Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Kristine Hov Martinsen

Jeg arbeider som forsker i ulike prosjekter i Nofima. Nå jobber jeg primært med kvantitativ genetikk og simuleringer i et prosjekt om genetisk forbedring av fôreffektivitet hos laks. I tillegg jobber jeg med genetiske interaksjoner mellom oppdrettslaks og villaks. Jeg er også project manager for EU-prosjektet FISHBOOST.
Jeg har en doktorgrad fra Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved NMBU (2016) og har tidligere jobbet som vitenskaplig assistent for avlsselskapet Norsvin SA.