Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Kristine S Myhrer

Jeg er sensoriker/prosjektleder i Nofima, og har jobbet her siden 2012.
Mine arbeidsområder er prosjektledelse av sensoriske oppdrag med dommerpanel eller forbrukerpanel i forskningsprosjekter og for industrien.
Deltagelse i forskningsprosjekter med næringsmiddelrelaterte problemstillinger knyttet til matindustrien og metodeutvikling innen forbruker og sensorikk.
Jeg har fagbrev som kokk og en master i Matvitenskap fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Ås, Norge (2013).

Kristine S Myhrer har 12 publikasjoner ved Nofima:

Meat analogues from a faba bean concentrate can be generated by high moisture extrusion

do Carmo, Cátia Saldanha; Knutsen, Svein Halvor; Tzvetelin, Dessev; Zobel, Hanne; Myhrer, Kristine S.; Varela, Paula ; Sahlstrøm, Stefan

2021

Meat analogues from a faba bean concentrate can be generated by high moisture extrusion

do Carmo, Cátia Saldanha; Knutsen, Svein Halvor; Malizia, Giulia Sofia; Tzvetelin, Dessev; Geny, Alexia; Zobel, Hanne; Myhrer, Kristine S.; Varela, Paula ; Sahlstrøm, Stefan

2021

Secondary lactic acid bacteria fermentation with wood-derived xylooligosaccharides as a tool to expedite sour beer production

Dysvik, Anna; Leanti La Rosa, Sabina; Buffetto, Fanny; Liland, Kristian Hovde; Myhrer, Kristine S.; Rukke, Elling-Olav; Wicklund, Trude; Westereng, Bjørge

2020

Co-fermentation Involving Saccharomyces cerevisiae and Lactobacillus Species Tolerant to Brewing-Related Stress Factors for Controlled and Rapid Production of Sour Beer

Dysvik, Anna; Leanti La Rosa, Sabina; Liland, Kristian Hovde; Myhrer, Kristine S.; Østlie, Hilde Marit; De Rouck, Gert; Rukke, Elling-Olav; Westereng, Bjørge; Wicklund, Trude

2020

Kålvekster for enhver smak

Borge, Grethe Iren Andersen; Myhrer, Kristine S.

2019

Secondary lactic acid bacteria fermentation with wood-derived xylooligosaccharides as a tool to expedite sour beer production

Dysvik, Anna; Leanti La Rosa, Sabina; Buffetto, Fanny; Liland, Kristian Hovde; Myhrer, Kristine S.; Rukke, Elling-Olav; Wicklund, Trude; Westereng, Bjørge

2019

Secondary Lactic Acid Bacteria Fermentation with Wood-Derived Xylooligosaccharides as a Tool To Expedite Sour Beer Production.

Dysvik, Anna; Leanti La Rosa, Sabina; Buffetto, Fanny; Liland, Kristian Hovde; Myhrer, Kristine S.; Rukke, Elling-Olav; Wicklund, Trude; Westereng, Bjørge

2019

The impact of extrusion parameters on physicochemical, nutritional and sensorial properties of expanded snacks from pea and oat fractions

do Carmo, Cátia Saldanha; Varela, Paula ; Poudroux, Claire; Dessev, Tzvetelin; Myhrer, Kristine S.; Rieder, Anne; Zobel, Hanne; Sahlstrøm, Stefan; Knutsen, Svein Halvor

2019

Pre-fermentation with lactic acid bacteria in sour beer production

Dysvik, Anna; Liland, Kristian Hovde; Myhrer, Kristine S.; Westereng, Bjørge; Rukke, Elling-Olav; de Rouck, Gert; Wicklund, Trude

2019

Chicken fillets subjected to UV-C and pulsed UV light: Reduction of pathogenic and spoilage bacteria, and changes in sensory quality in sensory quality

McLeod, Anette; Liland, Kristian Hovde; Haugen, John-Erik; Sørheim, Oddvin; Myhrer, Kristine S.; Holck, Askild Lorentz

2017