Relatert innhold

  • CV
  • Andre publikasjoner

Biografi Kristine S Myhrer

Jeg er sensoriker/prosjektleder i Nofima, og har jobbet her siden 2012.
Mine arbeidsområder er prosjektledelse av sensoriske oppdrag med dommerpanel eller forbrukerpanel i forskningsprosjekter og for industrien.
Deltagelse i forskningsprosjekter med næringsmiddelrelaterte problemstillinger knyttet til matindustrien og metodeutvikling innen forbruker og sensorikk.
Jeg har fagbrev som kokk og en master i Matvitenskap fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Ås, Norge (2013).

Kristine S har 11 andre publikasjoner i Cristin:

Borge, Grethe Iren Andersen; Vågen, Ingunn Molund; Guren, Gerd; Vergara, Fredd; Schmidt, Gesine; Hagen, Sidsel Fiskaa; Myhrer, Kristine S.; Varela, Paula; 2017: Mapping sensory quality and plant compounds to improve consumer choice of Brassica oleracea vegetables

Myhrer, Kristine S.; 2016: CATA som verktøy for sensorisk test

Varela, Paula; Berget, Ingunn; Myhrer, Kristine S.; Liland, Kristian Hovde; Ares, Gaston; Næs, Tormod; 2016: Methodological developments in Polarized Sensory Positioning (PSP)

Myhrer, Kristine S.; Carlehög, Mats; Hersleth, Margrethe; 2016: Recognition thresholds for the basic tastes - which concentrations to use?

Carlehög, Mats; Langsrud, Solveig; Myhrer, Kristine S.; Lea, Per; Hersleth, Margrethe; 2016: Determining shelf life of raw salmon fillets by the sense of smell

Myhrer, Kristine S.; 2016: Sensoriske dommerpane

Berget, Ingunn; Liland, Kristian Hovde; Myhrer, Kristine S.; Varela, Paula; Næs, Tormod; 2015: Critical comparison of distance based methods, PCA and multiblock analyses of Polarized Sensory Positioning data

Carlehög, Mats; Langsrud, Solveig; Myhrer, Kristine S.; Hersleth, Margrethe; 2015: Determining shelf life of raw salmon fillets by the sense of smell

Myhrer, Kristine S.; Hersleth, Margrethe; Almli, Valerie Lengard; 2014: Food enjoyment in children - Effects of a learning program

Varela, Paula; Myhrer, Kristine S.; Næs, Tormod; 2014: The best of both worlds: rapidity and enhanced discrimination with a trained panel. Exploration of global and partial PSP with a descriptive step

Myhrer, Kristine S.; 2013: Matglede hos barn – effekter av et læringsprogram