Relatert innhold

  • CV

Biografi Maria Støle

Jeg er ansatt i Nofima som ingeniør innen mikrobiologi og molekylærbiologi på avdelingen Trygg og holdbar mat. Mine arbeidsoppgaver er i hovedssak å gjennomføre mikrobiologiske analyser for å studere vekst, overlevelse og identiteten til ulike bakterier. Jeg har en master i Matvitenskap innen matvaretrygghet, kvalitet og hygiene fra Norges miljø-og biovitenskaplige universitet.