Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Martin Hansen Skjelvareid

Jeg er ansatt som forsker i avdeling for sjømatindustri, og jobber med utvikling av metoder for kvalitetsbestemmelse av ulike typer sjømat. Målemetodene er i hovedsak optiske og inkluderer blant annet røntgenavbildning og hyperspektral avbildning. I tillegg er jeg involvert i utvikling av nye metoder for prosessering av sjømat, fra råvare til produkt. Jeg fikk min mastergrad i elektronikk, akustikk og signalbehandling fra NTNU i 2008, og min doktorgrad i fysikk fra Universitetet i Tromsø i 2012. Doktorgraden omhandlet fokusering av ultralydmålinger i rør ved hjelp av syntetisk aperture-teknikker. I mitt arbeid jobber jeg mye med prosessering og visualisering av data i programvare som Matlab, IDL o.l., i tillegg til design og gjennomføringav eksperimenter i lab. Andre stikkord for mitt arbeid er hurtigmåling, maskinsyn, ultralyd, HIFU, signalbehandling, bildebehandling, instrumentering og automatisering.

Martin Hansen har 19 andre publikasjoner i Cristin:

Skjelvareid, Martin Hansen; Mortensen, Atle; 2016: Mulig bruk av ultralyd for å forhindre eller fjerne lakselus - kunnskapsstatus per 2016

Heia, Karsten; Wold, Jens Petter; Skjelvareid, Martin Hansen; 2016: Metoder for kvalitetsmåling på hel laks

Lorentzen, Grete Elisabeth; Heia, Karsten; Skjelvareid, Martin Hansen; Lea, Per; Carlehög, Mats; 2016: Holdbarhet på klippfisk Langtidslagring av klippfisk – kartlegging av kvalitetsegenskaper (AP3)

Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; Svalheim, Ragnhild Aven; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Skjelvareid, Martin Hansen; Stormo, Svein Kristian; 2016: Bløgging og holdbarhet på torsk

Skjelvareid, Martin Hansen; Wesmajervi, Mette S.; Holan, Astrid Buran; Mortensen, Atle; 2016: Effekt av ultralyd på lakselus - Resultater fra smitteforsøk med lakselus i kar

Stormo, Svein Kristian; Skåra, Torstein; Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten; Skipnes, Dagbjørn; 2016: The impact of freezing, frozen storage and thawing on a high quality product

Skåra, Torstein; Stormo, Svein Kristian; Skipnes, Dagbjørn; Skjelvareid, Martin Hansen; 2016: Effect of salt content and temperature on the cook loss of fresh cod

Lorentzen, Grete Elisabeth; Johansen, Jørn-Owe; Sivertsen, Agnar Holten; Skjelvareid, Martin Hansen; Gundersen, Bjørn; Wesmajervi, Mette S.; 2015: Holdbarhet på klippfisk. Forbedret prosedyre for prøveuttak (AP1)

Mortensen, Atle; Skjelvareid, Martin Hansen; 2015: Ultralyd – et nytt våpen i kampen mot lakselusa?

Heia, Karsten; Skjelvareid, Martin Hansen; Reboredo, Rodrigo Gonzaléz; 2015: Spectroscopic differentiation between rehydrated heavily salted cod and lightly salted cod

Skjelvareid, Martin Hansen; Mortensen, Atle; 2015: Using ultrasound to prevent salmon louse infection of salmon farms

Mortensen, Atle; Skjelvareid, Martin Hansen; 2015: Bekjempelse av lakselus med ultralyd - hva vet vi?

Heia, Karsten; Skjelvareid, Martin Hansen; Stormo, Svein Kristian; 2014: Automatic process control – Validation of heat treatment by interactance imaging spectroscopy

Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe; Østli, Jens; Nøstvold, Bjørg Helen; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Reynisson, Eyjólfur; Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten; 2014: Verktøy for å måle fiskekvalitet - basert på forbrukernes oppfatning (Fase 1 – Forprosjekt). Sluttrapport

Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten; Stormo, Svein Kristian; 2014: Using VIS/NIR spectroscopy to estimate remaining shelf life of salmon fillets stored at different temperatures

Stormo, Svein Kristian; Skåra, Torstein; Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten; 2014: How sample thickness affect spectroscopic analysis of fish samples

Skjelvareid, Martin Hansen; Olofsson, Tomas; Birkelund, Yngve; 2011: Three-dimensional ultrasonic imaging in multilayered media

Olofsson, Tomas; Skjelvareid, Martin Hansen; Barkefors, Annea; 2010: Ultrasonic Imaging of Immersed Objects using Migration Techniques

Skjelvareid, Martin Hansen; Birkelund, Yngve; 2010: Ultrasound Imaging Using Multilayer Synthetic Aperture Focusing