Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Martin Hansen Skjelvareid

Jeg er ansatt som forsker i avdeling for sjømatindustri, og jobber med utvikling av metoder for kvalitetsbestemmelse av ulike typer sjømat. Målemetodene er i hovedsak optiske og inkluderer blant annet røntgenavbildning og hyperspektral avbildning. I tillegg er jeg involvert i utvikling av nye metoder for prosessering av sjømat, fra råvare til produkt. Jeg fikk min mastergrad i elektronikk, akustikk og signalbehandling fra NTNU i 2008, og min doktorgrad i fysikk fra Universitetet i Tromsø i 2012. Doktorgraden omhandlet fokusering av ultralydmålinger i rør ved hjelp av syntetisk aperture-teknikker. I mitt arbeid jobber jeg mye med prosessering og visualisering av data i programvare som Matlab, IDL o.l., i tillegg til design og gjennomføringav eksperimenter i lab. Andre stikkord for mitt arbeid er hurtigmåling, maskinsyn, ultralyd, HIFU, signalbehandling, bildebehandling, instrumentering og automatisering.

Martin Hansen har 11 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; Stormo, Svein Kristian; 2017: Detection of blood in fish muscle by constrained spectral unmixing of hyperspectral images

Skjelvareid, Martin Hansen; Stormo, Svein Kristian; Þórarinsdóttir, Kristin Anna; Heia, Karsten; 2017: Weakening Pin Bone Attachment in Fish Fillets Using High-Intensity Focused Ultrasound

Washburn, Kathryn Elisabeth; Stormo, Svein Kristian; Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten; 2017: Non-invasive assessment of packaged cod freeze-thaw history by hyperspectral imaging

Wu, Shiwei; Skjelvareid, Martin Hansen; Yang, Keji; Chen, Jian; 2015: Synthetic aperture imaging for multilayer cylindrical object using an exterior rotating transducer

Skjelvareid, Martin Hansen; Birkelund, Yngve; Larsen, yngvar; 2013: Internal pipeline inspection using virtual source synthetic aperture ultrasound imaging

Skjelvareid, Martin Hansen; Birkelund, Yngve; Larsen, yngvar; 2012: Synthetic Aperture Focusing of Outwardly Directed Cylindrical Ultrasound Scans

Skjelvareid, Martin Hansen; Olofsson, Tomas; Birkelund, Yngve; 2012: Three-dimensional ultrasonic imaging in multilayered media

Skjelvareid, Martin Hansen; 2012: Synthetic aperture ultrasound imaging with application to interior pipe inspection

Skjelvareid, Martin Hansen; Olofsson, Tomas; Birkelund, Yngve; Larsen, yngvar; 2011: Synthetic Aperture Focusing of Ultrasonic Data From Multilayered Media Using an Omega-K Algorithm

Skjelvareid, Martin Hansen; Olofsson, Tomas; Birkelund, Yngve; 2011: Ultrasonic imaging of pitting using multilayer synthetic aperture focusing

Skjelvareid, Martin Hansen; Birkelund, Yngve; 2010: ULTRASOUND IMAGING USING MULTILAYER SYNTHETIC APERTURE FOCUSING

Martin Hansen har 9 andre publikasjoner i Cristin:

Heia, Karsten; Washburn, Kathryn Elisabeth; Skjelvareid, Martin Hansen; 2017: Automatic quality control of internal defects in cod - results from hyperspectral, ultrasound and X-ray imaging

Heia, Karsten; Wold, Jens Petter; Skjelvareid, Martin Hansen; 2016: Metoder for kvalitetsmåling på hel laks

Lorentzen, Grete Elisabeth; Heia, Karsten; Skjelvareid, Martin Hansen; Lea, Per; Carlehög, Mats; 2016: Holdbarhet på klippfisk Langtidslagring av klippfisk – kartlegging av kvalitetsegenskaper (AP3)

Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; Svalheim, Ragnhild Aven; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Skjelvareid, Martin Hansen; Stormo, Svein Kristian; 2016: Bløgging og holdbarhet på torsk

Skjelvareid, Martin Hansen; Wesmajervi, Mette S.; Holan, Astrid Buran; Mortensen, Atle; 2016: Effekt av ultralyd på lakselus - Resultater fra smitteforsøk med lakselus i kar

Lorentzen, Grete Elisabeth; Johansen, Jørn-Owe; Sivertsen, Agnar Holten; Skjelvareid, Martin Hansen; Gundersen, Bjørn; Wesmajervi, Mette S.; 2015: Holdbarhet på klippfisk. Forbedret prosedyre for prøveuttak (AP1)

Mortensen, Atle; Skjelvareid, Martin Hansen; 2015: Ultralyd – et nytt våpen i kampen mot lakselusa?

Mortensen, Atle; Skjelvareid, Martin Hansen; 2015: Bekjempelse av lakselus med ultralyd - hva vet vi?

Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe; Østli, Jens; Nøstvold, Bjørg Helen; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Reynisson, Eyjólfur; Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten; 2014: Verktøy for å måle fiskekvalitet - basert på forbrukernes oppfatning (Fase 1 – Forprosjekt). Sluttrapport