Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner

Biografi Mari Moren

Som leder for avdeling for ernæring og fôrteknologi jobber jeg sammen med forskerne i avdelingen om prosjekter innen fiskeernæring, ingrediensutvikling, FoU-konsesjoner og uttesting av nye ingredienser. Avdelingens forskere har erfaring innen deformiteter, omega-3-behov, metabolisme og velferd i oppdrettsarter, bruk og utvikling av cellekulturer, fôrformulering og fôrproduksjon til ulike oppdrettsarter (inkludert evertebrater), utvikling av ingredienser fra bl.a. mikroalger, insekter, gjær, bakterier, restråstoff, hydrolysater og ensilasje.
Min faglige bakgrunn er innen fiskeernæring og jeg har videre tatt lederkurs hos AFF og IMD.

Mari Moren har 12 publikasjoner ved Nofima:

Ossification of Atlantic cod (Gadus morhua) – Developmental stages revisited

Sæle, Øystein; Haugen, Trine; Karlsen, Ørjan; van der Meeren, Terje; Bæverfjord, Grete; Hamre, Kristin; Rønnestad, Ivar; Moren, Mari; Lie, Kai Kristoffer

2017

Proteiner med potensial

Afseth, Nils Kristian; Moren, Mari; Whitaker, Ragnhild

2016

Dietary vitamin A supplementation ameliorates the effects of poly-aromatic hydrocarbons in Atlantic salmon (Salmo salar)

Berntssen, Marc; Ørnsrud, Robin; Rasinger, Josef Daniel; Søfteland, Liv Ingeborg Rosvoll; Lock, Erik-Jan; Kolås, Kjersti; Moren, Mari; Hylland, Ketil; Silva, Joana; Johansen, Johan; Lie, Kai Kristoffer

2016

Skjelettutvikling og beinmetabolisme i tidlige livsstadier hos torsk

Lie, Kai Kristoffer; Bæverfjord, Grete; Moren, Mari; Helland, Synnøve; Sæle, Øystein

2015

Growth, feed conversion and chemical composition of Atlantic salmon (Salmo salar L.) and Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) fed diets supplemented with krill or amphipods

Suontama, J.; Karlsen, Ørjan; Moren, Mari; Hemre, Gro Ingunn; Melle, Webjørn Raunsgård; Langmyhr, Eyolf; Mundheim, Harald; Ringø, Einar; Olsen, R.E.

2007

Element concentrations in meals from krill and amphipods, - Possible alternative protein sources in complete diets for farmed fish

Moren, Mari; Suontama, Jorma; Hemre, Gro Ingunn; Karlsen, Ørjan; Olsen, Rolf Erik; Mundheim, Harald; Julshamn, Kåre

2006