Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Mona Elisabeth Pedersen

Jeg er forsker innen området råvare og prosess, og har jobbet her siden 2006. Forskningsområde mitt er ekstracellulær matriks (ECM) biologi- og jeg har lang forskererfaring innen ulike bindevevsproblemstillinger som; skjelettdeformiteter, muskelvekst, vevsregenerering og kjøttkvalitet. Jeg jobber også med bioaktivitet av restavfall og bruk av dette til nye produkter. Bruk av eggeskallmembran til sårhelingsprodukt er et eksempel. Kollagenproteiner, proteoglykaner, karbohydratstrukturer (GAGs) og matriks metalloproteinaser (MMPer) er noen biologiske komponenter som jeg har hatt spesielt fokus på. Jeg bruker ulike cellemodeller (in vitro celledyrking), histologi, enzymmålinger (MMPer) og en rekke ulike molekylære metoder i arbeidet mitt

Mona Elisabeth har 36 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Grønlien, Krister Gjestvang; Pedersen, Mona Elisabeth; Sanden, Karen Wahlstrøm; Høst, Vibeke; Karlsen, Jan; Tønnesen, Hanne Hjorth; 2019: Collagen from Turkey (Meleagris gallopavo) tendon: A promising sustainable biomaterial for pharmaceutical use

Sanden, Karen Wahlstrøm; Kohler, Achim; Afseth, Nils Kristian; Böcker, Ulrike; Rønning, Sissel Beate; Liland, Kristian Hovde; Pedersen, Mona Elisabeth; 2019: The use of Fourier‐transform infrared spectroscopy to characterize connective tissue components in skeletal muscle of Atlantic cod (Gadus morhua L.).

Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Krasnov, Aleksei; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Veiseth-Kent, Eva; Ørnsrud, Robin; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth; 2018: Utilization of H2SO4-hydrolysed phosphorous from herring bone by-products in feed for Atlantic salmon (Salmo salar) 0+ postsmolt

Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Rønning, Sissel Beate; Rødbotten, Rune; 2018: Can postmortem proteolysis explain tenderness differences in various bovine muscles?

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Berg, Ragnhild Stenberg; Kirkhus, Bente; Rødbotten, Rune; 2018: Vitamin K2 improves proliferation and migration of bovine skeletal muscle cells in vitro

Albrektsen, Sissel; Østbye, Tone-Kari K; Pedersen, Mona Elisabeth; Ruyter, Bente; Ytteborg, Elisabeth; Ytrestøyl, Trine; 2018: Dietary impacts of sulphuric acid extracted fish bone compounds on astaxanthin utilization and muscle quality in Atlantic salmon (Salmo salar)

Vuong, Tram Thu; Rønning, Sissel Beate; Ahmed, Tamer A.E.; Brathagen, Kristiane; Brathagen, Kristiane; Høst, Vibeke; Hincke, Maxwell T.; Suso, Henri-Pierre; Pedersen, Mona Elisabeth; 2018: Processed eggshell membrane powder regulates cellular functions and increase MMP-activity important in early wound healing processes

Veiseth-Kent, Eva; Høst, Vibeke; Pedersen, Mona Elisabeth; 2018: Preparation of proliferated bovine primary skeletal muscle cells for bottom-up proteomics by LC-MSMS analysis

Vuong, Tram Thu; Rønning, Sissel Beate; Kolset, Svein Olav; Pedersen, Mona Elisabeth; 2017: The enzyme profiles in the connective tissue attaching pin bones to the surrounding tissue is specific in farmed salmon (Salmo salar) and cod (Gadus morhua L.)

Rønning, Sissel Beate; Andersen, Petter Vejle; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; 2017: Primary bovine skeletal muscle cells enters apoptosis rapidly via the intrinsic pathway when available oxygen is removed

Vuong, Tram Thu; Rønning, Sissel Beate; Suso, Henri-Pierre; Schmidt, Ralf; Prydz, Kristian; Lundström, Marlene; Moen, Anders; Pedersen, Mona Elisabeth; 2017: The extracellular matrix of eggshell displays anti-inflammatory activities through NF-κB in LPS-triggered human immune cells

Rønning, Sissel Beate; Østbye, Tone-Kari K; Krasnov, Aleksei; Vuong, Tram Thu; Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; 2017: The role of extracellular matrix components in pin bone attachments during storage-a comparison between farmed Atlantic salmon (Salmo salar) and cod (Gadus morhua L.).

Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Lock, Erik-Jan; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Waagbø, Rune; Albrektsen, Sissel; 2016: Utilization of acid hydrolysed phosphorous from herring bone by-products in feed for Atlantic salmon (Salmo salar) start-feeding fry

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Kirkhus, Bente; Rødbotten, Rune; 2016: Vitamin K2 improves proliferation of bovine skeletal muscle cells in vitro

Rønning, Sissel Beate; Østbye, Tone-Kari K; Krasnov, Aleksei; Vuong, Tram Thu; Veiseth-Kent, Eva; Kolset, Svein Olav; Pedersen, Mona Elisabeth; 2016: The role of extracellular matrix components in pin bone attachments during storage—a comparison between farmed Atlantic salmon (Salmo salar) and cod (Gadus morhua L.)

Rønning, Sissel Beate; Carlson, Cathrine Rein; Stang, Espen; Kolset, Svein Olav; Hollung, Kristin; Pedersen, Mona Elisabeth; 2015: Syndecan-4 regulates muscle differentiation and is internalized from the plasma membrane during myogenesis

Hannesson, Kirsten O.; Ytteborg, Elisabeth; Takle, Harald Rune; Enersen, Grethe; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; 2015: Sulphated glycosaminoglycans and proteoglycans in the developing vertebral column of juvenile Atlantic salmon (Salmo salar)

Pedersen, Mona Elisabeth; Vuong, Tram Thu; Rønning, Sissel Beate; Kolset, Svein Olav; 2015: Matrix metalloproteinases in fish biology and matrix turnover

Torgersen, Jacob; Koppang, Erling Olaf; Stien, Lars Helge; Kohler, Achim; Pedersen, Mona Elisabeth; Mørkøre, Turid; 2014: Soft texture of Atlantic salmon fillets is associated with glycogen accumulation

Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel; 2013: Changes in protein abundance in the vertebral column of Atlantic salmon (Salmo salar) fed variable dietary P levels

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Andersen, Petter Vejle; Hollung, Kristin; 2013: The combination of glycosaminoglycans and fibrous proteins improves cell proliferation and early differentiation of bovine primary skeletal muscle cells

Pedersen, Mona Elisabeth; Ytteborg, Elisabeth; Kohler, Achim; Bæverfjord, Grete; Enersen, Grethe; Ruyter, Bente; Takle, Harald Rune; Hannesson, Kirsten O.; 2013: Small leucine-rich proteoglycans in the vertebrae of Atlantic salmon Salmo salar

Ytteborg, Elisabeth; Torgersen, Jacob; Pedersen, Mona Elisabeth; Helland, Ståle J.; Grisdale-Helland, Barbara; Takle, Harald Rune; 2013: Exercise induced mechano-sensing and Substance P mediated bone modeling in Atlantic salmon

Tingbø, Monica Gausdal; Pedersen, Mona Elisabeth; Grøndahl, Frøy; Kolset, Svein Olav; Veiseth-Kent, Eva; Enersen, Grethe; Hannesson, Kirsten O.; 2012: Type of carbohydrate in feed affects the expression of small leucine-rich proteoglycans (SLRPs), glycosaminoglycans (GAGs) and interleukins in skeletal muscle of Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Tingbø, Monica Gausdal; Pedersen, Mona Elisabeth; Kolset, Svein Olav; Enersen, Grethe; Hannesson, Kirsten O.; 2012: Lumican is a major small leucine-rich proteoglycan (SLRP) in Atlantic cod (Gadus morhua L.) skeletal muscle

Larsson, Thomas; Krasnov, Aleksei; Lerfall, Jørgen; Taksdal, Torunn; Pedersen, Mona Elisabeth; Mørkøre, Turid; 2012: Fillet quality and gene transcriptome profiling of heart tissue of Atlantic salmon with pancreas disease (PD)

Najbjerg, Heidi; Afseth, Nils Kristian; Young, Jette F.; Bertram, Hanne; Pedersen, Mona Elisabeth; Grimmer, Stine J Staavi; Vogt, Kjell Gjermund; Kohler, Achim; 2011: Monitoring cellular responses upon fatty acid exposure by Fourier transform infrared spectroscopy and Raman spectroscopy

Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ytteborg, Elisabeth; Veiseth-Kent, Eva; Enersen, Grethe; Færgestad, Ellen Mosleth; Bæverfjord, Grete; Hannesson, Kirsten O.; 2011: Matrilin-1 expression is increased in the vertebral column of Atlantic salmon (Salmo salar L.) individuals displaying spinal fusions

Ytteborg, Elisabeth; Torgersen, Jacob; Pedersen, Mona Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Hannesson, Kirsten O.; Takle, Harald Rune; 2010: Remodeling of the notochord during development of vertebral fusions in Atlantic salmon (Salmo salar)

Pedersen, Mona Elisabeth; Fortunati, Dario; Nielsen, Marit Johanne; Brorson, Sverre Henning; Lekva, Tove; Nissen-Meyer, Lise Sofie Haug; Gautvik, Vigdis Teig; Shahdafar, Aboulghassem; Gautvik, Kaare M; Jemtland, Rune; 2008: Calmodulin-dependent kinase 1 beta is expressed in the epiphyseal growth plate and regulates proliferation of mouse calvarial osteoblasts in vitro

Nissen-Meyer, Lise Sofie Haug; Jemtland, Rune; Gautvik, Vigdis Teig; Pedersen, Mona Elisabeth; Paro, R; Fortunati, Dario; Pierroz, DD; Stadelmann, VA; Reppe, Sjur; Reinholt, FP; Del Fattore, A; Rucci, N; Teti, A; Ferrari, S; Gautvik, Kaare M; 2007: Osteopenia, decreased bone formation and impaired osteoblast development in Sox4 heterozygous mice

Pedersen, Mona Elisabeth; Øzdas, Øzen Banu; Farstad, Wenche Kristin; Tverdal, Aage; Olsaker, Ingrid; 2005: Effects of bovine oviduct epithelial cells, fetal calf serum and bovine serum albumin on gene expression in single bovine embryos produced in the synthetic oviduct fluid culture system

Hannesson, KO; Pedersen, ME; Pedersen, Mona Elisabeth; Ofstad, Ragni; Kolset, Svein Olav; 2003: Breakdown of large proteoglycans in bovine intramuscular connective tissue early postmortem

Fjeldstad, Katja; Pedersen, Mona Elisabeth; Vuong, Tram Thu; Kolset, Svein Olav; Nordstrand, Line Mari; Prydz, Kristian; 2002: Sulfation in the Golgi lumen of MDCK cells is inhibited by Brefeldin A and depends on a factor present in the cytoplasm and on Golgi membranes

Eggen, Kyrre; Pedersen, Mona Elisabeth; Lea, Per; Kolset, Svein Olav; 2001: Structure and solubility of collagen and glycosaminoglycans in two bovine muscles with different textural properties

Pedersen, Mona Elisabeth; Kulseth, Mari Ann; Kolset, Svein Olav; Velleman, S.; Eggen, Kyrre; 2001: Decorin and fibromodulin expression in two bovine muscles (M. Semitendinosus and M. Psoas Major) differing in texture

Mona Elisabeth har 78 andre publikasjoner i Cristin:

Berge, Gerd Marit; Ytteborg, Elisabeth; Østbye, Tone-Kari K; Sundh, Henrik; Rud, Ida; Sveen, Lene; Bæverfjord, Grete; Karlsen, Christian; Krasnov, Aleksei; Øgaard, Jonas; Sundell, Kristina; Pedersen, Mona Elisabeth; Halvorsen, Bente; Ruyter, Bente; 2019: Ernæringens betydning for skinn-, tarm-, og gjellehelse hos laks

Rønning, Sissel Beate; Berg, Ragnhild Stenberg; Høst, Vibeke; Veiseth-Kent, Eva; Wilhelmsen, C.R.; Haugen, E.; Suso, Henri-Pierre; Schmidt, R.; Barham, P.; Pedersen, Mona Elisabeth; 2019: Eggshell membrane is a promising biomaterial for use in tissue engineering

Pedersen, Mona Elisabeth; 2019: 3D printers and cultured meat

Pedersen, Mona Elisabeth; Rønning, Sissel Beate; 2019: 3D printers and cultured meat

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; 2019: Er det lab-dyrket kjøtt vi skal spise i fremtiden?

Sanden, Karen Wahlstrøm; Böcker, Ulrike; Querido, William; Pedersen, Mona Elisabeth; Pleshko, Nancy; 2019: Characterization of the collagen structure in Normal, Wooden Breast and Spaghetti Meat chicken fillets by histology and FTIR spectroscopy.

Rønning, Sissel Beate; Carlson, Cathrine Rein; Aronsen, Jan Magnus; Høst, Vibeke; Pisconti, Addolorate; Lunde, Marianne; Liland, Kristian Hovde; Sjaastad, Ivar; Kolset, Svein Olav; Christensen, Geir Arve; Pedersen, Mona Elisabeth; 2019: Extracellular Matrix remodeling and multiple signaling pathways are regulated by syndecan-4 during myogenesis

Pedersen, Mona Elisabeth; 2019: By-Products from Food industry and the use in serum-free media for large-scale muscle cell growth

Pedersen, Mona Elisabeth; 2019: Extracellular Matrix remodeling and multiple signaling pathways are regulated by syndecan-4 during myogenesis

Pedersen, Mona Elisabeth; Rønning, Sissel Beate; 2019: Når biologien møter matindustrien skapes ny innovasjon-nøkkelordet er estracellulær matriks

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Andreassen, Randi Christel; 2019: Slik kan cellebiologien sørge for nok mat i verden

Albrektsen, Sissel; Østbye, Tone-Kari K; Pedersen, Mona Elisabeth; Ytteborg, Elisabeth; Ruyter, Bente; Ytrestøyl, Trine; 2018: Improved astaxanthin utilization in Atlantic salmon fed sulphuric acid extracted fish bone compounds

Pedersen, Mona Elisabeth; 2018: Biomaterial and the use in tissue regeneration

Andreassen, Randi Christel; Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; 2018: Biomaterials from the food industry can be used as ingredient alternatives to fetal bovine serum (FBS) in cell cultures

Pedersen, Mona Elisabeth; Rønning, Sissel Beate; 2018: Bi-products from food industry are excellent biomaterials for use in tissue engineering

Vuong, Tram Thu; Rønning, Sissel Beate; Ahmed, Tamer A.E.; Hincke, Maxwell T.; Suso, Henri-Pierre; Schmidt, Ralf; Høst, Vibeke; Brathagen, Kristiane; Wilhelmsen, Christian R.; Pedersen, Mona Elisabeth; 2017: Avian eggshell membrane regulates MMPs and promotes wound healing

Brathagen, Kristiane; Vuong, Tram Thu; Rønning, Sissel Beate; Suso, Henri-Pierre; Schmidt, Ralf; Pedersen, Mona Elisabeth; 2017: The extracellular matrix of eggshell (ESM) regulates fibroblast properties important in wound healing

Pedersen, Mona Elisabeth; 2017: Eggshell membrane-an equivalent of ECM and with unique wound healing properties

Rønning, Sissel Beate; Carlson, Cathrine Rein; Aronsen, Jan Magnus; Høst, Vibeke; Liland, Kristian Hovde; Stang, Espen; Sjaastad, Ivar; Kolset, Svein Olav; Christensen, Geir Arve; Pedersen, Mona Elisabeth; 2017: Syndecan-4 is a skeletal muscle regenerator and is important for normal skeletal muscle fibre development.

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Berg, Ragnhild Stenberg; Kirkhus, Bente; Rødbotten, Rune; 2017: Vitamin K2 improves proliferation and migration of bovine skeletal muscle cells in vitro

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Kirkhus, Bente; Rødbotten, Rune; Lindberg, Diana; 2016: Bioaktivitet av peptidfraksjoner fra restråstoff – fremstilling, funksjon og markedsmuligheter

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Kirkhus, Bente; Rødbotten, Rune; 2016: Vitamin K2 (MK-4) has positive effect on bovine skeletal muscle cell growth in vitro

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Kirkhus, Bente; Rødbotten, Rune; 2016: Vitamin K2 improves proliferation of bovine skeletal muscle cells in vitro

Rønning, Sissel Beate; Carlson, Cathrine Rein; Høst, Vibeke; Aronsen, Jan Magnus; Liland, Kristian Hovde; Stang, Espen; Kolset, Svein Olav; Christensen, Geir Arve; Pedersen, Mona Elisabeth; 2016: Syndecan-4 is important for normal skeletal muscle fibre development

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; 2016: Hvorfor er matriksbiologi så nyttig for kjøttbransjen?

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Carlson, Cathrine Rein; 2016: Syndecan-4 in skeletal muscle development and regeneration

Ahmed, Tamer A.E.; Suso, Henri-Pierre; Schmidt, Ralf; Kenny, Enda; Pedersen, Mona Elisabeth; Vuong, Tram Thu; Rønning, Sissel Beate; Schnabelrauch, Matthias; Wartenberg, Annika; Hincke, Maxwell; 2016: Eggshell Membrane for the Development of Wound Healing Products

Kenny, Enda; Barham, Paul; Suso, Henri-Pierre; Pedersen, Mona Elisabeth; Vuong, Tram Thu; Rønning, Sissel Beate; Hart, J; Bell, Andrea; Schmidt, Ralf; 2016: Pre-clinical Effectiveness of a Novel Biological Dressing for Chronic Wounds

Lindberg, Diana; Wubshet, Sileshi Gizachew; Kirkhus, Bente; Pedersen, Mona Elisabeth; Rødbotten, Rune; Böcker, Ulrike; Berg, Ragnhild Stenberg; Rønning, Sissel Beate; 2016: Investigating the feasibility of using in vitro cell- and digestion models coupled to a bioanalytical platform for evaluation of bioactivity of peptides in meat hydrolysates

Lindberg, Diana; Wubshet, Sileshi Gizachhew; Kirkhus, Bente; Pedersen, Mona Elisabeth; Rødbotten, Rune; Böcker, Ulrike; Berg, Ragnhild Stenberg; Rønning, Sissel Beate; 2016: Investigating the feasibility of using in vitro cell- and digestion models coupled to a bioanalytical platform for evaluation of bioactivity of peptides in meat hydrolysates

Pedersen, Mona Elisabeth; Vuong, Tram Thu; 2016: Leger sår med eggeskallhinner

Pedersen, Mona Elisabeth; 2016: Proteoglycan research in food industry

Vuong, Tram Thu; Rønning, Sissel Beate; Suso, Henri-Pierre; Kenny, Enda; Schmidt, Ralf; Hart, J; Bell, Andrea; Prydz, Kristian; Pedersen, Mona Elisabeth; 2016: Eggshell Membrane – An Equivalent of Extracellular Matrix (ECM) in Avian Egg has Modulating Wound Healing Properties

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Rødbotten, Rune; Veiseth-Kent, Eva; 2015: Hva må til for å få biffen mør?

Rønning, Sissel Beate; Andersen, Petter Vejle; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; 2015: Programmed cell death (apoptosis) is induced in primary bovine skeletal muscle cells when available oxygen is removed

Rønning, Sissel Beate; Carlson, Cathrine Rein; Stang, Espen; Kolset, Svein Olav; Hollung, Kristin; Pedersen, Mona Elisabeth; 2015: Syndecan-4 is important for skeletal muscle development

Rønning, Sissel Beate; Rødbotten, Rune; Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; 2015: Hva må til for å få biffen mør?

Rønning, Sissel Beate; Carlson, Cathrine Rein; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; Kolset, Svein Olav; Stang, Espen; 2015: Syndecan-4 in skeletal muscle development and regeneration

Rønning, Sissel Beate; Hollung, Kristin; Pedersen, Mona Elisabeth; 2015: Skeletal muscle cells undergo apoptosis when available oxygen is removed.

Rønning, Sissel Beate; Carlson, Cathrine Rein; Stang, Espen; Kolset, Svein Olav; Christensen, Geir Arve; Hollung, Kristin; Pedersen, Mona Elisabeth; 2015: Syndecan-4 is important for skeletal muscle development

Vuong, Tram Thu; Rønning, Sissel Beate; Kolset, Svein Olav; Pedersen, Mona Elisabeth; 2015: The role of connective tissue components and MMPs in pin bone attachment in salmon and cod

Rønning, Sissel Beate; Carlson, C. R.; Stang, Espen; Kolset, Svein Olav; Christensen, Geir Arve; Hollung, Kristin; Pedersen, Mona Elisabeth; 2015: Syndecan-4 in skeletal muscle development and regeneration

Rønning, Sissel Beate; Carlson, Cathrine Rein; Hollung, Kristin; Pedersen, Mona Elisabeth; Stang, Espen; Kolset, Svein Olav; Christensen, Geir Arve; 2015: Syndecan-4 in skeletal muscle development and regeneration

Rønning, Sissel Beate; Vuong, Tram Thu; Veiseth-Kent, Eva; Østbye, Tone-Kari K; Kolset, Svein Olav; Pedersen, Mona Elisabeth; 2015: A study of the firm attachment of pin bones in farmed salmon (Salmo salar) – the role of extracellular matrix components

Albrektsen, Sissel; Bæverfjord, Grete; Lock, Erik-Jan; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Veiseth-Kent, Eva; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth; 2014: Dietary impacts of marine P ingredients from herring byproducts on growth, mineralization and skeletal development in Atlantic salmon (Salmo salar L.) fry

Albrektsen, Sissel; Bæverfjord, Grete; Lock, Erik-Jan; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Veiseth-Kent, Eva; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth; 2014: Nye marine ingredienser fra sildeavskjær som P ingrediens i fôr til lakseyngel (Salmo salar L.)

Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; Krasnov, Aleksei; Takle, Harald Rune; Veiseth-Kent, Eva; Ørnsrud, Robin; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth; 2014: Utnyttelse av P fra sildeavskjær som alternativ P kilde i fôr til laksesmolt (Salmo salar L.)

Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Veiseth-Kent, Eva; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth; 2014: Økt utnyttelse av næringsstoffer fra marint restråstoff

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Andersen, Petter Vejle; Hollung, Kristin; 2014: A bovine muscle cell model system is a useful tool when studying factors important for meat quality

Pedersen, Mona Elisabeth; Vuong, Tram Thu; Østbye, Tone-Kari K; Veiseth-Kent, Eva; Larsson, Thomas; Hollung, Kristin; Kolset, Svein Olav; Rønning, Sissel Beate; 2014: Feste av pinnebein i torsk og laks - bindevevets rolle og prosesser involvert i nedbrytning av dette. Sluttrapport

Rønning, Sissel Beate; Carlson, Cathrine Rein; Kolset, Svein Olav; Stang, Espen; Hollung, Kristin; Pedersen, Mona Elisabeth; 2014: Syndecan-4 in muscel development

Rønning, Sissel Beate; Carlson, Cathrine Rein; Kolset, Svein Olav; Stang, Espen; Hollung, Kristin; Pedersen, Mona Elisabeth; 2014: Syndecan-4 is involved in regulation of muscle differentiation at multiple stages and by different mechanisms

Rønning, Sissel Beate; Carlson, Cathrine Rein; Kolset, Svein Olav; Stang, Espen; Hollung, Kristin; Pedersen, Mona Elisabeth; 2014: The cell surface proteoglycan syndecan 4 is important for in vitro muscle cell differentiation

Rønning, Sissel Beate; Hollung, Kristin; Pedersen, Mona Elisabeth; 2014: Anoxia in primary muscle cells induces apoptosis

Rønning, Sissel Beate; Vuong, Tram Thu; Østbye, Tone-Kari K; Hollung, Kristin; Veiseth-Kent, Eva; Larsson, Thomas; Kolset, Svein Olav; Pedersen, Mona Elisabeth; 2014: Feste av pinnebein i torsk og laks‐bindevevets rolle og prosesser involvert i nedbrytningen av dette

Sanden, Karen Wahlstrøm; Pedersen, Mona Elisabeth; Kohler, Achim; 2014: Investigating chondroitin sulfate in Atlantic cod using FT-IR spectroscopy

Pedersen, Mona Elisabeth; Veiseth-Kent, Eva; 2014: Låssetting av sommermakrell. Delrapport

Vold, Aud; Pedersen, Mona Elisabeth; Duinker, Arne; 2014: Låssetting av sommermakrell. Prosjektrapport fra FHF prosjekt 900866

Vold, Aud; Pedersen, Mona Elisabeth; Duinker, Arne; 2014: Låssetting av sommermakrell. Sluttrapport fra FHF prosjekt 900866

Pedersen, Mona Elisabeth; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel; 2013: Changes in protein abundance in the vertebral column of Atlantic salmon (Salmo salar) fed variable dietary P levels

Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel; 2013: Changes in protein abundance in the vertebral column of Atlantic salmon (Salmo salar) fed variable dietary P levels

Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel; 2013: Vertebral columns of Atlantic salmon (Salmo salar) show alterations in protein abundance due to variable dietary P level

Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Bæverfjord, Grethe; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel; 2013: Vertebral columns of Atlantic salmon (Salmo salar) show alterations in protein abundance due to variable dietary P levels

Rønning, Sissel Beate; Hollung, Kristin; Pedersen, Mona Elisabeth; 2013: Syndecan 4 is important for in vitro muscle cell differentiation

Rønning, Sissel Beate; Kolset, Svein Olav; Carlson, Cathrine Rein; Hollung, Kristin; Pedersen, Mona Elisabeth; 2013: Syndecan-4 signaling is important for early differentiation and fusion of muscle cells in vitro

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; 2013: Apoptosis is induced in differentiated muscle cells upon oxygen removal

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; 2013: MUSCLE CELLS ENTER APOPTOSIS AFTER REMOVAL OF AVAILABLE OXYGEN

Rønning, Sissel Beate; Vuong, Tram Thu; Østbye, Tone-Kari K; Larsson, Thomas; Kolset, Svein Olav; Hollung, Kristin; Pedersen, Mona Elisabeth; 2013: Connective tissue and the attachment of pin bone in salmon and cod

Pedersen, Mona Elisabeth; 2013: CONNECTIVE TISSUE AND THE ATTACHMENT OF PIN BONE IN SALMON AND COD Why are the pin bones so firmly attached?

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; 2013: Feste av pinnebein i torsk og laks: Bindevevets rolle og prosesser involvert i nedbrytning av dette

Albrektsen, Sissel; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Bæverfjord, Grethe; Pedersen, Mona Elisabeth; Krasnov, Aleksei; Takle, Harald Rune; Veiseth-Kent, Eva; Waagbø, Rune; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; 2012: Lock Improved phosphorus utilization in Atlantic salmon (Salmo salar L.) by H2SO4 hydrolysis of minerals in fish bones

Tingbø, Monica Gausdal; Pedersen, Mona Elisabeth; Grøndahl, Frøy; Kolset, Svein Olav; Enersen, G; Enersen, Grethe; Hannesson, Kirsten O.; 2011: Expression of the small leucine-rich proteoglycans in Atlantic cod (Gadus morhua L.) skeletal muscle was altered in fish on a high-starch diet

Fortunati, Dario; Pedersen, Mona Elisabeth; Nielsen, Marit Johanne; Lekva, T; Brorson, SH; Reinholt, FP; Gautvik, Kaare M; Jemtland, R; 2007: Camkibeta mRNA is expressed in the growth plate and inhibits proliferation of primary osteoblasts in culture

Rucci, Nadia; Nissen-Meyer, Lise Sofie Haug; Jemtland, Rune; Gautvik, Vigdis Teig; Pedersen, Mona Elisabeth; Paro, Rita; Fortunati, Dario; Del Fattore, Andrea; Rufo, A; Reppe, Sjur; Pierroz, Dominique; Ferrari, Serge; Reinholt, Finn P.; Teti, Anna; Gautvik, Kaare M; 2006: Osteoblast Deficiency in sox4 Heterozygous Mice

Nissen-Meyer, Lise Sofie Haug; Paro, Rita; Pedersen, Mona Elisabeth; Fortunati, Dario; Reppe, Sjur; Brorson, Sverre Henning; Gautvik, Vigdis Teig; Teti, Anna; Reinholt, Finn P.; Jemtland, Rune; Gautvik, Kaare M; 2005: Decreased Bone Mineral Density In Adult Mice Heterozygous For The PHT-Regulated Transcription Factor Sox4 Is Associated With Suppressed Osteoblast Activity

Paro, Rita; Nissen-Meyer, Lise Sofie Haug; Fortunati, Dario; Pedersen, Mona Elisabeth; Reppe, Sjur; Gautvik, Vigdis Teig; Reinholt, Finn P.; Teti, Anna; Jemtland, Rune; Gautvik, Kaare M; 2005: Adult mice heterozygous for the transcription factor Sox4 exhibit reduced bone mineral density and suppressed osteoblast activity in culture

Pedersen, Mona Elisabeth; Fortunati, Dario; Nielsen, Marit Johanne; Brorson, Sverre Henning; Løseth, Ole-Petter; Nissen-Meyer, Lise Sofie Haug; Paro, Rita; Teti, Anna; Reinholt, Finn P.; Gautvik, Kaare M; Jemtland, Rune; 2005: Expression of CaMKIbeta mRNA in Growth Plate Chondrocytes and Metaphyseal Osteoblasts

Pedersen, Mona Elisabeth; Nielsen, Marit Johanne; Brorson, Sverre Henning; Gautvik, Kaare M; Jemtland, Rune; 2005: Ekspresjon av CaMK I beta i chondrocytter og osteoblaster