Relatert innhold

  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Marianne Svorken har 43 publikasjoner ved Nofima:

Mapping the local-global wine chain from Europe to China: Towards shared standards and benchmarks in wine traceability and authenticity

Elde, Silje; Sørdahl, Patrick Berg; Svorken, Marianne; Nyrud, Thomas; Boéchat, Céline; Cordeiro, Cheryl Marie; Olsen, Petter

2021

Blue Bioeconomy in the Arctic region

Bjornsdottir, Bryndis; Reykdal, Olafur; Þórðarson, Gunnar; Valsdóttir, Þóra; Jonsdottir, Rosa; Kvalvik, Ingrid; Svorken, Marianne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Natcher, David; Dalton, Michael

2021

Fartøyenes fangst- og føringskapasitet og kvalitet på landet hvitfisk. Bedre kvaliteten på landinger av hvitfisk fra kystflåten

Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sogn-Grundvåg, Geir; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris

2020

Alt på land

Svorken, Marianne; Høgstad, Maria Alfredsen; Esaiassen, Margrethe; Nøstvold, Bjørg Helen

2020

Sosial bærekraft i norske fiskerier – utvikling og bærekraft i flåte og industri

Nøstvold, Bjørg Helen; Svorken, Marianne; Ødegård, Anne Mette; Andersen, Rolf Kristian; Young, James A.

2019

Dokumentasjon av sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring

Nøstvold, Bjørg Helen; Ødegård, Anne Mette; Svorken, Marianne; Honkanen, Pirjo; Andersen, Rolf Kristian; Young, James A.

2019

Verdifulle rester. Muligheter for norsk marint restråstoff

Pleym, Ingelinn Eskildsen; Svorken, Marianne; Vang, Birthe

2019

Evaluation of the governance structures of the cases. FarFish, Deliverable No. 3.3

Kvalvik, Ingrid; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Laksa, Unn; Erzini, Karim; Stobberup, Kim; Nielsen, Kåre Nolde; Vidal, Duarte Fernández; Failler, Pierre

2018

Sprikende lønnsomhet i industrien

Pleym, Ingelinn Eskildsen; Svorken, Marianne

2018

Fjordlinjene – en effektiv måte å oppnå flere ting på en gang?

Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Dreyer, Bent

2017

Ordning til besvær

Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar

2016

Fjordlinjene – for hva og for hvem?

Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Dreyer, Bent

2016

Evaluering av landingsforskriften - Sluttrapport

Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar

2016

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport

Bendiksen, Bjørn Inge; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Iversen, Audun; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; Sørdahl, Patrick Berg Dreyer, Bent (ed.)

2016

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 5 - Miljøutfordringer og lønnsomhetsforhold

Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar Dreyer, Bent (ed.)

2016

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 4 - Markedsbasert høsting

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Iversen, Audun Dreyer, Bent (ed.)

2016

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 3 - Økonomiske rammebetingelser i Norge

Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Henriksen, Edgar; Karlsen, Kine Mari Dreyer, Bent (ed.)

2016

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 2 - Sektorens rammebetingelser og regelverk

Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Karlsen, Kine Mari Dreyer, Bent (ed.)

2016

Mye å hente på bedre håndtering

Svorken, Marianne; Joensen, Sjurdur

2015

Energiforbruk og strukturendring i den norske torsketrålflåten

Svorken, Marianne; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Dreyer, Bent

2015

Råstoffkvalitet og salgsverdi – Estimert tap for torsk i 2013

Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari

2015

Makrellkonfliktens konsekvenser

Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge

2014

Lønnsomhet i nordnorske aktivitetsturismebedrifter

Borch, Trude Kristin; Svorken, Marianne

2014

Sammenhengen mellom råstoffets beskaffenhet og produktutbytter i filetproduksjon av hyse og torsk

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein

2012

Garantiordningen for fiskere

Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald

2012

Fangstreguleringer, driftsmønster og råstoffkvalitet

Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne

2011

Markedsbasert høsting av fiskeressurser – Sluttrapport for 2010

Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Karlsen, Kine Mari; Bendiksen, Bjørn Inge

2011

Råstoff til besvær?

Svorken, Marianne; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell

2006

Økt satsing på fersk hvitfisk: Hvilke utfordringer opplever bedriftene?

Lorentzen, Lorentz Thode; Ottesen, Geir Grundvåg; Grønhaug, Kjell; Svorken, Marianne

2006