Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner

Biografi Magnar Pedersen

Jeg er direktør for divisjonen Sjømat i Nofima. Jeg er utdannet fiskeriøkonom fra Høgskolen i Nordland og har i tillegg noe sosialøkonomi fra Universitetet i Tromsø. Min arbeidserfaring er en del fra offentlig sektor (Fylkesmannen i Troms), fra Norges Råfisklag der jeg var ass. direktør fra 2000 til 2007 og fra fiskeriselskapet Nergård AS hvor jeg var konsernsjef fra 2007 til ut 2012. Jeg har også litt arbeidserfaring fra konsulentbransjen. I tillegg har jeg bred styreerfaring.

Magnar Pedersen har 1 publikasjon ved Nofima:

En populær partner i utlandet

Rotabakk, Bjørn Tore; Pedersen, Magnar

2019