Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner

Biografi Lars Thoresen

Som forsker i avdeling Ernæring og Fôrteknologi har jeg en variert arbeidsdag, men prosessering og fraksjonering av biomasse er gjengående tema. I min tid i Nofima har jeg blant annet utviklet metodikk til raffinering av makrellolje, produsert fôringrediens av børstemark, jobbet med fjerning av lukt- og smakskomponenter i proteinhydrolysater og undersøkt forskjellige antioksidanter til stabilisering av mikroalgepulver. I våre fasiliteter i Bergen har vi tilgang til moderne prosessteknologi—både i lab- og pilotskala—blant annet glass og stålreaktorer, separator og dekanter sentrifuger, inndampere, membranfiltrering (mikro/ultra og nano), og spraytørkere (jeg har erfart at det meste kan spraytørkes). Ta gjerne kontakt om du ønsker å utvikle nye ingredienser eller biomasser til fôr eller næringsmiddel, eller om du vil diskutere andre prosjektideer.
Min utdanning er i organisk kjemi (PhD 2002 Texas A&M University, postdoktor 2003 University of Oxford). Jeg jobbet ca 9 år som legemiddelkjemiker i San Diego, California. Der laget jeg blant annet et molekyl som mange år senere ble godkjent som legemiddel mot eggstokkreft (Rucaparib). Jeg har også jobbet som sjefsbrygger for et lite ølbryggeri.

Lars Thoresen har 5 publikasjoner ved Nofima:

Smaksnøytrale proteiner fra makrell (SMELL) - Faglig sluttrapport

Aspevik, Tone; Gaarder, Mari Øvrum ; Wubshet, Sileshi Gizachew; Vang, Birthe; Molesworth, Peter Patrick; Solstad, Runar Gjerp; Dankel, Elin Katinka; Berget, Ingunn; Thoresen, Lars; Haugen, John-Erik; Glomm, Wilhelm; Lindberg, Diana

2021

Processing Mixed Mesopelagic Biomass from the North-East Atlantic into Aquafeed Resources; Implication for Food Safety

Berntssen, Marc HG; Thoresen, Lars; Albrektsen, Sissel; Grimaldo, Vela Eduardo; Grimsmo, Leif; Whitaker, Ragnhild Dragøy; Sele, Veronika; Wiech, Martin

2021

Smaksnøytrale protein fra makrell (SMELL). Delrapport for AP2, AP3 og AP4

Aspevik, Tone; Øvrum Gaarder, Mari; Wubshet, Sileshi Gizachew; Molesworth, Peter Patrick; Dankel, Elin Katinka; Berget, Ingunn; Thoresen, Lars; Haugen, John-Erik; Solstad, Runar Gjerp; Vang, Birthe; Glomm, Wilhelm; Lindberg, Diana

2021

Bleking og vinterisering av råolje fra makrell restråstoff

Haugen, John-Erik; Thoresen, Lars; Meisland, Ane; Oterhals, Åge

2019