Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Mona Elisabeth Pedersen

Jeg er forsker innen området råvare og prosess, og har jobbet her siden 2006. Forskningsområde mitt er ekstracellulær matriks (ECM) biologi- og jeg har lang forskererfaring innen ulike bindevevsproblemstillinger som; skjelettdeformiteter, muskelvekst, vevsregenerering og kjøttkvalitet. Jeg jobber også med bioaktivitet av restavfall og bruk av dette til nye produkter. Bruk av eggeskallmembran til sårhelingsprodukt er et eksempel. Kollagenproteiner, proteoglykaner, karbohydratstrukturer (GAGs) og matriks metalloproteinaser (MMPer) er noen biologiske komponenter som jeg har hatt spesielt fokus på. Jeg bruker ulike cellemodeller (in vitro celledyrking), histologi, enzymmålinger (MMPer) og en rekke ulike molekylære metoder i arbeidet mitt

Mona Elisabeth har 33 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Krasnov, Aleksei; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Veiseth-Kent, Eva; Ørnsrud, Robin; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth; 2018: Utilization of H2SO4-hydrolysed phosphorous from herring bone by-products in feed for Atlantic salmon (Salmo salar) 0+ postsmolt

Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Rønning, Sissel Beate; Rødbotten, Rune; 2018: Can postmortem proteolysis explain tenderness differences in various bovine muscles?

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Berg, Ragnhild Stenberg; Kirkhus, Bente; Rødbotten, Rune; 2018: Vitamin K2 improves proliferation and migration of bovine skeletal muscle cells in vitro

Albrektsen, Sissel; Østbye, Tone-Kari K; Pedersen, Mona Elisabeth; Ruyter, Bente; Ytteborg, Elisabeth; Ytrestøyl, Trine; 2018: Dietary impacts of sulphuric acid extracted fish bone compounds on astaxanthin utilization and muscle quality in Atlantic salmon (Salmo salar)

Vuong, Tram Thu; Rønning, Sissel Beate; Ahmed, Tamer A.E.; Brathagen, Kristiane; Brathagen, Kristiane; Høst, Vibeke; Hincke, Maxwell T.; Suso, Henri-Pierre; Pedersen, Mona Elisabeth; 2018: Processed eggshell membrane powder regulates cellular functions and increase MMP-activity important in early wound healing processes

Vuong, Tram Thu; Rønning, Sissel Beate; Kolset, Svein Olav; Pedersen, Mona Elisabeth; 2017: The enzyme profiles in the connective tissue attaching pin bones to the surrounding tissue is specific in farmed salmon (Salmo salar) and cod (Gadus morhua L.)

Rønning, Sissel Beate; Andersen, Petter Vejle; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; 2017: Primary bovine skeletal muscle cells enters apoptosis rapidly via the intrinsic pathway when available oxygen is removed

Vuong, Tram Thu; Rønning, Sissel Beate; Suso, Henri-Pierre; Schmidt, Ralf; Prydz, Kristian; Lundström, Marlene; Moen, Anders; Pedersen, Mona Elisabeth; 2017: The extracellular matrix of eggshell displays anti-inflammatory activities through NF-κB in LPS-triggered human immune cells

Rønning, Sissel Beate; Østbye, Tone-Kari K; Krasnov, Aleksei; Vuong, Tram Thu; Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; 2017: The role of extracellular matrix components in pin bone attachments during storage-a comparison between farmed Atlantic salmon (Salmo salar) and cod (Gadus morhua L.).

Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Lock, Erik-Jan; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Waagbø, Rune; Albrektsen, Sissel; 2016: Utilization of acid hydrolysed phosphorous from herring bone by-products in feed for Atlantic salmon (Salmo salar) start-feeding fry

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Kirkhus, Bente; Rødbotten, Rune; 2016: Vitamin K2 improves proliferation of bovine skeletal muscle cells in vitro

Rønning, Sissel Beate; Østbye, Tone-Kari K; Krasnov, Aleksei; Vuong, Tram Thu; Veiseth-Kent, Eva; Kolset, Svein Olav; Pedersen, Mona Elisabeth; 2016: The role of extracellular matrix components in pin bone attachments during storage—a comparison between farmed Atlantic salmon (Salmo salar) and cod (Gadus morhua L.)

Rønning, Sissel Beate; Carlson, Cathrine Rein; Stang, Espen; Kolset, Svein Olav; Hollung, Kristin; Pedersen, Mona Elisabeth; 2015: Syndecan-4 regulates muscle differentiation and is internalized from the plasma membrane during myogenesis

Hannesson, Kirsten O.; Ytteborg, Elisabeth; Takle, Harald Rune; Enersen, Grethe; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; 2015: Sulphated glycosaminoglycans and proteoglycans in the developing vertebral column of juvenile Atlantic salmon (Salmo salar)

Pedersen, Mona Elisabeth; Vuong, Tram Thu; Rønning, Sissel Beate; Kolset, Svein Olav; 2015: Matrix metalloproteinases in fish biology and matrix turnover

Torgersen, Jacob; Koppang, Erling Olaf; Stien, Lars Helge; Kohler, Achim; Pedersen, Mona Elisabeth; Mørkøre, Turid; 2014: Soft texture of Atlantic salmon fillets is associated with glycogen accumulation

Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel; 2013: Changes in protein abundance in the vertebral column of Atlantic salmon (Salmo salar) fed variable dietary P levels

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Andersen, Petter Vejle; Hollung, Kristin; 2013: The combination of glycosaminoglycans and fibrous proteins improves cell proliferation and early differentiation of bovine primary skeletal muscle cells

Pedersen, Mona Elisabeth; Ytteborg, Elisabeth; Kohler, Achim; Bæverfjord, Grete; Enersen, Grethe; Ruyter, Bente; Takle, Harald Rune; Hannesson, Kirsten O.; 2013: Small leucine-rich proteoglycans in the vertebrae of Atlantic salmon Salmo salar

Ytteborg, Elisabeth; Torgersen, Jacob; Pedersen, Mona Elisabeth; Helland, Ståle J.; Grisdale-Helland, Barbara; Takle, Harald Rune; 2013: Exercise induced mechano-sensing and Substance P mediated bone modeling in Atlantic salmon

Tingbø, Monica Gausdal; Pedersen, Mona Elisabeth; Grøndahl, Frøy; Kolset, Svein Olav; Veiseth-Kent, Eva; Enersen, Grethe; Hannesson, Kirsten O.; 2012: Type of carbohydrate in feed affects the expression of small leucine-rich proteoglycans (SLRPs), glycosaminoglycans (GAGs) and interleukins in skeletal muscle of Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Tingbø, Monica Gausdal; Pedersen, Mona Elisabeth; Kolset, Svein Olav; Enersen, Grethe; Hannesson, Kirsten O.; 2012: Lumican is a major small leucine-rich proteoglycan (SLRP) in Atlantic cod (Gadus morhua L.) skeletal muscle

Larsson, Thomas; Krasnov, Aleksei; Lerfall, Jørgen; Taksdal, Torunn; Pedersen, Mona Elisabeth; Mørkøre, Turid; 2012: Fillet quality and gene transcriptome profiling of heart tissue of Atlantic salmon with pancreas disease (PD)

Najbjerg, Heidi; Afseth, Nils Kristian; Young, Jette F.; Bertram, Hanne; Pedersen, Mona Elisabeth; Grimmer, Stine J Staavi; Vogt, Kjell Gjermund; Kohler, Achim; 2011: Monitoring cellular responses upon fatty acid exposure by Fourier transform infrared spectroscopy and Raman spectroscopy

Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ytteborg, Elisabeth; Veiseth-Kent, Eva; Enersen, Grethe; Mosleth, Ellen Færgestad; Bæverfjord, Grete; Hannesson, Kirsten O.; 2011: Matrilin-1 expression is increased in the vertebral column of Atlantic salmon (Salmo salar L.) individuals displaying spinal fusions

Ytteborg, Elisabeth; Torgersen, Jacob; Pedersen, Mona Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Hannesson, Kirsten O.; Takle, Harald Rune; 2010: Remodeling of the notochord during development of vertebral fusions in Atlantic salmon (Salmo salar)

Pedersen, Mona Elisabeth; Fortunati, Dario; Nielsen, Marit Johanne; Brorson, Sverre Henning; Lekva, Tove; Nissen-Meyer, Lise Sofie Haug; Gautvik, Vigdis Teig; Shahdafar, Aboulghassem; Gautvik, Kaare M; Jemtland, Rune; 2008: Calmodulin-dependent kinase 1 beta is expressed in the epiphyseal growth plate and regulates proliferation of mouse calvarial osteoblasts in vitro

Nissen-Meyer, Lise Sofie Haug; Jemtland, Rune; Gautvik, Vigdis Teig; Pedersen, Mona Elisabeth; Paro, R; Fortunati, Dario; Pierroz, DD; Stadelmann, VA; Reppe, Sjur; Reinholt, FP; Del Fattore, A; Rucci, N; Teti, A; Ferrari, S; Gautvik, Kaare M; 2007: Osteopenia, decreased bone formation and impaired osteoblast development in Sox4 heterozygous mice

Pedersen, Mona Elisabeth; Øzdas, Øzen Banu; Farstad, Wenche Kristin; Tverdal, Aage; Olsaker, Ingrid; 2005: Effects of bovine oviduct epithelial cells, fetal calf serum and bovine serum albumin on gene expression in single bovine embryos produced in the synthetic oviduct fluid culture system

Hannesson, KO; Pedersen, ME; Pedersen, Mona Elisabeth; Ofstad, Ragni; Kolset, Svein Olav; 2003: Breakdown of large proteoglycans in bovine intramuscular connective tissue early postmortem

Fjeldstad, Katja; Pedersen, Mona Elisabeth; Vuong, Tram Thu; Kolset, Svein Olav; Nordstrand, Line Mari; Prydz, Kristian; 2002: Sulfation in the Golgi lumen of MDCK cells is inhibited by Brefeldin A and depends on a factor present in the cytoplasm and on Golgi membranes

Eggen, Kyrre; Pedersen, Mona Elisabeth; Lea, Per; Kolset, Svein Olav; 2001: Structure and solubility of collagen and glycosaminoglycans in two bovine muscles with different textural properties

Pedersen, Mona Elisabeth; Kulseth, Mari Ann; Kolset, Svein Olav; Velleman, S.; Eggen, Kyrre; 2001: Decorin and fibromodulin expression in two bovine muscles (M. Semitendinosus and M. Psoas Major) differing in texture

Mona Elisabeth har 17 andre publikasjoner i Cristin:

Berge, Gerd Marit; Ytteborg, Elisabeth; Østbye, Tone-Kari K; Sundh, Henrik; Rud, Ida; Sveen, Lene; Bæverfjord, Grete; Karlsen, Christian Renè; Krasnov, Aleksei; Øgaard, Jonas; Sundell, Kristina; Pedersen, Mona Elisabeth; Halvorsen, Bente; Ruyter, Bente; 2019: Ernæringens betydning for skinn-, tarm-, og gjellehelse hos laks

Veiseth-Kent, Eva; Høst, Vibeke; Pedersen, Mona Elisabeth; 2018: Preparation of proliferated bovine primary skeletal muscle cells for bottom-up proteomics by LC-MSMS analysis

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Kirkhus, Bente; Rødbotten, Rune; Lindberg, Diana; 2016: Bioaktivitet av peptidfraksjoner fra restråstoff – fremstilling, funksjon og markedsmuligheter

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; 2016: Hvorfor er matriksbiologi så nyttig for kjøttbransjen?

Pedersen, Mona Elisabeth; Vuong, Tram Thu; 2016: Leger sår med eggeskallhinner

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Rødbotten, Rune; Veiseth-Kent, Eva; 2015: Hva må til for å få biffen mør?

Rønning, Sissel Beate; Rødbotten, Rune; Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; 2015: Hva må til for å få biffen mør?

Albrektsen, Sissel; Bæverfjord, Grete; Lock, Erik-Jan; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Veiseth-Kent, Eva; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth; 2014: Nye marine ingredienser fra sildeavskjær som P ingrediens i fôr til lakseyngel (Salmo salar L.)

Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; Krasnov, Aleksei; Takle, Harald Rune; Veiseth-Kent, Eva; Ørnsrud, Robin; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth; 2014: Utnyttelse av P fra sildeavskjær som alternativ P kilde i fôr til laksesmolt (Salmo salar L.)

Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Veiseth-Kent, Eva; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth; 2014: Økt utnyttelse av næringsstoffer fra marint restråstoff

Pedersen, Mona Elisabeth; Vuong, Tram Thu; Østbye, Tone-Kari K; Veiseth-Kent, Eva; Larsson, Thomas; Hollung, Kristin; Kolset, Svein Olav; Rønning, Sissel Beate; 2014: Feste av pinnebein i torsk og laks - bindevevets rolle og prosesser involvert i nedbrytning av dette. Sluttrapport

Pedersen, Mona Elisabeth; Veiseth-Kent, Eva; 2014: Låssetting av sommermakrell. Delrapport

Vold, Aud; Pedersen, Mona Elisabeth; Duinker, Arne; 2014: Låssetting av sommermakrell. Prosjektrapport fra FHF prosjekt 900866

Vold, Aud; Pedersen, Mona Elisabeth; Duinker, Arne; 2014: Låssetting av sommermakrell. Sluttrapport fra FHF prosjekt 900866

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; 2013: Feste av pinnebein i torsk og laks: Bindevevets rolle og prosesser involvert i nedbrytning av dette

Fortunati, Dario; Pedersen, Mona Elisabeth; Nielsen, Marit Johanne; Lekva, T; Brorson, SH; Reinholt, FP; Gautvik, Kaare M; Jemtland, R; 2007: Camkibeta mRNA is expressed in the growth plate and inhibits proliferation of primary osteoblasts in culture

Paro, Rita; Nissen-Meyer, Lise Sofie Haug; Fortunati, Dario; Pedersen, Mona Elisabeth; Reppe, Sjur; Gautvik, Vigdis Teig; Reinholt, Finn P.; Teti, Anna; Jemtland, Rune; Gautvik, Kaare M; 2005: Adult mice heterozygous for the transcription factor Sox4 exhibit reduced bone mineral density and suppressed osteoblast activity in culture