Relatert innhold

  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Mats Carlehøg har 56 publikasjoner ved Nofima:

Effect of liquid absorbent pads and packaging parameters on drip loss and quality of chicken breast fillets

Pettersen, Marit Kvalvåg; Nilsen-Nygaard, Julie; Hansen, Anlaug Ådland; Carlehög, Mats; Liland, Kristian Hovde

2021

Improved control of Listeria monocytogenes during storage of raw salmon by treatment with the fermentate Verdad N6 and nisin

Heir, Even; Solberg, Lars Erik; Carlehög, Mats; Moen, Birgitte; Jensen, Merete Rusås; Holck, Askild Lorentz

2021

Microalgal Schizochytrium limacinum Biomass Improves Growth and Filet Quality When Used Long-Term as a Replacement for Fish Oil, in Modern Salmon Diets

Kousoulaki, Katerina; Berge, Gerd Marit; Mørkøre, Turid; Krasnov, Aleksei; Bæverfjord, Grete; Ytrestøyl, Trine; Carlehög, Mats; Sweetman, John; Ruyter, Bente

2020

The effects of a pilot-scale steam decontamination system on the hygiene and sensory quality of chicken carcasses

Kure, Cathrine F.; Axelsson, Lars Torsten; Carlehög, Mats; Måge, Ingrid; Jensen, Merete Rusås; Holck, Askild Lorentz

2020

Test av verktøy for kontroll med Listeria i laks og lakseprodukter. Faglig sluttrapport

Heir, Even; Holck, Askild Lorentz; Carlehög, Mats; Henriksen, Edgar; Solberg, Lars Erik; Jensen, Merete Rusås; Liland, Kristian Hovde; Moen, Birgitte

2020

The Impact of Residual O2, Temperature, and Light at Display on Sensory Attributes of Sliced, Packaged Salami

Øvrum Gaarder, Mari; Carlehög, Mats; Berg, Per; Sørheim, Oddvin; Larsen, Hanne

2019

Holdbarhetskriterier for tørrfisk – forprosjekt. Faglig sluttrapport

Joensen, Sjúrður; Carlehög, Mats; Heia, Karsten; Martinsen, Gustav

2019

Nye omega-3-kilder i fôr til laks

Ruyter, Bente; Kousoulaki, Katerina; Krasnov, Aleksei; Sissener, Nini; Simon, Cedric; Mørkøre, Turid; Bou, Marta; Østbye, Tone-Kari K; Bæverfjord, Grete; Sanden, Monica; Romarheim, Odd Helge; Carlehög, Mats; Ytrestøyl, Trine; Lutfi Royo, Esmail; Berge, Gerd Marit

2019

In-Pack Surface Pasteurization of Capture-Based, Pre-Rigor Filleted Atlantic Cod (Gadus morhua)

Stormo, Svein Kristian; Skåra, Torstein; Skipnes, Dagbjørn; Sone, Izumi; Carlehög, Mats; Heia, Karsten; Skjelvareid, Martin Hansen

2018

Reductions of Listeria monocytogenes on cold-smoked and raw salmon fillets by UV-C and pulsed UV light

Holck, Askild Lorentz; Liland, Kristian Hovde; Carlehög, Mats; Heir, Even

2018

What is dominance? An exploration of the concept in TDS tests with trained assessors and consumers

Varela, Paula ; Antúnez, Lucía; Carlehög, Mats; Alcaire, Florencia; Castura, J.C; Berget, Ingunn; Giménez, Ana; Næs, Tormod; Ares, Gastón

2018

Projective mapping based on choice or preference: An affective approach to projective mapping

Varela, Paula ; Berget, Ingunn; Hersleth, Margrethe; Carlehög, Mats; Asioli, Daniele; Næs, Tormod

2017

Holdbarhet på klippfisk Langtidslagring av klippfisk – kartlegging av kvalitetsegenskaper (AP3)

Lorentzen, Grete Elisabeth; Heia, Karsten; Skjelvareid, Martin Hansen; Lea, Per; Carlehög, Mats

2016

Providing a food choice option increases children’s liking of fish as part of a meal

Altintzoglou, Themistoklis; Skuland, Aase Vorre; Carlehög, Mats; Sone, Izumi; Heide, Morten; Honkanen, Pirjo

2015

French consumer profiles' reactions to information on cod fillet products

Altintzoglou, Themistoklis; Heide, Morten; Carlehög, Mats

2014

Alternativ produksjon av matjessild. Prosessutvikling og oppskalering

Skåra, Torstein; Skåra, Ragnhild; Carlehög, Mats; Lea, Per; Gildberg, Asbjørn; Jessen, Flemming; Nielsen, Henrik Hauch

2014

Alternativ produksjon av matjessild. Del 2: NVG sild

Skåra, Torstein; Stormo, Svein Kristian; Carlehög, Mats; Lea, Per; Gildberg, Asbjørn; Jessen, Flemming; Nielsen, Henrik Hauch

2014

Alternativ produksjon av Matjessild. Del 1: Nordsjøsild

Skåra, Torstein; Carlehög, Mats; Skaret, Josefine; Gildberg, Asbjørn; Jessen, Flemming; Nielsen, Henrik Hauck; Løvdal, Trond Karsten

2013

Automatisk kvalitetsdifferensiering av laksefilet

Heia, Karsten; Sivertsen, Agnar Holten; Wold, Jens Petter; Ottestad, Silje; Böcker, Ulrike; Carlehög, Mats; Altintzoglou, Themistoklis; Sone, Izumi; Gundersen, Bjørn

2012

The influence of labelling on consumers' evaluations of fresh and thawed cod fillets in England

Altintzoglou, Themistoklis; Nøstvold, Bjørg Helen; Carlehög, Mats; Heide, Morten; Østli, Jens; Egeness, Finn-Arne

2012

Franske forbrukeres oppfatning av fersk og tint filet fra torsk

Heide, Morten; Altintzoglou, Themistoklis; Carlehög, Mats; Nøstvold, Bjørg Helen

2011

Kvalitetsforskjeller på fersk og tint filet fra torsk: Objektive målinger

Esaiassen, Margrethe; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Østli, Jens

2011

Røkt laks – salttype og saltkonsentrasjon. Analyser av 6 røkte lakseprodukter

Akse, Leif; Birkeland, Sveinung; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro; Dahl, Reidun Wenche

2011

Økt holdbarhet av fiskefilet ved gelatin-coating

Arnesen, Jan-Arne; Carlehög, Mats; Gildberg, Asbjørn

2011

Kongekrabbe – foredling og industriell bearbeiding

Siikavuopio, Sten Ivar; Martinsen, Gustav; Stenberg, Even; Jakobsen, Ronny Andre; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro

2011

Fersk torskefilet med en kvalitet som forbrukere vil ha: Hvordan kan den beskrives sensorisk?

Rødbotten, Marit; Skaret, Josefine; Esaiassen, Margrethe; Carlehög, Mats; Tomic, Oliver; Lea, Per; Næs, Tormod; Østli, Jens

2010

Injisering som første del i salteprosessen

Joensen, Sjurdur; Martinsen, Gustav; Akse, Leif; Gundersen, Bjørn; Eilertsen, Guro; Carlehög, Mats; Aune, Tone Friis

2010

Pre-rigor filetering av oppdrettstorsk; Holdbarhet og kvalitet under kjølelagring

Herland, Hilde; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro

2009

Frysing av pre-rigor laksefilet- kvalitet og holdbarhet under fryselagring og etter tining

Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro; Dahl, Reidun Wenche

2008

Pre-rigor kjølt laksefilet - Sensorisk kvalitet og holdbarhet

Akse, Leif; Carlehög, Mats; Tobiassen, Torbjørn; Eilertsen, Guro; Dahl, Reidun Wenche

2007

Utvanning av klippfisk: - effekt av temperatur, antall vannskift, vannmengde, tid og utjevningslake

Carlehög, Mats; Joensen, Sjurdur; Eilertsen, Guro; Dahl, Reidun Wenche

2007

Effect of diet and season on quality of farmed Atlantic cod (Gadus morhua L)

Otterå, Håkon Magne; Carlehög, Mats; Karlsen, Ørjan; Akse, Leif; Borthen, Jørgen; Eilertsen, Guro

2007

Smak og tekstur på kråkebollegonader. Forholdet mellom biokjemisk sammensetning og produktkvalitet

Dale, Trine; Siikavuopio, Sten Ivar; Aksnes, Anders; Hope, Britt; Gebauer, Ruth; Carlehög, Mats

2006

Influence of cod freshness on the salting, drying and desalting stages

Barat, José Manuel; Gallart-Jornet, Lorena; Andrés, A.; Akse, Leif; Carlehög, Mats; Skjerdal, Olaug Taran

2006

Quality characterization of farmed Atlantic halibut during ice storage

Guillerm-Regost, Christelle; Haugen, Trine; Ragnar, Nortvedt; Carlehög, Mats; Lunestad, Bjørn-Tore; Kiessling, Anders; Rørå, Anna Maria Bencze

2006

Sensorisk kvalitet på modnet saltfisk og klippfisk. Effekter av råstoff, saltemetoder og lagringstid

Joensen, Sjurdur; Carlehög, Mats; Lauritzsen, Kristin; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro; Sivertsen, Agnar Holten; Akse, Leif; Bjørkevoll, Ingebrigt

2005

Effekt av ulike fôrråvarer på vekst og fôrutnyttelse, og for muskelkvalitet og sensoriske egenskaper i oppdrettet torsk. Sluttrapport til Innovasjon Norge. Prosjektperiode: 2003 - 2005

Albrektsen, Sissel; Carlehög, Mats; Gundersen, Bjørn; Eilertsen, Guro; Olsson, Gunn Berit; Tobiassen, Torbjørn; Sveier, Harald; Herland, Hilde

2005

Brining of cod fillets: effects of phosphate, salt, glucose, ascorbate and starch on yield, sensory quality and consumers liking

Esaiassen, Margrethe; Østli, Jens; Joensen, Sjurdur; Prytz, Kristian; Olsen, Jan vidar; Carlehög, Mats; Elvevoll, Edel Oddny; Richardsen, Roger

2005

Effects of Catching Methods on Quality Changes during Storage of Cod (Gadus morhua)

Esaiassen, Margrethe; Nilsen, Heidi; Joensen, Sjurdur; Skjerdal, Taran; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro; Gundersen, Bjørn; Elvevoll, Edel Oddny

2004

Utvanning av saltfisk og klippfisk. Optimalisering av utvanningsprosessen for saltfiskfilet

Bjørkevoll, Ingebrigt; Olsen, Jan-Vidar; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro

2003

Kvalitetsanalyser av sild. Vakuumpakking av rund sild og sildefilet tilsatt lake før fryselagring

Bjørkevoll, Ingebrigt; Richardsen, Roger Norvald; Dahl, Reidun Wenche; Carlehög, Mats

2002

Utilisation of cod backbone by biochemical fractionation

Gildberg, Asbjørn; Arnesen, Jan-Arne; Carlehög, Mats

2002

Evaluation of wild cod versus wild caught, farmed raised cod from Norway by Dutch consumers

Luten, Joop; Kole, Adriaan; Schelvis, Rian; Veldman, Martine; Heide, Morten; Carlehög, Mats; Akse, Leif

2002

Utvanning av klippfisk

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Olsen, Jan Vidar; Carlehög, Mats; Skjerdal, Taran

2000