Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Marthe Jordbrekk Blikra

Jeg er PhD stipendiat ved Nofima i Stavanger og DTU (Danmarks Tekniske Universitet). PhD prosjektet mitt omhandler kartlegging av prosessene som skjer ved ovnsbaking av torsk, og modellering av disse ved hjelp av programvaren COMSOL Multiphysics. Spesifikke områder som undersøkes er blant annet transport av varme og masse (fordamping og koketap), denaturering av proteiner, endringer i tekstur/reologiske egenskaper, varmeindusert krymping, og karakterisering av koketapet.

I tillegg til torsk er jeg svært interessert i brunalger, spesielt sukkertare og butare, og skrev masteroppgave om kvalitetsendringene som skjer ved blansjering av disse artene. På bakgrunn av dette er jeg nå involvert i flere andre prosjekter som omhandler bruk av tare i mat, og planlegger å jobbe videre med dette temaet.