Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Marthe Jordbrekk Blikra

Jeg er PhD stipendiat ved Nofima i Stavanger og DTU (Danmarks Tekniske Universitet). PhD prosjektet mitt omhandler kartlegging av prosessene som skjer ved ovnsbaking av torsk, og modellering av disse ved hjelp av programvaren COMSOL Multiphysics. Spesifikke områder som undersøkes er blant annet transport av varme og masse (fordamping og koketap), denaturering av proteiner, endringer i tekstur/reologiske egenskaper, varmeindusert krymping, og karakterisering av koketapet.

I tillegg til torsk er jeg svært interessert i brunalger, spesielt sukkertare og butare, og skrev masteroppgave om kvalitetsendringene som skjer ved blansjering av disse artene. På bakgrunn av dette er jeg nå involvert i flere andre prosjekter som omhandler bruk av tare i mat, og planlegger å jobbe videre med dette temaet.

Marthe Jordbrekk Blikra har 7 publikasjoner ved Nofima:

Dimensional change and cook loss during heating of fish: Problem formulation and semi-empirical modeling approach

Blikra, Marthe Jordbrekk; Hodnefjell, Åse Venke; Feyissa, Aberham H.; Skipnes, Dagbjørn

2020

Low-concentration salting of cod loins: The effect on biochemical properties and predicted water retention during heating

Blikra, Marthe Jordbrekk; Jessen, Flemming; Feyissa, Aberham H.; Vaka, Mette Risa; Skipnes, Dagbjørn

2020

Model for heat and mass transport during cooking of cod loin in a convection oven

Blikra, Marthe Jordbrekk; Skipnes, Dagbjørn; Feyissa, Aberham H.

2019

Assessment of food quality and microbial safety of brown macroalgae (Alaria esculenta and Saccharina latissima)

Blikra, Marthe Jordbrekk; Løvdal, Trond; Vaka, Mette Risa; Roiha, Irja Sunde; Lunestad, Bjørn Tore; Lindseth, Cecilie; Skipnes, Dagbjørn

2018

OPTIMAL - Utvikling av et beslutningsstøtte verktøy for optimalisering av prosess og produktkvalitet

Sone, Izumi; Blikra, Marthe Jordbrekk; Schulz, Jörn; Feyissa, Aberham H.

2017