Relatert innhold

  • CV
  • Prosjekter

Biografi Kristin Skei Nerdal

Jeg er utdannet bioingeniør, og jobber ved AkvaLab Nofima, avdeling Sunndalsøra. Jeg har vært ansatt her siden 1988, og har jobbet mye med pigmentanalyser. Ellers deltar jeg i arbeidet på laben, for det meste analyser som har med fôr og ernæring å gjøre. I tillegg gjør vi vannanalyser i forbindelse med resirkuleringsanlegget vårt. Vi har også en analysemaskin for analyse av serum og plasmaprøver.