Lena Storteig Hagensen

Adm. koordinator+47 915 30 834
+47 77 62 92 00
lena.hagensen@nofima.no
Tromsø

Lena Storteig Hagensen

Adm. koordinator

Relatert innhold

  • CV

Biografi Lena Storteig Hagensen

Jeg jobber som adm.koordinator i divisjonen Akvakultur, og har kontorsted i Tromsø. Jeg jobber mest for avdelingene fiskehelse og produksjonsbiologi, men tar ofte «oppdrag» fra flere avdelinger. Jeg jobber en del med redigering av rapporter og andre dokumenter, tilrettelegger møter, konferanser o.l, bestiller reiser, og jeg er ansvarlig for all bestilling av rekvisita i Tromsø. Er og med i HMS-utvalget og velferdskomitèen i Tromsø.