bioactivity of peptides in meat hydrolysates

Lindberg, Diana; Wubshet, Sileshi Gizachhew; Kirkhus, Bente; Pedersen, Mona Elisabeth; Rødbotten, Rune; Böcker, Ulrike; Berg, Ragnhild Stenberg; Rønning, Sissel Beate; 2016: Investigating the feasibility of using in vitro cell- and digestion models coupled to a bioanalytical platform for evaluation of bioactivity of peptides in meat hydrolysates

Pedersen, Mona Elisabeth; Vuong, Tram Thu; 2016: Leger sår med eggeskallhinner

Pedersen, Mona Elisabeth; 2016: Proteoglycan research in food industry

Vuong, Tram Thu; Rønning, Sissel Beate; Suso, Henri-Pierre; Kenny, Enda; Schmidt, Ralf; Hart, J; Bell, Andrea; Prydz, Kristian; Pedersen, Mona Elisabeth; 2016: Eggshell Membrane – An Equivalent of Extracellular Matrix (ECM) in Avian Egg has Modulating Wound Healing Properties

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Rødbotten, Rune; Veiseth, Eva; 2015: Hva må til for å få biffen mør?

Rønning, Sissel Beate; Andersen, Petter; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; 2015: Programmed cell death (apoptosis) is induced in primary bovine skeletal muscle cells when available oxygen is removed

Rønning, Sissel Beate; Carlson, Cathrine Rein; Stang, Espen; Kolset, Svein Olav; Hollung, Kristin; Pedersen, Mona Elisabeth; 2015: Syndecan-4 is important for skeletal muscle development

Rønning, Sissel Beate; Rødbotten, Rune; Veiseth, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; 2015: Hva må til for å få biffen mør?

Rønning, Sissel Beate; Carlson, Cathrine Rein; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; Kolset, Svein Olav; Stang, Espen; 2015: Syndecan-4 in skeletal muscle development and regeneration

Rønning, Sissel Beate; Hollung, Kristin; Pedersen, Mona Elisabeth; 2015: Skeletal muscle cells undergo apoptosis when available oxygen is removed.

Rønning, Sissel Beate; Carlson, Cathrine Rein; Stang, Espen; Kolset, Svein Olav; Christensen, Geir Arve; Hollung, Kristin; Pedersen, Mona Elisabeth; 2015: Syndecan-4 is important for skeletal muscle development

Vuong, Tram Thu; Rønning, Sissel Beate; Kolset, Svein Olav; Pedersen, Mona Elisabeth; 2015: The role of connective tissue components and MMPs in pin bone attachment in salmon and cod

Rønning, Sissel Beate; Carlson, C. R.; Stang, Espen; Kolset, Svein Olav; Christensen, Geir Arve; Hollung, Kristin; Pedersen, Mona Elisabeth; 2015: Syndecan-4 in skeletal muscle development and regeneration

Rønning, Sissel Beate; Carlson, Cathrine Rein; Hollung, Kristin; Pedersen, Mona Elisabeth; Stang, Espen; Kolset, Svein Olav; Christensen, Geir Arve; 2015: Syndecan-4 in skeletal muscle development and regeneration

Rønning, Sissel Beate; Vuong, Tram Thu; Veiseth, Eva; Østbye, Tone-Kari K; Kolset, Svein Olav; Pedersen, Mona Elisabeth; 2015: A study of the firm attachment of pin bones in farmed salmon (Salmo salar) – the role of extracellular matrix components

Albrektsen, Sissel; Bæverfjord, Grete; Lock, Erik-Jan; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Veiseth, Eva; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth; 2014: Dietary impacts of marine P ingredients from herring byproducts on growth, mineralization and skeletal development in Atlantic salmon (Salmo salar L.) fry

Albrektsen, Sissel; Bæverfjord, Grete; Lock, Erik-Jan; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Veiseth, Eva; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth; 2014: Nye marine ingredienser fra sildeavskjær som P ingrediens i fôr til lakseyngel (Salmo salar L.)

Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; Krasnov, Aleksei; Takle, Harald Rune; Veiseth, Eva; Ørnsrud, Robin; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth; 2014: Utnyttelse av P fra sildeavskjær som alternativ P kilde i fôr til laksesmolt (Salmo salar L.)

Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Veiseth, Eva; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth; 2014: Økt utnyttelse av næringsstoffer fra marint restråstoff

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Andersen, Petter; Hollung, Kristin; 2014: A bovine muscle cell model system is a useful tool when studying factors important for meat quality

Pedersen, Mona Elisabeth; Vuong, Tram Thu; Østbye, Tone-Kari K; Veiseth, Eva; Larsson, Thomas; Hollung, Kristin; Kolset, Svein Olav; Rønning, Sissel Beate; 2014: Feste av pinnebein i torsk og laks - bindevevets rolle og prosesser involvert i nedbrytning av dette. Sluttrapport

Rønning, Sissel Beate; Carlson, Cathrine Rein; Kolset, Svein Olav; Stang, Espen; Hollung, Kristin; Pedersen, Mona Elisabeth; 2014: Syndecan-4 in muscel development

Rønning, Sissel Beate; Carlson, Cathrine Rein; Kolset, Svein Olav; Stang, Espen; Hollung, Kristin; Pedersen, Mona Elisabeth; 2014: Syndecan-4 is involved in regulation of muscle differentiation at multiple stages and by different mechanisms

Rønning, Sissel Beate; Carlson, Cathrine Rein; Kolset, Svein Olav; Stang, Espen; Hollung, Kristin; Pedersen, Mona Elisabeth; 2014: The cell surface proteoglycan syndecan 4 is important for in vitro muscle cell differentiation

Rønning, Sissel Beate; Hollung, Kristin; Pedersen, Mona Elisabeth; 2014: Anoxia in primary muscle cells induces apoptosis

Rønning, Sissel Beate; Vuong, Tram Thu; Østbye, Tone-Kari K; Hollung, Kristin; Veiseth, Eva; Larsson, Thomas; Kolset, Svein Olav; Pedersen, Mona Elisabeth; 2014: Feste av pinnebein i torsk og laks‐bindevevets rolle og prosesser involvert i nedbrytningen av dette

Sanden, Karen Wahlstrøm; Pedersen, Mona Elisabeth; Kohler, Achim; 2014: Investigating chondroitin sulfate in Atlantic cod using FT-IR spectroscopy

Pedersen, Mona Elisabeth; Veiseth, Eva; 2014: Låssetting av sommermakrell. Delrapport

Vold, Aud; Pedersen, Mona Elisabeth; Duinker, Arne; 2014: Låssetting av sommermakrell. Prosjektrapport fra FHF prosjekt 900866

Vold, Aud; Pedersen, Mona Elisabeth; Duinker, Arne; 2014: Låssetting av sommermakrell. Sluttrapport fra FHF prosjekt 900866

Pedersen, Mona Elisabeth; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel; 2013: Changes in protein abundance in the vertebral column of Atlantic salmon (Salmo salar) fed variable dietary P levels

Veiseth, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel; 2013: Changes in protein abundance in the vertebral column of Atlantic salmon (Salmo salar) fed variable dietary P levels

Veiseth, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel; 2013: Vertebral columns of Atlantic salmon (Salmo salar) show alterations in protein abundance due to variable dietary P level

Veiseth, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Bæverfjord, Grethe; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel; 2013: Vertebral columns of Atlantic salmon (Salmo salar) show alterations in protein abundance due to variable dietary P levels

Rønning, Sissel Beate; Hollung, Kristin; Pedersen, Mona Elisabeth; 2013: Syndecan 4 is important for in vitro muscle cell differentiation

Rønning, Sissel Beate; Kolset, Svein Olav; Carlson, Cathrine Rein; Hollung, Kristin; Pedersen, Mona Elisabeth; 2013: Syndecan-4 signaling is important for early differentiation and fusion of muscle cells in vitro

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; 2013: Apoptosis is induced in differentiated muscle cells upon oxygen removal

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; 2013: MUSCLE CELLS ENTER APOPTOSIS AFTER REMOVAL OF AVAILABLE OXYGEN

Rønning, Sissel Beate; Vuong, Tram Thu; Østbye, Tone-Kari K; Larsson, Thomas; Kolset, Svein Olav; Hollung, Kristin; Pedersen, Mona Elisabeth; 2013: Connective tissue and the attachment of pin bone in salmon and cod

Pedersen, Mona Elisabeth; 2013: CONNECTIVE TISSUE AND THE ATTACHMENT OF PIN BONE IN SALMON AND COD Why are the pin bones so firmly attached?

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; 2013: Feste av pinnebein i torsk og laks: Bindevevets rolle og prosesser involvert i nedbrytning av dette

Albrektsen, Sissel; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Bæverfjord, Grethe; Pedersen, Mona Elisabeth; Krasnov, Aleksei; Takle, Harald Rune; Veiseth, Eva; Waagbø, Rune; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; 2012: Lock Improved phosphorus utilization in Atlantic salmon (Salmo salar L.) by H2SO4 hydrolysis of minerals in fish bones

Tingbø, Monica Gausdal; Pedersen, Mona Elisabeth; Grøndahl, Frøy; Kolset, Svein Olav; Enersen, G; Enersen, Grethe; Hannesson, Kirsten O.; 2011: Expression of the small leucine-rich proteoglycans in Atlantic cod (Gadus morhua L.) skeletal muscle was altered in fish on a high-starch diet

Fortunati, Dario; Pedersen, Mona Elisabeth; Nielsen, Marit Johanne; Lekva, T; Brorson, SH; Reinholt, FP; Gautvik, Kaare M; Jemtland, R; 2007: Camkibeta mRNA is expressed in the growth plate and inhibits proliferation of primary osteoblasts in culture

Rucci, Nadia; Nissen-Meyer, Lise Sofie Haug; Jemtland, Rune; Gautvik, Vigdis Teig; Pedersen, Mona Elisabeth; Paro, Rita; Fortunati, Dario; Del Fattore, Andrea; Rufo, A; Reppe, Sjur; Pierroz, Dominique; Ferrari, Serge; Reinholt, Finn P.; Teti, Anna; Gautvik, Kaare M; 2006: Osteoblast Deficiency in sox4 Heterozygous Mice

Nissen-Meyer, Lise Sofie Haug; Paro, Rita; Pedersen, Mona Elisabeth; Fortunati, Dario; Reppe, Sjur; Brorson, Sverre Henning; Gautvik, Vigdis Teig; Teti, Anna; Reinholt, Finn P.; Jemtland, Rune; Gautvik, Kaare M; 2005: Decreased Bone Mineral Density In Adult Mice Heterozygous For The PHT-Regulated Transcription Factor Sox4 Is Associated With Suppressed Osteoblast Activity

Paro, Rita; Nissen-Meyer, Lise Sofie Haug; Fortunati, Dario; Pedersen, Mona Elisabeth; Reppe, Sjur; Gautvik, Vigdis Teig; Reinholt, Finn P.; Teti, Anna; Jemtland, Rune; Gautvik, Kaare M; 2005: Adult mice heterozygous for the transcription factor Sox4 exhibit reduced bone mineral density and suppressed osteoblast activity in culture

Pedersen, Mona Elisabeth; Fortunati, Dario; Nielsen, Marit Johanne; Brorson, Sverre Henning; Løseth, Ole-Petter; Nissen-Meyer, Lise Sofie Haug; Paro, Rita; Teti, Anna; Reinholt, Finn P.; Gautvik, Kaare M; Jemtland, Rune; 2005: Expression of CaMKIbeta mRNA in Growth Plate Chondrocytes and Metaphyseal Osteoblasts

Pedersen, Mona Elisabeth; Nielsen, Marit Johanne; Brorson, Sverre Henning; Gautvik, Kaare M; Jemtland, Rune; 2005: Ekspresjon av CaMK I beta i chondrocytter og osteoblaster