Relatert innhold

  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Marianne har 39 andre publikasjoner i Cristin:

Sørdahl, Patrick Berg; Elde, Silje; Svorken, Marianne; 2019: Hva er matkriminalitet, og hvordan påvirker det deg? Matsvindel foregår på flere måter enn du tror

Svorken, Marianne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2019: "Alt skal med" - en analyse av nordnorsk marin ingrediensindustri

Pleym, Ingelinn Eskildsen; Svorken, Marianne; Vang, Birthe; 2019: Verdifulle rester. Muligheter for norsk marint restråstoff

Nøstvold, Bjørg Helen; Ødegård, Anne Mette; Svorken, Marianne; Honkanen, Pirjo; Andersen, Rolf Kristian; Young, James A.; 2019: Dokumentasjon av sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring

Nøstvold, Bjørg Helen; Svorken, Marianne; Ødegård, Anne Mette; Andersen, Rolf Kristian; Young, James A.; 2019: Social Sustainability in Norwegian Fisheries – Evolution and Resilience in Fleet and Industry

Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Elde, Silje; 2018: Identifying fraud through mass balancing – is it possible? A study of a mixed-method approach in the Norwegian cod fishery

Elde, Silje; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; 2018: Om rykter, usikkerhet og ulovlig fiske. (Publisert på nettavisene til itromsø.no - debatt, nordlys.no - Nordnorsk debatt og Fiskeribladet.no - fiskeridebatt)

Pleym, Ingelinn Eskildsen; Svorken, Marianne; 2018: Sprikende lønnsomhet i industrien

Kvalvik, Ingrid; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Laksa, Unn; Erzini, Karim; Stobberup, Kim; Nielsen, Kåre Nolde; Vidal, Duarte Fernández; Failler, Pierre; 2018: Evaluation of the governance structures of the cases. FarFish, Deliverable No. 3.3

Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Robertsen, Karine; 2017: Journalføring og digitale løsninger i klippfisknæringen – en kartlegging av funksjonalitet – Faglig sluttrapport

Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Dreyer, Bent; 2017: Fjordlinjene – en effektiv måte å oppnå flere ting på en gang?

Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; 2016: For mye av en god ting? Evaluering av forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften) trådt i kraft 1.1.2015

Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Iversen, Audun; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; Sørdahl, Patrick Berg; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport

Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Henriksen, Edgar; Karlsen, Kine Mari; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 3 - Økonomiske rammebetingelser i Norge

Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Karlsen, Kine Mari; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 2 - Sektorens rammebetingelser og regelverk

Dreyer, Bent; Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 5 - Miljøutfordringer og lønnsomhetsforhold

Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Iversen, Audun; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 4 - Markedsbasert høsting

Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; 2016: Evaluering av landingsforskriften - Sluttrapport

Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Dreyer, Bent; 2016: Fjordlinjene – for hva og for hvem?

Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; 2016: Ordning til besvær

Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari; 2015: Råstoffkvalitet og salgsverdi – Estimert tap for torsk i 2013

Svorken, Marianne; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Dreyer, Bent; 2015: Energiforbruk og strukturendring i den norske torsketrålflåten

Svorken, Marianne; Joensen, Sjurdur; 2015: Mye å hente på bedre håndtering

Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge; 2014: Makrellkonfliktens konsekvenser

Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; 2014: Urapportert fiske i torskefiskeriene – resultater fra spørreundersøkelse om juks

Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; 2014: Urapportert overfisk - et problem i norsk kystfiske - Resultater fra anonym spørreundersøkelse

Borch, Trude Kristin; Svorken, Marianne; 2014: Lønnsomhet i nordnorske aktivitetsturismebedrifter

Svorken, Marianne; 2014: Kvotebytte av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen og lodde i Barentshavet. Evaluering av prøveordning for ringnotflåten 2014

Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; 2014: Greit å jukse litt med fisken vår?

Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; 2013: Driftsøkonomi og kvalitetsfeil i foredling av fisk – Resultater fra intervju med bedrifter og produksjonsforsøk

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; 2012: Sammenhengen mellom råstoffets beskaffenhet og produktutbytter i filetproduksjon av hyse og torsk

Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; Akse, Leif; 2012: Kvalitetsfeil og økonomiske konsekvenser - Kartlegging av bedrifters synspunkter i hvitfisksektoren

Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2012: Garantiordningen for fiskere

Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Karlsen, Kine Mari; Bendiksen, Bjørn Inge; 2011: Markedsbasert høsting av fiskeressurser – Sluttrapport for 2010

Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; 2011: Fangstregulering og råstoffkvalitet i kystflåten. Ferskt råstoff til fiskeindustrien i Nord-Norge

Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; 2011: Fangstreguleringer, driftsmønster og råstoffkvalitet

Svorken, Marianne; Dreyer, Bent; 2007: Vertikal integrering - en strategi for å kvalitetssikre råstoff?

Lorentzen, Lorentz Thode; Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell; Svorken, Marianne; 2006: Økt satsing på fersk hvitfisk: Hvilke utfordringer opplever bedriftene?

Svorken, Marianne; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell; 2006: Råstoff til besvær?