Relatert innhold

  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Mats har 20 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Holck, Askild Lorentz; Liland, Kristian Hovde; Drømtorp, Signe Marie; Drømtorp, Signe; Carlehög, Mats; McLeod, Anette; 2018: Comparison of UV-C and pulsed UV light treatments for reduction of salmonella, listeria monocytogenes, and enterohemorrhagic Escherichia coli on eggs

Varela, Paula; Antúnez, Lucía; Carlehög, Mats; Alcaire, Florencia; Castura, J.C; Berget, Ingunn; Giménez, Ana; Næs, Tormod; Ares, Gastón; 2018: What is dominance? An exploration of the concept in TDS tests with trained assessors and consumers

Heir, Even; Liland, Kristian Hovde; Carlehög, Mats; Holck, Askild Lorentz; 2018: Reduction and inhibition of Listeria monocytogenes in cold-smoked salmon by Verdad N6, a buffered vinegar fermentate, and UV-C treatments

Holck, Askild Lorentz; Liland, Kristian Hovde; Carlehög, Mats; Heir, Even; 2018: Reductions of Listeria monocytogenes on cold-smoked and raw salmon fillets by UV-C and pulsed UV light

Stormo, Svein Kristian; Skåra, Torstein; Skipnes, Dagbjørn; Sone, Izumi; Carlehög, Mats; Heia, Karsten; Skjelvareid, Martin Hansen; 2018: In-Pack Surface Pasteurization of Capture-Based, Pre-Rigor Filleted Atlantic Cod (Gadus morhua)

Varela, Paula; Berget, Ingunn; Hersleth, Margrethe; Carlehög, Mats; Asioli, Daniele; Næs, Tormod; 2017: Projective mapping based on choice or preference: An affective approach to projective mapping

Altintzoglou, Themistoklis; Skuland, Aase Vorre; Carlehög, Mats; Sone, Izumi; Heide, Morten; Honkanen, Pirjo; 2015: Providing a food choice option increases children’s liking of fish as part of a meal

Rødbotten, Marit; Carlehög, Mats; 2015: Metoder for objektiv bedømmelse

Altintzoglou, Themistoklis; Heide, Morten; Carlehög, Mats; 2014: French consumer profiles' reactions to information on cod fillet products

James, Philip; Vasilyev, Roman; Siikavuopio, Sten Ivar; Kovatcheva, Nikolina; Samuelsen, Tor Andreas; Mundheim, Harald; Carlehög, Mats; 2013: The effects of varying the percentage of herring versus salmon protein in manufactured diets on the survival, meat content, hepatosomatic index and meat sensory quality of adult red king crab Paralithodes camtschaticus held in captivity

Altintzoglou, Themistoklis; Nøstvold, Bjørg Helen; Carlehög, Mats; Heide, Morten; Østli, Jens; Egeness, Finn-Arne; 2012: The influence of labelling on consumers' evaluations of fresh and thawed cod fillets in England

Otterå, Håkon Magne; Carlehög, Mats; Karlsen, Ørjan; Akse, Leif; Borthen, Jørgen; Eilertsen, Guro; 2007: Effect of diet and season on quality of farmed Atlantic cod (Gadus morhua L)

Siikavuopio, Sten Ivar; Dale, Trine; Carlehög, Mats; 2007: SENSORY QUALITY OF GONADS FROM THE GREEN SEA URCHIN, STRONGYLOCENTROTUS DROEBACHIENSIS, FED DIFFERENT DIETS

Barat, José Manuel; Gallart-Jornet, Lorena; Andrés, A.; Akse, Leif; Carlehög, Mats; Skjerdal, Olaug Taran; 2006: Influence of cod freshness on the salting, drying and desalting stages

Guillerm-Regost, Christelle; Haugen, Trine; Ragnar, Nortvedt; Nortvedt, Ragnar; Carlehög, Mats; Lunestad, Bjørn-Tore; Lunestad, Bjørn Tore; Kiessling, Anders; Rørå, Mia B.; 2006: Quality characterization of farmed Atlantic halibut during ice storage

Esaiassen, Margrethe; Østli, Jens; Joensen, Sjurdur; Prytz, Kristian; Olsen, Jan-Vidar; Carlehög, Mats; Elvevoll, Edel Oddny; Richardsen, Roger; 2005: Brining of cod fillets: effects of phosphate, salt, glucose, ascorbate and starch on yield, sensory quality and consumers liking

Esaiassen, Margrethe; Nilsen, Heidi; Joensen, Sjurdur; Skjerdal, Taran; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro; Gundersen, Bjørn; Elvevoll, Edel Oddny; 2004: Effects of Catching Methods on Quality Changes during Storage of Cod (Gadus morhua)

Olsson, Gunn Berit; Olsen, Ragnar Ludvig; Carlehög, Mats; Ofstad, Ragni; 2003: Seasonal variations in chemical and sensory characteristics of farmed and wild Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus)

Gildberg, Asbjørn; Arnesen, Jan-Arne; Carlehög, Mats; 2002: Utilisation of cod backbone by biochemical fractionation

Luten, Joop; Kole, Adriaan; Schelvis, Rian; Veldman, Martine; Heide, Morten; Carlehög, Mats; Akse, Leif; 2002: Evaluation of wild cod versus wild caught, farmed raised cod from Norway by Dutch consumers

Mats har 28 andre publikasjoner i Cristin:

Ruyter, Bente; Kousoulaki, Katerina; Krasnov, Aleksei; Sissener, Nini; Simon, Cedric; Mørkøre, Turid; Bou, Marta; Østbye, Tone-Kari K; Bæverfjord, Grete; Sanden, Monica; Romarheim, Odd Helge; Carlehög, Mats; Ytrestøyl, Trine; Lufti, Esmail; Lutfi Royo, Esmail; Berge, Gerd Marit; 2019: Nye omega-3-kilder i fôr til laks

Lorentzen, Grete Elisabeth; Heia, Karsten; Skjelvareid, Martin Hansen; Lea, Per; Carlehög, Mats; 2016: Holdbarhet på klippfisk Langtidslagring av klippfisk – kartlegging av kvalitetsegenskaper (AP3)

Skåra, Torstein; Skåra, Ragnhild; Carlehög, Mats; Lea, Per; Gildberg, Asbjørn; Jessen, Flemming; Nielsen, Henrik Hauch; 2014: Alternativ produksjon av matjessild. Prosessutvikling og oppskalering

Skåra, Torstein; Stormo, Svein Kristian; Carlehög, Mats; Lea, Per; Gildberg, Asbjørn; Jessen, Flemming; Nielsen, Henrik Hauch; 2014: Alternativ produksjon av matjessild. Del 2: NVG sild

Skåra, Torstein; Carlehög, Mats; Skaret, Josefine; Gildberg, Asbjørn; Jessen, Flemming; Nielsen, Henrik Hauck; Løvdal, Trond; 2013: Alternativ produksjon av Matjessild. Del 1: Nordsjøsild

Heia, Karsten; Sivertsen, Agnar Holten; Wold, Jens-Petter; Ottestad, Silje; Böcker, Ulrike; Carlehög, Mats; Altintzoglou, Themistoklis; Sone, Izumi; Gundersen, Bjørn; 2012: Automatisk kvalitetsdifferensiering av laksefilet

Heide, Morten; Altintzoglou, Themistoklis; Carlehög, Mats; Nøstvold, Bjørg Helen; 2011: Franske forbrukeres oppfatning av fersk og tint filet fra torsk

Arnesen, Jan-Arne; Carlehög, Mats; Gildberg, Asbjørn; 2011: Økt holdbarhet av fiskefilet ved gelatin-coating

Esaiassen, Margrethe; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Østli, Jens; 2011: Kvalitetsforskjeller på fersk og tint filet fra torsk: Objektive målinger

Akse, Leif; Birkeland, Sveinung; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro; Dahl, Reidun Wenche; 2011: Røkt laks – salttype og saltkonsentrasjon. Analyser av 6 røkte lakseprodukter

Heide, Morten; Carlehög, Mats; 2011: Nye rekeprodukter til det norske markedet Utvikling av middagsretter med pillede reker som ingrediens

Siikavuopio, Sten Ivar; Martinsen, Gustav; Stenberg, Even; Jakobsen, Ronny Andre; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro; 2011: Kongekrabbe – foredling og industriell bearbeiding

Joensen, Sjurdur; Martinsen, Gustav; Akse, Leif; Gundersen, Bjørn; Eilertsen, Guro; Carlehög, Mats; Aune, Tone Friis; 2010: Injisering som første del i salteprosessen

Rødbotten, Marit; Rødbotten, Marit; Skaret, Josefine; Esaiassen, Margrethe; Carlehög, Mats; Carlehøg, Mats; Tomic, Oliver; Lea, Per; Næs, Tormod; Østli, Jens; 2010: Fersk torskefilet med en kvalitet som forbrukere vil ha: Hvordan kan den beskrives sensorisk?

Herland, Hilde; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro; 2009: Pre-rigor filetering av oppdrettstorsk; Holdbarhet og kvalitet under kjølelagring

Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro; Dahl, Reidun Wenche; 2008: Frysing av pre-rigor laksefilet- kvalitet og holdbarhet under fryselagring og etter tining

Carlehög, Mats; Joensen, Sjurdur; Eilertsen, Guro; Dahl, Reidun Wenche; 2007: Utvanning av klippfisk: - effekt av temperatur, antall vannskift, vannmengde, tid og utjevningslake

Akse, Leif; Carlehög, Mats; Tobiassen, Torbjørn; Eilertsen, Guro; Dahl, Reidun Wenche; 2007: Pre-rigor kjølt laksefilet - Sensorisk kvalitet og holdbarhet

Siikavuopio, Sten Ivar; Dale, Trine; Carlehög, Mats; 2007: Mellomlagring av levende kongsnegl (Buccinum undatum). Effekt av lagringstemperatur på overlevelse og kvalitet

Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro; Akse, Leif; 2006: Totalutnyttelse av marint restråstoff - Utnyttelse av lever fra oppdrettstorsk til konsum

Dale, Trine; Siikavuopio, Sten Ivar; Aksnes, Anders; Hope, Britt; Gebauer, Ruth; Gebauer, Ruth; Carlehög, Mats; 2006: Smak og tekstur på kråkebollegonader. Forholdet mellom biokjemisk sammensetning og produktkvalitet

Joensen, Sjurdur; Carlehög, Mats; Lauritzsen, Kristin; Eilertsen, Guro; Esaiassen, Margrethe; 2006: Smak, lukt og konsistens på klippfisk - Effekter av ulike typer råstoff og saltmodningstemperaturer. Et ledd i markedsdrevet produktutvikling

Albrektsen, Sissel; Carlehög, Mats; Gundersen, Bjørn; Eilertsen, Guro; Olsson, Gunn Berit; Tobiassen, Torbjørn; Sveier, Harald; Herland, Hilde; 2005: Effekt av ulike fôrråvarer på vekst og fôrutnyttelse, og for muskelkvalitet og sensoriske egenskaper i oppdrettet torsk. Sluttrapport til Innovasjon Norge. Prosjektperiode: 2003 - 2005

Joensen, Sjurdur; Carlehög, Mats; Lauritzsen, Kristin; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro; Sivertsen, Agnar Holten; Akse, Leif; Bjørkevoll, Ingebrigt; 2005: Sensorisk kvalitet på modnet saltfisk og klippfisk. Effekter av råstoff, saltemetoder og lagringstid

Bjørkevoll, Ingebrigt; Olsen, Jan-Vidar; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro; 2003: Utvanning av saltfisk og klippfisk. Optimalisering av utvanningsprosessen for saltfiskfilet

Bjørkevoll, Ingebrigt; Richardsen, Roger; Dahl, Reidun Wenche; Carlehög, Mats; 2002: Kvalitetsanalyser av sild. Vakuumpakking av rund sild og sildefilet tilsatt lake før fryselagring

Siikavuopio, Sten Ivar; Dale, Trine; Carlehög, Mats; 2002: Effekt av fôrsammensetning og fôringsregime på gonade-kvalitet hos oppfôret kråkebolle (Strongylocentrotus droebachiensis)

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Olsen, Jan Vidar; Carlehög, Mats; Skjerdal, Taran; 2000: Utvanning av klippfisk